A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> PHILOSOPHY (Total: 762 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Aurora : papeles del Seminario María Zambrano
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1575-5045 - ISSN (Online) 2014-9107
Published by Universitat de Barcelona Homepage  [57 journals]
 • cinema: mirall dels somnis i el temps

  • Authors: Beatriz Caballero Rodríguez
   Abstract: El propòsit d’aquest article és reflexionar sobre les possibilitats epistemològiques i expressives del cinema a partir de la raó poètica. Així, partint de la interpretació zambraniana dels somnis i el temps, ens detindrem en dos aspectes centrals: la capacitat del cinema per funcionar com a mirall de la raó submergida i, per tant, com a forma de coneixement, i la seva relació amb el temps, fixant- nos en la seva representació i el seu transcurs.
   PubDate: 2022-02-28
   DOI: 10.1344/Aurora2022.23.1
    
 • invitació a pensar el cinema. El neorealisme segons María
         Zambrano

  • Authors: Mercè Coll
   Abstract: Aquest article és el resultat d’una lectura atenta del text de María Zambrano sobre el neorealisme italià del 1952. La intenció és sintonitzar la seva reflexió amb la d’altres veus que han intervingut de manera rellevant en el debat sobre el realisme cinematogràfic. Es fa esment especial a dos autors, Roberto Rossellini i André Bazin, que van formular les bases ontològiques i epistemològiques del neorealisme, vigents encara avui. Abans que una conclusió tancada, es tractaria de deixar obertes noves vies d’accés a l’estudi de la creació cinematogràfica des del pensament de María Zambrano.
   PubDate: 2022-02-28
   DOI: 10.1344/Aurora2022.23.2
    
 • «En el principi era el Verb. Per què, pare'»: una lectura
         zambraniana de Tarkovski

  • Authors: José Luis Gómez Toré
   Abstract: El cinema d’Andrei Tarkovski és una obra de gran complexitat en què es repeteixen motius centrals com el temps, els somnis, la memòria, la fe, la crítica al racionalisme i a la modernitat, el sacrifici, la paraula i el silenci... Molts d’aquests elements poden ser il·luminats per la filosofia de María Zambrano, amb la qual el cineasta comparteix així mateix una tendència a l’espiritualisme que, tot i això, no es presenta com una sortida fàcil al sofriment humà.
   PubDate: 2022-02-28
   DOI: 10.1344/Aurora2022.23.3
    
 • Empara, agonia i fracàs d’un pallasso: María Zambrano davant el mirall
         fílmic de Charles Chaplin

  • Authors: Andrea Luquin Calvo
   Abstract: El text present aborda, a partir de l’article «Charlot o l’histrionisme» de María Zambrano i les seves connexions amb altres crítiques filosòfiques sobre el cinema de Chaplin, l’empara, l’agonia i el fracàs del subjecte modern. Aquest es personifica a través del pallasso Chaplin/ Charlot, que funciona com a mirall fílmic des del qual Zambrano no tan sols fa una interpretació d’aquest personatge, sinó també una crítica al pensament i a la construcció de la identitat del subjecte.  
   PubDate: 2022-02-28
   DOI: 10.1344/Aurora2022.23.4
    
 • cinema com a filosofia: una lectura de «Lazzaro Felice» des de
         María Zambrano

  • Authors: Natàlia Rodríguez Inda
   Abstract: L’article que presentem vol fer una lectura de l’anomenat realisme màgic al cinema, concretament en la pel·lícula Lazzaro felice (Alice Rohrwacher, 2018), a partir de l’obra de María Zambrano. En primer lloc, s’intentarà erigir el cinematogràfic com a filosofia, sobrepassant el que la tradició ha establert com a pensament. Posteriorment, es passarà a la interpretació d’aquesta pel·lícula i del mateix realisme màgic a partir de les nocions zambranianes de pietat i de la relació entre el ser i el no ser en poesia. 
   PubDate: 2022-02-28
   DOI: 10.1344/Aurora2022.23.5
    
 • Cinema, o el temps fecundat per la llum

  • Authors: Alberto Ruiz Samaniego
   Abstract: En multitud d’ocasions, María Zambrano va manifestar, d’una manera més o menys explícita, el seu interès pel cinema. Aquest article sondeja aspectes fonamentals d’una filosofia presa per la mediació de la penombra enfront d’una llum encegadora, per la necessitat del que és intermitent, del tall; per la passivitat i l’abandó enfront d’una imatge que demana ser completada, per la consecució d’un renaixement perpetu. Aquests motius, com molts altres aquí també remarcats, definirien amb el mateix encert tant el mecanisme de l’obturador en un projector cinematogràfic com una visió transcendental, en estat de deliri. 
   PubDate: 2022-02-28
   DOI: 10.1344/Aurora2022.23.6
    
 • somni de la raó produeix ombres: del cinema, entre Unamuno i Zambrano

  • Authors: Mariano Saba
   Abstract: Existeix una coincidència entre les opinions de Miguel de Unamuno i les de María Zambrano respecte al cinema. Des d’un cert enquadra- ment irracionalista que els vincula, tots dos autors consideren que el cinema habilita el retorn a una espiritualitat perduda. D’aquesta manera, i a través de la metàfora de les ombres, sembla que Zambrano postula una definició sobre el cinema que li permet relacionar-lo amb gèneres com la confessió i la novel·la, i entendre-ho fins i tot com a pont cap a un nou saber sobre l’ànima, és a dir, cap a una raó ja no lògica sinó poètica. 
   PubDate: 2022-02-28
   DOI: 10.1344/Aurora2022.23.7
    
 • Cinema a la universitat: un article oblidat de María Zambrano

  • Authors: Jorge Valle Álvarez
   Abstract: El 1952, durant la seva estada a Cuba, María Zambrano va publicar en la revista Bohemia l’article «Cine en la universidad», que ha romàs en l’oblit des de llavors. Donada l’escassetat de textos que la filòsofa va dedicar al cinema, són d’indubtable interès les reflexions cinematogràfiques que Zambrano aboca en aquest article, que ens proposem contextualitzar i donar a conèixer, i que amplien els horitzons d’un camp d’estudi, el de la relació entre Zambrano i el cinema, encara per investigar íntegrament. 
   PubDate: 2022-02-28
   DOI: 10.1344/Aurora2022.23
    
 • Derrida i el cinema (assetjant el visible)

  • Authors: Cristina de Peretti
   Abstract: En aquest article s’aborda la relació de Derrida amb el cinema i les seves reflexions sobre aquest tema des de tres angles diferents, però relacionats: 1) el de la seva experiència, des de la infància, com a espectador «no expert» en la matèria; 2) el del seu «aprenentatge» com a actor davant les càmeres; i 3) el del seu treball i les seves consideracions com a escriptor i filòsof. 
   PubDate: 2022-02-28
   DOI: 10.1344/Aurora2022.23.9
    
 • Matricidi i reparació en María Zambrano

  • Authors: Xon de Ros
   Abstract: Aquest article proposa una reflexió sobre la relació mare-filla en l’obra de María Zambrano des dels pressupostos de la psicoanàlisi relacional feminista. Entre les aportacions del feminisme de la diferència hi ha una tasca encaminada a elaborar un model de subjectivitat articulat sobre la noció del matricidi, desplaçat en la psicoanàlisi tradicional de Freud i Lacan. Un examen de l’estructura psíquica subjacent en l’obra de Zambrano a la llum del seu tractament del mite homèric de Demèter i Persèfone, i de la seva ressonància en l’autobiografia Delirio y destino, revela una afinitat amb el projecte de Luce Irigaray. 
   PubDate: 2022-02-28
   DOI: 10.1344/Aurora2022.23.10
    
 • Improvisacions en els films de l’actor/ autor Jacques Derrida

  • Authors: Francisco Salvador Ventura
   Abstract: El concepte d’improvisació apareix com a element de reflexió de Derrida en les seves tres aparicions cinematogràfiques: Ghost dance, D’ailleurs, Derrida y Derrida. En cadascuna d’aquestes aparicions, l’actuació que ens ofereix adopta uns matisos diferents que il·lustren la seva participació en l’elaboració de tot plegat, com també la utilització que va fer del mitjà cinematogràfic com a instrument per aconseguir que els espectadors fossin partícips de les seves idees.
   PubDate: 2022-02-28
   DOI: 10.1344/Aurora2022.23.11
    
 • Olga Amarís Duarte, «Una poética del exilio. Hannah Arendt y María
         Zambrano»

  • Authors: Lorena Franco Méndez
   PubDate: 2022-02-28
    
 • Miguel Morey, «Monólogos de la bella durmiente. Sobre María
         Zambrano»

  • Authors: Antonio Castilla Cerezo
   PubDate: 2022-02-28
    
 • Juan Antonio García Galindo i Luis Ortega Hurtado (eds.), «Persona,
         ciudadanía y democracia. En torno a la obra de María Zambrano»

  • Authors: Pau Matheu Ribera
   PubDate: 2022-02-28
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.236.70.233
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-