A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> PHILOSOPHY (Total: 762 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Convivium : Revista de Filosophia
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 0010-8235
Published by Universitat de Barcelona Homepage  [58 journals]
 • Crèdits

  • Authors: Convivium
   Pages: 2 - 2
   PubDate: 2022-07-10
    
 • Don Juan, Don Quijote, San Mauricio y el Arquero, figuras del
         heroísmo moral en Ortega y Gasset

  • Authors: Antonio Gutiérrez-Pozo
   Pages: 5 - 39
   Abstract: En aquest article presentem quatre figures simbòliques del pensament de José Ortega y Gasset: Don Juan, Don Quixot, Sant Maurici i l’Arquer, que representen, també, quatre models de subjecte moral, d’heroisme i d’ésser humà. En contrast amb elles, Ortega exposa un antiheroi, l’ésser humà característic de la rebel·lió de les masses, l’ésser humà de l’adaptació. L’estudi d’aquestes quatre figures implica l’estudi de l’ètica orteguiana, que és una veritable moral de l’heroi. Don Juan representa el nihilisme ètic sense finalitat, sense meta, i Don Quixot és l’heroi melancòlic l’objecte del qual és una al·lucinació, un ideal impossible. Sant Maurici és per a Ortega un exemple del subjecte moral que dona la seva vida per a una finalitat, però la seva meta és de naturalesa transcendent, religiosa. I l’Arquer representa el vertader model d’heroi humanista orteguià, l’autèntic subjecte moral i exemple d’ésser humà la meta del qual és arribar a ser ell mateix.
   PubDate: 2022-06-20
    
 • El joc d'oblidar Alcibíades

  • Authors: Àngel Pascual Martín
   Pages: 41 - 62
   Abstract: L’obertura del Protàgoras porta dramàticament a l’equívoc la sospita del company que Sòcrates aparegui d’anar a la caça d’Alcibíades. L’apunt segons el qual avui Sòcrates, estranyament, no hi hauria prestat atenció i se n’hauria oblidat, juntament amb l’anunci del que ho hauria provocat, la suposada saviesa de Protàgoras, atenuen i confonen el reconeixement socràtic que, efectivament, ara mateix vingui d’estar amb aquell. La narració posterior de la reunió amb el sofista reforçaria que Alcibíades, malgrat ser-hi present i intervenir socorrent a Sòcrates, ni ha estat objecte de la persecució eròtica socràtica ni ha abandonat la reunió per gaudir en la intimitat de la companyia del protagonista platònic tal com el company sospita. Estudis anteriors sostenen, però, que aquesta impressió podria ser falsa i estar en el diàleg irònicament induïda per Sòcrates per desviar l’atenció de l’interlocutor inicial, que hauria jutjat inapropiada la concurrència amb Alcibíades. Aquest article discuteix algunes d’aquestes aportacions i exposa noves evidències textuals que podrien confirmar que, en l’acció dramàtica, Sòcrates, malgrat dissimular-ho, apareixeria de rondar Alcibíades. També explica que la simulació de l’oblit que permetria defugir l’afer es pot interpretar dramàticament com la precaució necessària que pren la filosofia en la seva presentació pública per protegir el curs d’una certa concurrència educativa amb el jove que tot just acabaria d’iniciar-se.
   PubDate: 2022-07-04
    
 • Nada que ver

  • Authors: Stéphane Vinolo
   Pages: 63 - 90
   Abstract: La primera filosofia de Sartre va dedicar diversos textos fonamentals al problema de la imatge. Es tractava de mostrar que la imatge, lluny de ser un objecte, és una de les modalitats de la consciència que es distingeix de la consciència perceptiva. No obstant això, el somni qüestiona aquesta diferència, ja que el subjecte creu percebre el que són imatges creades per la consciència. Per explicar el somni i mantenir la diferència amb la percepció, Sartre fa un gir de paradigma interpretatiu que apropa el somni a la lectura. Aquest seria, doncs, la suma d’imatges oníriques que fascinen i en les quals creiem perquè s’assemblen a la història d’una novel·la. Ara bé, l’autor mostra que l’apropament entre el somni i la lectura s’ha de fer a un nivell més profund. Atès que el somni està habitat per negatitats tals com la manca, l’absència, la frustració o el desig mateix, els somnis no poder ser imatges que presenten o re-presenten. Per poder accedir a aquestes existències negatives que són les negatitats, es mostra que, estenent la intuïció sartreana, el somni és necessàriament quelcom que es llegeix i no quelcom que es veu.
   PubDate: 2022-07-04
    
 • Negativität und kritik

  • Authors: Francisco De Lara
   Pages: 91 - 103
   Abstract: L’article examina la concepció de la negativitat que presenten les filosofies del jove Heidegger i de Gadamer, a fi de posar en relleu els aspectes dialèctics d’aquestes filosofies. D’aquesta manera, es fa possible un contrast crític amb la posició d’Adorno, així com una explicitació dels pressupòsits filosoficopolítics d’aquests tres pensadors.
   PubDate: 2022-07-04
    
 • Sobre el fundamento de la finalidad natural en Aristóteles

  • Authors: Manuel Alejandro Serra Pérez
   Pages: 105 - 140
   Abstract: En el llibre segon de la Physica, Aristòtil sembla establir que la causa de l’ordenació dels éssers al seu fi propi és la natura mateixa; no obstant, un estudi atent d’aquesta qüestió a la llum de la doctrina del primer movent immòbil en alguns textos de Phys. VIII i Metaph. Λ 6, 7 y 10 podria suggerir l’existència d’un doble fonament: un immanent (la natura) i un altre transcendent (el PMI). El meu treball consistirà a integrar ambdós aspectes a partir de l’anàlisi metafísica de tots dos tipus de textos.
   PubDate: 2022-07-04
    
 • Levinas vs. Derrida

  • Authors: Cristóbal Balbontin-Gallo
   Pages: 141 - 169
   Abstract: El text Violence et métaphysique de Jacques Derrida —inclòs en la recopilació L’Écriture et différence— es pot llegir com la primera gran introducció al pensament de Levinas, i també com la crítica més gran dirigida contra el seu pensament en vida, cosa que obligà Levinas a revisar-lo. L’objectiu és assenyalar els punts centrals de la crítica de Derrida, per mostrar després com l’evolució del seu pensament a Autrement qu’être en relació amb Totalité et infini constitueix la resposta que Levinas assaja contra Derrida i per argumentar com —a parer nostre— Levinas va ser capaç de superar la crítica derridiana.
   PubDate: 2022-07-04
    
 • "El grec em basta per omplir la vida"

  • Authors: Josep Montserrat Molas
   Pages: 171 - 190
   Abstract: En el seu exili a França, Alexandre Galí va traduir el Critó de Plató i en va fer arribar d’amagat dues còpies als seus fills petits, Salvador, malalt de tuberculosi al sanatori de Puig d’Olena, i Jordi, que acompanyava la seva mare en el trasllat forçat a Osca. Aquest article, a més de facilitar una transcripció del diàleg, presenta les circumstàncies que envolten la traducció, mostra com representa una continuïtat en la línia reflexiva d’Alexandre Galí sobre el pensament moral i presenta una primera aproximació al paper de la figura de Sòcrates en la seva filosofia.
   PubDate: 2022-07-10
    
 • Coordenadas bíblicas para un mapa humano

  • Authors: Lorena Esmorís Galán
   Pages: 191 - 211
   Abstract: En aquest article es compara la lectura del mite adàmic recollit en el Gènesi per part de Giovanni Pico della Mirandola amb la d’Immanuel Kant. Es pretén descobrir-ne els possibles nexes i detallar-ne les diferències. Ambdues propostes destaquen, sobre el mapa bíblic, unes noves coordinades que els permeten abordar la singularitat de l’ésser humà enfront de la resta de les criatures, mitjançant la llibertat d’elecció en el mode de vida. D’aquesta manera, vinculen i fonamenten, sobre el text sagrat, la seva proposta interpretativa, que respon una de les qüestions centrals de l’antropologia filosòfica: què és l’ésser humà', en què es diferencia dels altres éssers vius' S’articula, així, una visió de l’ésser humà que sembla coincidir amb les aspiracions i representacions personals, i epocals, de cada intèrpret.
   PubDate: 2022-07-10
    
 • Jackson’s Dilemma

  • Authors: M. Mauri, V. Geira, L. Cortés, M. Calafell
   Pages: 213 - 221
   PubDate: 2022-07-10
    
 • Moral y religión en las novelas Henry and Cato y The Green Knight

  • Authors: M. Mauri, V. Geira
   Pages: 223 - 227
   PubDate: 2022-07-10
    
 • Niebla, luz y ocuridad en The Time of the Angels

  • Authors: M. Mauri, V. Geira
   Pages: 229 - 235
   PubDate: 2022-07-10
    
 • Román Cuartango Posthistoria y transhumanidad Madrid, Abada, 2019 226
         págs.

  • Authors: Ricard Sapena Mayola
   Pages: 237 - 240
   PubDate: 2022-07-10
    
 • Enrico Berti Scritti su Heidegger

  • Authors: Ignacio Marcio Cid
   Pages: 241 - 251
   PubDate: 2022-07-10
    
 • Xavier Escribano (ed.) De pie sobre la tierra: caminar, correr, danzar:
         ensayos filos√≥ficos e interdisciplinares de antropolog√≠a de la
         corporalidad

  • Authors: Esteban Andrés Geraldino Molina
   Pages: 251 - 255
   PubDate: 2022-07-10
    
 • Susan Byrne, Ficino in Spain

  • Authors: Donald Gilman
   Pages: 256 - 259
   PubDate: 2022-07-10
    
 • Josep Maria Esquirol, Humà, més humà: una antropologia de
         la ferida infinita

  • Authors: Misericòrdia Anglès Cervelló
   Pages: 259 - 262
   PubDate: 2022-07-10
    
 • Normes generals per a la presentació d’originals

  • Authors: Convivium
   Pages: 263 - 266
   PubDate: 2022-07-10
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.239.4.127
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-