Subjects -> COMPUTER SCIENCE (Total: 2313 journals)
    - ANIMATION AND SIMULATION (33 journals)
    - ARTIFICIAL INTELLIGENCE (133 journals)
    - AUTOMATION AND ROBOTICS (116 journals)
    - CLOUD COMPUTING AND NETWORKS (75 journals)
    - COMPUTER ARCHITECTURE (11 journals)
    - COMPUTER ENGINEERING (12 journals)
    - COMPUTER GAMES (23 journals)
    - COMPUTER PROGRAMMING (25 journals)
    - COMPUTER SCIENCE (1305 journals)
    - COMPUTER SECURITY (59 journals)
    - DATA BASE MANAGEMENT (21 journals)
    - DATA MINING (50 journals)
    - E-BUSINESS (21 journals)
    - E-LEARNING (30 journals)
    - ELECTRONIC DATA PROCESSING (23 journals)
    - IMAGE AND VIDEO PROCESSING (42 journals)
    - INFORMATION SYSTEMS (109 journals)
    - INTERNET (111 journals)
    - SOCIAL WEB (61 journals)
    - SOFTWARE (43 journals)
    - THEORY OF COMPUTING (10 journals)

E-LEARNING (30 journals)

Showing 1 - 30 of 30 Journals sorted alphabetically
Advanced Technology for Learning     Full-text available via subscription   (Followers: 125)
Aprendo con NooJ     Open Access   (Followers: 1)
Australasian Journal of Educational Technology     Open Access   (Followers: 17)
Computer Assisted Language Learning     Hybrid Journal   (Followers: 28)
Computer Speech & Language     Hybrid Journal   (Followers: 13)
Education in the Knowledge Society     Open Access   (Followers: 1)
Educational Technology Research and Development     Partially Free   (Followers: 45)
eLearn Magazine     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
European Journal of Open, Distance and E-Learning - EURODL     Open Access   (Followers: 11)
Human-centric Computing and Information Sciences     Open Access   (Followers: 6)
Interdisciplinary Journal of e-Skills and Lifelong Learning     Open Access   (Followers: 3)
Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management     Open Access   (Followers: 12)
International Journal of Adult Education and Technology     Hybrid Journal   (Followers: 17)
International Journal of Ambient Computing and Intelligence     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
International Journal of Computer-Assisted Language Learning and Teaching     Full-text available via subscription   (Followers: 14)
International Journal of Online Pedagogy and Course Design     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
International Journal of Research Studies in Educational Technology     Open Access   (Followers: 10)
Journal of Assistive Technologies     Hybrid Journal   (Followers: 19)
Journal of Computers in Education     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Journal of Machine Learning Research     Open Access   (Followers: 61)
Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan     Open Access  
Jurnal Komtika     Open Access  
Nordic Journal of Digital Literacy     Open Access  
Online Journal of Distance Learning Administration     Open Access   (Followers: 12)
Research and Practice in Technology Enhanced Learning     Open Access   (Followers: 8)
Research in Learning Technology     Open Access   (Followers: 72)
RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia     Open Access   (Followers: 1)
RU&SC. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento     Open Access   (Followers: 1)
Tidsskriftet Læring og Medier (LOM)     Open Access   (Followers: 1)
UOC Papers. Revista sobre la sociedad del conocimiento     Open Access   (Followers: 1)
Similar Journals
Journal Cover
Tidsskriftet Læring og Medier (LOM)
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1903-248X - ISSN (Online) 1903-248X
Published by UNI-C Homepage  [1 journal]
 • Dilemmaer i translation og transformation af erfaringsbaserede
         kollaborative læringsformer til digitale læringsplatforme

  • Authors: Camilla Gyldendahl Jensen, Susanne Dau, Nicolaj Riise Clausen, Thomas Ryberg, Lykke Brogaard Bertel
   Abstract: Erfaringsbaserede kollaborative læringsformer (ECL) som udtrykt i problembaseret læring, refleksiv praksislæring, case-baseret læring og hacker-pædagogik bidrager til udvikling af kompetencer, som er centrale for udvikling af praksis og erhverv. En stor del af undervisningen på de videregående uddannelser og efter-videreuddannelser er i de seneste år, og især under Covid19, omlagt til digitale forløb eller delvist digitale, blendede og hybride former. Der mangler dog viden om, hvad denne omlægning betyder for mere erfaringsbaserede og kollaborative læringsforløb og hvilke dilemmaer, der kan opstå i forsøget på at oversætte og transformere denne type af læring til digitale forløb på læringsplatforme. Derfor undersøger og konceptualiserer denne artikel, hvad der karakteriserer ECL forløb og hvilke dilemmaer, der opstår, når ECL transformeres til digitale undervisningsformater, på baggrund af forsknings- og udviklingsprojektet ‘Unified platform For Learning and Development’ (UnFoLD). På baggrund af  en analyse af projektets ecosystemer beskrives hvilke dilemmaer en transformation af ECL til digitale platformsløsninger skaber. På den baggrund gives et bud på tre dilemmaer, henholdsvis dilemmaet mellem design af lærerprocesser og ikke kun system, envisioning som metodik til at forstå og arbejde med systemets hierarki og automatiseret kvalitative feedback. Der redegøres for hvorledes disse dilemmaer kan imødegås gennem envisioning og en fokuseret designproces.
   PubDate: 2022-06-13
   DOI: 10.7146/lom.v15i25.128542
   Issue No: Vol. 15, No. 25 (2022)
    
 • The only thing I’m getting is the chat

  • Authors: Jens Jørgen Hansen
   Abstract: Formålet med artiklen er at undersøge hvilke dilemmaer der er ved deltagelsen i akademiske onlinekonferencer og særligt hvilken rolle chatfora spiller. Artiklen redegør for tre generationer af akademiske konferenceformatet, det traditionelle fysiske format, det hybride twitterformat og nu onlinekonferencens chatformatet. Chatformatet skaber på den ene side nye muligheder for augmenteret deltagelse under konferencepræsentationer, og på den anden side en risiko for at afkobles konferencens faglige præsentation. Artiklen bygger på en dokument- og kommunikationsanalyse af chatforummet i forbindelse med Networked Learning Conference 2020 og keynote Rikke Toft Nørgårds præsentation. Gennem præsentationen blev der kommunikeret 151 chat beskeder distribueret mellem 34 deltagere. Chatforumet som kommunikationsmiljø og distribution af chatposts undersøges i artiklen på grundlag af teori om forskningskommunikation (Luhmann 2000) og kommunikationsmodi (Sandvik 2018)- Undersøgelsen har hensigt at synliggøre deltagernes forskellige deltagelsesformer: deltagelsesformer: komposition, samarbejde, deltagelse, indholdskuratering og medskabelse. Artiklen afsluttes med formulering af nogle guidelines til, hvordan man kan håndtere de dilemmafyldte deltagesesformer ved onlinekonferencer.
   PubDate: 2022-06-13
   DOI: 10.7146/lom.v15i25.128834
   Issue No: Vol. 15, No. 25 (2022)
    
 • Mapping what matters – an approach to determine curriculum content of
         in-service teacher training

  • Authors: Andreas Lindenskov Tamborg, Mathias Lund Schjøtz, Anne Brøndum Andersen, Benjamin Brink Allsopp
   Abstract: Denne artikel studerer paradokset i, at mere end halvdelen af lærere oplever et misforhold mellem den efteruddannelse, de får, og deres oplevede behov, selvom der er konsensus om, at det er vigtigt at tilpasse indholdet til lokal praksis. Vi hævder, at dette paradoks fortsat eksisterer på grund af mangel på metoder til at indsamle og aggregere behov udtrykt af mange lærere. Artiklen adresserer dette paradoks ved at bruge directed acyclic graphs (DAG’s) til at repræsentere 17 danske læreres efterspurgte indhold til efteruddannelse i digital underviserkompetencer. Vi undersøger, hvordan DAG’en blev brugt og opfattet som redskab til kursusdesignere i udvikling af et konkret efteruddannelsestilbud. Undersøgelsen viser, at DAG’en tilvejebragte vigtige indsigter ved deres valg af indhold, der skulle inkluderes i efteruddannelsestilbudet. Begrænsninger omfattede en opfattet forpligtelse til at bruge al information i DAG'en og en følelse af ikke at have indsigt i lærernes affektive forholdemåder til indholdet i DAG'en.
   PubDate: 2022-06-11
   DOI: 10.7146/lom.v15i25.128503
   Issue No: Vol. 15, No. 25 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.207.133.27
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-