Subjects -> AGRICULTURE (Total: 981 journals)
    - AGRICULTURAL ECONOMICS (93 journals)
    - AGRICULTURE (680 journals)
    - CROP PRODUCTION AND SOIL (120 journals)
    - DAIRYING AND DAIRY PRODUCTS (30 journals)
    - POULTRY AND LIVESTOCK (58 journals)

AGRICULTURE (680 journals)            First | 1 2 3 4     

Showing 601 - 263 of 263 Journals sorted alphabetically
Science and Technology Indonesia     Open Access  
Science as Culture     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Science, Technology and Arts Research Journal     Open Access   (Followers: 1)
Scientia Agricola     Open Access  
Scientia Agropecuaria     Open Access  
Seed Science and Technology     Full-text available via subscription  
Seed Science Research     Hybrid Journal  
Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi     Open Access  
Semiárida     Open Access  
Siembra     Open Access  
Small Ruminant Research     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Smart Agricultural Technology     Open Access  
Social & Cultural Geography     Hybrid Journal   (Followers: 25)
Social and Natural Sciences Journal     Open Access  
South African Journal of Agricultural Extension     Open Access   (Followers: 3)
South African Journal of Economics : SAJE     Hybrid Journal   (Followers: 7)
South African Journal of Plant and Soil     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Spatial Economic Analysis     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Sri Lanka Journal of Food and Agriculture     Open Access   (Followers: 1)
Stiinta Agricola     Open Access  
Studies in Australian Garden History     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Sugar Tech     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Sustainability Agri Food and Environmental Research     Open Access   (Followers: 4)
Sustainability and Climate Change     Full-text available via subscription   (Followers: 12)
Sustainable Agriculture Research     Open Access   (Followers: 3)
Sustainable Environment Agricultural Science (SEAS)     Open Access   (Followers: 1)
Tanzania Journal of Agricultural Sciences     Open Access   (Followers: 4)
Terra Latinoamericana     Open Access  
The Agriculturists     Open Access  
The Journal of Research, PJTSAU     Open Access   (Followers: 7)
Translational Animal Science     Open Access  
Trends in Agricultural Economics     Open Access   (Followers: 7)
Tropical Agricultural Research     Open Access   (Followers: 2)
Tropical Agricultural Research and Extension     Open Access   (Followers: 2)
Tropical and Subtropical Agroecosystems     Open Access  
Tropical Grasslands - Forrajes Tropicales     Open Access  
Tropical Technology Journal     Open Access  
Tropicultura     Open Access  
Turkish Journal of Agricultural and Natural Science / Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi     Open Access  
Turkish Journal of Agricultural Engineering Research     Open Access  
Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences     Open Access  
Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi / International Journal of Agricultural and Wildlife Sciences     Open Access  
UNICIÊNCIAS     Open Access  
Universal Journal of Agricultural Research     Open Access  
Universidad y Ciencia     Open Access  
Urban Agricultural & Regional Food Systems     Open Access  
Viticulture Data Journal     Open Access  
VITIS : Journal of Grapevine Research     Open Access   (Followers: 1)
Walailak Journal of Science and Technology     Open Access  
Wartazoa. Indonesian Bulletin of Animal and Veterinary Sciences     Open Access  
Weed Biology and Management     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Weed Research     Hybrid Journal   (Followers: 5)
West African Journal of Applied Ecology     Open Access  
Wildlife Australia     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Wirtschaftsdienst     Hybrid Journal   (Followers: 5)
World Journal of Agricultural Research     Open Access  
World Mycotoxin Journal     Hybrid Journal   (Followers: 3)
World's Poultry Science Journal     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
علوم آب و خاک     Open Access  

  First | 1 2 3 4     

Similar Journals
Journal Cover
Stiinta Agricola
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1857-0003 - ISSN (Online) 2587-3202
Published by State Agrarian University of Moldova Homepage  [1 journal]
 • Influenţa operaţiunilor tehnice secundare dirijate pentru garnisirea
         eficace a coroanei pomilor de cireş altoiţi pe portaltoiul MaxMa 14 în
         primii ani de dezvoltare

  • Authors: Ananie PEȘTEANU
   Pages: 3 - 10
   Abstract: Abstract. The researches were carried out during 2018-2020, in the intensive cherry orchard of the varieties Kordia, Ferrovia, Regina, founded in the spring of 2017 at the company LLC “Clasprod-Fruct”, with the vegetative rootstock MaxMa 14, which later in the August was grafting in chip budding. In the spring of 2018, the rootstocks were cut to the grafted buds and during the vegetation period a vigorous annual stem was obtained in the form of a twig. For the study of various secondary technical operations and the rational branching of the leader, in the spring of 2019 an experiment was organized with the following gradation: 1. Trees trained as slender spindle improved system (control); 2. Extirpation of 4-5 axillary buds from top to bottom of the leader while keeping a bud intact. 3. Incisions above the buds. It was established that, when forming cherry crowns, of various varieties, grafted on the MaxMa 14 rootstock, in chip budding, it is reasonable to intervene on the buds on the leader through transverse incisions, when the buds begin to turn green. To increase the branching potential of the incisions made, the place exposed to cutting should be treated with the Progerbalin LG growth regulator (1.8% GA4+7 + 1.8% 6-BA), in the ratio one part of the product to eight-ten parts of latex paint. Key words: Cherry; Buds; Extirpation; Incision; Branching; Fruit buds. Rezumat. Cercetările s-au efectuate pe parcursul anilor 2018–2020, în livada intensivă de cireş din soiurile Kordia, Ferrovia, Regina, fondată în primăvara anului 2017 la întreprinderea S.R.L. „Clasprod-Fruct”. Livada a fost plantată cu portaltoiul vegetativ MaxMa 14 care ulterior, în luna august, a fost expus altoirii cu mugure dormind. În primăvara anului 2018 portaltoaiele au fost tăiate la mugurele altoit, pe parcursul perioadei de vegetaţie obţinându-se o tulpină anuală viguroasă sub formă de vargă. Pentru a studia efectul operaţiunilor tehnice secundare la garnisirea raţională a axului, în primăvara anul 2019 a fost organizată o experienţă graduală: 1) pomi conduşi după coroana fus subţire ameliorat (martor); 2) extirparea eşalonată a 4–5 muguri axilari de pe ax, cu păstrarea unui mugure intact; 3) incizia deasupra mugurilor. Au fost studiați parametrii pomilor, numărul de ramuri, lungimea medie şi însumată a lor, capacitatea de garnisire cu muguri florali solitari şi cu ramuri buchet. S-a stabilit că, la formarea coroanelor de cireş de diverse soiuri, altoite pe portaltoiul MaxMa 14 și oculate cu mugure dormind, este oportun de intervenit asupra mugurilor de pe ax prin incizii transversale când aceștia încep a înverzi. Pentru majorarea potențialului de ramificare a inciziilor făcute, locul expus tăierii trebuie prelucrat cu regulatorul de creștere Progerbalin LG (1,8% GA4+7 și 1,8% 6-BA), în proporția: o parte de produs la 8–10 părți de vopsea pe bază de latex. Cuvinte-cheie: Cireş; Muguri; Extirpare; Incizie; Ramificare; Muguri de rod.
   PubDate: 2022-02-20
    
 • Influența portaltoiului asupra productivității și calității
         fructelor de cireș în sistem superintensiv

  • Authors: Vasile ȘARBAN, Valerian BALAN
   Pages: 11 - 17
   Abstract: Abstract. Rootstock effects on the yield and quality of the sweet cherry fruits were studied in the pedoclimatic conditions of the central area of the Republic of Moldova in 2019–2020. The sweet cherry tree varieties Early Star, Samba and Black Star were grafted on the rootstock Gisela 6, trained according to the improved slender spindle crown form and planted at a density of 1250 trees/ha, while the tree varieties Kordia, Regina, Stella, Ferrovia and Skeena were grafted on the rootstock MaxMa 14, trained according to the naturally improved low volume crown system and planted at a distance of 5x3 m. Grass cover cropping technique was used for orchard floor management and drip irrigation was performed. The yield, diameter and mass of sweet cherries, soluble dry matter content and titratable acidity of fruits were determined. The variety/rootstock association significantly influenced the yield of the trees and the size of the fruits, the differences being statistically recorded. The largest fruit diameter, in average values, was recorded by the Black Star variety, grafted on the rootstock Gisela 6, and by the varieties Ferrovia, Kordia, Regina, Skeena and Stella grafted on the rootstock MaxMa 14 (27,3-28, 6 mm). A higher average soluble dry matter content (18.77-20.2 Brix%) and an increased titratable acidity (0.65-0.77 mg malic acid/100 g-1) were recorded by the varieties Ferrovia, Kordia, Regina, Skeena and Stella. Among the sweet cherry varieties grafted on the rootstock Gisela 6, the variety Samba was the most productive (16821 kg/ha), and among the varieties grafted on the rootstock MaxMa 14, the varieties Kordia and Regina recorded the highest fruit yield (19292-19314 kg/ha). Key words: Prunus avium; Variety; Rootstock; Yield; Fruit; Mass; Diameter. Rezumat. Influența portaltoiului asupra productivității și calității fructelor de cireș a fost studiată în condițiile pedoclimatice ale zonei de centru a Republicii Moldova în anii 2019-2020. Pomii din soiurile Early Star, Samba și Black Star au fost altoiți pe portaltoiul Gisela 6, conduși sub forma de coroană fus subțire ameliorat și plantați la densitatea de 1250 de pomi/ha, iar pomii din soiurile Kordia, Regina, Stella, Ferrovia și Skeena au fost altoiți pe portaltoiul MaxMa 14, conduși după sistemul de coroană natural ameliorată cu volum redus și plantați la distanțe de 5x3 m. Solul în livezi s-a menținut înierbat pe cale artificială, plantațiile s-au irigat prin picurare. În cadrul studiului s-au determinat recolta, diametrul și masa cireșelor, conținutul de substanță uscată solubilă și aciditatea titrabilă a fructelor. Asociația soi-portaltoi a influențat semnificativ randamentul pomilor și mărimea fructelor, diferențele fiind asigurate statistic. Cel mai mare diametru al fructelor, în valori medii, a fost înregistrat la soiul Black Star, altoit pe portaltoiul Gisela 6, și la soiurile Ferrovia, Kordia, Regina, Skeena și Stella, altoite pe portaltoiul MaxMa 14 (27,3-28,6 mm). Un conținut mediu mai mare de substanță uscată solubilă (18,77-20,2 Brix%) și o aciditate titrabilă sporită (0,65-0,77 mg acid malic/100 g-1) s-au obținut la soiurile Ferrovia, Kordia, Regina, Skeena și Stella. Dintre soiurile de cireș altoite pe Gisela 6, soiul Samba a fost cel mai productiv (16821kg/ha), iar dintre soiurile altoite pe MaxMa 14, soiurile Kordia și Regina au înregistrat cel mai înalt randament de fructe (19292-19314 kg/ha). Cuvinte-cheie: Prunus avium; Soi; Portaltoi; Randament; Fruct; Masă; Diametru.
   PubDate: 2022-02-20
    
 • Evaluarea produsului Brevis la normarea încărcăturii de rod în coroana
         pomilor de păr din soiul RX 1247

  • Authors: Ananie PEȘTEANU, Dmitri MIHOV
   Pages: 18 - 22
   Abstract: Abstract. The study subject of the experience was RX 1247 pear variety, grafted on BA 29 rootstock. The trees were trained as slender spindle system. The distance of plantation is 4.0x2.0 m. The experimental plot was placed in the orchard of „Terra Vitis” Ltd. founded in 2013 year. The research was conducted during the period of 2018 year. This study had the aim to determine the efficacy of Brevis on the chemical thinning of pear fruits. The following experimental variants were tested: 1. Control – without treatment; 2. Dirager, 0.35 l/ha; 3. Brevis, 1.1 kg/ ha; 4. Brevis, 1.65 kg/ha; 5. Brevis, 2.2 kg/ha. The spray with the products Dirager and with Brevis was performed when the central fruit in the inflorescence was 11.8 mm in diameter (05.05.2018). During the research, the number of fruits, mean fruit weight, crop yield and fruit size classes based on their weight were analyzed. It was established that the good effect of chemical thinning was noticed after application of the product Brevis in dose 1,1 kg/ha. Key words: Pear; Growth regulator; Chemical thinning; Fruit weight; Crop yield. Rezumat. Drept material biologic al experienței au servit pomii de păr din soiul RX 1247, altoiți pe portaltoiul BA 29. Pomii au fost conduşi după sistemul fus subțire, distanța de plantare – 4,0x2,0 m. Lotul experimental a fost amplasat în livada întreprinderii SRL „Terra Vitis”, fondată în anul 2013. Cercetarea a fost efectuată în perioada anului 2018. Acest studiu a avut scopul de a determina eficacitatea produsului Brevis asupra răririi chimice a fructelor de păr. Experiențele s-au desfășurat în următoarele variante: 1) de control, fără tratament; 2) Dirager, 0,35 l/ha; 3) Brevis, 1,1 kg/ha; 4) Brevis, 1,65 kg/ha; 5) Brevis, 2,2 kg/ha. Stropirea cu produsele Dirager și Brevis s-a efectuat când fructul central din inflorescență avea în diametru 11,8 mm (05.05.2018). În timpul cercetării s-a studiat numărul fructelor, greutatea medie a lor, productivitatea și divizarea pe clasele de mărime pe baza greutății lor. Un efect mai raţional al răririi chimice s-a înregistrat în urma aplicării produsului Brevis în doza 1,1 kg/ha. Cuvinte-cheie: Păr; Regulator de creştere; Rărire chimică; Fruct; Greutate; Productivitate.
   PubDate: 2022-02-20
    
 • The use of biostimulant maturex to increase the quality of the grapes in
         the muscat of hamburg variety in the conditions of Cluj Napoca

  • Authors: Anamaria CĂLUGĂR, Cristian Ștefănel LEMNE, Anca Cristina BABEȘ, Florin Dumitru BORA, Călin BOZDOG, Claudiu Ioan BUNEA
   Pages: 23 - 28
   Abstract: Abstract. To improve the quality of horticultural crops are used a series of biostimulants to accumulate the amount of sugar and increase the intensity of color. The study took a variety of table grapes with medium maturity, Muscat of Hamburg, in the conditions of Cluj Napoca. The vines were planted in the didactic collection of the Faculty of Horticulture, in the USAMV Cluj Napoca campus. The climatic conditions of 2020 (spring with low temperatures) determined the delay of the phenophases of vegetation by 3 weeks, including up to the phenophase of veraison and ripening of the grapes. In this case, the application of the Maturex biostimulant was done only once, on September 7, when the grapes were 5-10% in the veraison. The application was made by spraying, with an atomizer, in a concentration of 30 ml per 10 liters of water. The experience included the control variant (untreated) and the treated variant. The grapes were harvested for analysis 6 weeks after treatment, which consisted in determining the weight of the grape, the sugar and total acidity content in the berries, the mass of 100 berries, the mechanical analysis of the grape composition and the berries sphericity. According to the OIV codes, visually notes were awarded. The results showed signifficant differences between the treated version and the untreated version in terms of sugar content in the berries and unformity in skin color. Key words: Grapevines; Muscat of Hamburg; Biostimulants; Berries; Sugar; Harvest.
   PubDate: 2022-02-20
    
 • Evoluția principalilor factori climatici în arealul viticol
         Odobești

  • Authors: Ionica BOSOI, Marioara PUȘCALĂU, Liliana ROTARU, Ghică MIHU
   Pages: 29 - 34
   Abstract: Abstract. The reality of climate change is accepted by the vast majority of the scientific community.Among human activities, agriculture, but especially viticulture, is highly dependent on climatic conditions during the growing season. This article aims at a study of the evolution/trend of the main annual and vegetation period climatic factors (air temperature, precipitation, insolation, air hygroscopicity) and synthetic climate indicators (Ihr, CH, Ibcv, IAOe, IarDM, IH, IF) during the last 10 years in Odobești vineyard. The climatic data analyzed in this study were recorded at the Research and Development Station for Viticulture and Vinification Odobești (RDSVV Odobești), and the average of the last 10 years (2011-2020) was compared with the multiannual average over a period of 65 years (1946-2010). The analysis of the recorded data highlighted clear trends in the evolution of the main climatic factors in Odobești wine ecosystem, which confirms the reality of specific phenomena of climate change, with a direct impact on the vegetative and productive potential of vineyards. There is an increase in annual average values and climate indicators analyzed and an increasing frequency of extreme weather events. Key words: Viticultural area; Climate indicators; Multiannual average; Vegetation period; Odobești vineyard. Rezumat. Realitatea schimbărilor climatice este acceptată de marea majoritate a comunității științifice. Dintre activitățile umane, agricultura, dar mai ales viticultura, este foarte dependentă de condițiile climatice din timpul sezonului de vegetație. Lucrarea de față își propune un studiu privind evoluția/tendința principalilor factori climatici anuali și din perioada de vegetație (temperatura aerului, precipitații, insolație, higroscopicitatea aerului) și a indicatorilor climatici cu caracter sintetic (Ihr, CH, Ibcv, IAOe, IarDM, IH, IF) pe parcursul ultimilor 10 ani în podgoria Odobeşti. Datele climatice analizate în acest studiu au fost înregistrate la stația meteo a Stațiunii de Cercetare pentru Viticultură și Vinificație Odobești (S.C.D.V.V. Odobești), iar media ultimilor 10 ani (2011–2020) a fost comparată cu media multianuală pe o perioada de 65 de ani (1946–2010). Analiza datelor înregistrate a evidențiat tendințe clare în evoluția principalilor factori climatici în ecosistemul vitivinicol Odobești, care confirmă realitatea unor fenomene specifice schimbărilor climatice, cu impact direct asupra potențialului vegetativ și productiv al podgoriilor. Se constată o creștere a valorilor medii anuale și ale indicatorilor climatici analizați și o frecvență tot mai mare a fenomenelor climatice extreme. Cuvinte-cheie: Zonă viticolă; Indicatori climatici; Medie multianuală; Perioadă de vegetație; Podgoria Odobeşti.
   PubDate: 2022-02-20
    
 • Drying parameters influence in organic apples quality

  • Authors: Cristian Constantin MITU, Andreea BARBU, Mihai FRÎNCU, Violeta Alexandra ION, Andrei PETRE, Liliana BĂDULESCU
   Pages: 35 - 39
   Abstract: Abstract. The organic dried fruits market is in a growing demand in Romania, especially due to the important amounts of nutrients for human health that the fruits bring. In this study we aimed to test the influence of different pretreatment and drying temperatures on physical and biochemical characteristics in two organic apple varieties (‘Topaz’ and ‘Dalinette’). Both varieties were washed, cored, sliced and hot-water blanched in order to inactivate the enzymes that produces the browning reaction. As control, untreated apple slices were dried in the same conditions as those pre-treated. Two temperature were used in order to assess the drying conditions, 40 °C and 70 °C. Results shown that different drying periods are required for organic apple ‘Topaz’ and ‘Dalinette’. When control samples were dried, 18 hours where necessary for ‘Dalinette’ variety to reach 95 ± 3 % dry matter, compared to 14 h for ‘Topaz’ variety. The drying period was dependent of both applied pre-treatments and temperatures. After drying, it was observed an increase in phenolic content and antioxidant activity for both pre-treated organic apple varieties. Both pre-treatment and higher temperatures (70 °C) affected the ascorbic acid content for ‘Dalinette’ apple slices. Key words: Apples; Drying; Hot-water blanching; Fruit chips; Titratable acidity; Dry matter content; Antioxidant activity.
   PubDate: 2022-02-20
    
 • The assessment of allelopathic sensitivity of oilseed radish (Raphanus
         Sativus L. Var. Oleiformis pers.) to the main weeds of its agrocenoses at
         the stage of initial growth

  • Authors: Yaroslav TSYTSIURA
   Pages: 40 - 48
   Abstract: Abstract. The article contains the research results on the allelopathic susceptibility of oilseed radish to the main weed species that are dominant in its agrocenoses. The analysis of this indicator involved the research of the allometric reaction of oil radish on the treatment by aqueous extracts of 20 weed species in the concentration range from 1.0 to 4.0% in the period before the formation of true leaves. The morphological reaction to the applied extracts was determined using a number of index indicators assessing the ratio of growth and development of root and aboveground plant systems, the level of morphological depression of plants by linear characteristics, allelopathic potential etc. As a result of research, a dynamic range of harmfulness of the main weed species in terms of allelopathic potential in the range of 0.31-0.57 in relation to oilseed radish plants was established and the possibility of its use for biological control of weeds in the system of modern biologized agrotechnologies was determined. Key words: Oilseed radish; Allelopathic sensitivity; Allelopathic potential; Plant allometry; Species competition; Extracts; Weeds.
   PubDate: 2022-02-20
    
 • Virusul Plum Pox în plantaţia de prun din cadrul gospodăriei SRL
         „Star Agro grup” – manifestarea simptomelor, cercetare, diagnoză

  • Authors: Irina MIHAILOV, Vasile ȘARBAN
   Pages: 49 - 53
   Abstract: Abstract. The paper presents the traceability of the stages of control, research and diagnosis of the pathogen Plum pox virus that causes diseases on foliage and fruits by manifesting typical symptoms on host plants of the genus Prunus. The researches were carried out in the plum plantation of “Star Agro Grup” Ltd from Ustia village, Dubasari District, extended on an area of 10 ha and structured in 5 sectors. From each sector 10 samples were analyzed, a total of 50 samples. At the diagnostic stage DAS-ELISA method was used. This is a technique often practiced in the phytosanitary field based on the use of polyclonal antibodies, antigen-antibody reaction related to the enzyme-substrate reaction, performed on a solid support (microtiter plate). The final results obtained are presented in a structured way with the exposure of the samples according to the researched sector. Key words: Prunus; Plum Pox virus; Identification; Immunoenzyme technique; DAS-ELISA. Rezumat. Lucrarea ilustrează etapele de control, cercetare și diagnoză a patogenului Plum pox virus, care provoacă afecțiuni ale foliajului și fructelor la plantele gazdă din genul Prunus. Cercetările s-au efectuat în plantația de prun din cadrul gospodăriei SRL „Star Agro Grup” din satul Ustia, raionul Dubăsari, pe o suprafață de 10 ha structurată în 5 sectoare. Au fost analizate câte 10 probe din fiecare sector, în total 50 de probe. La etapa de diagnosticare s-a utilizat metoda DAS-ELISA, tehnică practicată des în domeniul fitosanitar, bazată pe utilizarea anticorpilor policlonali. Rezultatele finale obținute sunt redate în mod structurat, cu expunerea probelor pe sectoare. Cuvinte-cheie: Prunus; Plum Pox virus; Identificare; Tehnică imunoenzimatică; DAS-ELISA.
   PubDate: 2022-02-21
    
 • Evaluarea calității lemnului arborilor de molid afectați de putregai
         prin metoda măsurării rezistențelor electrice

  • Authors: Gheorghe PEI, Radu VLAD, Cristian Gheorghe SIDOR, Alexandra ȘTEFAN
   Pages: 54 - 58
   Abstract: The aim of this paper was to test the Rotfinder® device which use the method of measuring electrical resistances of the wood. Research was conducted in the north of the Eastern Carpathians, in four Norway spruce plots. A total of 1046 healthy standing trees (according with visual inspection) were analyzed. Between 5% and 16% of trees were affected by root rot, the highest values being recorded in the first 5 classes indicated by the Rotfinder® device. The relationship between the value indicated by the Rotfinder® device and the proportion occupied by the root rot in the cross-section of the Norway spruce trees is given by a logarithmic equation. The correlation is very strong and very significant (r = 0.956***). The correlation between the value indicated by the Rotfinder® and the proportion occupied by the root rot in the cross-section have a considerable practical importance because it is possible to estimate the proportion of root rot in the cross-sectional area for different forest areas. Key words: Picea abies; Wood; Quality; Rotfinder®; Electrical resistance; Root rot; Heterobasidion. Rezumat. În lucrarea de față s-a propus testarea dispozitivului Rotfinder®, care are la bază metoda măsurării rezistențelor electrice ale lemnului. Cercetările s-au desfășurat în nordul Carpaților Orientali, în patru suprafețe experimentale amplasate în arborete de molid. Au fost analizați 1046 de arbori sănătoși (apreciați astfel în urma evaluării vizuale). Între 5% și 16% dintre aceștia s-au dovedit a fi afectați de putregaiul de rădăcină, cele mai ridicate valori fiind înregistrate în primele 5 clase indicate de dispozitiv. Relația dintre valorile indicate de dispozitivul Rotfinder® și proporția putregaiului în secțiune transversală este reprezentată de o ecuație logaritmică. Corelația este una foarte puternică (r = 0,956***). Relația are o importanță practică deosebită pentru că, pe baza valorilor indicate de aparat, se poate estima proporția ocupată de putregaiul de rădăcină în suprafața secțiunii transversale pentru diferite zone forestiere în care se fac cercetări și se calculează relația sus-menționată. Cuvinte-cheie: Picea abies; Lemn; Calitate; Rotfinder®; Rezistențe electrice; Putregai de rădăcină; Heterobasidion.
   PubDate: 2022-02-21
    
 • Studiul creșterilor în diametru a stejăretelor de stejar pedunculat de
         provenienţă vegetativă (lăstari) din Republica Moldova

  • Authors: Dionisie BOAGHIE
   Pages: 59 - 70
   Abstract: Abstract. In the context of the concerns regarding the better management of the fundamental natural oaks grove forests of the Republic of Moldova in the future, this paper tries a fundamental approach on assessing the growth in diameter of pedunculate oak stands originating from vegetative regeneration by shoots in the Republic of Moldova. The stands under study are between 65-100 years old, belong to I-V generation of shoot origin, are located on three phytoclimatic levels and fall into yield classes 3-5. By their composition the stands are both pure and mixed and have a normal consistency (over 0.6). The maximum current growth index, the average growth index and the age at which the curve of the current growth index intersects with the average growth index, which means the peak of growth and economic efficiency of the stand, were evaluated and analyzed. The data did not show a significant difference between growth indices in pure and mixed stands, nor was there a significant variation at the level of physicogeographical areas or phytoclimatic levels. On the other hand, there is a correlation of the growth indices with the yield class of the stand and with the generation of shoot origin The research was carried out in the context of the implementation of the provisions of the development strategy for the forestry sector regarding the improvement, restoration, conservation and ensuring the sustainable development of the national forest estate. Key words: Forest stands; Quercus robur; Vegetative origin; Shoots; Diameter; Growth index; Yield class; Consistency. Rezumat. În lucrarea de față se urmărește o abordare de fond privind evaluarea creșterii în diametru a stejăretelor de stejar pedunculat de proveniență vegetativă din lăstari din Republica Moldova. Arboretele supuse cercetărilor au între 65 şi 100 de ani, sunt de generaţia I-V de provenienţă din lăstari, situate în trei etaje fitoclimatice şi se încadrează în clasele III-V de producţie. După compoziţia arboretului sunt atât pure, cât şi amestecate şi au o consistenţă normală (peste 0,6). Au fost evaluaţi şi analizaţi indicele creşterii curente maxime, indicele de creştere medie şi vârsta la care se intersectează curba indicelui de creştere curentă cu cea de creştere medie, moment ce semnifică apogeul de creştere şi eficienţă economică a arboretului. Din analiza datelor nu s-a constatat o diferenţă semnificativă între indicii de creştere la arboretele pure şi la cele amestecate, de asemenea nu s-a înregistrat o variaţie semnificativă nici la nivel de zone fizico-geografice sau etaje fitoclimatice. În schimb, se constată o corelaţie a indicilor de creştere cu clasa de producţie a arboretului şi cu generaţia de provenienţă din lăstari. Cercetările au fost efectuate în contextul realizării prevederilor strategiei dezvoltării sectorului silvic privind ameliorarea, refacerea, conservarea si asigurarea dezvoltării durabile a fondului forestier naţional. Cuvinte-cheie: Arborete; Quercus robur; Proveniență vegetativă; Lăstari; Diametru; Indice de creștere; Clasă de producție; Consistență.
   PubDate: 2022-02-21
    
 • Особенности формирования урожайности
         биомассы мискантуса гигантского при
         совместном выращивании с бобовыми
         культурами

  • Authors: Виталий ДЕКОВЕЦ, Максим Иванович КУЛИК, Наталия Алексеевна СИПЛИВАЯ
   Pages: 71 - 78
   Abstract: Abstract. The article focuses on the need to study ways to increase the yield of giant miscanthus with an ecological component. This will make it possible to consistently obtain a sufficient volume of biomass as a raw material for the production of biofuel. The experiment for study the peculiarities of the formation of the yield of miscanthus was carried out in the conditions of the central part of the Forest-Steppe (Ukraine) using the methodological recommendations of domestic and foreign authors. The experience combined the study of factors: factor A – year (2016–2018), factor B – methods of growing giant miscanthus: option 1 – single-species crops (control), option 2 – intercropping with perennial lupin Lupinus perennis L, option 3 – intercropping with Medicago falcata L, option 4 – intercropping with Trifolium pratense L. The biometric indicators of plants were determined according to the approved methods, the biomass yield was determined by the gravimetric method, by weighing the aboveground vegetative mass from each variant of the field experiment. According to the results of the study, the influence of quantitative indicators (r ˃ 0.7), against the background of various methods of crop cultivation, on the yield of biomass of giant miscanthus was established. Compared with single-species plantations, the highest biomass yield (11.8 t/ha) is formed when plants are grown in intercropping with a legume component – lupin. The equivalent influence of biometric parameters of plants (height and number of stems) on the yield of biomass of giant miscanthus was determined (r = 0.91 and 0.94, respectively) and is confirmed by the regression equation y = - 34.20 + 0.33 × x in all variants of the experiment. It was found that the joint cultivation of giant miscanthus with a legume component (perennial lupin) contributes to a significantly greater increase in the biometric parameters of plants and the yield of biomass. At the same time, it was determined that the yield of miscanthus is formed due to the height of the stem and the average length of the leaf, and significantly depends on the number of stems per unit area. Key words: Giant miscanthus; Intercropping; Legume crops; Biometric indicators; Crop yield; Biomass; Correlation dependences. Реферат. В статье акцентировано внимание на необходимости исследования путей увеличения урожайности мискантуса гигантского с экологической составляющей, что позволит стабильно получать достаточный объём биомассы, как сырья для производства биотоплива. Эксперимент, по изучению особенностей формирования урожайности мискантуса, проведен в условиях центральной части Лесостепи с использованием методических рекомендаций отечественных и зарубежных авторов. Опыт совмещал изучение факторов: фактор А – год (2016–2018 гг.), фактор В – способы выращивания мискантуса гигантского: вариант 1 – одновидо&...
   PubDate: 2022-02-21
    
 • Церкоспороз гранатовых кустов в
         условиях западной части Азербайджана

  • Authors: Фарман ГУЛИЕВ, Лала ГУСЕЙНОВА
   Pages: 79 - 86
   Abstract: Abstract. In recent years, with an increase in the area under pomegranate and an increase in its yield, the likelihood of the spread of harmful mycoses (fungal diseases) has significantly increased. Cercosporosis (Cercospora lythracearum Heald et Wolf) occupies a special place among the widespread diseases in pomegranate gardens. The harmfulness of cercosporosis in pomegranate in the conditions of the western part of Azerbaijan is manifested in the damage to the leaves and fruits and in the decrease in the assimilation surface of leaves and the mass of fruits, which negatively affects the yield. The cercosporosis leads to a decrease in the annual growth of shoots by 1.2 times and to a decrease in fruit weight by an average of 15%. In connection with the above, the task of our research was to study and diagnose the cercosporosis of pomegranate bushes in the conditions of the western part of Azerbaijan. In the 2020 research year, an assessment of the prevalence and intensity of cercosporosis in the region was carried out, and a scientifically based and improved control system was developed. For this purpose, the following products were tested in the fight against cercosporosis: 0.4% Selfat, 0.3% P-oxyride, 0.05% Conazole, 0.05% Azoxifen and control without chemical treatment. The data on the effectiveness of the fungicide 0.4% Selfat against pomegranate cercosporosis are presented. Three-fold application of the drug with a consumption rate of 5 kg/ha in the pomegranate protection system provided fruits that were free from cercospora spots. Key words: Punica granatum; Cercosporosis; Necrosis; Spots; Chemical control; Fungicides. Реферат. В последние годы с увеличением площадей под гранатом и ростом его урожайности значительно повысилась вероятность распространения вредоносных микозов (грибных болезней). Среди широко распространенных болезней в гранатовых садах особое место занимает церкоспороз (Cercospora lythracearum Heald et Wolf). Вредоносность церкоспороза граната в условиях западной части Азербайджана проявляется в поражении листьев и плодов, снижении ассимиляционной поверхности листьев и массы плодов, что отрицательно сказывается на урожае. Церкоспороз граната приводит к снижению годичного прироста побегов в 1,2 раза и массы плодов в среднем на 15%. В связи с вышеизложенным, задачей наших исследований являлось изучение и диагностика церкоспр...
   PubDate: 2022-02-21
    
 • Последействие применения гиббереллина
         на столовых сортах винограда

  • Authors: Андрей ШТИРБУ, Наталия СИВАК
   Pages: 87 - 91
   Abstract: Abstract. The aftereffect of the use of gibberellin (GА3) on the maturation of canes and the yield of table grape cultivars was studied. Based on the results of the laboratory-field experiment, the influence of the cultivar and the use of GА3 on the accumulation of soluble sugars and starch in shoots in the period after the end of the growing season was established. The effect of the mutual influence of the cultivar and the use of GА3 is manifested only for the total carbohydrate content in annual shoots. The use of GА3 does not have a negative effect on the cane’s maturation processes of the cultivars “Flora”, “Talisman” and “Kishmish luchistyi”, increases the content of soluble sugars in the shoots by 0.6-1.6%, starch – by 0.5-0.8%, their sum – by 1.0-2.2%. The use of GА3 by the method of local spraying of inflorescences does not have a negative aftereffect on the indicators of plant yield after three years of use of the growth regulator. Key words: Grapevines; Gibberellin; Shoot; Carbohydrates; Starch; Maturation; Crop yield. Реферат. Изучено последействие применения гиббереллина (ГК3) на вызревание однолетних побегов кустов и урожайность столовых сортов винограда. По результатам лабораторно-полевого эксперимента установлено влияние сорта и приема использования ГК3 на накопление растворимых сахаров и крахмала в побегах в период после окончания вегетации. Эффект взаимного влияния сорта и использования ГК3 проявляется только для общего содержания углеводов в однолетних побегах. Показано, что использование ГК3 не оказывает негативного влияния на процессы вызревания побегов сортов “Флора”, “Талисман” и “Кишмиш лучистый”, увеличивает содержание растворимых сахаров в побегах на 0.6-1.6%, крахмалов – на 0.5-0.8%, их суммы – на 1.0-2.2%. Применение ГК3 методом локальной обработки соцветий ранцевым опрыскивателем не оказывает отри...
   PubDate: 2022-02-25
    
 • Performanțele de reproducție în raport cu intensitatea de folosire a
         potențialului productiv al vacilor de rasa Holstein de diversă origine

  • Authors: Vera GRANACI, Valentin FOCȘA, Alexandra CONSTANDOGLO
   Pages: 92 - 98
   Abstract: Abstract. The main reproduction indices and their repercussions on the milk productivity performance of Holstein cows of Dutch, German and French origin, exploited in the Republic of Moldova, were studied. The most relevant results were found in cows originating in the Netherlands, surpassing those of French origin with some statistically authentic differences, cows of German origin occupying an intermediate position. The excessive increase of service-period contributes to the increase of milk yield per lactation, and the average amount of milk per day decreases by about 8,1-19,2%, decreasing the intensity of cow use. In order to optimize the intensity of use of Holstein cows of Dutch origin, in the conditions of the Republic of Moldova it seems reasonable that those with milk productivity 8 000-11 000 kg per normal lactation to be fertilized in the first 3 months after calving, those with higher productivity of 11 000 kg should be fertilized at the latest 120 days after calving. Key words: Cows; Holstein breed; Reproductive capacity; Correlation; Milk productivity; Service-period. Rezumat. Au fost studiați principalii indici de reproducție și influența acestora asupra performanțelor productivității de lapte la vacile de rasa Holstein de origine olandeză, germană și franceză, exploatate în condițiile Republicii Moldova. Cele mai relevante rezultate s-au conturat la vacile originare din Olanda, care le depășesc pe cele de origine franceză cu unele diferențe statistic autentice, în timp ce vacile de origine germană ocupă o poziție intermediară. Creșterea perioadei de serviciu contribuie la creșterea randamentului de lapte per lactație, iar cantitatea de lapte medie per zi scade cu 8,1-19,2%, diminuând intensitatea de folosire a potențialului vacilor. Pentru a optimiza intensitatea de utilizare, în condițiile Republicii Moldova, a potențialului vacilor de rasa Holstein de origine olandeză considerăm rațional ca cele cu productivitatea de 8000-11000 kg lapte per lactație normală să fie însămânțate fecund în primele 3 luni după fătare, iar cele cu productivitatea mai mare de 11000 kg – cel târziu la 120 de zile după fătare. Cuvinte-cheie: Vaci; Rasa Holstein; Capacitate reproductivă; Corelație; Productivitate de lapte; Perioadă de serviciu.
   PubDate: 2022-02-25
    
 • Lead and cadmium transition in soil – plant – honey system

  • Authors: Olena RAZANOVA, Oksana SKOROMNA
   Pages: 99 - 104
   Abstract: Abstract. The quality of honey selected from apiaries located in the Vinnytsia region of the central part of Ukraine was assessed by the concentration of lead and cadmium. The study was conducted in different ecological zones. To determine the parameters of the transition of cadmium and lead into honey, samples of soil, plant generative organs and honey were taken. It was found that the content of heavy metals in honey depended on the floristic composition and flowering period of honey plants from which bees collected nectar, the location of honeybees and the concentration of heavy metals in the soil. The content of lead and cadmium was much lower than the maximum permissible concentrations. In spring honey plants, there is less accumulation of lead than in summer plants. The level of lead transfer from soil to honey plants was 2.2-2.6%, and from plants to honey – 3.7-7.4%. The transition of cadmium from soil to plants – 60-84.6%, and from plants to honey – from 2.6 to 8.8% is revealed. The content of lead and cadmium in honey reduced to a straight line distance from the source of increased environmental load. The level of concentration of lead and cadmium in the studied samples of honey does not exceed the permissible safety standards. Key words: Bee plants; Soil; Lead; Cadmium; Translocation; Honey.
   PubDate: 2022-02-25
    
 • Exploring the potential of invasive plant sosnowsky’s hogweed for
         densified biofuels production

  • Authors: Kseniia PARAMONOVA, Tatiana IVANOVA, Aakash MALIK
   Pages: 105 - 108
   Abstract: Abstract. The study focuses on the determination of biofuel parameters of invasive Sosnowsky’s hogweed (Heracleum sosnowskyi) biomass. Utilization of available waste biomass can be one of the most efficient ways to prevent spreading, so this approach does not promote controlled cultivation of Sosnowsky’s hogweed biomass for profitable solid biofuels production. Laboratory determination of the main fuel-energy properties showed that the gross calorific value of studied biomass is 15.1 MJ/kg (as received) and 16.5 MJ/kg (dry basis). Ash content analysis resulted in 10.7% (dry basis) and 10.8% (as received with 10.1% moisture content of). Choosing the appropriate harvest time may most probably affect solid biofuels quality as well as biomass to biofuels processing pathway, thus more studies are required to find an optimal and feasible solution. Key words: Invasive alien plant; Heracleum sosnowskyi; Biomass; Solid biofuels; Renewable energy.
   PubDate: 2022-02-26
    
 • Environmental impact assessment of different temporary waste disposal
         

  • Authors: Denisa MAREŠOVÁ, Kryštof MAREŠ, Tatiana IVANOVA, Yayan SATYAKTI
   Pages: 109 - 112
   Abstract: Abstract. The population growth, urbanization, and social lifestyle changes lead to the generation of rapidly growing amounts of municipal solid waste (MSW). Severe environmental issues and health risks associated with improper municipal solid waste management (MSWM) are important challenges in developing countries like Indonesia. In Bandung city, municipal solid waste is collected and stored in inappropriate temporary waste disposal sites (TWDS). The objective of this research is to evaluate environmental impact of various TWDS located in four districts of Bandung city. Subsequently, the environmental impacts of these TWDS will be compared. A number of indicators, e.g., the daily volume of incoming waste, waste treatment facilities, sanitation facilities, waste composition, and more, will be included in the measurement of the environmental impact. Furthermore, chemical and toxicological analysis of leachate and soil will be included in the environmental impacts’ measurements. Samples for laboratory testing will be collected directly on the TWDS and the surroundings. This research follows our previous work that has been the first step in a detailed waste management picture in Bandung city. Key words: Waste management; Waste analysis; Toxicological analysis; Environmental impact; Environmental risk; Pollution.
   PubDate: 2022-02-26
    
 • Economic efficiency of intensive technology of sunflower cultivation in
         the conditions of the southern steppe of Ukraine

  • Authors: Oksana YEREMENKO, Olga ONYSCHENKO
   Pages: 113 - 118
   Abstract: Abstract. The article concerns the issues of the state of sunflower seed production in the Southern Steppe of Ukraine and country as a whole. Studies (2017-2019) were carried out on tillage of this crop together with the use of a modified plant growth regulator AKM-K1, AKM-K2 with a different treatment scheme, including control without treatment, seed encrustation, spraying of plants during the growing season. Based on the results of the experiment and statistical data of Zaporizhzhya region and country as a whole, economic calculations were carried out, the dynamics of sunflower yield were analysed, taking its maximum and minimum values into account, the results of the economic efficiency of sunflower cultivation in Zaporizhzhya region were summed up, and recommendations were given to increase profitability level. The issue of increasing sunflower productivity in arid regions, with the introduction of low-cost and at the same time effective ways to increase its yield, is discussed. The establishment of experimental plots and carrying out research on them was done taking into account the selection of the best hybrids, a high level of agricultural technology, the use of mineral fertilizers in optimal doses, and also the system of integrated protection of seeds and plants from pests, diseases and weeds. Key words: Helianthus annuus; Soil tillage; Plant growth regulators; Crop yield; Economic efficiency
   PubDate: 2022-02-26
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.201.94.72
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-