Subjects -> AGRICULTURE (Total: 981 journals)
    - AGRICULTURAL ECONOMICS (93 journals)
    - AGRICULTURE (680 journals)
    - CROP PRODUCTION AND SOIL (120 journals)
    - DAIRYING AND DAIRY PRODUCTS (30 journals)
    - POULTRY AND LIVESTOCK (58 journals)

AGRICULTURE (680 journals)            First | 1 2 3 4     

Showing 601 - 263 of 263 Journals sorted by number of followers
Sustainability and Climate Change     Full-text available via subscription   (Followers: 18)
International Journal of Food Science and Agriculture     Open Access   (Followers: 14)
Journal of Sugarcane Research     Open Access   (Followers: 12)
The Journal of Research, PJTSAU     Open Access   (Followers: 12)
Annals of Arid Zone     Open Access   (Followers: 12)
Peer Community Journal     Open Access   (Followers: 12)
Future Foods     Open Access   (Followers: 11)
Animal - Open Space     Open Access   (Followers: 11)
Indian Journal of Extension Education     Open Access   (Followers: 11)
Potato Journal     Open Access   (Followers: 10)
Journal of Cereal Research     Open Access   (Followers: 10)
Magazín Ruralidades y Territorialidades     Full-text available via subscription   (Followers: 10)
Indian Journal of Animal Nutrition     Open Access   (Followers: 10)
Journal of the Indian Society of Soil Science     Open Access   (Followers: 9)
Indian Journal of Horticulture     Open Access   (Followers: 9)
Journal of the Indian Society of Coastal Agricultural Research     Open Access   (Followers: 8)
Revista Investigaciones Agropecuarias     Open Access   (Followers: 7)
Agrivet : Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian dan Peternakan / Journal of Agricultural Sciences and Veteriner)     Open Access   (Followers: 5)
Sustainability Agri Food and Environmental Research     Open Access   (Followers: 4)
Asia-Pacific Journal of Rural Development     Hybrid Journal   (Followers: 3)
CABI Agriculture and Bioscience     Open Access   (Followers: 2)
Animal Microbiome     Open Access   (Followers: 1)
Animal Diseases     Open Access   (Followers: 1)
Acta Scientiarum Polonorum Technica Agraria     Open Access   (Followers: 1)
Journal of Applied Communications     Open Access   (Followers: 1)
VITIS : Journal of Grapevine Research     Open Access   (Followers: 1)
Plant Phenomics     Open Access   (Followers: 1)
Journal of Animal Science and Products     Open Access   (Followers: 1)
Journal of Rural and Community Development     Open Access   (Followers: 1)
Measurement : Food     Open Access   (Followers: 1)
Molecular Horticulture     Open Access   (Followers: 1)
Analytical Science Advances     Open Access   (Followers: 1)
CSA News     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Agriscience     Open Access   (Followers: 1)
Journal of Environmental and Agricultural Studies     Open Access   (Followers: 1)
Energy Nexus     Open Access  
International Journal on Food, Agriculture and Natural Resources : IJ-FANRES     Open Access  
Horticultural Studies     Full-text available via subscription  
Reproduction and Breeding     Open Access  
Archiva Zootehnica     Open Access  
Journal of Agriculture and Food Research     Open Access  
Phytopathology Research     Open Access  
Rekayasa     Open Access  
International Journal of Agricultural and Life Sciences     Open Access  
Turkish Journal of Agricultural Engineering Research     Open Access  
Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi     Open Access  
Viticulture Data Journal     Open Access  
Proceedings of the Vertebrate Pest Conference     Open Access  
Ethiopian Journal of Sciences and Sustainable Development     Open Access  
Nexo Agropecuario     Open Access  
Dissertationen aus dem Julius Kühn-Institut     Open Access  
Berichte aus dem Julius Kühn-Institut     Open Access  
Journal für Kulturpflanzen     Open Access  
Food and Ecological Systems Modelling Journal     Open Access  
Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy     Open Access  
Agrosains : Jurnal Penelitian Agronomi     Open Access  
Agrotechnology Research Journal     Open Access  
PRIMA : Journal of Community Empowering and Services     Open Access  
Dinamika Pertanian     Open Access  

  First | 1 2 3 4     

Similar Journals
Journal Cover
Acta Scientiarum Polonorum Technica Agraria
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1644-0684 - ISSN (Online) 2545-1413
Published by Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Homepage  [5 journals]
 • Transport żywności i transport płodów rolnych jako podstawowe działy
         gospodarki

  • Authors: Anna Rodzeń
   Pages: 3 - 11
   Abstract: Celem pracy było scharakteryzowanie specyfiki drogowego transportu żywności i transportu płodów rolnych z uwzględnieniem obostrzeń, jakie musi spełniać środek transportowy w zależności od rodzaju przewożonego towaru. Na podstawie dostępnej literatury i statystyk Głównego Urzędu Statystycznego przeanalizowano istotne czynniki wpływające na transport żywności i transport płodów rolnych. Wykazano, że są to podstawowe działy gospodarki w Polsce, dlatego zasadne jest zwiększanie świadomości wymagań prawnych, doboru środka transportowego i standardów jakościowych, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.
   PubDate: 2019-05-15
   DOI: 10.24326/aspta.2018.1-2.1
   Issue No: Vol. 17, No. 1-2 (2019)
    
 • Przeciwdziałanie marnowaniu niewykorzystanej żywności w Polsce w
         świetle planowanych aktów prawnych

  • Authors: Konrad Żukiewicz
   Pages: 13 - 21
   Abstract: Celem pracy była logistyczno-prawna charakterystyka instytucjonalnego przeciwdziałania marnowaniu żywności, które staje się globalnym problemem gospodarczym, środowiskowym i etycznym. Przeanalizowano akty prawne organizacji międzynarodowych i kroki podjęte w celu złagodzenia problemu w wybranych krajach. Przedstawiono stan ścieżki legislacyjnej projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności w Polsce wraz z możliwościami uzupełnienia treści ustawy o sprawdzone rozwiązania w innych krajach. Scharakteryzowano współpracę pomiędzy sektorem dystrybucji a organizacjami pozarządowymi jako kluczową w ograniczeniu skali zjawiska. Z badań wynika konieczność odpowiedniej interpretacji terminu minimalnej trwałości, weryfikacji tego terminu według charakterystyki produktów, a także prawnego uregulowania dalszego ich wykorzystania.
   PubDate: 2019-05-15
   DOI: 10.24326/aspta.2018.1-2.2
   Issue No: Vol. 17, No. 1-2 (2019)
    
 • Parametry tekstury i ocena sensoryczna bulw batata kształtowane
         procesem kulinarnym

  • Authors: Agnieszka Starek, Agnieszka Sagan, Agata Blicharz-Kania
   Pages: 23 - 31
   Abstract: Celem pracy było zbadanie wpływu obróbki cieplnej na cechy tekstury i jakość batata, a także zaproponowanie właściwego procesu kulinarnego, który pozwoliłby uzyskać akceptowalną przez konsumentów jakość badanego produktu. Próbki bulwy batata poddano czterem różnym procesom kulinarnym: gotowaniu w 1 l wody, rozpoczynając proces od zimnej wody, gotowaniu w 1 l wody, rozpoczynając proces od wrzącej wody, obróbce na parze wodnej oraz obróbce metodą sous-vide. Następnie wyznaczono parametry tekstury: twardość, sprężystość, kohezyjność i żujność. Dodatkowo próbki surowca po obróbce poddano konsumenckiej ocenie sensorycznej − analizowano ich barwę, zapach, konsystencję i smakowitość. Zastosowane procesy kulinarne miały istotny wpływ na zmiany badanych wyznaczników tekstury batata. Najlepszymi właściwościami sensorycznymi charakteryzowały się bulwy batata poddane 60-minutowej obróbce metodą sous-vide.
   PubDate: 2019-05-15
   DOI: 10.24326/aspta.2018.1-2.3
   Issue No: Vol. 17, No. 1-2 (2019)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.239.4.127
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-