Subjects -> LANGUAGE AND LITERATURE (Total: 2147 journals)
    - LANGUAGE AND LITERATURE (954 journals)
    - LANGUAGES (276 journals)
    - LITERARY AND POLITICAL REVIEWS (201 journals)
    - LITERATURE (GENERAL) (180 journals)
    - NOVELS (13 journals)
    - PHILOLOGY AND LINGUISTICS (500 journals)
    - POETRY (23 journals)

LANGUAGE AND LITERATURE (954 journals)            First | 1 2 3 4 5     

Showing 801 - 127 of 127 Journals sorted alphabetically
Studia Romanica Posnaniensia     Open Access  
Studia Rossica Gedanensia     Open Access  
Studia Scandinavica     Open Access  
Studia Slavica     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Studia theodisca     Open Access  
Studien zur deutschen Sprache und Literatur     Open Access   (Followers: 4)
Studies in African Languages and Cultures     Open Access  
Studies in American Indian Literatures     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Studies in Applied Linguistics & TESOL (SALT)     Open Access   (Followers: 3)
Studies in Canadian Literature / Études en littérature canadienne     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Studies in ELT and Applied Linguistics     Open Access   (Followers: 16)
Studies in Scottish Literature     Open Access   (Followers: 5)
Studies in the Age of Chaucer     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Studies in the Novel     Full-text available via subscription   (Followers: 17)
SubStance     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne     Open Access  
Sustainable Multilingualism     Open Access  
Swedish Journal of Romanian Studies     Open Access  
Sylloge epigraphica Barcinonensis : SEBarc     Open Access  
symploke     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Sztuka Edycji     Open Access   (Followers: 4)
Tabuleiro de Letras     Open Access  
Teksty Drugie     Open Access  
Telar     Open Access  
Telondefondo : Revista de Teoría y Crítica Teatral     Open Access  
Temps zero     Open Access  
Tenso     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Teoliterária : Revista Brasileira de Literaturas e Teologias     Open Access  
Terminàlia     Open Access  
Territories : A Trans-Cultural Journal of Regional Studies     Open Access   (Followers: 1)
Texas Studies in Literature and Language     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Text Matters     Open Access   (Followers: 6)
Textual Cultures     Full-text available via subscription   (Followers: 12)
Textual Practice     Hybrid Journal   (Followers: 24)
Texturas     Open Access  
The BARS Review     Open Access  
The CLR James Journal     Full-text available via subscription  
The Comparatist     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
The Eighteenth Century     Full-text available via subscription   (Followers: 37)
The Explicator     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
The F. Scott Fitzgerald Review     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
The Highlander Journal     Open Access   (Followers: 2)
The Hopkins Review     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
The Lion and the Unicorn     Full-text available via subscription   (Followers: 12)
The Literacy Trek     Open Access  
The Mark Twain Annual     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
The New Yorker     Full-text available via subscription   (Followers: 31)
The Vernal Pool     Open Access  
Tirant : Butlletí informatiu i bibliogràfic de literatura de cavalleries     Open Access  
Tolkien Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 10)
TradTerm     Open Access  
Traduire : Revue française de la traduction     Open Access   (Followers: 2)
TRANS : Revista de Traductología     Open Access   (Followers: 1)
Transalpina     Open Access  
Transfer : e-Journal on Translation and Intercultural Studies     Open Access   (Followers: 2)
Translation and Literature     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Translation Review     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Translation Studies     Hybrid Journal   (Followers: 24)
Translationes     Open Access   (Followers: 1)
Transmodernity : Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World     Open Access   (Followers: 4)
Transmotion     Open Access   (Followers: 17)
Transversal     Open Access  
Trasvases Entre la Literatura y el Cine     Open Access  
Trípodos     Open Access  
Tropelías : Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada     Open Access  
Tsafon : Revue Interdisciplinaire d'études Juives     Open Access   (Followers: 1)
Tulsa Studies in Women's Literature     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Turkish Review of Communication Studies     Open Access  
Tutur : Cakrawala Kajian Bahasa-Bahasa Nusantara     Open Access  
Tydskrif vir Letterkunde     Open Access  
Uncommon Culture     Open Access  
Unidiversidad     Open Access  
Urdimento : Revista de Estudos em Artes Cênicas     Open Access  
US Latino & Latina Oral History Journal     Full-text available via subscription  
Valenciana     Open Access  
Variants : Journal of the European Society for Textual Scholarship     Open Access  
Verba : Anuario Galego de Filoloxía     Full-text available via subscription  
Verba Hispanica     Open Access  
Vertimo studijos (Translation Studies)     Open Access   (Followers: 1)
Via Panorâmica : Revista de Estudos Anglo-Americanos     Open Access  
Victorian Literature and Culture     Hybrid Journal   (Followers: 22)
Victorian Poetry     Full-text available via subscription   (Followers: 12)
Vilnius University Open Series     Open Access  
Vision : Journal for Language and Foreign Language Learning     Open Access   (Followers: 1)
Vita Latina     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Voice and Speech Review     Hybrid Journal  
Voix et Images     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Vox Romanica     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Wacana     Open Access  
Wacana : Journal of the Humanities of Indonesia     Open Access   (Followers: 1)
Wasafiri     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Werkwinkel : Journal of Low Countries and South African Studies     Open Access  
Western American Literature     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Wicazo Sa Review     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
WikiJournal of Humanities     Open Access  
William Carlos Williams Review     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Word Structure     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Writing Systems Research     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Written Language & Literacy     Hybrid Journal   (Followers: 4)
WSQ: Women's Studies Quarterly     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
Year's Work in English Studies     Hybrid Journal   (Followers: 19)
Yearbook of Ancient Greek Epic Online     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Yearbook of Langland Studies     Full-text available via subscription  
Zeitschrift fuer deutsches Altertum und Literatur     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht     Open Access   (Followers: 1)
Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Zeitschrift für Wortbildung / Journal of Word Formation     Full-text available via subscription  
Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie     Open Access  
Zibaldone : Estudios Italianos     Open Access  
Zutot     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Œuvres et Critiques     Full-text available via subscription  
Известия Южного федерального университета. Филологические науки     Open Access  

  First | 1 2 3 4 5     

Similar Journals
Journal Cover
Sztuka Edycji
Number of Followers: 4  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2084-7963 - ISSN (Online) 2391-7903
Published by UMK Homepage  [22 journals]
 • Informacje o Autorach

  • Authors: Informacje o Autorach
   PubDate: Wed, 29 Jun 2022 00:00:00 +020
    
 • Z otwartą przyłbicą. Rozmowa Wojciecha Kruszewskiego i Dariusza
         Pachockiego z Józefem Fertem

  • Authors: Józef Fert; Wojciech Kruszewski, Dariusz Pachocki
   Abstract: Rozmowa Wojciecha Kruszewskiego i Dariusza Pachockiego z Józefem Fertem.
   PubDate: Wed, 29 Jun 2022 00:00:00 +020
    
 • Wstęp

  • Authors: Kamila Budrowska; Wiktor Gardocki, Katarzyna Kościewicz
   Abstract: Wstęp do numeru „Sztuki Edycji” zatytułowanego „Poza historią literatury – egodokumenty”
   PubDate: Wed, 29 Jun 2022 00:00:00 +020
    
 • „Bogurodzica” i aktorzy interpretacji: edytorzy oraz edycje

  • Authors: Krzysztof Obremski
   Abstract: Publikacja intencjonalnie jest bądź przynajmniej powinna stać się dopełnieniem innej, mianowicie Pawła Bohuszewicza Aktorów interpretacji („Teksty Drugie” 2021, nr 2, s. 101–117). Pierwszoplanowa w tamtym tekście archaiczna część Bogurodzicy szczególnie wyraziście unaocznia, że ważni aktorzy interpretacji to także edytorzy oraz edycje. „Pieśń ojców” jest tekstem wyjątkowym w tym, że dowodzi, jak koniecznym punktem wyjścia literaturoznawczych działań pozostają przyjmowane wybory edycji.
   PubDate: Wed, 29 Jun 2022 00:00:00 +020
    
 • Edytor: jednak aktor, nie reżyser interpretacji. Odpowiedź
         Krzysztofowi Obremskiemu

  • Authors: Paweł Bohuszewicz
   Abstract: Odpowiedź na polemikę Krzysztofa Obremskiego zawartą w artykule „Bogurodzica” i aktorzy interpretacji: edytorzy oraz edycje.
   PubDate: Wed, 29 Jun 2022 00:00:00 +020
    
 • Osobliwość lemowych kalk – o korespondencji
         Stanisława Lema w dobie PRL-u

  • Authors: Filip Bukowski
   Abstract: Rec.: W. Orliński, Lem w PRL-u, czyli Nieco prawdy w zwiększonej objętości: na podstawie korespondencji Stanisława
   Lema, przekłady listów z języka niemieckiego E. Zarych, z języka angielskiego M. Płaza, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2021.
   PubDate: Wed, 29 Jun 2022 00:00:00 +020
    
 • Dzieje Suwałk w biografiach spisane

  • Authors: Joanna E. Dąbrowska
   Abstract: Rec.: Suwalski słownik biograficzny, t. 1, pod red. T. Budrewicza, M. Ambrosiewicza i J. Brzozowskiego, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Suwałki 2021.
   PubDate: Wed, 29 Jun 2022 00:00:00 +020
    
 • Sprawozdanie z VII Światowego Kongresu Polonistów

  • Authors: Anna Dąbrowska; Olga Taranek-Wolańska, Dorota Ucherek
   Abstract: Sprawozdanie z VII Światowego Kongresu Polonistów.
   PubDate: Wed, 29 Jun 2022 00:00:00 +020
    
 • Obywatelska postawa Wincentego Ignacego Marewicza i jej biograficzne
         konteksty. „Ofiara dla Ojczyzny… roku 1792, maja dnia 14 w Wilnie”

  • Authors: Anna Petlak
   Abstract: Wincenty Ignacy Marewicz (1755–1822) – mało znany pisarz polskiego oświecenia o bogatym i różnorodnym dorobku. Jego twórczość i biografia wciąż nie są jeszcze w pełni rozpoznane. Prezentowany materiał ma charakter opracowania edytorskiego ze wstępem. Jest to kopia ofiary obywatelskiej, złożonej przez Marewicza i zapisanej w Komisji Cywilno-Wojskowej wileńskiej w czasie, gdy ojczyzna, zagrożona wojną z Rosją, znalazła się w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa. Pisarz opublikował ją w postaci osobnego druku i przesłał Stanisławowi Augustowi, o czym wiemy z jego listu do władcy z 31 maja 1792 roku. Niewątpliwie Ofiara dla Ojczyzny świadczy o patriotyzmie Wincentego Marewicza, jego odpowiedzialności obywatelskiej i poświęceniu. Jest to zarazem dość nietypowa gotowość zasilenia istotnych potrzeb dla ojczyzny. Odsłania się w niej bowiem los „chudego literata”, a zarazem ubogiego szlachcica, szczerość, nieukrywanie trudnych spraw majątkowych oraz finansowych. W tekście można także dostrzec szereg innych stałych elementów postawy Marewicza, widocznych w jego twórczości stricte literackiej. Ofiara dla Ojczyzny jest publicznym i jednocześnie głęboko osobistym dokumentem godnym upamiętnienia.
   PubDate: Wed, 29 Jun 2022 00:00:00 +020
    
 • „Ameryki już mam dosyć”. Wielka Wystawa Światowa w Chicago (1893) w
         świetle listu Walerego Brochockiego do Marii Faleńskiej

  • Authors: Agnieszka Bąbel
   Abstract: Artykuł jest opracowaniem edytorskim listu malarza Walerego Brochockiego do warszawskiej tłumaczki, pisarki i publicystki, Marii Faleńskiej, wysłanego latem 1893 roku z Chicago – z poprzedzającym artykułem wstępnym, który zarysowuje sytuację powstania listu i szerzej komentuje jego treść. Materiał pochodzi z korespondencji Marii z Trębickich Faleńskiej z lat 1856–1895, zachowanej w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie (sygn. 5904, poz. 1, 3 karty zapisane obustronnie). Wybrany list wart jest opublikowania przede wszystkim z uwagi na interesujące okoliczności, których dotyczy. Brochocki należał bowiem do trzyosobowego komitetu delegatów eskortujących wybrane prace polskich artystów na Wielką Wystawę Światową zorganizowaną z okazji 400 rocznicy odkrycia Ameryki przez Kolumba (World’s Columbian Exposition). Napisany żywym językiem dokument zawiera wzmianki o znaczących (choć może nie pierwszorzędnych) postaciach tamtej epoki (np. syn Heleny Modrzejewskiej, inżynier Ralph Modjeski) i charakterze ówczesnych relacji towarzyskich (zwłaszcza wśród Polonii), zaś bardzo krytyczny ton uwag na temat miasta Chicago oraz organizacji samej wystawy po skonfrontowaniu z innymi źródłami dowodzi bystrego zmysłu obserwacyjnego autora. Brochocki prezentuje się tu jako pełen godności „warszawiak”, zdystansowany gość ze Starego Kontynentu, który z zaciekawieniem, choć raczej niepochlebnie, opisuje amerykańską rzeczywistość końca XIX wieku.
   PubDate: Wed, 29 Jun 2022 00:00:00 +020
    
 • Konstelacje „niepokornej”. Wokół biografii Józefy Kodis z
         Krzyżanowskich

  • Authors: Monika Bednarczuk
   Abstract: Historia polskiego ruchu kobiecego w XIX i XX wieku, a także losy Polek i ich autobiografie przyciągają uwagę coraz liczniejszych badaczy i badaczek. Jednak wciąż istnieje spora grupa działaczek i autorek, które mimo swojej wybitnej osobowości i/lub pionierskich dokonań budzą co najwyżej ograniczone zainteresowanie. Do tego grona niezwykłych kobiet należy Józefa Krzyżanowska-Kodis (1865–1940), jedna z pierwszych Polek ze stopniem doktora filozofii (Uniwersytet w Zurychu, 1893), socjalistka, feministka oraz współzałożycielka Sekcji Polskiej Międzynarodowej Ligi Kobiet na rzecz Pokoju i Wolności. Józefa Kodis (Kodisowa), która zresztą bezskutecznie starała się o posadę uniwersytecką w Stanach Zjednoczonych, była pasjonatką filozofii, działaczką społeczną i publicystką. Nieliczne prace naukowe na jej temat koncentrują się na jej przyjaźni z Carlem Hauptmannem. Artykuł proponuje natomiast analizę wspomnień Józefy i jej córki Zofii Kodis-Freyer oraz innych źródeł archiwalnych, aby na ich podstawie zrekonstruować najważniejsze doświadczenia, konstelacje osobowe oraz sieci towarzyskie, które współkształtowały biografię Kodisowej i jej poglądy na emancypację kobiet, relacje damsko-męskie, (nie)równości społeczne oraz pacyfizm.
   PubDate: Wed, 29 Jun 2022 00:00:00 +020
    
 • Nieznany diariusz Janiny Konarskiej. Początki francuskiego wychodźstwa
         Słonimskich (od 22 września do 7 listopada 1939 roku)

  • Authors: Magdalena Budnik
   Abstract: Prezentowany tekst stanowi drugą część edytorskiego opracowania niepublikowanego dotychczas diariusza Janiny Konarskiej, żony Antoniego Słonimskiego, zamieszczonego w „Sztuce Edycji” z 2021 roku (nr 2).  W tej części, zawierającej zapiski z okresu 22 września–7 listopada 1939 roku, Konarska opisała początki pary w stolicy Francji, próby odnalezienia się w nowym miejscu, a także kontakty z innymi wychodźcami z Polski, wśród których byli m.in. pisarze, ludzie kultury, politycy. Pierwsze dni w Paryżu to czas, w którym Słonimscy mogli odpocząć od wojennej zawieruchy (po opuszczeniu Polski musieli przedostawać się przez rumuńską, jugosłowiańską, włoską granicę), ale i okres, gdy pilnie śledzili doniesienia z Polski oraz innych części Europy, interesując się sytuacją na froncie. Mimo pozornie spokojniejszego czasu paryskie zapiski Konarskiej są nie mniej lapidarne, skrótowe i „rwane” niż wcześniejsze, pisane w ferworze ucieczki z kraju. Stanowią jednak cenny, oryginalny dokument z drugiej połowy 1939 roku.
   PubDate: Wed, 29 Jun 2022 00:00:00 +020
    
 • Emisariusz „Kultury” in spe. Korespondencja Leopolda Tyrmanda
         i Jerzego Giedroycia

  • Authors: Dariusz Pachocki
   Abstract: Wśród obszernego zbioru archiwaliów znajdujących się w Maisons-Laffitte znajdziemy ciekawy zespół listów od Leopolda Tyrmanda. Jego dopełnienie przechowuje Instytut Hoovera w Palo Alto przy Uniwersytecie Stanforda. Listy te dokumentują rozwój i dramatyczne zakończenie znajomości Jerzego Giedroycia z Leopoldem Tyrmandem. Wiele wskazuje na to, że mieli oni skrajnie różne wyobrażenia na tematy, które teoretycznie miały ich zbliżyć: emigracja, stosunek do władz PRL, kwestie literackie. Rzeczywistość okazała się bardziej skomplikowana, a żaden z nich nie chciał zrezygnować ze swoich przekonań czy pójść na kompromis. Intensywna w liczbie i żywiołowa w treści korespondencja jest także znakomitym światkiem epoki, w której sztuka epistolarna, oprócz funkcji użytkowej, miała także walor estetyczny.
   PubDate: Wed, 29 Jun 2022 00:00:00 +020
    
 • Archiwalny chaos a porządek. O edycjach dzienników Reymonta i
         Żeromskiego

  • Authors: Beata Utkowska
   Abstract: Artykuł jest poświęcony porównaniu zapisków diarystycznych Władysława Reymonta i Stefana Żeromskiego, przeprowadzonemu z punktu widzenia tekstologiczno-edytorskiego. Autorka pokazuje, że całkowicie różny sposób prowadzenia dzienników przez obu pisarzy – chaotyczny przez Reymonta i systematyczny przez Żeromskiego – skutkuje podejmowaniem przez edytorów odmiennych działań. W przypadku autora Chłopów są to działania nakierowane na porządkowanie rozproszonego archiwum pisarza, kwalifikowanie jego zapisów jako diarystycznych i scalanie ich w dziennik, w przypadku Żeromskiego – na wykluczaniu, zgodnie z przyjętą koncepcją wydania, elementów niecenzuralnych lub niediarystycznych z zeszytów, w których autor prowadził swój młodzieńczy dziennik.
   PubDate: Wed, 29 Jun 2022 00:00:00 +020
    
 • Historia i prywatność ze Stefanem i z Oktawią Żeromskimi w tle (w
         świetle egodokumentów Henryki Witkiewicz)

  • Authors: Monika Gabryś-Sławińska
   Abstract: Artykuł dotyczy egodokumentów pozostawionych przez Henrykę Witkiewicz (z domu Rodkiewicz), pasierbicę Stefana Żeromskiego, córkę Oktawii z Radziwiłłowiczów (primo voto Rodkiewicz, secundo voto Żeromska). Zostaje pokazany potencjał historyczny materiałów źródłowych Witkiewiczowej w kontekście edycji Listów Stefana Żeromskiego w opracowaniu Zdzisława Jerzego Adamczyka. Na podstawie metody reprezentacyjnej ze zbioru pozostawionego przez Witkiewiczową, której sylwetkę przybliżono ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego etapu życia córki Oktawii, wybrano dokumenty związane przede wszystkim z matką autorki, by następnie podjąć próbę egodokumentarnego odczytania zapisów w celu wskazania ważnych dla piszącej wzorców postępowania oraz istotnych z jej punktu widzenia wartości. Wyłaniający się z listów oraz wspomnieniowej relacji obraz matki oraz ważnych dla Witkiewiczowej wartości ukazuje interesujący układ zależności między tym, co zbiorowe (tradycja patriotyczna rodzin ziemiańskich oraz inteligenckich) i indywidualne (determinowane kontekstem, obrazujące osobowość Henryki).
   PubDate: Wed, 29 Jun 2022 00:00:00 +020
    
 • Warszawsko-grodzieński trójkąt (auto)biograficzny. Listy Leopolda
         Méyeta do Wilhelminy Zyndram-Kościałkowskiej

  • Authors: Piotr Bordzoł
   Abstract: Zachowana spuścizna rękopiśmienna Leopolda Méyeta to przede wszystkim pisane na przestrzeni ponad 20 lat listy do Elizy Orzeszkowej. Niemniej uwagę badawczą przykuwa korpus listów warszawskiego adwokata do Wilhelminy Zyndram-Kościałkowskiej z lat 1877–1911, przechowywany w Litewskim Państwowym Archiwum Historycznym w Wilnie (F. 1135, ap. 13, nr 507). Listy, pisane niemal równolegle z listami do Orzeszkowej, stanowią swoisty awers tej relacji. Listowe „rozmowy” z Kościałkowską Méyet prowadził ze stanowiska lojalnego plenipotenta autorki Nad Niemnem. Lektura listów adwokata do Kościałkowskiej odsłania znamienną cechę tej relacji – listy są znacznie bardziej intymne niż te pisane do Orzeszkowej. Nadawca zamieszczał w nich obszerne passusy mówiące o sprawach osobistych: relacji z matką, samotności, małżeństwa z Seweryną Kaftal i związanym z nim skandalem. Poruszał również problem zmagań z potrzebą i niemocą twórczą, pokory wobec niedostatków talentu pisarskiego, która każe profilować sferę działalności.
   PubDate: Wed, 29 Jun 2022 00:00:00 +020
    
 • Spuścizna piśmienna Teodory Męczkowskiej w badaniach nad dziejami
         polskiego ruchu kobiecego

  • Authors: Agata Zawiszewska
   Abstract: Artykuł przedstawia cele badań nad spuścizną piśmienną ważnej działaczki polskiego ruchu oświatowego i emancypacyjnego – Teodory Męczkowskiej  (1870–1954) – oraz zadania stojące przed edytorem jej prac. Cele główne to: poszerzenie wiedzy o roli kobiet w procesie modernizacji polskiego społeczeństwa od końca XIX wieku do połowy XX wieku, roli kobiet w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, życiu i twórczości liderek polskiego ruchu emancypacji kobiet. Główne zadania edytorskie to: przygotowanie uaktualnionej biografii Męczkowskiej, opracowanie katalogu i antologii jej publikacji, przygotowanie do druku jej wspomnień i korespondencji.
   PubDate: Wed, 29 Jun 2022 00:00:00 +020
    
 • Poetycka kronika Młodej Polski – edytorskie rozważania nad
         niepublikowanymi wspomnieniami Macieja Szukiewicza

  • Authors: Paulina Przepiórka
   Abstract: Artykuł dotyczy wspomnień poetyckich Macieja Szukiewicza wchodzących w skład trzech zbiorów rękopisów o tytułach Wspomnienia, Fraszki i Motylim lotem. Pisarz ukazuje w nich obraz życia elit artystycznych młodopolskiego Krakowa oraz dzieli się przemyśleniami na temat ówczesnych wydarzeń. W artykule przedstawiono efekty badań nad autografami, opisano okoliczności powstania utworów i omówiono problemy edytorskie związane z ich potencjalną publikacją.
   PubDate: Wed, 29 Jun 2022 00:00:00 +020
    
 • Problemy z edycją krytyczną „Pamiętnika”
         Wacława Sieroszewskiego

  • Authors: Grażyna Legutko
   Abstract: Celem artykułu jest przybliżenie szeregu trudnych problemów, z którymi musi mierzyć się edytor nowego, krytycznego wydania Pamiętnika Wacława Sieroszewskiego pisanego w latach 1939–1944. Problemy z edycją tego dokumentu wiążą się m.in. z: hybrydalnością tekstu głównego (sytuującego się na pograniczu literatury dokumentu osobistego, beletrystyki, publicystyki i literatury faktu), powtórzeniami myślowymi tych samych treści, spójnym i logicznym uporządkowaniem wewnętrznie zróżnicowanej i chaotycznej struktury, a przede wszystkim ze skompletowaniem i z wydaniem wszystkich dokumentów dołączonych do tekstu głównego oraz tych, do których pamiętnikarz jedynie odsyłał. Owa innorodna materia, którą sędziwy dziejopis zamierzał wcielić w swoją narrację, stanowi największą trudność w przygotowaniu do druku kompletnego tekstu czterech ostatnich tomów: 10, 11, 12 i 13. Edycja krytyczna Pamiętnika Sieroszewskiego nie jest możliwa bez uprzedniego wydania całej zachowanej korespondencji Sieroszewskiego z żoną, a więc nie tylko tych listów, do których pamiętnikarz odsyłał w tomach 10 i 11, ale także tych, których nie planował dołączyć, a których treść wiąże się bezpośrednio z zapisem memuarystycznym (jest to bardzo obszerny materiał – listów Wacława i Stefanii Sieroszewskich zachowało się bowiem aż 160).
   PubDate: Wed, 29 Jun 2022 00:00:00 +020
    
 • „To straszne, ale ja tak muszę pisać”. Dzienniki Anny Pogonowskiej
         – próba lektury

  • Authors: Maciej Libich
   Abstract: Celem artykułu jest przedstawienie i wstępne opracowanie dziennika Anny Pogonowskiej (1922–2005), polskiej poetki i eseistki, której twórczość wciąż nie doczekała się należytej recepcji. Choć Pogonowska opublikowała za życia niemal dwadzieścia tomów poetyckich – większość w oficynach, takich jak Czytelnik czy Państwowy Instytut Wydawniczy – pozostaje na uboczu historii literatury. Podobny los spotkał jej monumentalny dziennik, prowadzony w latach 1930–1992, na który składa się kilkadziesiąt gęsto zapisanych notesów. Mimo że od 2004 roku znajduje się on w archiwach Muzeum Literatury w Warszawie, nie skupili się na nim ani badacze-edytorzy, ani wydawcy. Artykuł jest więc pierwszą próbą wprowadzenia dziennika do obiegu historycznoliterackiego; próbą zarysowania najważniejszych cech diariusza poetki i opisania jego zawartości, a także – dzięki możliwościom, które oferuje krytyka genetyczna – zeszytów, w jakich Pogonowska sporządzała notatki. Autor szkicu zastanawia się też nad możliwością wydania dziennika: stara się odpowiedzieć na pytanie, z jakimi wyzwaniami musieliby zmierzyć się wydawcy dziennika i jak mogłaby wyglądać edycja diariusza.
   PubDate: Wed, 29 Jun 2022 00:00:00 +020
    
 • Z praktyki epistolarnej autorki „Teorii listu”. Casus Stefania
         Skwarczyńska–Jerzy Zawieyski

  • Authors: Barbara Tyszkiewicz
   Abstract: Opublikowana w 1937 roku Teoria listu Stefanii Skwarczyńskiej (1902–1988) wciąż pozostaje istotną płaszczyzną odniesienia dla współczesnych literaturoznawców i edytorów. Do przybliżenia mniej znanej, epistolarnej praktyki autorki tej monografii posłużył zespół 25 prywatnych listów z lat 1948–1968, których adresatem był Jerzy Zawieyski (1902–1969). Te pisemne kontakty badaczki z dramaturgiem, prozaikiem i katolickim działaczem społeczno-politycznym zostały omówione w kilku aspektach. Poczynając od okoliczności nawiązania korespondencyjnego dialogu, przedstawiono zdynamizowane, biograficzne relacje łączące nadawczynię z odbiorcą listów, a rzutujące na poruszaną przez nich problematykę: tematy literackie (skoncentrowane wokół twórczości pisarza), religijną wrażliwość i społeczno-polityczne uwikłania katolików w komunistycznym państwie, pracę naukową oraz sprawy prywatne Skwarczyńskiej. Opisowi została poddana materialna i wizualna postać ineditów oraz specyfika ich kompozycji formalnej. Chronologiczne luki w materiałach źródłowych pokazano na tle różnic światopoglądowych, które dzieliły katolickich intelektualistów pozostających (jak Skwarczyńska) w zasięgu oddziaływania Stowarzyszenia PAX i związanych (jak Zawieyski) ze środowiskiem „Tygodnika Powszechnego” i Kołem Posłów Znak. W zakończeniu wskazano zagadnienia współczesnej recepcji Teorii listu oraz związane z nimi – badawcze i edytorskie dylematy.
   PubDate: Wed, 29 Jun 2022 00:00:00 +020
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.208.187.128
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-