A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  First | 1 2        [Sort by number of followers]   [Restore default list]

  Subjects -> SOCIAL SERVICES AND WELFARE (Total: 224 journals)
Showing 201 - 135 of 135 Journals sorted alphabetically
Sociedade e Estado     Open Access   (Followers: 2)
Society and Mental Health     Hybrid Journal   (Followers: 14)
Soziale Passagen     Hybrid Journal  
Tempo Social     Open Access  
The Milbank Quarterly     Hybrid Journal   (Followers: 20)
Third Sector Review     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Tidsskrift for omsorgsforskning     Open Access  
Tidsskrift for velferdsforskning     Open Access  
Tidsskriftet Norges Barnevern     Full-text available via subscription  
Trabajo Social Global - Global Social Work     Open Access  
unsere jugend     Full-text available via subscription  
Violence and Victims     Hybrid Journal   (Followers: 82)
Voces desde el Trabajo Social     Open Access  
Volunteer Management Report     Full-text available via subscription  
Youth Studies Australia     Full-text available via subscription   (Followers: 3)

  First | 1 2        [Sort by number of followers]   [Restore default list]

Similar Journals
Journal Cover
Tidsskrift for omsorgsforskning
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2387-5976 - ISSN (Online) 2387-5984
Published by Universitetsforlaget Homepage  [53 journals]
 • Kun etter behov' Mottak av pleie- og omsorgstjenester og sammenheng
         med sosioøkonomisk status

  • Authors: Øystein Hernæs Snorre Kverndokk Simen Markussen Henning Øien
   Pages: 1 - 14
   Abstract: Tidsskrift for omsorgsforskning, Volume 8, Issue 1, Page 1-14, June 2022.

   Citation: Tidsskrift for omsorgsforskning
   PubDate: 2022-06-15T07:00:00Z
   DOI: 10.18261/tfo.8.1.13
   Issue No: Vol. 8, No. 1 (2022)
    
 • Aktuelle offentlige dokumenter

  • Authors: Per Gunnar Disch
   Pages: 1 - 3
   Abstract: Tidsskrift for omsorgsforskning, Volume 8, Issue 1, Page 1-3, June 2022.

   Citation: Tidsskrift for omsorgsforskning
   PubDate: 2022-06-15T07:00:00Z
   DOI: 10.18261/tfo.8.1.12
   Issue No: Vol. 8, No. 1 (2022)
    
 • Nå er vi der

  • Authors: Kåre Hagen Steinar Barstad
   Pages: 1 - 8
   Abstract: Tidsskrift for omsorgsforskning, Volume 8, Issue 1, Page 1-8, June 2022.

   Citation: Tidsskrift for omsorgsforskning
   PubDate: 2022-06-02T07:00:00Z
   DOI: 10.18261/tfo.8.1.11
   Issue No: Vol. 8, No. 1 (2022)
    
 • Samproduksjon i mulighetsrommet for brukermedvirkning i norske helse- og
         omsorgstjenester

  • Authors: Mariya Bikova Karen Christensen
   Pages: 1 - 13
   Abstract: Tidsskrift for omsorgsforskning, Volume 8, Issue 1, Page 1-13, June 2022.

   Citation: Tidsskrift for omsorgsforskning
   PubDate: 2022-06-01T07:00:00Z
   DOI: 10.18261/tfo.8.1.9
   Issue No: Vol. 8, No. 1 (2022)
    
 • Veien videre for helseberedskapen i landets sykehjem

  • Authors: Anders Skyrud Danielsen Pascale-Renée Cyr Thale Cathrine Berg Anita Børseth Wang Eirik Jønsberg Hanne-Merete Eriksen-Volle Oliver Kacelnik
   Pages: 1 - 6
   Abstract: Tidsskrift for omsorgsforskning, Volume 8, Issue 1, Page 1-6, June 2022.

   Citation: Tidsskrift for omsorgsforskning
   PubDate: 2022-06-01T07:00:00Z
   DOI: 10.18261/tfo.8.1.10
   Issue No: Vol. 8, No. 1 (2022)
    
 • Diabetessykepleieres rolle i primærhelsetjenesten – en
         kvalitativ studie

  • Authors: Beate-Christin Hope Kolltveit Marit Graue Elsa Orvik Mari Fløde Johannes Haltbakk
   Pages: 1 - 14
   Abstract: Tidsskrift for omsorgsforskning, Volume 8, Issue 1, Page 1-14, May 2022.

   Citation: Tidsskrift for omsorgsforskning
   PubDate: 2022-05-06T07:00:00Z
   DOI: 10.18261/tfo.8.1.8
   Issue No: Vol. 8, No. 1 (2022)
    
 • Omsorgsbiblioteket – seks oppsummeringer av kunnskap i 2021

  • Authors: Terje Emil Fredwall
   Pages: 1 - 3
   Abstract: Tidsskrift for omsorgsforskning, Volume 8, Issue 1, Page 1-3, April 2022.

   Citation: Tidsskrift for omsorgsforskning
   PubDate: 2022-04-04T07:00:00Z
   DOI: 10.18261/tfo.8.1.7
   Issue No: Vol. 8, No. 1 (2022)
    
 • IVARETATT' – En pårørendeundersøkelse

  • Authors: Lene Fossbråten Åste Renolen Hanne Marie Rostad
   Pages: 1 - 3
   Abstract: Tidsskrift for omsorgsforskning, Volume 8, Issue 1, Page 1-3, April 2022.

   Citation: Tidsskrift for omsorgsforskning
   PubDate: 2022-04-04T07:00:00Z
   DOI: 10.18261/tfo.8.1.6
   Issue No: Vol. 8, No. 1 (2022)
    
 • «Vi kjemper en kamp»

  • Authors: Lene Elisabeth Blekken Susan Saga Sigrid Nakrem Astrid Sandmo
   Pages: 1 - 20
   Abstract: Tidsskrift for omsorgsforskning, Volume 8, Issue 1, Page 1-20, March 2022.

   Citation: Tidsskrift for omsorgsforskning
   PubDate: 2022-03-10T08:00:00Z
   DOI: 10.18261/tfo.8.1.5
   Issue No: Vol. 8, No. 1 (2022)
    
 • Ti år med mer innovasjon i omsorgtjenestene'

  • Authors: Frode Fadnes Jacobsen
   Pages: 1 - 4
   Abstract: Tidsskrift for omsorgsforskning, Volume 8, Issue 1, Page 1-4, February 2022.

   Citation: Tidsskrift for omsorgsforskning
   PubDate: 2022-02-15T08:00:00Z
   DOI: 10.18261/tfo.8.1.3
   Issue No: Vol. 8, No. 1 (2022)
    
 • Helsepersonells erfaringer med reinnleggelser fra primærhelsetjenesten
         – en oppsummering av en casestudie

  • Authors: Malin Knutsen Glette Tone Kringeland Olav Røise Siri Wiig
   Pages: 1 - 10
   Abstract: Tidsskrift for omsorgsforskning, Volume 8, Issue 1, Page 1-10, February 2022.

   Citation: Tidsskrift for omsorgsforskning
   PubDate: 2022-02-15T08:00:00Z
   DOI: 10.18261/tfo.8.1.4
   Issue No: Vol. 8, No. 1 (2022)
    
 • Framtidas velferd må skapes sammen med folk

  • Authors: Trude Andresen Kjersti Eide Kari Hesselberg
   Pages: 1 - 6
   Abstract: Tidsskrift for omsorgsforskning, Volume 8, Issue 1, Page 1-6, January 2022.

   Citation: Tidsskrift for omsorgsforskning
   PubDate: 2022-01-19T08:00:00Z
   DOI: 10.18261/tfo.8.1.2
   Issue No: Vol. 8, No. 1 (2022)
    
 • Innovasjonsarbeid som angår kommunen må også ta
         utgangspunkt i kommunen

  • Authors: Margrethe Kristiansen
   Pages: 1 - 7
   Abstract: Tidsskrift for omsorgsforskning, Volume 8, Issue 1, Page 1-7, January 2022.

   Citation: Tidsskrift for omsorgsforskning
   PubDate: 2022-01-19T08:00:00Z
   DOI: 10.18261/tfo.8.1.1
   Issue No: Vol. 8, No. 1 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.233.217.106
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-