A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> SOCIAL SERVICES AND WELFARE (Total: 224 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Tidsskrift for omsorgsforskning
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2387-5976 - ISSN (Online) 2387-5984
Published by Universitetsforlaget Homepage  [53 journals]
 • Sykehjemslegers erfaringer med covid-19. En kvalitativ intervjustudie

  • Authors: Signe Gunn Julnes Bjørn Lichtwarck Siren Eriksen Adelheid Hummelvoll Hillestad Anita Nilsen Signe Tretteteig Anne Marie Mork Rokstad
   Pages: 1 - 14
   Abstract: Tidsskrift for omsorgsforskning, Volume 8, Issue 3, Page 1-14, January 2023.

   Citation: Tidsskrift for omsorgsforskning
   PubDate: 2023-01-11T08:00:00Z
   DOI: 10.18261/tfo.8.3.12
   Issue No: Vol. 8, No. 3 (2023)
    
 • Aktuell forskning publisert i andre tidsskrift

  • Authors: Siri Andreassen Devik Rose Mari Olsen
   Pages: 1 - 3
   Abstract: Tidsskrift for omsorgsforskning, Volume 8, Issue 3, Page 1-3, December 2022.

   Citation: Tidsskrift for omsorgsforskning
   PubDate: 2022-12-21T08:00:00Z
   DOI: 10.18261/tfo.8.3.8
   Issue No: Vol. 8, No. 3 (2022)
    
 • Ressurssykepleieren i palliasjon og kreftomsorg

  • Authors: Håkon Johansen Vigdis Abrahamsen Grøndahl Ann Karin Helgesen
   Pages: 1 - 6
   Abstract: Tidsskrift for omsorgsforskning, Volume 8, Issue 3, Page 1-6, December 2022.

   Citation: Tidsskrift for omsorgsforskning
   PubDate: 2022-12-21T08:00:00Z
   DOI: 10.18261/tfo.8.3.9
   Issue No: Vol. 8, No. 3 (2022)
    
 • Standardisering og kvalitet for sårbare ældre i offentlig
         velfærd

  • Authors: Rebecca Marie Mahler Dam Ulla Skjødt
   Pages: 1 - 6
   Abstract: Tidsskrift for omsorgsforskning, Volume 8, Issue 3, Page 1-6, December 2022.

   Citation: Tidsskrift for omsorgsforskning
   PubDate: 2022-12-21T08:00:00Z
   DOI: 10.18261/tfo.8.3.11
   Issue No: Vol. 8, No. 3 (2022)
    
 • Ivaretakelse av tegnspråktolker

  • Authors: Marie Haavik
   Pages: 1 - 11
   Abstract: Tidsskrift for omsorgsforskning, Volume 8, Issue 3, Page 1-11, December 2022.

   Citation: Tidsskrift for omsorgsforskning
   PubDate: 2022-12-21T08:00:00Z
   DOI: 10.18261/tfo.8.3.10
   Issue No: Vol. 8, No. 3 (2022)
    
 • «Her kan alle jobbe, liksom, og være seg sjøl»

  • Authors: Lise Ellingsen Langemyhr Heidi Haukelien
   Pages: 1 - 12
   Abstract: Tidsskrift for omsorgsforskning, Volume 8, Issue 3, Page 1-12, December 2022.

   Citation: Tidsskrift for omsorgsforskning
   PubDate: 2022-12-20T08:00:00Z
   DOI: 10.18261/tfo.8.3.5
   Issue No: Vol. 8, No. 3 (2022)
    
 • Palliative enheter i de kommunale helse- og omsorgstjenestene – en
         kartleggingsstudie

  • Authors: Ellen Lykke Trier Trude Haugland Lisbeth Thoresen
   Pages: 1 - 19
   Abstract: Tidsskrift for omsorgsforskning, Volume 8, Issue 3, Page 1-19, December 2022.

   Citation: Tidsskrift for omsorgsforskning
   PubDate: 2022-12-20T08:00:00Z
   DOI: 10.18261/tfo.8.3.6
   Issue No: Vol. 8, No. 3 (2022)
    
 • Vold, overgrep, utelatt helsehjelp, forsømmelser og aggresjon:Begrepsbruk
         i en norsk sykehjemskontekst

  • Authors: Astrid Sandmoe Janne Myhre Maria Hélen Iversen Siren Eriksen Bjørn Lichtwarck
   Pages: 1 - 15
   Abstract: Tidsskrift for omsorgsforskning, Volume 8, Issue 3, Page 1-15, December 2022.

   Citation: Tidsskrift for omsorgsforskning
   PubDate: 2022-12-20T08:00:00Z
   DOI: 10.18261/tfo.8.3.7
   Issue No: Vol. 8, No. 3 (2022)
    
 • Om uformell omsorg: en kvalitativ studie fra sjøsamiske kystsamfunn i
         Finnmark

  • Authors: Grete Mehus Anne Giæver
   Pages: 1 - 16
   Abstract: Tidsskrift for omsorgsforskning, Volume 8, Issue 3, Page 1-16, December 2022.

   Citation: Tidsskrift for omsorgsforskning
   PubDate: 2022-12-02T08:00:00Z
   DOI: 10.18261/tfo.8.3.4
   Issue No: Vol. 8, No. 3 (2022)
    
 • How may healthcare and social workers contribute to dismantling disabling
         barriers'

  • Authors: Thomas Owren
   Pages: 1 - 16
   Abstract: Tidsskrift for omsorgsforskning, Volume 8, Issue 3, Page 1-16, December 2022.

   Citation: Tidsskrift for omsorgsforskning
   PubDate: 2022-12-02T08:00:00Z
   DOI: 10.18261/tfo.8.3.3
   Issue No: Vol. 8, No. 3 (2022)
    
 • Blir beslutninger om behandlingsbegrensninger respektert utenfor sykehus
         når man har ringt 113'

  • Authors: Astrid Karina V. Harring Ingvild Beate Tjelmeland Randi Andenæs Jo Kramer-Johansen
   Pages: 1 - 13
   Abstract: Tidsskrift for omsorgsforskning, Volume 8, Issue 3, Page 1-13, November 2022.

   Citation: Tidsskrift for omsorgsforskning
   PubDate: 2022-11-15T08:00:00Z
   DOI: 10.18261/tfo.8.3.1
   Issue No: Vol. 8, No. 3 (2022)
    
 • Aktuelle offentlige dokumenter

  • Authors: Per Gunnar Disch
   Pages: 1 - 4
   Abstract: Tidsskrift for omsorgsforskning, Volume 8, Issue 3, Page 1-4, November 2022.

   Citation: Tidsskrift for omsorgsforskning
   PubDate: 2022-11-15T08:00:00Z
   DOI: 10.18261/tfo.8.3.2
   Issue No: Vol. 8, No. 3 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.200.171.156
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-