Subjects -> LANGUAGE AND LITERATURE (Total: 2147 journals)
    - LANGUAGE AND LITERATURE (954 journals)
    - LANGUAGES (276 journals)
    - LITERARY AND POLITICAL REVIEWS (201 journals)
    - LITERATURE (GENERAL) (180 journals)
    - NOVELS (13 journals)
    - PHILOLOGY AND LINGUISTICS (500 journals)
    - POETRY (23 journals)

LANGUAGE AND LITERATURE (954 journals)            First | 1 2 3 4 5     

Showing 801 - 127 of 127 Journals sorted alphabetically
Studia Iranica     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Studia Litteraria et Historica     Open Access  
Studia Metrica et Poetica     Open Access  
Studia Neophilologica     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Studia Pigoniana     Open Access  
Studia Romanica Posnaniensia     Open Access  
Studia Rossica Gedanensia     Open Access  
Studia Scandinavica     Open Access  
Studia Slavica     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Studia theodisca     Open Access  
Studien zur deutschen Sprache und Literatur     Open Access   (Followers: 4)
Studies in African Languages and Cultures     Open Access   (Followers: 1)
Studies in American Indian Literatures     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Studies in Applied Linguistics & TESOL (SALT)     Open Access   (Followers: 5)
Studies in Canadian Literature / Études en littérature canadienne     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Studies in ELT and Applied Linguistics     Open Access   (Followers: 11)
Studies in Scottish Literature     Open Access   (Followers: 5)
Studies in the Age of Chaucer     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
Studies in the Novel     Full-text available via subscription   (Followers: 18)
SubStance     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne     Open Access  
Sustainable Multilingualism     Open Access  
Swedish Journal of Romanian Studies     Open Access  
Sylloge epigraphica Barcinonensis : SEBarc     Open Access  
symploke     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Sztuka Edycji     Open Access   (Followers: 4)
Tabuleiro de Letras     Open Access  
Teksty Drugie     Open Access  
Telar     Open Access  
Telondefondo : Revista de Teoría y Crítica Teatral     Open Access  
Temps zero     Open Access  
Tenso     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Teoliterária : Revista Brasileira de Literaturas e Teologias     Open Access  
Terminàlia     Open Access  
Territories : A Trans-Cultural Journal of Regional Studies     Open Access   (Followers: 1)
Texas Studies in Literature and Language     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Text Matters     Open Access   (Followers: 6)
Textual Cultures     Full-text available via subscription   (Followers: 12)
Textual Practice     Hybrid Journal   (Followers: 27)
Texturas     Open Access  
The BARS Review     Open Access  
The CLR James Journal     Full-text available via subscription  
The Comparatist     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
The Eighteenth Century     Full-text available via subscription   (Followers: 39)
The Explicator     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
The F. Scott Fitzgerald Review     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
The Highlander Journal     Open Access   (Followers: 2)
The Hopkins Review     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
The Lion and the Unicorn     Full-text available via subscription   (Followers: 13)
The Literacy Trek     Open Access  
The Mark Twain Annual     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
The New Yorker     Full-text available via subscription   (Followers: 33)
The Vernal Pool     Open Access  
Tirant : Butlletí informatiu i bibliogràfic de literatura de cavalleries     Open Access  
Tolkien Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 10)
TradTerm     Open Access  
Traduire : Revue française de la traduction     Open Access   (Followers: 2)
TRANS : Revista de Traductología     Open Access   (Followers: 1)
Transalpina     Open Access  
Transfer : e-Journal on Translation and Intercultural Studies     Open Access   (Followers: 2)
Translation and Literature     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Translation Review     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Translation Studies     Hybrid Journal   (Followers: 25)
Translationes     Open Access   (Followers: 1)
Transmodernity : Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World     Open Access   (Followers: 4)
Transmotion     Open Access   (Followers: 20)
Transversal     Open Access  
Trasvases Entre la Literatura y el Cine     Open Access   (Followers: 1)
Trípodos     Open Access  
Tropelías : Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada     Open Access  
Tsafon : Revue Interdisciplinaire d'études Juives     Open Access   (Followers: 1)
Tulsa Studies in Women's Literature     Full-text available via subscription   (Followers: 8)
Turkish Review of Communication Studies     Open Access  
Tutur : Cakrawala Kajian Bahasa-Bahasa Nusantara     Open Access  
Tydskrif vir Letterkunde     Open Access  
Uncommon Culture     Open Access   (Followers: 1)
Unidiversidad     Open Access  
Urdimento : Revista de Estudos em Artes Cênicas     Open Access  
US Latino & Latina Oral History Journal     Full-text available via subscription  
Valenciana     Open Access  
Variants : Journal of the European Society for Textual Scholarship     Open Access   (Followers: 1)
Verba : Anuario Galego de Filoloxía     Full-text available via subscription  
Verba Hispanica     Open Access  
Vertimo studijos (Translation Studies)     Open Access   (Followers: 1)
Via Panorâmica : Revista de Estudos Anglo-Americanos     Open Access  
Victorian Literature and Culture     Hybrid Journal   (Followers: 25)
Victorian Poetry     Full-text available via subscription   (Followers: 11)
Vilnius University Open Series     Open Access  
Vision : Journal for Language and Foreign Language Learning     Open Access   (Followers: 1)
Vita Latina     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Voice and Speech Review     Hybrid Journal  
Voix et Images     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Vox Romanica     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Wacana     Open Access  
Wacana : Journal of the Humanities of Indonesia     Open Access   (Followers: 1)
Wasafiri     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Werkwinkel : Journal of Low Countries and South African Studies     Open Access  
Western American Literature     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
Wicazo Sa Review     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
WikiJournal of Humanities     Open Access  
William Carlos Williams Review     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Word Structure     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Writing Systems Research     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Written Language & Literacy     Hybrid Journal   (Followers: 5)
WSQ: Women's Studies Quarterly     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
Year's Work in English Studies     Hybrid Journal   (Followers: 19)
Yearbook of Ancient Greek Epic Online     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Yearbook of Langland Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Załącznik Kulturoznawczy / Cultural Studies Appendix     Open Access   (Followers: 1)
Zeitschrift fuer deutsches Altertum und Literatur     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht     Open Access   (Followers: 1)
Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Zeitschrift für Wortbildung / Journal of Word Formation     Full-text available via subscription  
Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie     Open Access   (Followers: 1)
Zibaldone : Estudios Italianos     Open Access  
Zutot     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Œuvres et Critiques     Full-text available via subscription  
Известия Южного федерального университета. Филологические науки     Open Access  

  First | 1 2 3 4 5     

Similar Journals
Journal Cover
Sztuka Edycji
Number of Followers: 4  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2084-7963 - ISSN (Online) 2391-7903
Published by UMK Homepage  [22 journals]
 • Przewodnik edytorski za 2023 rok

  • Authors: Katarzyna Płońska; Filip Bukowski
   Abstract: Przewodnik edytorski za 2023 rok.
   PubDate: Wed, 06 Dec 2023 00:00:00 +010
    
 • Cenzura w statystykach

  • Authors: Mirosław Strzyżewski
   Abstract: Rec. M. Rowicka, Wydawnicze i cenzuralne losy twórczości Juliusza Słowackiego w okresie zaborów, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2022; eadem, Wydawnicze i cenzuralne losy twórczości Zygmunta Krasińskiego w okresie zaborów, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2022.
   PubDate: Wed, 06 Dec 2023 00:00:00 +010
    
 • Mickiewicz przemawia obrazem

  • Authors: Olga Taranek-Wolańska
   Abstract: Rec. Poezye Adama Mickiewicza, t. 1, teksty poetyckie tłumaczyła R. Koženiauskienė, publikację przygotowała R. Griškaitė, ilustracje wykonał S. Eidrigevičius, Vilniaus Universiteto Leidykla, Wilno 2022.
   PubDate: Wed, 06 Dec 2023 00:00:00 +010
    
 • Altenbergowie – słów kilka

  • Authors: Elżbieta Zarych
   Abstract: Uwagi do artykułu M. Komzy, Zdobione edycje pomnikiem literaturze krajowej wzniesionym, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” 2013, nr 2 (5): Wokół typografii i idei pięknej książki, pod red. M. Pest.
   PubDate: Wed, 06 Dec 2023 00:00:00 +010
    
 • Informacje o Autorach

  • Authors: Agnieszka Markuszewska
   Abstract: Informacje o Autorach.
   PubDate: Wed, 06 Dec 2023 00:00:00 +010
    
 • Powrót (kolejny) do romantyzmu

  • Authors: Agnieszka Markuszewska
   Abstract: Wstęp do numeru.
   PubDate: Wed, 06 Dec 2023 00:00:00 +010
    
 • Zakłócony obraz romantyzmu

  • Authors: Mirosław Strzyżewski
   Abstract: Z edycjami zbiorowymi dzieł romantyków, edycjami naukowymi poszczególnych utworów i ich opracowaniami nie jest w Polsce źle. Można wymienić wiele cennych inicjatyw edytorskich (naukowych i popularnych) zakończonych pozytywnym rezultatem. Jednak mimo tego pozornego „rogu obfitości” wydawniczej odnoszę wrażenie, że czegoś tu nie starcza. O ile wydajemy z powodzeniem wybrane utwory poszczególnych autorów z kręgu literatury emigracyjnej i krajowej, to nie można uświadczyć wydań zbiorowych tychże ostatnich pisarzy. Nie mamy współcześnie książek wielu romantyków, którzy kształtowali zbiorową wyobraźnię Polaków w XIX stuleciu. Brakuje nowych zbiorowych edycji pism m.in. Józefa Bohdana Zaleskiego, Seweryna Goszczyńskiego, Józefa Korzeniowskiego, Teofila Lenartowicza, Józefa Dzierzkowskiego, Ludwika Sztyrmera, Józefa Bohdana Dziekońskiego, Lucjana Siemieńskiego i wielu, wielu innych twórców. Romantyzm krajowy to nie zbiór drugorzędnych tekstów epigońskich wzorowanych na wielkim romantyzmie emigracyjnym, ale równie istotna część dorobku romantyzmu literackiego, po wielokroć w pełni oryginalna i bogata, ale często po prostu nieznana. Gdy edytorstwo nadrobi zapóźnienia na tym polu, wówczas wymienieni autorzy odzyskają w syntezach historycznoliterackich miejsce im przynależne.
   PubDate: Wed, 06 Dec 2023 00:00:00 +010
    
 • Kanon jako interpretacja. Kilka refleksji o potrzebie spluralizowanie
         wizji romantyzmu

  • Authors: Ewa Hoffmann-Piotrowska
   Abstract: Punktem wyjścia rozważań zawartych w artykule jest przekonanie, że pojęciem kanonu, poza zbiorem ważnych tekstów dla danej kultury, można objąć także utrwalone koncepcje odczytywania dzieł, sposoby ich interpretacji. Autorka przygląda się temu, jak utrwalone w badawczej i popularnej świadomości pojęcie romantyzmu wpłynęło na to, co w tekstach romantyków widzimy, a co pomijamy. Rozważania wiążą się z postulatem widzenia romantyzmu jako okresu wieloprądowego, spluralizowanego, gdzie obok wątków „czarnoromantycznych” istnieją także bardzo wyraźnie wątki „jasne”, modele dobrego, koherentnego bytowania i pozytywne wzory istnienia.
   PubDate: Wed, 06 Dec 2023 00:00:00 +010
    
 • Krążenie wokół przepaści. Warianty zakończeń „Nie-Boskiej
         komedii” i wieczne pytania

  • Authors: Grażyna B. Tomaszewska
   Abstract: W artykule interpretacyjnej uwadze poddano warianty Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego, a zwłaszcza różne jej zakończenia. Pozwala na to najnowsza edycja dramatu w opracowaniu Magdaleny Bizior-Dombrowskiej (Toruń 2017). Materiał edytorski umożliwia wnikliwsze przyjrzenie się bezpośrednim, organicznym niemal związkom Krasińskiego z tworzonym dziełem, niejako wiecznie niezakończonym. Unaocznia także szczególnie wyraziście uporczywość pytań związanych z kierunkiem rozwoju ludzkiej społeczności i nadzieją, że istnieje jednak jakaś droga wyjścia z kręgu, w którym ustawicznie dochodzi do triumfu nienawiści, zbrodni, śmierci. Na różne warianty zakończenia można by spojrzeć jak na wciąż niesatysfakcjonujące formy „pozytywnej” odpowiedzi, że taka nadzieja istnieje, mimo nieoczywistości zarówno pozytywnych, jak i negatywnych ludzkich wartości. Taka perspektywa pozwala przyjrzeć się i współczesnym marzeniom/zaklęciom organizującym imaginarium człowieka XXI wieku.
   PubDate: Wed, 06 Dec 2023 00:00:00 +010
    
 • Bałamutny diabeł. O polskiej twórczości Józefa Juliana Sękowskiego
         (pogranicza i romantyczny kanon)

  • Authors: Iwona Węgrzyn
   Abstract: W prezentowanym artykule omówiono specyfikę polskiej twórczości Józefa Juliana Sękowskiego – powszechnie znanego jako rosyjski prozaik i wydawca „Bibljotieki dla Cztenija”. Wbrew wcześniejszym ustaleniom Mieczysława Inglota udało się wykazać, że wiele niepodpisanych artykułów publikowanych na łamach „Bałamuta” w latach 1830–1836 wyszło spod pióra Sękowskiego. Stanowią one ciekawy przykład kontynuacji tradycji kręgu „Wiadomości Brukowych”, ale przede wszystkim są świadectwem zainteresowania ich autora współczesnością. Jak wykazują badania Louisa Pedrottiego i Melissy Frazier, twórczość Sękowskiego może być potraktowana jako intrygujący przykład „romantycznych spotkań” – Wschodu i Zachodu, peryferii i centrum, tradycji i nowoczesności, wreszcie literatury i prasy. Z perspektywy badań nad polskim wiekiem XIX może zaś stanowić uzupełnienie zbudowanego na „paradygmacie mickiewiczowskim” kanonu romantycznego. Prezentowany artykuł jest także propozycją przedyskutowania szans wydania polskich utworów Sękowskiego.
   PubDate: Wed, 06 Dec 2023 00:00:00 +010
    
 • Romantyczna pisarka jako wydawczyni. Klementyna z Tańskich Hoffmanowa

  • Authors: Teresa Winek
   Abstract: Artykuł podejmuje zagadnienie miejsca w romantycznym kanonie Klementyny z Tańskich Hoffmanowej oraz jej inicjatyw wydawniczych jako odpowiedzi na romantyczne zainteresowanie piśmiennictwem staropolskim. Historycy literatury uważają autorkę Pamiątki po dobrej matce za pisarkę niemal wyłącznie dla młodych odbiorców i spadkobierczynię dorobku polskiego oświecenia. Biografia natomiast sytuuje redaktorkę „Rozrywek dla Dzieci” w centrum życia romantyków, niekiedy nawet jako prekursorki ich działalności, choć dowodzi też indywidualnego stosunku wielostronnej twórczyni do różnych zjawisk historycznoliterackich. Hoffmanowa, dobrze sytuowana finansowo dzięki pracom pisarskim oraz ceniona za działalność edukacyjną i kulturalną, z zapałem zajmowała się propagowaniem i wydawaniem pisarzy staropolskich. Czyniła to w sposób wysoce profesjonalny, opatrując wydawane dzieła starannym komentarzem edytorskim. Kształtowała tak recepcję czytelniczą dawnych pisarzy, ale również romantyczne pisanie historii literatury. W swych upodobaniach do literatury staropolskiej nie była odosobniona. Na opracowanie czekają więc katalogi dokumentujące inicjatywy wydawnicze i czytelnicze romantyków – jako świadectwo kultury literackiej pierwszej połowy XIX wieku. W takim kontekście Tańska Hoffmanowa może okazać się bliska romantykom (nie tylko przez swą biografię) i zyskać nowe miejsce na romantycznym Parnasie.
   PubDate: Wed, 06 Dec 2023 00:00:00 +010
    
 • Słowacki cyfrowy – perspektywy i szanse na przykładzie edycji
         „Samuela Zborowskiego”

  • Authors: Ewa Mirkowska; Anna Mędrzecka-Stefańska
   Abstract: Głównym celem artykułu jest omówienie edycji cyfrowej trudnego przypadku edytorskiego, jakim jest rękopis Juliusza Słowackiego znany pod nadanym przez edytorów tytułem Samuel Zborowski. Charakterystyka niedokończonego dzieła wydaje się doskonale pasować do potencjału, jaki dają narzędzia cyfrowe – ich zastosowanie omówiono w tekście. Edytor TEI Panorama pozwala na ukazanie uzupełniających się, choć różnych możliwych podejść do edycji tekstu (faksymile, rękopis, dramat). Dzięki przyjętym rozwiązaniom można wydobyć wewnętrzną dynamikę tekstu, a także uniknąć sztucznego ustanawiania nieistniejącego linearnego tekstu głównego, co jest charakterystyczne dla większości dotychczasowych edycji. W artykule podjęto refleksję nad zawiłą problematyką szerokiego spektrum wieloaspektowych bytów pojawiających się w Samuelu Zborowskim, niemożliwych do przedstawienia w konwencjonalnym procesie wydawniczym. Proponujemy możliwe rozwiązanie cyfrowe, wywodzące się – jak wszystkie prezentowane pomysły – z respektowanej przez edytorów wewnętrznej struktury tekstu.
   PubDate: Wed, 06 Dec 2023 00:00:00 +010
    
 • Editio ultima' Wokół warszawskiej edycji „Dzieł” Aleksandra Fredry
         (1880)

  • Authors: Olga Taranek-Wolańska
   Abstract: Celem artykułu jest prezentacja okoliczności towarzyszących przygotowaniu trzynastu tomów edycji warszawskiej Dzieł Aleksandra Fredry (Gebethner i Wolff, 1880), a szczególnie ich konfrontacja z dyspozycjami pisarza, które powstawały w czasie kilkunastoletniego okresu milczenia. Fredro porządkował wówczas swoją spuściznę literacką oraz przygotował instrukcje dotyczące prac nad wydaniem zbiorowym swoich utworów. Z brulionowych notatek wyłania się nie tylko przejmujący portret autora pieczołowicie planującego edycję pośmiertną, ale również twórcy, który interpretuje własny dorobek, dokonuje w nim koniecznych zmian i selekcji, podaje zasady modernizacji pisowni zapożyczeń typu „Francyja”, „Azya”, „rewolucyja”. Edycja warszawska, mimo że podlegała cenzurze i autocenzurze, przez wiele lat niesłusznie była uważana za editio ultima. Zweryfikowana przez Stanisława Pigonia do dziś pozostaje przyczynkiem do badań nad zapomnianymi lub pomijanymi aspektami twórczości Aleksandra Fredry.
   PubDate: Wed, 06 Dec 2023 00:00:00 +010
    
 • Świat nauki i literatury w „Sędziwoju”.
         Garść uwag edytora

  • Authors: Kamil Barski
   Abstract: Sędziwoj Józefa Bogdana Dziekońskiego to powieść historyczno-okultystyczna o szczególnie ważnym charakterze dla rozwoju polskiej literatury fantastycznej. Istotnym jej komponentem, który umożliwił autorowi stworzenie wiarygodnego świata przedstawionego, a także pozwala odbiorcy na „zanurzenie się” w nim, są liczne nawiązania do nauki oraz literatury. Niektóre z nich są jednak dla dzisiejszego odbiorcy całkowicie nieczytelne. W tym artykule wybrano zestaw takich zagadnień, aby zobrazować wyzwania, z jakimi mierzy się edytor twórczości Dziekońskiego. Dotyczą one nieoczywistych lokalizacji mott i cytatów z przywołanych przez autora utworów literackich czy zagadnień związanych z alchemią i adeptami tej sztuki. Przyjrzenie się warsztatowi pracy pisarza pozwala dostrzec jego erudycję, wysiłek włożony w kreację świata powieści, a także odtworzyć jego horyzont intelektualny.
   PubDate: Wed, 06 Dec 2023 00:00:00 +010
    
 • Stefan Witwicki – perfekcjonista' O stosunku poety do edycji
         „Wieczorów pielgrzyma”

  • Authors: Joanna Stocka
   Abstract: Artykuł został poświęcony podejściu Stefana Witwickiego do jednego z jego dzieł – Wieczorów pielgrzyma. Pisarz był bardzo zaangażowany w przygotowywanie tego utworu – początkowo wygłaszał jego fragmenty na posiedzeniach Towarzystwa Literackiego w Paryżu, a następnie opublikował je w zeszytach i tomach. Każde wznowienie było dla Witwickiego czymś więcej niż tylko zwykłym przedrukiem – następne edycje traktował jako okazję do udoskonalenia swoich tekstów, ciągle dążył do stworzenia ich idealnej wersji. Podobną postawę przejawiał także wobec ponownych wydań innych swoich dzieł – tendencja do poprawiania już opublikowanych utworów widoczna jest przez cały okres twórczości pisarza, począwszy od pierwszego zbioru poezji, Ballad i romansów. W reedycji Wieczorów pielgrzyma autor dodawał nowe rozdziały, wprowadzał poprawki, a ponadto interesował się szatą graficzną planowanego do druku dzieła i dopytywał o postępy prac. W artykule zaprezentowano przykłady zmian, które wprowadzał Witwicki.
   PubDate: Wed, 06 Dec 2023 00:00:00 +010
    
 • Wydania poezji Mieczysława Romanowskiego wobec tyrtejskiego kanonu
         poety

  • Authors: Magdalena Chołojczyk
   Abstract: Mieczysław Romanowski jest jednym z nielicznych poetów krajowych, którzy doczekali się tak wielu wydań swojej poezji. Niewątpliwy talent, a także otaczająca go legenda „poety-powstańca” przyczyniły się do tego, że podczas gdy inni krajowi romantycy popadli w zapomnienie, utwory Romanowskiego wciąż były wydawane. Legenda bohatera powstania styczniowego sprawiała jednak, że każda z tych edycji kreowała tyrtejski kanon twórczości poety. Dawały one bowiem złudne wrażenie, że jego poezja była poświęcona jedynie sprawie narodowowyzwoleńczej. Autorka artykułu przygląda się temu, przy pomocy jakich zabiegów edytorskich tworzono tyrtejski kanon poety, i skoncentrowała się zwłaszcza na czterotomowym wydaniu Jana Amborskiego z 1883 roku. To właśnie Amborski, przygotowując swoją edycję, dokonywał selekcji rękopisów Romanowskiego, tym samym wskazując, które utwory są według niego warte zapamiętania ze względu na ich patriotyczny charakter. W artykule pokazano, jak bardzo potrzebna jest nowa edycja krytyczna tekstów poety; edycja, która obejmowałaby nie tylko tyrtejski wybór jego utworów, ale także sięgała po nieznane dotąd autografy o różnorodnej tematyce. Takie wydanie ukazałoby nam inny – o wiele bogatszy i bardziej skomplikowany – obraz Romanowskiego jako twórcy. Dzięki niemu zyskamy świadomość, że nasza dotychczasowa wiedza o dorobku literackim tego najwybitniejszego przedstawiciela ostatniej generacji romantyków ograniczała się głównie do legendy „poety-powstańca”.
   PubDate: Wed, 06 Dec 2023 00:00:00 +010
    
 • Polskie edycje niemieckich baśni romantycznych. Od przekładu do
         wydania

  • Authors: Elżbieta Zarych
   Abstract: Przedmiotem artykułu są dwa zbiory baśni romantycznych opublikowanych w serii „Czarny Romantyzm”: Baśnie z Phantasusa Ludwiga Tiecka oraz Łubowickie baśnie i bajki Josepha von Eichendorffa. Mimo wspólnej serii i łączących ze sobą obydwie książki cech gatunkowych, zbiory te są zasadniczo odmienne, co zaważyło na decyzjach podejmowanych w trakcie ich przekładu oraz na ostatecznym kształcie tekstu. Zbiory te dowodzą też złożoności i istnienia różnych form baśni romantycznych w obrębie Kunstmärchen i Volksmärchen. Zbiór Tiecka to utwory pochodzące z pierwszego tomu jego największego dzieła, ukoronowania dojrzałej twórczości Phantasusa, wielokrotnie wydawane i cyzelowane przez autora. Mnogość wydań rodzi jednak pytanie o dobór właściwej podstawy tekstowej, nowatorstwo utworów, język zarówno prozy, jak i poezji, zastosowane chwyty, charakterystyczne dla Tiecka rozwiązania literackie zmuszają zaś tłumacza i edytora do misternego tkania tekstu polskiej wersji książki i opatrywania go komentarzami. Zbiór Eichendorffa to z kolei kilka utworów i fragmentów stworzonych we wczesnej młodości i pozostawionych w spuściźnie i niewydanych za życia pisarza. Opublikowane przez wnuka, komponowane w cykl, upiększane i opatrywane tytułami, zderzyły się z odnalezionym niedawno rękopisem podważającym wszystkie dotychczasowe decyzje edytorskie i translatorskie. Te dwa, tak podobne i różne pod wieloma względami zbiory baśni, ukazują cechy twórczości prezentowanych romantyków niemieckich, a także stawiają ważne pytania oraz podsuwają rozwiązania istotne dla dzieł Tiecka i Eichendorffa, edycji niemieckich baśni romantycznych i innych utworów powstałych w tej epoce oraz wydawanych w polskim przekładzie. Pokazują kryjące się w nich pułapki i dają liczne wskazówki edytorom i tłumaczom.
   PubDate: Wed, 06 Dec 2023 00:00:00 +010
    
 • Podstawa literaturoznawstwa. O edytorstwie z Włodzimierzem Boleckim
         rozmawiają Dariusz Pachocki i Wojciech Kruszewski

  • Authors: Włodzimierz Bolecki; Dariusz Pachocki, Wojciech Kruszewski
   Abstract: Rozmowa Dariusza Pachockiego i Wojciecha Kruszewskiego z Włodzimierzem Boleckim.
   PubDate: Wed, 06 Dec 2023 00:00:00 +010
    
 • „Kolekcja Niemcewiczowska”. Pożytki dla badacza historii
         literatury romantyzmu

  • Authors: Elżbieta Dąbrowicz
   Abstract: Dorobek Juliana Ursyna Niemcewicza nie został dotąd edytorsko scalony. Z wielu powodów. Jest obszerny, różnorodny i rozproszony. Ponadto ciążyły na Niemcewiczu opinie pozwalające na marginalizowanie jego miejsca w historii literatury. Widziano w nim głównie pisarza okolicznościowego, a więc literacko ułomnego. Widziano w nim też rusofoba, propagatora żarliwego, lecz źle pojętego patriotyzmu. Zaniedbania edytorskie mają ten skutek, że nie pozwalają na rozpoznanie pozycji Niemcewicza na mapie zjawisk literackich pierwszej połowy XIX wieku. Nieliczne wydania, w których częściowo zebrano jego spuściznę, sporządzili dziewiętnastowieczni edytorzy. Jedynym przedsięwzięciem późniejszym jest „Kolekcja Niemcewiczowska” firmowana przez Bibliotekę Publiczną dzielnicy Ursynów w Warszawie. Jest to jednak seria wydawnicza, nie zaś wielotomowa edycja w ścisłym sensie. Zamiarem inicjatorów „Kolekcji” było przede wszystkim udostępnienie czytelnikom tekstów Niemcewicza zalegających w autografach, wśród nich trzech powieści (Władysław Bojomir, Mniemana sierota, czyli obraz czasów oraz Konstancya, czyliże nieszczęścia występnej zalotności). Pierwotny plan uległ rozszerzeniu: dokonano również kilku przedruków publikacji, niewznawianych od XIX wieku, ponadto dwóch reedycji dzieł biograficznych poświęconych Niemcewiczowi. Ostatni tom zawiera francuski oryginał i przekład Notatek o mojej niewoli w Petersburgu w latach 1794, 1795 i 1796. „Kolekcja” uprzystępnia wprawdzie zaledwie część spuścizny Niemcewicza, ale mimo to przynosi niemały zysk poznawczy. Pozwala m.in. przyjrzeć się od nowa popularnej w XIX wieku tematyce więziennej, tak ważnej dla polskiego narodowego imaginarium głównie za sprawą Dziadów cz. III. Niemcewicz okazuje się poprzednikiem Mickiewicza na tym polu jako autor wspomnianych Notatek oraz powieści Władysław Bojomir. Tematu więziennego nie wykorzystuje jednak – jak później Mickiewicz – w celach mitotwórczych, lecz w obronie idei państwa prawa.
   PubDate: Wed, 06 Dec 2023 00:00:00 +010
    
 • Kanon i tradycja Władysława A. Kościelskiego. Edycje romantyków w
         serii „Wielka Biblioteka” Instytutu Wydawniczego „Biblioteka
         Polska”

  • Authors: Grzegorz P. Bąbiak
   Abstract: Historia oficyn wydawniczych XIX i XX wieku jest tematem dotychczas słabo rozpoznanym i opracowanym przez badaczy. Miarą tych „białych plam” (poza wyjątkami) jest brak opracowań o najważniejszym wydawnictwie polskim XIX stulecia – firmie Gebethner i Wolff. Jednym z powodów tego stanu jest rzecz jasna brak archiwów zniszczonych w czasie drugiej wojny światowej. Ale braków tych nie nadrabiają nawet bibliografie wydań, które mogłyby zostać sporządzone na podstawie dostępnych katalogów bibliotek. Wśród wielu zasłużonych wydawnictw międzywojnia, obok Gebethnera i Wolffa, Mortkowicza, Gubrynowicza, na uwagę zasługuje także Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”. Został założony i był prowadzony przez przedstawiciela znanej na polu mecenatu kulturalnego pięknego wieku rodziny Kościelskich. Wykorzystując okres polonizacji przemysłu w dawnym zaborze pruskim, jego fundator wykupił nowoczesne zakłady poligraficzne w Bydgoszczy. Dzięki temu zwracały one uwagę poziomem typograficznym i edytorskim. Jednocześnie kultura literacka Kościelskiego i skupionych wokół niego twórców (m.in. Leopolda Staffa, Jana Kasprowicza, Wacława Berenta, Aleksandra Guttrego) zapewniły tej instytucji przemyślaną politykę wydawniczą i wysoki poziom publikowanych dzieł. W tym świetle, biorąc pod uwagę zarówno tradycję, jak i współczesność – szczegółowej analizy jest warty program wydawniczy dzieł romantyków, jakie ukazały się nakładem Instytutu Wydawniczego „Biblioteka Polska”, który łączył w sobie dawne i nowe spojrzenie na tę epokę. Artykuł uzupełnia pełne zestawienie dzieł autorów romantycznych, które ukazały się w serii „Wielka Biblioteka” wydawanej w latach 1920–1931 w Instytucie Wydawniczym „Biblioteka Polska”.
   PubDate: Wed, 06 Dec 2023 00:00:00 +010
    
 • Romantyzm zracjonalizowany. „Rozmowa duchów” Placyda
         Jankowskiego

  • Authors: Patryk Chłopek
   Abstract: Poczytny humorysta lat czterdziestych XIX wieku – John of Dycalp – szybko zdobył popularność dzięki swojemu dowcipowi i oryginalnej formie literackiej. Wydane w 1841 roku Pisma przedślubne i przedsplinowe, którymi pisarz niejako powtórnie debiutował, zyskały wiele pozytywnych recenzji, a ich autorzy wyrażali nadzieje na rozwój talentu artysty. W ciągu najbliższych paru lat skrywający się pod pseudonimem Placyd Jankowski miał wydać kilkanaście różnych dzieł, które bardziej lub mniej odpowiadały gustom czytelników. Rozmowa duchów otwiera pierwszy tom Pism, które przyspieszyły literacką karierę Jankowskiego. Opracowanie utworu ma na celu przypomnienie twórczości pisarza, jest także swojego rodzaju zapowiedzią powstającej pełnej edycji Pism przedślubnych i przedsplinowych.
   PubDate: Wed, 06 Dec 2023 00:00:00 +010
    
 • Nieznana korespondencja Marii Konopnickiej w zbiorach Gabinetu Rękopisów
         Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

  • Authors: Marta M. Kacprzak; Łukasz Ratajczak
   Abstract: Przedmiotem artykułu jest dotąd niewydana korespondencja Marii Konopnickiej z pięcioma osobami, obejmująca dziewięć niewielkich listów z lat 1888–1910 przechowywanych w Gabinecie Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Do adresatów należą Felicjan Faleński, Wiktor Gomulicki i Wiktor Hahn. Listy dotyczą m.in. udziału Marii Konopnickiej w polskim życiu naukowym i kulturalnym drugiej połowy XIX i początku XX wieku. Naukowo opracowane i umieszczone w szerokim kontekście biograficznym i historycznym, teksty te mogą stanowić ważne źródło do badań nad życiem Marii Konopnickiej oraz nad kulturą polską przełomu XIX i XX wieku.
   PubDate: Wed, 06 Dec 2023 00:00:00 +010
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.239.9.151
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 
  Subjects -> LANGUAGE AND LITERATURE (Total: 2147 journals)
    - LANGUAGE AND LITERATURE (954 journals)
    - LANGUAGES (276 journals)
    - LITERARY AND POLITICAL REVIEWS (201 journals)
    - LITERATURE (GENERAL) (180 journals)
    - NOVELS (13 journals)
    - PHILOLOGY AND LINGUISTICS (500 journals)
    - POETRY (23 journals)

LANGUAGE AND LITERATURE (954 journals)            First | 1 2 3 4 5     

Showing 801 - 127 of 127 Journals sorted alphabetically
Studia Iranica     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Studia Litteraria et Historica     Open Access  
Studia Metrica et Poetica     Open Access  
Studia Neophilologica     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Studia Pigoniana     Open Access  
Studia Romanica Posnaniensia     Open Access  
Studia Rossica Gedanensia     Open Access  
Studia Scandinavica     Open Access  
Studia Slavica     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Studia theodisca     Open Access  
Studien zur deutschen Sprache und Literatur     Open Access   (Followers: 4)
Studies in African Languages and Cultures     Open Access   (Followers: 1)
Studies in American Indian Literatures     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Studies in Applied Linguistics & TESOL (SALT)     Open Access   (Followers: 5)
Studies in Canadian Literature / Études en littérature canadienne     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Studies in ELT and Applied Linguistics     Open Access   (Followers: 11)
Studies in Scottish Literature     Open Access   (Followers: 5)
Studies in the Age of Chaucer     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
Studies in the Novel     Full-text available via subscription   (Followers: 18)
SubStance     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne     Open Access  
Sustainable Multilingualism     Open Access  
Swedish Journal of Romanian Studies     Open Access  
Sylloge epigraphica Barcinonensis : SEBarc     Open Access  
symploke     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Sztuka Edycji     Open Access   (Followers: 4)
Tabuleiro de Letras     Open Access  
Teksty Drugie     Open Access  
Telar     Open Access  
Telondefondo : Revista de Teoría y Crítica Teatral     Open Access  
Temps zero     Open Access  
Tenso     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Teoliterária : Revista Brasileira de Literaturas e Teologias     Open Access  
Terminàlia     Open Access  
Territories : A Trans-Cultural Journal of Regional Studies     Open Access   (Followers: 1)
Texas Studies in Literature and Language     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Text Matters     Open Access   (Followers: 6)
Textual Cultures     Full-text available via subscription   (Followers: 12)
Textual Practice     Hybrid Journal   (Followers: 27)
Texturas     Open Access  
The BARS Review     Open Access  
The CLR James Journal     Full-text available via subscription  
The Comparatist     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
The Eighteenth Century     Full-text available via subscription   (Followers: 39)
The Explicator     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
The F. Scott Fitzgerald Review     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
The Highlander Journal     Open Access   (Followers: 2)
The Hopkins Review     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
The Lion and the Unicorn     Full-text available via subscription   (Followers: 13)
The Literacy Trek     Open Access  
The Mark Twain Annual     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
The New Yorker     Full-text available via subscription   (Followers: 33)
The Vernal Pool     Open Access  
Tirant : Butlletí informatiu i bibliogràfic de literatura de cavalleries     Open Access  
Tolkien Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 10)
TradTerm     Open Access  
Traduire : Revue française de la traduction     Open Access   (Followers: 2)
TRANS : Revista de Traductología     Open Access   (Followers: 1)
Transalpina     Open Access  
Transfer : e-Journal on Translation and Intercultural Studies     Open Access   (Followers: 2)
Translation and Literature     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Translation Review     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Translation Studies     Hybrid Journal   (Followers: 25)
Translationes     Open Access   (Followers: 1)
Transmodernity : Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World     Open Access   (Followers: 4)
Transmotion     Open Access   (Followers: 20)
Transversal     Open Access  
Trasvases Entre la Literatura y el Cine     Open Access   (Followers: 1)
Trípodos     Open Access  
Tropelías : Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada     Open Access  
Tsafon : Revue Interdisciplinaire d'études Juives     Open Access   (Followers: 1)
Tulsa Studies in Women's Literature     Full-text available via subscription   (Followers: 8)
Turkish Review of Communication Studies     Open Access  
Tutur : Cakrawala Kajian Bahasa-Bahasa Nusantara     Open Access  
Tydskrif vir Letterkunde     Open Access  
Uncommon Culture     Open Access   (Followers: 1)
Unidiversidad     Open Access  
Urdimento : Revista de Estudos em Artes Cênicas     Open Access  
US Latino & Latina Oral History Journal     Full-text available via subscription  
Valenciana     Open Access  
Variants : Journal of the European Society for Textual Scholarship     Open Access   (Followers: 1)
Verba : Anuario Galego de Filoloxía     Full-text available via subscription  
Verba Hispanica     Open Access  
Vertimo studijos (Translation Studies)     Open Access   (Followers: 1)
Via Panorâmica : Revista de Estudos Anglo-Americanos     Open Access  
Victorian Literature and Culture     Hybrid Journal   (Followers: 25)
Victorian Poetry     Full-text available via subscription   (Followers: 11)
Vilnius University Open Series     Open Access  
Vision : Journal for Language and Foreign Language Learning     Open Access   (Followers: 1)
Vita Latina     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Voice and Speech Review     Hybrid Journal  
Voix et Images     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Vox Romanica     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Wacana     Open Access  
Wacana : Journal of the Humanities of Indonesia     Open Access   (Followers: 1)
Wasafiri     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Werkwinkel : Journal of Low Countries and South African Studies     Open Access  
Western American Literature     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
Wicazo Sa Review     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
WikiJournal of Humanities     Open Access  
William Carlos Williams Review     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Word Structure     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Writing Systems Research     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Written Language & Literacy     Hybrid Journal   (Followers: 5)
WSQ: Women's Studies Quarterly     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
Year's Work in English Studies     Hybrid Journal   (Followers: 19)
Yearbook of Ancient Greek Epic Online     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Yearbook of Langland Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Załącznik Kulturoznawczy / Cultural Studies Appendix     Open Access   (Followers: 1)
Zeitschrift fuer deutsches Altertum und Literatur     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht     Open Access   (Followers: 1)
Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Zeitschrift für Wortbildung / Journal of Word Formation     Full-text available via subscription  
Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie     Open Access   (Followers: 1)
Zibaldone : Estudios Italianos     Open Access  
Zutot     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Œuvres et Critiques     Full-text available via subscription  
Известия Южного федерального университета. Филологические науки     Open Access  

  First | 1 2 3 4 5     

Similar Journals
Similar Journals
HOME > Browse the 73 Subjects covered by JournalTOCs  
SubjectTotal Journals
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.239.9.151
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-