Subjects -> CHEMISTRY (Total: 928 journals)
    - ANALYTICAL CHEMISTRY (59 journals)
    - CHEMISTRY (661 journals)
    - CRYSTALLOGRAPHY (23 journals)
    - ELECTROCHEMISTRY (28 journals)
    - INORGANIC CHEMISTRY (45 journals)
    - ORGANIC CHEMISTRY (47 journals)
    - PHYSICAL CHEMISTRY (65 journals)

CHEMISTRY (661 journals)            First | 1 2 3 4     

Showing 601 - 735 of 735 Journals sorted alphabetically
Russian Journal of Bioorganic Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Russian Journal of Coordination Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Russian Journal of General Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Russian Journal of Inorganic Chemistry     Hybrid Journal  
Sainstek : Jurnal Sains dan Teknologi     Open Access  
Science China Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Science Talks     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Sciences & Technologie A : sciences exactes     Open Access  
Scientific Journal of Frontier Chemical Development     Open Access   (Followers: 2)
Scientific Reports     Open Access   (Followers: 92)
Sensors and Actuators B: Chemical     Hybrid Journal   (Followers: 18)
Sensors and Actuators Reports     Open Access   (Followers: 7)
Separation & Purification Reviews     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Separation Science and Technology     Hybrid Journal   (Followers: 12)
Separations     Open Access   (Followers: 5)
Silicon Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Small Methods     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Small Science     Open Access  
Small Structures     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Smart Materials Research     Open Access   (Followers: 7)
SmartMat     Open Access   (Followers: 1)
Soft     Open Access  
Soft Nanoscience Letters     Open Access   (Followers: 1)
Solar RRL     Hybrid Journal  
Solid State Communications     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Solid State Nuclear Magnetic Resonance     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Solid State Sciences     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Solvent Extraction and Ion Exchange     Hybrid Journal   (Followers: 7)
SPE Polymers     Open Access   (Followers: 1)
Spectral Analysis Review     Open Access  
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy     Hybrid Journal   (Followers: 15)
Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy     Hybrid Journal   (Followers: 17)
Spectroscopy and Spectral Analysis     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Starch / Staerke     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Steel Research International     Hybrid Journal   (Followers: 23)
Structural Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Substantia     Open Access  
Supramolecular Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Supramolecular Materials     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Surface and Coatings Technology     Hybrid Journal   (Followers: 32)
Surface Science     Hybrid Journal   (Followers: 21)
Surface Science Reports     Full-text available via subscription   (Followers: 13)
Surfaces     Open Access   (Followers: 2)
Surfaces and Interfaces     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Sustainable Chemical Processes     Open Access   (Followers: 4)
Sustainable Chemistry and Pharmacy     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Synfacts     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Synlett     Hybrid Journal   (Followers: 43)
Synthesis     Hybrid Journal   (Followers: 53)
Talanta     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Talanta Open     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Tecnología Química     Open Access  
Telematics and Informatics Reports     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Tenside Surfactants Detergents     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Tetrahedron     Hybrid Journal   (Followers: 88)
Tetrahedron Chem     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Tetrahedron Letters     Hybrid Journal   (Followers: 90)
The Alkaloids: Chemistry and Biology     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
The All Results Journals : Chem     Open Access   (Followers: 1)
The Canadian Journal of Chemical Engineering     Hybrid Journal   (Followers: 5)
The Enzymes     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
The Protein Journal     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Theoretical and Experimental Chemistry     Hybrid Journal  
Theoretical Chemistry Accounts     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Thermochimica Acta     Hybrid Journal   (Followers: 18)
Tip Revista Especializada en Ciencias Quimico-Biologicas     Open Access  
Topics in Current Chemistry     Hybrid Journal  
Toxicology International     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
Toxicology Research     Partially Free   (Followers: 9)
Transition Metal Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Trends in Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Turkish Computational and Theoretical Chemistry     Open Access  
Ultrasonics Sonochemistry     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Universal Journal of Chemistry     Open Access   (Followers: 1)
Vietnam Journal of Chemistry     Hybrid Journal  
Western Undergraduate Research Journal : Health and Natural Sciences     Open Access  
Wiley Interdisciplinary Reviews : Computational Molecular Science     Hybrid Journal   (Followers: 5)
World Journal of Chemical Education     Open Access   (Followers: 2)
X-Ray Spectrometry     Hybrid Journal   (Followers: 4)

  First | 1 2 3 4     

Similar Journals
Journal Cover
Ultrasonics Sonochemistry
Journal Prestige (SJR): 1.412
Citation Impact (citeScore): 6
Number of Followers: 2  
 
  Hybrid Journal Hybrid journal (It can contain Open Access articles)
ISSN (Print) 1350-4177 - ISSN (Online) 1873-2828
Published by Elsevier Homepage  [2974 journals]
 • Real-time online monitoring technology for sweeping frequency ultrasound
         (SFU) assisted extraction of amur grape (Vitis amurensis) seed oil

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: November 2023Source: Ultrasonics Sonochemistry, Volume 100Author(s): Lei Zhang, Ao Zhang, Shanshan Zhou, Qianqian Wang, Wen Wang, Haile Ma, Cunshan Zhou
    
 • Ultrasound assisted fabrication of InVO4/In2S3 heterostructure for
         enhanced sonophotocatalytic degradation of pesticides

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: November 2023Source: Ultrasonics Sonochemistry, Volume 100Author(s): K. Yogesh Kumar, M.K. Prashanth, H. Shanavaz, L. Parashuram, Fahd Alharethy, Byong-Hun Jeon, M.S. Raghu
    
 • Effects of multi-frequency ultrasonic assisted sodium hypochlorite on the
         cleaning effect and quality of fresh-cut scallion stems

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: November 2023Source: Ultrasonics Sonochemistry, Volume 100Author(s): Yulan Qu, Lina Guo, Chen Hong, Yuming Wan, Jamila Tuly, Haile Ma
    
 • Enhanced on-Chip modification and intracellular hydrogen peroxide
         detection via gigahertz acoustic streaming microfluidic platform

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: November 2023Source: Ultrasonics Sonochemistry, Volume 100Author(s): Feng Zhu, Zeyu Liu, Xiaoyu Wu, Die Xu, Quanning Li, Xuejiao Chen, Wei Pang, Xuexin Duan, Yanyan Wang
    
 • Sonodynamic therapy-based nanoplatforms for combating bacterial infections

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: November 2023Source: Ultrasonics Sonochemistry, Volume 100Author(s): Pei-Yao Xu, Ranjith Kumar Kankala, Shi-Bin Wang, Ai-Zheng Chen
    
 • Remarkably enhanced catalytic performance in CoOx/Bi4Ti3O12
         heterostructures for methyl orange degradation via piezocatalysis and
         piezo-photocatalysis

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: November 2023Source: Ultrasonics Sonochemistry, Volume 100Author(s): Kaiqi Wang, Ziying Guan, Xiaoya Liang, Shuyue Song, Pengyu Lu, Chunran Zhao, Lin Yue, Zhihao Zeng, Ying Wu, Yiming He
    
 • Enhanced electrochemical performance of li-ion battery via
         ultrasonic-assisted inorganic-rich and thin SEI layer

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: November 2023Source: Ultrasonics Sonochemistry, Volume 100Author(s): Sunghyun Jie, Joonhee Kang, Seunghun Baek, Byeongyong Lee
    
 • Ultrasonic-assisted supercritical fluid separation removing plasticizers
         from ganoderma lucidum spores’ oil

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: November 2023Source: Ultrasonics Sonochemistry, Volume 100Author(s): Cunyu Li, Yun Ma, Xin Shen, Wei Chen, Yuqing Zhou, Xinglei Zhi
    
 • Sononeoperfusion effect by ultrasound and microbubble promotes nitric
         oxide release to alleviate hypoxia in a mouse MC38 tumor model

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: November 2023Source: Ultrasonics Sonochemistry, Volume 100Author(s): Yi Zhang, Jing Zhang, Tingting Luo, Zhiping Cai, Guoliang Yang, Hui Li, Junshuai Wei, Qiong Zhu, Peijing Li, Xiaoxiao Dong, Zheng Liu
    
 • Enhancing the growth of thermophilic Bacillus licheniformis YYC4 by
         low-intensity fixed-frequency continuous ultrasound

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: November 2023Source: Ultrasonics Sonochemistry, Volume 100Author(s): Chunhua Dai, Zhenzhen Shu, Xueting Xu, Pengfei Yan, Mokhtar Dabbour, Benjamin Kumah Mintah, Liurong Huang, Ronghai He, Haile Ma
    
 • Recent progress on sonochemical production for the synthesis of efficient
         photocatalysts and the impact of reactor design

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 28 September 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Panayiota Adamou, Eleana Harkou, Sanaa Hafeez, George Manos, Alberto Villa, S.M. Al-Salem, Achilleas Constantinou, Nikolaos Dimitratos
    
 • Quantitation and evaluation of NO2 −, NO3 −, and H2O2 in the sonolysis
         of aqueous NaOH solution under air and air-Ar mixture: effects of solution
         temperature, ultrasonic power, and ratio of gas mixture

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 23 September 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Kenji Okitsu, Riki Kunichika, Shota Asada
    
 • Synergistic sono-adsorption and adsorption-enhanced sonochemical
         degradation of dyes in water by additive manufactured PVDF-based materials
         

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: November 2023Source: Ultrasonics Sonochemistry, Volume 100Author(s): Franziska Bößl, Stefano Brandani, Valentin C. Menzel, Matilda Rhodes, Mayra S. Tovar-Oliva, Caroline Kirk, Ignacio Tudela
    
 • Role of ammonium ionic liquid and Pd nanoparticles in cavitation-based
         graphite decontamination and recycling process

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: November 2023Source: Ultrasonics Sonochemistry, Volume 100Author(s): S. Lahiri, D. Mandal
    
 • Sustainable conversion of cottonseed hulls to valuable proanthocyanidins
         through ultrasound-assisted deep eutectic solvent extraction

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: November 2023Source: Ultrasonics Sonochemistry, Volume 100Author(s): Jing Cui, Dan Fang, Xinquan Tian, Jun Peng, Di Chen, Shuangjiao Xu, Lei Ma
    
 • In-situ monitoring of thiazine molecular aggregation in various solvents
         via a free-standing acoustic levitator

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: November 2023Source: Ultrasonics Sonochemistry, Volume 100Author(s): Juhyeon Park, Ahreum Min, Shreyanka Shankar Naik, Cheol Joo Moon, Jayaraman Theerthagiri, Myong Yong Choi
    
 • Enhancing medical ultrasound imaging through fractional mathematical
         modeling of ultrasound bubble dynamics

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: November 2023Source: Ultrasonics Sonochemistry, Volume 100Author(s): Hijab ur Rehman, Muhammad Shuaib, Emad A.A. Ismail, Shuo Li
    
 • Numerical investigation on the influence of dual-frequency coupling
         parameters on acoustic cavitation and its analysis of the enhancement and
         attenuation effect

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 22 September 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Jianqing Liao, Jiaqi Tan, Ling Peng, Hongkun Xue
    
 • Multi-frequency therapeutic ultrasound: A review

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 21 September 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Dong Zhang, Xiaoyu Wang, Jiaji Lin, Yongqin Xiong, Haoxuan Lu, Jiayu Huang, Xin Lou
    
 • Application of the general rate law model to the sonolytic degradation of
         nonvolatile organic pollutants in aqueous media

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 21 September 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Oualid Hamdaoui, Abdulaziz Alghyamah
    
 • Green process for the preparation of resveratrol-containing high oleic
         acid peanut oil

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 18 September 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Yujie Li, Manzhu Liang, Tian Li, Yang Qu, Qin Guo, Qiang Wang
    
 • Black titania by sonochemistry: A critical evaluation of existing methods

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: November 2023Source: Ultrasonics Sonochemistry, Volume 100Author(s): Arno Raes, Rajeshreddy Ninakanti, Lore Van den Bergh, Rituraj Borah, Sabine Van Doorslaer, Sammy W. Verbruggen
    
 • Ultrasonic-pretreated hydrothermal synthesis of less dense zeolite CHA
         from the transformation of zeolite T

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: November 2023Source: Ultrasonics Sonochemistry, Volume 100Author(s): Xiaoyan Yin, Ning Liu, Muhua Han, Fan Xu, Yun Jia, Feng Song, Hongyou Cui
    
 • Sonochemically assisted the synthesis and catalytic application of
         bismuth-based photocatalyst: A mini review

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 18 September 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Haibo Sun, Pufeng Qin, Yunshan Liang, Yuan Yang, Jiachao Zhang, Jiayin Guo, Xiaolong Hu, Yi Jiang, Yunfei Zhou, Lin Luo, Zhibin Wu
    
 • Special issue on “Ultrasonic and hydrodynamic intensifications of food
         and environmental processes: Fundamentals and applications”

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 15 September 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Yang Tao, Xun Sun, Xiaoge Wu, Pengfei Wu, Ronghai He, Hossein Kiani
    
 • Application of thermosonication for guava juice processing: Impacts on
         bioactive, microbial, enzymatic and quality attributes

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: October 2023Source: Ultrasonics Sonochemistry, Volume 99Author(s): Baldev Singh Kalsi, Sandhya Singh, Mohammed Shafiq Alam, Surekha Bhatia
    
 • Effect of ultrasound on mass transfer during vacuum impregnation and
         selected quality parameters of products: A case study of carrots

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: October 2023Source: Ultrasonics Sonochemistry, Volume 99Author(s): Elżbieta Radziejewska-Kubzdela, Justyna Szadzińska, Róża Biegańska-Marecik, Tomasz Spiżewski, Dominik Mierzwa
    
 • Ultrasound-assisted extraction and characterization of Penthorum chinense
         polysaccharide with anti-inflammatory effects

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: October 2023Source: Ultrasonics Sonochemistry, Volume 99Author(s): Jia Kang, Xiao-Xi Sha, Cai-Juan Geng, Li-Xia Li, Ji Chen, Feng-Chun Ren, Meng-Liang Tian
    
 • Turbulence induced shear controllable synthesis of nano FePO4
         irregularly-shaped particles in a counter impinging jet flow T-junction
         reactor assisted by ultrasound irradiation

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: October 2023Source: Ultrasonics Sonochemistry, Volume 99Author(s): Bin Dong, Yanqing Guo, Jie Yang, Xiaogang Yang, LuLu Wang, Dechun Huang
    
 • Multi-bubble scattering acoustic fields in viscoelastic tissues under
         dual-frequency ultrasound

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: October 2023Source: Ultrasonics Sonochemistry, Volume 99Author(s): Yu Wang, Dehua Chen, Pengfei Wu
    
 • Ultrasound-assisted fermentation of ginkgo kernel juice by
         Lactiplantibacillus plantarum: Microbial response and juice composition
         development

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: October 2023Source: Ultrasonics Sonochemistry, Volume 99Author(s): Jinling Chen, Qiqi Wang, Yuting Wu, Yue Wu, Yue Sun, Yunfei Ding, Zhen Wei, Sivakumar Manickam, Saikun Pan, Jie Yang, Yang Tao
    
 • Production and evaluation of total phenolics, antioxidant activity,
         viscosity, color, and sensory attributes of quince tea infusion: Effects
         of drying method, sonication, and brewing process

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: October 2023Source: Ultrasonics Sonochemistry, Volume 99Author(s): Fakhreddin Salehi, Helia Razavi Kamran, Kimia Goharpour
    
 • Ultrasound improves the low-sodium salt curing of sea bass: Insights into
         the effects of ultrasound on texture, microstructure, and flavor
         characteristics

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 11 September 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Hengli Bai, Laihao Li, Yanyan Wu, Shengjun Chen, Yongqiang Zhao, Qiuxing Cai, Yueqi Wang
    
 • Translation of interacting cavitation bubble in a plane acoustic field

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 9 September 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Guoying Zhao, Weizhong Chen, Feng Tao, Yaorong Wu, Shaoyang Kou
    
 • Correlationship between self-assembly behavior and emulsion stabilization
         of pea protein-high methoxyl pectin complexes treated with ultrasound at
         pH 2.0

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 9 September 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Kaiyuan Ma, Lifen Zhang, Xiaoyang Sun, Fusheng Chen, Tingwei Zhu
    
 • Monitoring effects of hydrodynamic cavitation pretreatment of sodium
         oleate on the aggregation of fine diaspore particles through small-angle
         laser scattering

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 9 September 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Weiguang Zhou, Xinran Liu, Yufeng Long, Guangyuan Xie, Yanfei Chen
    
 • Storage stability of chocolate can be enhanced using locust protein-based
         film incorporated with E. purpurea flower extract-based nanoparticles

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 7 September 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Shubam Singh, Hina F. Bhat, Sunil Kumar, Rana Muhammad Aadil, Maneesha S. Mohan, Charalampos Proestos, Zuhaib F. Bhat
    
 • Effect of ultrasound treatment on thawing process of frozen tofu prepared
         with different salt coagulants

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: October 2023Source: Ultrasonics Sonochemistry, Volume 99Author(s): Wenhua Lei, Ying Zhu, Xiuqing Zhu, Yuyang Huang, Linlin Liu, Mingshou Lü, Binyu Sun
    
 • Fabricating carbon quantum dots of graphitic carbon nitride vis ultrasonic
         exfoliation for highly efficient H2O2 production

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: October 2023Source: Ultrasonics Sonochemistry, Volume 99Author(s): Yue Wang, Zhaojing Yang, Chengxu Zhang, Yuebin Feng, Haodong Shao, Jian Chen, Jue Hu, Libo Zhang
    
 • Effect of organic acid-soaking and sonication on the formation of volatile
         compounds and α-dicarbonyl compounds in Robusta coffee

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: October 2023Source: Ultrasonics Sonochemistry, Volume 99Author(s): Haeun Lee, Jonggab Yim, Youngji Lee, Kwang-Geun Lee
    
 • Sonoelectrochemical nitrided graphene nanosheets with vacancies and their
         applications for catalysis and sensing of uric acid oxidation

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 4 September 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Tzu-Chen Huang, Ying-Lung Chen, Mei-I Wu, Pei-Ssu Lin, Po-Yu Chen, Chien-Liang Lee
    
 • An integrated process by ultrasonic enhancement in the deep eutectic
         solvents system for extraction and separation of chlorogenic acid from
         Eucommia ulmoides leaves

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 4 September 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Yue Meng, Xiaoyu Sui, Xu Pan, Ying Yang, Huimin Sui, Tao Xu, Honglian Zhang, Tingting Liu, Jicheng Liu, Pengling Ge
    
 • Rapid acoustofluidic mixing by ultrasonic surface acoustic wave-induced
         acoustic streaming flow

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 4 September 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Beomseok Cha, Song Ha Lee, Syed Atif Iqrar, Hee-Gyeong Yi, Jangho Kim, Jinsoo Park
    
 • Investigation of interaction effects on dual-frequency driven cavitation
         dynamics in a two-bubble system

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 4 September 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Dui Qin, Qianru Yang, Shuang Lei, Jia Fu, Xiaojuan Ji, Xiuxin Wang
    
 • Harnessing ultrasound in photocatalysis: synthesis and piezo-enhanced
         effect: A review

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 4 September 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Chunyan Li, Xiaozhuo Wang, Jianhao Wu, Jingyang Gao, Rixu Zhao, Sasa Xia, Hua Yang, Zhi Chen, Lan Li, Wen Wang
    
 • Numerical and experimental investigations on the jet and shock wave
         dynamics during the cavitation bubble collapsing near spherical particles
         based on OpenFOAM

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 3 September 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Jinsen Hu, Xuan Lu, Yifan Liu, Jingfei Duan, Yuhang Liu, Jiaxin Yu, Xiaoxiao Zheng, Yuning Zhang, Yuning Zhang
    
 • Effect of ultrasound and microwave treatment on the level of volatile
         compounds, total polyphenols, total flavonoids, and isoflavones in soymilk
         processed with black soybean (Glycine max (L.) Merr.)

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 3 September 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Minju Lee, Kwang-Geun Lee
    
 • Controlling the critical parameters of ultrasonication to affect the
         dispersion state, isolation, and structural color of cellulose
         nanocrystals

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 3 September 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Robertus Wahyu N. Nugroho, Blaise L. Tardy, Sayed M. Eldin, R.A. Ilyas, Melbi Mahardika, Nanang Masruchin
    
 • Emerging Trends in the Appliance of Ultrasonic Technology for Valorization
         of Agricultural Residue into Versatile Products

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 3 September 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Fatimah Athiyah Sabaruddin, Liana Noor Megashah, Siti Shazra Shazleen, Hidayah Ariffin
    
 • Ultrasonic treatment of rice bran protein-tannic acid stabilized
         oil-in-water emulsions: Focus on microstructure, rheological properties
         and emulsion stability

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 2 September 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Ning Wang, Donghua Wang, Kaiwen Xing, Xiaoyu Han, Shan Gao, Tong Wang, Dianyu Yu, Walid Elfalleh
    
 • Ultrasonic/cellulase-assisted extraction of polysaccharide from Garcinia
         mangostana rinds and its carboxymethylated derivative

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 1 September 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Zhenjie Tang, Gangliang Huang, Hualiang Huang
    
 • Sonoactivated Nanomaterials: A potent armament for wastewater treatment

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: October 2023Source: Ultrasonics Sonochemistry, Volume 99Author(s): Jianfeng Bao, Shuangshaung Guo, Dandan Fan, Jingliang Cheng, Yong Zhang, Xin Pang
    
 • Changes in the structural and physicochemical characteristics of sonicated
         potato flour

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 30 August 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Xiaoyan Hou, Xiaowan Li, Jianlong Li, Jun Cong, Lingyan Jiang, Guanghui Shen, Anjun Chen, Zhiqing Zhang
    
 • Synergistic effects of layered Ti3C2TX MXene/MIL-101(Cr) heterostructure
         as a sonocatalyst for efficient degradation of sulfadiazine and
         acetaminophen in water

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 28 August 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Kugalur Shanmugam Ranjith, Seyed Majid Ghoreishian, Soobin Han, Nilesh R. Chodankar, Ganji Seeta Rama Raju, Supriya J. Marje, Yun Suk Huh, Young-Kyu Han
    
 • Effect of ultrasound-assisted osmotic dehydration on the drying kinetics,
         water state, and physicochemical properties of microwave vacuum-dried
         potato slices

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: October 2023Source: Ultrasonics Sonochemistry, Volume 99Author(s): Xinfeng Cheng, Shihao Wang, Muhammad Shahid Iqbal, Ling Pan, Lijie Hong
    
 • Experimental study on damage mechanism of blood vessel by cavitation
         bubbles

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: October 2023Source: Ultrasonics Sonochemistry, Volume 99Author(s): Yanyang Liu, Jing Luo
    
 • A mechanistic study on efficient room temperature sonocolloidal obtainment
         of SrTiO3 nanocrystals

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 25 August 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Ali Mojed, Rouholah Ashiri, Ali Shafyei
    
 • Evolution behavior of cavitation bubble in pure Sn liquid medium with
         narrow gap under low-amplitude ultrasound

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 25 August 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Guokui Li, Yu Zhao, Jiaqi Li, Yong Xiao
    
 • Experimental and numerical analysis of the emulsification of oil droplets
         in water with high frequency focused ultrasound

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 23 August 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Idowu Adeyemi, Mahmoud Meribout, Lyes Khezzar, Nabil Kharoua, Khalid AlHammadi, Varun Tiwari
    
 • Effects of edible coatings and ultrasonic pretreatment on the phenolic
         content, antioxidant potential, drying rate, and rehydration ratio of
         sweet cherry

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 23 August 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Fakhreddin Salehi, Sara Ghazvineh, Moein Inanloodoghouz
    
 • Enhanced thrombolytic effect induced by acoustic cavitation generated from
         nitrogen-doped annealed nanodiamond particles

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 20 August 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Qi Zhang, Honghui Xue, Haijun Zhang, Yuqi Chen, Zijun Liu, Zheng Fan, Xiasheng Guo, Xiaoge Wu, Dong Zhang, Juan Tu
    
 • Improvement of wet rub fastness in continuous dyeing with c.i. Sulphur
         Black 1 by ultrasonic treatment

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: October 2023Source: Ultrasonics Sonochemistry, Volume 99Author(s): Margit Lenninger, Thomas Bechtold, Tung Pham
    
 • Ultrasonic extraction and purification of scutellarin from Erigerontis
         Herba using deep eutectic solvent

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 19 August 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Yong-jing Liu, Li Lou, Qun Huang, Wei Xu, Hua Li
    
 • Impact of sonication power on the degradation of paracetamol under single-
         and dual-frequency ultrasound

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 19 August 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Mehrdad Zare, Madeleine J. Bussemaker, Efraím A. Serna-Galvis, Ricardo A. Torres-Palma, Judy Lee
    
 • Enhancement of sonochemical production of hydroxyl radicals from pulsed
         cylindrically converging ultrasound waves

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 18 August 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Cherie C.Y. Wong, Jason L. Raymond, Lillian N. Usadi, Zhiyuan Zong, Stephanie C. Walton, Adam C. Sedgwick, James Kwan
    
 • Optimization of ultrasound-assisted cellulase degradation method on the
         extraction of mulberry leaf protein and its effect on the functional
         characteristics

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 16 August 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Wei Fan, Xiaolan Ren, Hanyi Duan, Xiaoyan Guo, Yachao Zhang, Jisheng Li, Fengying Zhang, Juan Chen, Xue Yang
    
 • A comparative study on the influence of single and combined ultrasounds
         assisted flake graphite flotation

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: October 2023Source: Ultrasonics Sonochemistry, Volume 99Author(s): Shaoqi Zhou, Zheng Tong, Lisha Dong, Xiangning Bu, Chao Ni, Guangyuan Xie, Muidh Alheshibri
    
 • Preparation of low molecular weight polysaccharides from Tremella
         fuciformis by ultrasonic-assisted H2O2-Vc method: Structural
         characteristics, in vivo antioxidant activity and stress resistance

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: October 2023Source: Ultrasonics Sonochemistry, Volume 99Author(s): Quancen Lee, Xianjing Han, Mingfeng Zheng, Feng Lv, Bin Liu, Feng Zeng
    
 • Unexpected variations in the effects of ultrasound-assisted myofibrillar
         protein processing under varying viscosity conditions

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: October 2023Source: Ultrasonics Sonochemistry, Volume 99Author(s): Jiahui Chen, Jiale Chai, Xiaomei Sun, Ye Tao, Xing Chen, Guanghong Zhou, Xinglian Xu
    
 • Multi-frequency ultrasound-assisted cellulase extraction of protein from
         mulberry leaf: Kinetic, thermodynamic, and structural properties

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: October 2023Source: Ultrasonics Sonochemistry, Volume 99Author(s): Li Zhao, Dongyan Ouyang, Xinya Cheng, Xiaotao Zhou, Lebo Lin, Jun Wang, Qiongying Wu, Junqiang Jia
    
 • Sonochemical Reactor Characterization in the Presence of Cylindrical and
         Conical Reflectors

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 12 August 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Hamza Ferkous, Oualid Hamdaoui, Christian Pétrier
    
 • Pickering emulsions prepared using zein-sugarcane leaves polyphenol
         covalent crosslinking nanoparticles via ultrasonication: Capacities in
         storage stability, lipid oxidation, in vitro digestion and safety
         evaluation

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 6 August 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Weiming Chen, Haihui Pan, Feilin Wang, Yuanhao Sheng, Fengyu Jiang, Yongguang Bi, Fansheng Kong
    
 • Fast g-C3N4 sonocoated activated carbon for enhanced solar photocatalytic
         oxidation of organic pollutants through Adsorb & Shuttle process

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 6 August 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Meriem Mergbi, Dominic Aboagye, Sandra Contreras, Hedi Ben Amor, Francisco Medina, Ridha Djellabi
    
 • Simultaneous hydrodynamic cavitation and nanosecond pulse discharge plasma
         enhanced by oxygen injection

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 5 August 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Qiong Wu, Haiyun Luo, Hao Wang, Zhigang Liu, Liyang Zhang, Yutai Li, Xiaobing Zou, Xinxin Wang
    
 • Memory-friendly fixed-point iteration method for nonlinear surface mode
         oscillations of acoustically driven bubbles: from the perspective of
         high-performance GPU programming

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 4 August 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Péter Kalmár, Ferenc Hegedʺus, Dániel Nagy, Levente Sándor, Kálmán Klapcsik
    
 • Is cavitation a truly sensible choice for intensifying photocatalytic
         oxidation processes' – Implications on phenol degradation using ZnO
         photocatalysts

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 3 August 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Varaha P. Sarvothaman, Vijay K. Velisoju, Janardhanraj Subburaj, Mebin S. Panithasan, Shekhar R. Kulkarni, Pedro Castaño, James Turner, Paolo Guida, William L. Roberts, Sanjay Nagarajan
    
 • Fast and Easy Synthesis of Silver, Copper, and Bimetallic Nanoparticles on
         Cellulose Paper Assisted by Ultrasound

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 3 August 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Rodrigo Araya-Hermosilla, Jessica Martínez, César Zúñiga Loyola, Sara Ramírez, Sebastián Salazar, Charles S. Henry, Roberto Lavín, Nataly Silva
    
 • Extensive investigation of geometric effects in sonoreactors: analysis by
         luminol mapping and comparison with numerical predictions.

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 2 August 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Igor Garcia-Vargas, Olivier Louisnard, Laurie Barthe
    
 • Bubble+dynamics+in+a+pressure+gradient+with+reentrant+jet+break+through+and+energy+loss&rft.title=Ultrasonics+Sonochemistry&rft.issn=1350-4177&rft.date=&rft.volume=">Bubble dynamics in a pressure gradient with reentrant jet break through
         and energy loss

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: October 2023Source: Ultrasonics Sonochemistry, Volume 99Author(s): G.L. Chahine, B.E. Schmidt, X. Deng, C.-T. Hsiao, Q. Liu
    
 • Evidence of laser-induced nanobubble formation mechanism in water

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: October 2023Source: Ultrasonics Sonochemistry, Volume 99Author(s): Miha Jelenčič, Uroš Orthaber, Jaka Mur, Jaka Petelin, Rok Petkovšek
    
 • Ultrasound-aided pH-shift processing for resource-smart valorization of
         salmon and herring side streams

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 1 August 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Michaela V. Santschi, Ingrid Undeland, Mehdi Abdollahi
    
 • Ultrasonics and Sonochemistry: Editors’ Perspective

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 31 July 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Sivakumar Manickam, Daria Camilla Boffito, Erico M.M. Flores, Jean-Marc Leveque, Rachel Pflieger, Bruno G. Pollet, Muthupandian Ashokkumar
    
 • Effect of the arrangement of cavitation generation unit on the performance
         of an advanced rotational hydrodynamic cavitation reactor

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 29 July 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Xun Sun, Gaoju Xia, Weibin You, Xiaoqi Jia, Sivakumar Manickam, Yang Tao, Shan Zhao, Joon Yong Yoon, Xiaoxu Xuan
    
 • Boosting the sonophotocatalytic performance of BiOCl by Eu doping: DFT and
         an experimental study

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 29 July 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Kefeng Xie, Wei Hao, Kai Xu, Shengyuan Xu, Jun-Bing Lin, Wei Zheng, Zhang Junping
    
 • Application progress of ultrasonication in flour product processing: A
         review

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 29 July 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Min Zhang, Xuanhong Chen, Yan Zhang, Ruoyu Zhang, Jun Liu, Bei Fan, Fengzhong Wang, Long Li
    
 • Alternative methods for RuBisCO extraction from sugar beet waste: a
         comparative approach of ultrasound and high voltage electrical discharge

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 27 July 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Josipa Dukić, Karla Košpić, Vanja Kelava, Renata Mavrić, Marinela Nutrizio, Biljana Balen, Ana Butorac, Mecit Halil Oztop, Anet Režek Jambrak
    
 • Sonolytic degradation kinetics and mechanisms of antibiotics in water and
         cow milk

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 26 July 2023Source: Ultrasonics SonochemistryAuthor(s): Pengyun Liu, Zhilin Wu, Zhen Fang, Giancarlo Cravotto
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.232.179.37
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-