Subjects -> AGRICULTURE (Total: 981 journals)
    - AGRICULTURAL ECONOMICS (93 journals)
    - AGRICULTURE (680 journals)
    - CROP PRODUCTION AND SOIL (120 journals)
    - DAIRYING AND DAIRY PRODUCTS (30 journals)
    - POULTRY AND LIVESTOCK (58 journals)

AGRICULTURE (680 journals)            First | 1 2 3 4     

Showing 601 - 263 of 263 Journals sorted by number of followers
Sustainability and Climate Change     Full-text available via subscription   (Followers: 18)
International Journal of Food Science and Agriculture     Open Access   (Followers: 14)
Journal of Sugarcane Research     Open Access   (Followers: 12)
The Journal of Research, PJTSAU     Open Access   (Followers: 12)
Annals of Arid Zone     Open Access   (Followers: 12)
Peer Community Journal     Open Access   (Followers: 12)
Future Foods     Open Access   (Followers: 11)
Animal - Open Space     Open Access   (Followers: 11)
Indian Journal of Extension Education     Open Access   (Followers: 11)
Potato Journal     Open Access   (Followers: 10)
Journal of Cereal Research     Open Access   (Followers: 10)
Magazín Ruralidades y Territorialidades     Full-text available via subscription   (Followers: 10)
Indian Journal of Animal Nutrition     Open Access   (Followers: 10)
Journal of the Indian Society of Soil Science     Open Access   (Followers: 9)
Indian Journal of Horticulture     Open Access   (Followers: 9)
Journal of the Indian Society of Coastal Agricultural Research     Open Access   (Followers: 8)
Revista Investigaciones Agropecuarias     Open Access   (Followers: 7)
Agrivet : Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian dan Peternakan / Journal of Agricultural Sciences and Veteriner)     Open Access   (Followers: 5)
Sustainability Agri Food and Environmental Research     Open Access   (Followers: 4)
Asia-Pacific Journal of Rural Development     Hybrid Journal   (Followers: 3)
CABI Agriculture and Bioscience     Open Access   (Followers: 2)
Animal Microbiome     Open Access   (Followers: 1)
Animal Diseases     Open Access   (Followers: 1)
Acta Scientiarum Polonorum Technica Agraria     Open Access   (Followers: 1)
Journal of Applied Communications     Open Access   (Followers: 1)
VITIS : Journal of Grapevine Research     Open Access   (Followers: 1)
Plant Phenomics     Open Access   (Followers: 1)
Journal of Animal Science and Products     Open Access   (Followers: 1)
Journal of Rural and Community Development     Open Access   (Followers: 1)
Measurement : Food     Open Access   (Followers: 1)
Molecular Horticulture     Open Access   (Followers: 1)
Analytical Science Advances     Open Access   (Followers: 1)
CSA News     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Agriscience     Open Access   (Followers: 1)
Journal of Environmental and Agricultural Studies     Open Access   (Followers: 1)
Energy Nexus     Open Access  
International Journal on Food, Agriculture and Natural Resources : IJ-FANRES     Open Access  
Horticultural Studies     Full-text available via subscription  
Reproduction and Breeding     Open Access  
Archiva Zootehnica     Open Access  
Journal of Agriculture and Food Research     Open Access  
Phytopathology Research     Open Access  
Rekayasa     Open Access  
International Journal of Agricultural and Life Sciences     Open Access  
Turkish Journal of Agricultural Engineering Research     Open Access  
Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi     Open Access  
Viticulture Data Journal     Open Access  
Proceedings of the Vertebrate Pest Conference     Open Access  
Ethiopian Journal of Sciences and Sustainable Development     Open Access  
Nexo Agropecuario     Open Access  
Dissertationen aus dem Julius Kühn-Institut     Open Access  
Berichte aus dem Julius Kühn-Institut     Open Access  
Journal für Kulturpflanzen     Open Access  
Food and Ecological Systems Modelling Journal     Open Access  
Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy     Open Access  
Agrosains : Jurnal Penelitian Agronomi     Open Access  
Agrotechnology Research Journal     Open Access  
PRIMA : Journal of Community Empowering and Services     Open Access  
Dinamika Pertanian     Open Access  

  First | 1 2 3 4     

Similar Journals
Journal Cover
Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2544-4468 - ISSN (Online) 2544-7904
Published by Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Homepage  [5 journals]
 • Analiza wybranych czynników wpływających na długość użytkowania
         loch rasy puławskiej

  • Authors: Marek Babicz, Kinga Kropiwiec-Domańska, Jagoda Truszkowska, Bartłomiej Woliński, Krzysztof Skalski, Marianna Wacko
   Pages: 5 - 15
   Abstract: Celem pracy była analiza wartości rozpłodowej loch w odniesieniu do ich długości użytkowania. Badaniami objęto życiową produkcyjność 289 loch rasy puławskiej użytkowanych w latach 2016–2021 w pięciu gospodarstwach zlokalizowanych na terenie Lubelszczyzny. Lochy były objęte programem ochrony zasobów genetycznych świń rasy puławskiej. Długowieczność loch oceniono na podstawie średniej liczby miotów uzyskanych w trakcie ich użytkowania. W szacowaniu wartości użytkowej loch w kolejnych miotach wykorzystano wskaźniki takie jak: płodność i plenność loch oraz długość okresu międzymiotu i częstotliwość oproszeń. Wykazano, że dłuższy okres użytkowania rozpłodowego loch był związany z ich wyższą produkcyjnością życiową, zwiększeniem do 6. miotu liczby prosiąt żywo urodzonych i odchowanych, a następnie utrzymaniem się tego trendu na zbliżonym poziomie. Świadczy to o zasadności wykorzystania wskaźnika długowieczności w hodowli i chowie świń rasy puławskiej.
   PubDate: 2022-03-30
   DOI: 10.24326/jasbb.2022.1.1
   Issue No: Vol. 38, No. 1 (2022)
    
 • Postawa pracowników wobec wymogu stosowania środków ochronnych układu
         oddechowego spowodowanego pandemią COVID-19

  • Authors: Damian Jaguszewski, Katarzyna Karpińska, Sebastian Jaguszewski, Łukasz Wlazło, Bożena Nowakowicz-Dębek
   Pages: 17 - 30
   Abstract: Stosowanie środków ochrony indywidualnej (ŚOI; PPE, z ang. personal protective equipment) jest najpopularniejszym sposobem zmniejszenia narażenia pracownika na czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy. Jedną z form ŚOI, niechętnie stosowaną przez pracowników, są środki ochrony układu oddechowego. Ich zadaniem jest ochrona pracownika przed wdychaniem zawieszonego w powietrzu aerozolu. Celem badań było poznanie postaw pracowników wobec obowiązku stosowania ochrony układu oddechowego w trakcie pracy – przed pandemią COVID-19 i w czasie jej trwania. Do realizacji celu badania utworzono autorską ankietę, korzystając z kwestionariusza formularza Google. Ankieta zawierała 25 pytań, w tym pytanie filtrujące, które wykluczało osoby inne niż grupa docelowa. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej, korzystając z programu Statistica v.12.0. Główną ochroną stosowaną przez pracowników w trakcie pracy jest półmaska. Przed pandemią nie wszyscy pracownicy byli pozytywnie nastawieni do noszenia ŚOI. W grupie osób, które nie miały zdania na temat stosowania ochrony dróg oddechowych, 31,71% wymienia zużyte lub uszkodzone ŚOI na nowe, co potwierdzono statystycznie. Pracownicy zwracają dużą uwagę na wygodę noszenia ŚOI.
   PubDate: 2022-03-30
   DOI: 10.24326/jasbb.2022.1.2
   Issue No: Vol. 38, No. 1 (2022)
    
 • Ocena powiązań pomiędzy reakcjami koni w trakcie
         codziennego użytkowania

  • Authors: Agnieszka Ziemiańska, Iwona Rozempolska- Rucinska
   Pages: 31 - 40
   Abstract: Celem pracy była ocena, czy na podstawie obserwacji reakcji zwierzęcia podczas codziennych czynności jest możliwe przewidywanie jego zachowania podczas jazdy. Badaniami objęto 60 koni rasy małopolskiej w wieku od 5 do 15 lat. Konie były utrzymywane w 3 stajniach o profilu rekreacyjnym w systemie boksowym. Uzyskane dane pochodziły z wywiadu przeprowadzonego z osobą zajmująca się codzienną pielęgnacją i obsługą koni. Obserwacje obejmowały co najmniej półroczny okres codziennego kontaktu z koniem. Przeanalizowano zachowanie koni obserwowane przed karmieniem, przy przygotowaniu do jazdy i w trakcie jazdy. Z przeprowadzonych badań wynika, że występowanie zachowań agresywnych przed karmieniem może być markerem niewłaściwych reakcji konia przed i w czasie jazdy rekreacyjnej. Wstępne czynności przygotowujące konia, a więc podejście do zwierzęcia i pielęgnacja, kiełznanie i siodłanie mogą być wykorzystywane jako „test” oceniający i przewidujący jakość jazdy. Problemy z wykonaniem tych zabiegów sugerują również znaczne problemy w trakcie samej jazdy. Zachowanie zwierzęcia przed karmieniem oraz w trakcie przygotowań do jazdy powinny być ważnym wskaźnikiem oceniającym bezpieczeństwo i komfort jazdy.
   PubDate: 2022-03-30
   DOI: 10.24326/jasbb.2022.1.3
   Issue No: Vol. 38, No. 1 (2022)
    
 • Wzbogacenia środowiskowe dla szarytek morskich (Halichoerus grypus)
         utrzymywanych w warunkach hodowli zamkniętej

  • Authors: Oliwia Łypik, Damian Zieliński
   Pages: 41 - 50
   Abstract: Szarytka morska (Halichoerus grypus) jest jednym z popularniejszych ssaków morskich występujących w rejonie Bałtyku i Północnego Atlantyku. Jest objęta ochroną na całym świecie, ponieważ spełnia ważną rolę w ekosystemie wraz z innymi morskimi drapieżnikami i należy do organizmów wskaźnikowych. Wzbudza zarówno sympatię, jak i niechęć opinii publicznej, wywołaną najpewniej niedostateczną wiedzą na temat tego gatunku. Dzięki wysokiej zdolności adaptacji, osobniki utrzymywane w niewoli łatwo przystosowują się do środowiska sztucznego, jednak nie zwalnia to z konieczności zapewnienia im komfortu życia w warunkach zamkniętych. Praca dotyczy zaprojektowania i zastosowania wzbogaceń środowiskowych dla fok szarych przebywających w ogrodach zoologicznych. Mają one na celu poprawić dobrostan tych zwierząt, które przez pobyt w małych pomieszczeniach i w zubożałym środowisku nie są w stanie przejawiać pełnego wachlarza zachowań gatunkowych. Stymulacja nowymi elementami ma także znaczenie w zapobieganiu agresji, apatii oraz stereotypii. Przedstawione propozycje wzbogaceń pokarmowych są łatwe w wykonaniu oraz stosunkowo niskobudżetowe, przeznaczone do stosowania w ogrodach zoologicznych oraz innych organizacjach lub instytucjach utrzymujących osobniki tego gatunku. Wyniki wstępnych obserwacji wykazały, że szarytki morskie pozytywnie zareagowały na niektóre z proponowanych urozmaiceń, a czas wyrażania zachowań pokarmowych uległ wydłużeniu. Dalsze kwestie wymagają dodatkowych i dokładniejszych obserwacji.
   PubDate: 2022-03-30
   DOI: 10.24326/jasbb.2022.1.4
   Issue No: Vol. 38, No. 1 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.239.4.127
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-