A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> SOCIAL SERVICES AND WELFARE (Total: 224 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Pedagogia i Treball Social : Revista de Cičncies Socials Aplicades
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2013-9063 - ISSN (Online) 2013-9063
Published by Universitat de Girona Homepage  [3 journals]
 • Editorial

  • Authors: Fran Calvo
   Pages: 1 - 6
   Abstract: Una carta d'introducció de la nova editorial, que es presenta amb aquest número
   PubDate: 2022-06-28
   DOI: 10.33115/udg_bib/pts.v11i1.22779
   Issue No: Vol. 11, No. 1 (2022)
    
 • Programa de prevención indicada Ba·da·lho·ca

  • Authors: Penélope Aguilera-Martínez
   Pages: 7 - 28
   Abstract: El presente estudio forma parte de la evaluación de necesidades del programa de prevención indicada Ba·da·lho·ca, dirigido a mujeres que hacen uso de los servicios de reducción de daños (REDAN) en Barcelona. El objetivo fue determinar las prioridades asistenciales en la población de mujeres bajo la perspectiva de género. La metodología utilizada fue de tipo cualitativo, no experimental, transversal y descriptivo. Los participantes eran profesionales de servicios REDAN y mujeres usuarias (cisgénero y transgénero) de los mismos. Los instrumentos que se implementaron para la recogida de datos, que tuvo lugar  en febrero-abril de 2018, fueron el diario de campo, la entrevista semi-estructurada y el focus group. Los resultados sugieren que: a) el Modelo REDAN carece de enfoque de perspectiva de género y estrategias de prevención indicada, b) la falta de espacios diferenciados para mujeres en los servicios asistenciales, debido a su diseño androcéntrico, impacta en su adherencia, c) los profesionales poseen bagaje en el ámbito y conocimiento sobre la perspectiva de género, pero su aplicación se reduce a situaciones de crisis y d) el grupo de mujeres pone de manifiesto las carencias de la red asistencial para cubrir sus necesidades de participación en salud, en la comunidad y en sus ocupaciones de su proyecto vital.  A pesar de sus limitaciones el presente estudio contribuye a la comprensión de la baja representación y adherencia de las mujeres a los servicios REDAN y proporcionan una base para el diseño de programas de prevención indicada que incluyan la perspectiva feminista, la formación de los profesionales y la dignificación de las mujeres como individuos de derecho pleno a través de modelos comunitarios. Se sugiere llevar a cabo la implementación del Programa Ba·da·lho·ca para determinar la efectividad de las estrategias preventivas en clave de sororidad.
   PubDate: 2022-06-28
   DOI: 10.33115/udg_bib/pts.v1i1.22764
   Issue No: Vol. 11, No. 1 (2022)
    
 • Apuntes sobre Educación Social y Ética Aplicada en la
         práctica profesional

  • Authors: Anna Marco
   Pages: 29 - 44
   Abstract: En el presente artículo el lector podrá conocer el recorrido histórico por el que ha transcurrido la educación social hasta su profesionalización. Siendo, la Educación Social, una disciplina de carácter pedagógico y objeto de estudio de la Pedagogía Social. La necesidad de la Educación Social nace en Europa a finales del s.XIX y principios del s.XX como consecuencia de la emergencia social potenciada por los acontecimientos históricos, sociales y políticos en los que el continente se encontraba. En nuestro país, a finales del año 1991 aparecería en el Boletín Oficial del Estado español en su Real Decreto 1420/1991 de 30 agosto la aprobación del título universitario en Educación Social, por aquel entonces una diplomatura de tres años de duración –actualmente, grado universitario de cuatro años de duración–. A partir de ese momento, la educación social pasaría a ser una disciplina universitaria dónde el estudiante recibiría una formación humana, educativa, pedagógica, técnica y sociocomunitaria que le otorgaría las competencias necesarias para trabajar en una sociedad cambiante y con personas que, desgraciadamente, se encuentran en los márgenes de la sociedad. Para ello, la profesión queda regulada bajo el marco jurídico y, en consecuencia, otorga cierta regulación al empleo de la profesión. No obstante, se sigue sin formalizar un marco ético de buenas praxis fuera del código deontológico de la misma. Pues, en el artículo el lector conocerá el código deontológico de la profesión, así como la ética aplicada a la profesión como filosofía práctica. Además de conocer los conceptos de moral y ética necesarios para el correcto ejercicio de la profesión.
   PubDate: 2022-06-28
   DOI: 10.33115/udg_bib/pts.v1i1.22760
   Issue No: Vol. 11, No. 1 (2022)
    
 • Atenció a persones en situació de sensellarisme amb patologia
         crònica

  • Authors: Rebeca Alfranca
   Pages: 45 - 60
   Abstract: Les persones en situació de sensellarisme presenten més risc de patologia mental, addicions i malalties infeccioses. Conseqüentment, s’observa un avenç en la presentació de patologies cròniques orgàniques i deteriorament cognitiu i una elevada mortalitat en edats primerenques. La complexitat d’aquests pacients fa necessària una atenció multidisciplinària, i coordinació entre els diferents professionals i resulten tot un repte per els serveis socials i sanitaris que els atenen. Amb l’objectiu de descriure l’experiència de treball conjunt entre els serveis socials i sanitaris de Girona en l’atenció al pacient en situació de sensellarisme, es fa una descripció de les funcions i serveis del centre d’acolliment La Sopa i s’exposa com ha de ser la primera visita al Centre d’Atenció Primària, així com les dades mínimes a recollir en quant a anamnesis i exploració. També es presenten les dades preliminars de l’avaluació del projecte de creació d’una consulta d’infermeria setmanal al centre d’acolliment i el perfil clínic dels usuaris atesos.  Desprès de més de un any de implantació de la consulta d’infermeria, com a resultats preliminars, trobem que la valoració dels usuaris i dels professionals del centre d’acolliment és molt bona. Els usuaris mostren una millora en el control i seguiment de les patologies cròniques i una disminució de la freqüentació de les visites d’urgència. S’afavoreix la confiança i el vincle entre l’usuari i el professional sanitari. El pacient en situació de sensellarisme amb patologia crònica és un pacient vulnerable i amb alta dependència que precisa més recursos dels ara disponibles i cal seguir treballant i destinant recursos al seu seguiment i control
   PubDate: 2022-06-28
   DOI: 10.33115/udg_bib/pts.v1i1.22765
   Issue No: Vol. 11, No. 1 (2022)
    
 • PROGRAMA CARRETERA

  • Authors: Clara Rives, Marta García
   Pages: 61 - 74
   Abstract: Programa Carretera té una llarga trajectòria en el món de l’atenció a persones que exerceixen la prostitució. En el present article, contextualitzarem la prostitució al llarg de la història i coneixerem els paràmetres legals en els que s’emmarca actualment. Igualment es presenta una descripció del programa en l'actualitat,  través del perfil de les persones que s’atenen, posant especial èmfasi en el treball en equip i en la metodologia d’intervenció des d’un abordatge integral.  Finalment, es proposa conèixer els inicis i l’evolució del programa en els últims vint anys, arribant als reptes en els que s'està treballant actualment. A través d’un exemple pràctic com és aquest programa, es proposa descriure els canvis en les línies metodològiques i les adaptacions constants que s’han de portar a terme per tal de mantenir l’efectivitat dels programes. 
   PubDate: 2022-06-28
   DOI: 10.33115/udg_bib/pts.v1i1.22762
   Issue No: Vol. 11, No. 1 (2022)
    
 • DIXIT, una experiència de gestió del coneixement en l’àmbit dels
         serveis socials

  • Authors: Tatiana Bou, Èlia Llinàs, Marta Puig
   Pages: 75 - 88
   Abstract: DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials és una iniciativa del Departament de Drets Socials que s’adreça principalment als i les professionals de l’àmbit dels serveis socials per promoure la gestió i la difusió del coneixement en aquest àmbit. Des de la seva creació, el 2008, s’ha erigit com un agent actiu en la dinamització del sistema dels serveis socials a Catalunya. Aquest article exposa l’origen, els objectius i els serveis de DIXIT i planteja quin són els principals reptes de futur.
   PubDate: 2022-06-28
   DOI: 10.33115/udg_bib/pts.v1i1.22761
   Issue No: Vol. 11, No. 1 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.238.118.80
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-