Subjects -> PHYSICS (Total: 857 journals)
    - ELECTRICITY AND MAGNETISM (10 journals)
    - MECHANICS (22 journals)
    - NUCLEAR PHYSICS (53 journals)
    - OPTICS (92 journals)
    - PHYSICS (625 journals)
    - SOUND (25 journals)
    - THERMODYNAMICS (30 journals)

SOUND (25 journals)

Showing 1 - 22 of 22 Journals sorted alphabetically
Acoustical Physics     Hybrid Journal   (Followers: 13)
Acoustics     Open Access   (Followers: 4)
Acoustics Australia     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Acoustics Today     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Acta Acustica     Open Access   (Followers: 4)
Advances in Acoustics and Vibration     Open Access   (Followers: 48)
Applied Acoustics     Hybrid Journal   (Followers: 36)
Archives of Acoustics     Open Access   (Followers: 22)
Australasian Journal of Ultrasound in Medicine (AJUM)     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Bioacoustics : The International Journal of Animal Sound and its Recording     Partially Free   (Followers: 5)
Building Acoustics     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Bulletin de l'AFAS     Open Access   (Followers: 1)
Journal of Sound and Vibration     Hybrid Journal   (Followers: 155)
Journal of the Acoustical Society of America     Full-text available via subscription   (Followers: 58)
Journal of Ultrasonography     Open Access   (Followers: 1)
Journal of Ultrasound in Medicine     Full-text available via subscription   (Followers: 12)
Open Journal of Acoustics     Open Access   (Followers: 23)
Phonica     Open Access  
Proceedings of Meetings on Acoustics     Open Access   (Followers: 14)
Sonography     Hybrid Journal   (Followers: 1)
SoundEffects - An Interdisciplinary Journal of Sound and Sound Experience     Open Access   (Followers: 4)
Ultrasound International Open     Open Access   (Followers: 2)
Similar Journals
Journal Cover
Phonica
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 1699-8774
Published by Universitat de Barcelona Homepage  [57 journals]
 • Presentació

  • Authors: Agnès Rius-Escudé
   Pages: 1 - 2
   PubDate: 2022-12-23
   Issue No: Vol. 18 (2022)
    
 • La lenició en la parla contemporània de Gran Canaria: dos
         estudis de cas

  • Authors: Karolina Broś
   Pages: 60 - 85
   Abstract: En aquest article, s’analitza un corpus d’espanyol de Gran Canària recopilat el 2016 amb la finalitat de proporcionar una anàlisi sociolingüística del processos de lenició identificats en el dialecte. Després d’una descripció detallada de la metodologia i de la preparació de la base de dades, l’autora presenta dos estudis de cas que mostren la utilitat d’aquests corpus. El primer estudi demostra els factors fonètics i socials que controlen la distribució de diferents variants superficials de la /s/ implosiva, i assenyala la variació generalitzada i, per tant, el fet que el debilitament no s’ha completat. El segon estudi proporciona una comparació de la parla espontània i de produccions enregistrades al laboratori per part d’uns mateixos 6 informants del corpus. En aquest cas, podem veure que la variació està subjecta a un altre factor important, l’entorn social, i que les opcions triades en cada moment són reflexos de dues etapes diferents de la mateixa trajectòria de lenició aplicades sistemàticament pels usuaris de la llengua, tot depenent del context.
   PubDate: 2022-12-23
   DOI: 10.1344/phonica.2022.18.60-85
   Issue No: Vol. 18 (2022)
    
 • Al·lofonia ròtica en coda sil·làbica: produccions en varietats de
         llengua castellana

  • Authors: Maria da Piedade Soares Costola, Sandra Madureira
   Pages: 86 - 110
   Abstract: Les ròtiques constitueixen una classe de sons que presenta extensa al·lofonia en coda sil·làbica. El coneixement sobre l'ús de variants ròtiques és interessant per a l'ensenyament de l'espanyol per a brasilers, ja que les llengües espanyola i portuguesa difereixen quant a la correspondència grafema-fonema. La llengua espanyola presenta dos fonemes ròtiques tap / ɾ / i trill /r/ i com a al·lòfons en coda sil·làbica poden ocórrer taps, trills, fricatives, vibrants fricatives i aproximants. A coda sil·làbica també pot passar l'omissió de la ròtica. Com a fonaments teòrics d'aquesta investigació, recorrem a la Teoria Acústica de Producció de la Parla. Basada en aquesta teoria, amb suport en l'avaluació auditiva de les categories de ròtiques ia partir de la inspecció dels espectrogrames de banda ampla que permeten inferir les posicions dels articuladors, detallem les característiques fòniques dels sons ròtiques. Per corpus de recerca triem la lletra de cançó intitulada Pedro Navaja d'autoria de Rubén Blades. En una tasca de lectura el text va ser llegit tres vegades per set parlants femenins, nadius de l'espanyol, varietats S1 (colombiana), S2 (cubana), S3 I S7 (peruanes), S4 (espanyola), S5 (argentina) i S6 ( mexicana). L'anàlisi de les produccions de ròtiques em coda sil·làbica en les paraules va mostrar més producció de tap en tots els contextos analitzats i per tots els subjectes. En relació amb les paraules expressives revòlver, dona, sorpreses no hi va haver homogeneïtat entre les produccions dels subjectes. les dades obtingudes al qüestionari sociolingüístic coincideixen amb les anàlisis de les produccions de parla realitzades. Aquesta investigació, a més de contribuir a la construcció de coneixement sobre l'ús de les ròtiques en llengua espanyola, podrà oferir desdoblaments per a l'ensenyament d'espanyol per a brasilers i inspirar l'elaboració de materials didàctics que introdueixin, de manera qualificada, qüestions de pronunciació.
   PubDate: 2022-12-23
   DOI: 10.1344/phonica.2022.18.86-110
   Issue No: Vol. 18 (2022)
    
 • Corrigendum: Avaluació i intervenció d'un infant amb dificultats
         articulatòries i adquisició fonològica retardada. Vol.14 (2018)

  • Authors: Revista Phonica
   PubDate: 2021-12-24
   Issue No: Vol. 17 (2021)
    
 • Presentació

  • Authors: Agnès Rius-Escudé
   Pages: 1 - 2
   PubDate: 2021-12-24
   Issue No: Vol. 17 (2021)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.200.168.16
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-