Subjects -> BIOLOGY (Total: 3268 journals)
    - BIOCHEMISTRY (248 journals)
    - BIOENGINEERING (143 journals)
    - BIOLOGY (1548 journals)
    - BIOPHYSICS (53 journals)
    - BIOTECHNOLOGY (243 journals)
    - BOTANY (233 journals)
    - CYTOLOGY AND HISTOLOGY (32 journals)
    - ENTOMOLOGY (67 journals)
    - GENETICS (165 journals)
    - MICROBIOLOGY (279 journals)
    - MICROSCOPY (13 journals)
    - ORNITHOLOGY (29 journals)
    - PHYSIOLOGY (73 journals)
    - ZOOLOGY (142 journals)

BIOPHYSICS (53 journals)

Showing 1 - 52 of 52 Journals sorted alphabetically
Acta Biochimica et Biophysica Sinica     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Advanced NanoBiomed Research     Open Access  
Annual Review of Biophysics     Full-text available via subscription   (Followers: 24)
Archives of Biochemistry and Biophysics     Hybrid Journal   (Followers: 17)
BBA Advances     Open Access   (Followers: 4)
BBA Bioenergetics     Hybrid Journal   (Followers: 5)
BBA Biomembranes     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Biochemical and Biophysical Research Communications     Hybrid Journal   (Followers: 17)
Biochemistry and Biophysics Reports     Open Access  
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects     Hybrid Journal   (Followers: 12)
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular and Cell Biology of Lipids     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease     Hybrid Journal   (Followers: 12)
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Cell Research     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Proteins and Proteomics     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Bioinspired, Biomimetic and Nanobiomaterials     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Biophysical Chemistry     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Biophysical Journal     Hybrid Journal   (Followers: 46)
Biophysical Reports     Open Access   (Followers: 5)
Biophysical Reviews and Letters     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Biophysics     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Biophysics Reports     Open Access  
BMC Biophysics     Open Access   (Followers: 4)
Cell Biochemistry and Biophysics     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Current Topics in Biophysics     Open Access   (Followers: 2)
Doklady Biochemistry and Biophysics     Hybrid Journal   (Followers: 1)
European Biophysics Journal     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Food Biophysics     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Freshwater Biology     Hybrid Journal   (Followers: 31)
GSTF Journal of BioSciences     Open Access  
IEEE Life Sciences Letters     Hybrid Journal  
IEEE Nanotechnology Express     Hybrid Journal   (Followers: 18)
Indian Journal of Biochemistry and Biophysics (IJBB)     Open Access   (Followers: 3)
International Journal of Biochemistry and Biophysics     Open Access   (Followers: 1)
International Journal of Biophysics     Open Access  
Journal of Biopharmaceutical Statistics     Hybrid Journal   (Followers: 23)
Journal of Biophotonics     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Journal of Biophysical Chemistry     Open Access   (Followers: 3)
Journal of Biophysics and Structural Biology     Open Access   (Followers: 2)
Journal of Medicine, Physiology and Biophysics     Open Access  
Journal of Physical Chemistry & Biophysics     Open Access  
Membranes and Membrane Technologies     Full-text available via subscription  
Nanomedicine Research Journal     Open Access  
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Natural Products and Bioprospecting     Open Access   (Followers: 2)
Nature Communications     Open Access   (Followers: 310)
PMC Biophysics     Open Access  
Progress in Biophysics and Molecular Biology     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Progress in Physical Geography     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Quarterly Reviews of Biophysics     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Radiation and Environmental Biophysics     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Research & Reviews : A Journal of Life Sciences     Open Access  
Statistics in Biopharmaceutical Research     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
Similar Journals
Journal Cover
Biochemical and Biophysical Research Communications
Journal Prestige (SJR): 1.087
Citation Impact (citeScore): 3
Number of Followers: 17  
 
  Hybrid Journal Hybrid journal (It can contain Open Access articles)
ISSN (Print) 0006-291X - ISSN (Online) 1090-2104
Published by Elsevier Homepage  [2807 journals]
 • Regulation of gene expression in the development of colitis-associated
         colon cancer in mice fed a high-fat diet

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: 12 February 2022Source: Biochemical and Biophysical Research Communications, Volume 592Author(s): Young Woo Cho, Young Hye Kwon
    
 • ATAD2 drives colorectal cancer progression by regulating TRIM25 expression
         via a positive feedback loop with E2F transcriptional factors

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 13 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Yalin Tong, Jinbei Li, Mengle Peng, Qilan Qian, Wen Shi, Zefeng Chen, Bin Liu
    
 • Crystal structure of the plant feruloyl–coenzyme A monolignol
         transferase provides insights into the formation of monolignol ferulate
         conjugates

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 13 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Xi Liu, Shuliu Dai, Yu Zhou, Jinyue Liu, Dong Li, Jun Zhang, Yushan Zhu, Qiao Zhao, Yue Feng, Yi Zhang
    
 • Hinokiflavone, as a MDM2 inhibitor, activates p53 signaling pathway to
         induce apoptosis in human colon cancer HCT116 cells

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 13 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Siyu Zhang, Yifan Wang, Yujie Sun, Guangjian Zhao, Juan Wang, Liu Lu, Fang Liu, Peng Wang, Jinbo Yang, Ximing Xu
    
 • LncRNA SNHG3 regulates the BMSC osteogenic differentiation in bone
         metastasis of breast cancer by modulating the miR-1273g-3p/BMP3 axis

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 13 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Zijiu Sun, Jing Hu, Wei Ren, Yuting Fang, Kai Hu, Huomei Yu, Deyu Liao, Shiyan Liu, Lan Zhou, Tongchuan He, Yan Zhang
    
 • Neuron-derived neurotrophic factor protects against dexamethasone-induced
         skeletal muscle atrophy

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 13 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Yuta Ozaki, Koji Ohashi, Naoya Otaka, Hayato Ogawa, Hiroshi Kawanishi, Tomonobu Takikawa, Lixin Fang, Minako Tatsumi, Mikito Takefuji, Takashi Enomoto, Mohamed Darwish, Yoko Iijima, Takatoshi Iijima, Toyoaki Murohara, Noriyuki Ouchi
    
 • Neuroprotective effect of exosomes derived from bone marrow mesenchymal
         stem cells via activating TGR5 and suppressing apoptosis

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 13 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Zhiqiang Liu, Xing Li, Zhongxing Ye, Hai Lin
    
 • Carbonic anhydrase amyloid fibrils composed of laterally associated
         protofilaments show reduced cytotoxicity

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 13 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Natalya Ryabova, Liliia Fakhranurova, Vitaly Balobanov, Victor Marchenkov, Anatoly Glukhov, Nelly Ilyina, Alexey Kochetov, Mariya Suvorina, Alexey Surin, Natalya Katina
    
 • The deubiquitinating enzyme USP20 regulates the stability of the MCL1
         protein

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 13 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Jinan Feng, Pengyang Liu, Xiaonan Li, Dian Zhang, Hanbin Lin, Zhenzhu Hou, Cairu Guo, Yujie Niu, Bingyu Dai, Ouyang Wang, Min Qi, Huirui Wang, Haitao Zhou
    
 • Crystal structures of a 6-dimethylallyltryptophan synthase, IptA: Insights
         into substrate tolerance and enhancement of prenyltransferase activity

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 12 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Hironori Suemune, Doukan Nishimura, Kenjiro Mizutani, Yusuke Sato, Tomoya Hino, Hiroshi Takagi, Yumi Shiozaki-Sato, Shunji Takahashi, Shingo Nagano
    
 • Neonatal exposure to sevoflurane impairs preference for social novelty in
         C57BL/6 female mice at early-adulthood

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 12 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Huayue Liu, Xiaowen Meng, Yixuan Li, Shiwen Chen, Yumen Ji, Shaoyong Song, Fuhai Ji, Xin Jin
    
 • Depression-like symptoms due to Dcf1 deficiency are alleviated by
         intestinal transplantation of Lactobacillus murine and Lactobacillus
         reuteri

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 12 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Haicong Zhou, Shibo Zhang, Xueqi Zhang, Hong Zhou, Tieqiao Wen, Jiao Wang
    
 • Effects of pulsed electric fields on exciton propagation efficiency along
         Müller cell intermediate filaments. Possible separation mechanism of
         high- and low-contrast vision images by eye-brain system

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 12 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Igor Khmelinskii, Vladimir I. Makarov
    
 • Atorvastatin ameliorates depressive behaviors via regulation of α7nAChR
         expression by PI3K/Akt-BDNF pathway in mice

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 12 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Chao Yang, Huan-Yu Ni, Jia-Jie Yin, Ting Zhou, Qiu-Xiang Gu, Ting-Ting Chen, Cheng-Yun Cai
    
 • Periaqueductal gray is required for controlling chronic stress-induced
         depression-like behavior

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 11 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Wei-Hao Peng, Hung-Wei Kan, Yu-Cheng Ho
    
 • Serotype-based evaluation of an optogenetic construct in rat cortical
         astrocytes

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 11 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Lakshmini Balachandar, Diana Borrego, Jorge Riera Diaz
    
 • The USP18-FBXO6 axis maintains the malignancy of ovarian cancer

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 11 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Guanchu Li, Wen Shi, Yuxin Xu, Kun Li, Zefeng Chen, Mingxiao Lv, Jinyu Lv, Teng Qiu, Qilan Qian, Jing Ji, Wei Liu, Bin Liu, Yi Zhao
    
 • Silencing long non-coding RNA LINC00960 inhibits osteosarcoma
         proliferation by sponging miR-107 to downregulate SALL4

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 11 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Yubo Shi, Bo Yang, Yingchun Zhao
    
 • Effects of light on the sleep-wakefulness cycle of mice mediated by
         intrinsically photosensitive retinal ganglion cells

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 11 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Yuan Wang, Wenzhi Yang, Pingping Zhang, Zhengxia Ding, Liecheng Wang, Juan Cheng
    
 • Nuclear S6K1 regulates cAMP-responsive element-dependent gene
         transcription through activation of mTOR signal pathway

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 10 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Ye Ji Jeon, Sang Ah Yi, Jaecheol Lee, Jeung-Whan Han
    
 • Icariin inhibits isoproterenol-induced cardiomyocyte hypertropic injury
         through activating autophagy via the AMPK/mTOR signaling pathway

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 10 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Lin Hu, Ziyuan Wang, Huan Li, Jiarui Wei, Fengyue Tang, Qing Wang, Jing Wang, Xiaoqiao Zhang, Qiufang Zhang
    
 • Amiloride is a suitable fluorescent substrate for the study of the drug
         transporter human multidrug and toxin extrusion 1 (MATE1)

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 8 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Tatsuya Kawasaki, Chisa Kaneko, Ryosuke Nakanishi, Yoshinori Moriyama, Tomohiro Nabekura
    
 • Meclozine ameliorates skeletal muscle pathology and increases muscle
         forces in mdx mice

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 7 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Yusuke Kawamura, Tetsuro Hida, Bisei Ohkawara, Masaki Matsushita, Takeshi Kobayashi, Shinya Ishizuka, Hideki Hiraiwa, Satoshi Tanaka, Mikito Tsushima, Hiroaki Nakashima, Kenyu Ito, Shiro Imagama, Mikako Ito, Akio Masuda, Naoki Ishiguro, Kinji Ohno
    
 • Antibacterial activity and mechanism of slightly acidic electrolyzed water
         against Shewanella putrefaciens and Staphylococcus saprophytic

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 7 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Lin Liu, Weiqing Lan, Yanbo Wang, Jing Xie
    
 • Structural modeling of Omicron spike protein and its complex with human
         ACE-2 receptor: Molecular basis for high transmissibility of the virus

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 7 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Tirthankar Koleya, Manoj Kumara, Arunima Goswami, Abdul S. Ethayathulla, Gururao Hariprasada
    
 • Computational characterization of transducer recognition of β2
         adrenergic receptor

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 7 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Lifen Zhao, Xinheng He, Hualiang Jiang, Xi Cheng
    
 • Binding mode of brazzein to the taste receptor based on crystal structure
         and docking simulation

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 7 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Tae-Yeon Kim, Eui-jeon Woo, Tae-Sung Yoon
    
 • Chitinase 3-like 1 is involved in the induction of IL-8 expression by
         double-stranded RNA in airway epithelial cells

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 7 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Jae Woo Lee, Mi Na Kim, Eun Gyul Kim, Ji Su Leem, Seung Min Baek, Min Jung Kim, Kyung Won Kim, Myung Hyun Sohn
    
 • Mesenchyme homeobox 2 has a cancer-inhibiting function in breast carcinoma
         via affection of the PI3K/AKT/mTOR and ERK1/2 pathways

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 7 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Yun Cai, Yi Liu, Ye Sun, Yu Ren
    
 • The orphan receptor GPRC5B activates pro-inflammatory signaling in the
         vascular wall via Fyn and NFκB

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 7 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Greta Verena Freundt, Friedrich Alexander von Samson-Himmelstjerna, Jan-Thorge Nitz, Mark Luedde, Johannes Waltenberger, Thomas Wieland, Norbert Frey, Michael Preusch, Hans-Jörg Hippe
    
 • LINC01606 promotes nephroblastoma by suppressing miR-644b-3p that targets
         AK4

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 7 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Zhen Li, Kui Ai, Wenchang Ni
    
 • In situ graphene oxide-gelatin hydrogels with enhanced mechanical property
         for tissue adhesive and regeneration

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 6 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Seung Bae Ryu, Kyung Min Park, Ki Dong Park
    
 • Multi-component redox system for selective and potent antineoplastic
         activity towards ovarian cancer cells

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 6 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Debarshi Roy, Brenita Jenkins, Aqeeb Ali, Jacob R. Herschmann, Michele Harris, Matibur Zamadar, Laken Simington, Odutayo Odunuga, Prakash Adhikari, Prabhakar Pradhan, Sanjay Sarkar, Mahesh Pattabiram, Bidisha Sengupta
    
 • Spop ameliorates diabetic nephropathy through restraining NLRP3
         inflammasome

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 6 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Bin Wang, Zhaohua Dai, Qian Gao, Yang Liu, Guoxiao Gu, Huixiao Zheng
    
 • Scanning the RBD-ACE2 molecular interactions in Omicron variant

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 6 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Soumya Lipsa Rath, Aditya K. Padhi, Nabanita Mandal
    
 • Establishment of a steroid binding assay for membrane progesterone
         receptor alpha (PAQR7) by using graphene quantum dots (GQDs)

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 5 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Md. Maisum Sarwar Jyoti, Md. Rubel Rana, Md. Hasan Ali, Toshinobu Tokumoto
    
 • Tributyltin inhibits autophagy by decreasing lysosomal acidity in SH-SY5Y
         cells

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 4 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Shunichi Hatamiya, Masatsugu Miyara, Yaichiro Kotake
    
 • Jumu is required for the activation of JAK/STAT in Drosophila lymph gland
         development and epidermal wounds

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 4 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Yangguang Hao, Jichuan Pan, Qing Chen, Heze Gu, Guanglin Ji, Guanhua Yue, Shuting Yang
    
 • The amino-terminal domain of TRPV4 channel is involved in its trafficking
         to the nucleus

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 3 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Susana Méndez-Gómez, Heidi Espadas-Álvarez, Ivette Ramírez-Rodríguez, Lilianha Domínguez-Malfavón, Refugio García-Villegas
    
 • Anti-steroidogenic effects of cholesterol hydroperoxide trafficking in
         MA-10 Leydig cells: Role of mitochondrial lipid peroxidation and
         inhibition thereof by selenoperoxidase GPx4

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 3 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Pawel Pabisz, Jerzy Bazak, Albert W. Girotti, Witold Korytowski
    
 • Vacuole and mitochondria patch (vCLAMP) and ER-mitochondria encounter
         structure (ERMES) maintain cell survival by protecting mitochondrial
         functions in Candida albicans

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 1 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Xiaolong Mao, Liping Peng, Li Yang, Mengsen Zhu, Jiawen Du, Congcong Ma, Qilin Yu, Mingchun Li
    
 • Nickel particles are present in Crohn's disease tissue and exacerbate
         intestinal inflammation in IBD susceptible mice

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 1 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Hiroki Matsuda, Yoichi Nibe-Shirakihara, Akiko Tamura, Emi Aonuma, Satoko Arakawa, Kana Otsubo, Yasuhiro Nemoto, Takashi Nagaishi, Kiichiro Tsuchiya, Shigeomi Shimizu, Averil Ma, Mamoru Watanabe, Motohiro Uo, Ryuichi Okamoto, Shigeru Oshima
    
 • Crystal structure and substate recognition mechanism of the prolyl
         endoprotease PEP from Aspergillus niger

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 1 January 2022Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Ken-ichi Miyazono, Keiko Kubota, Kenji Takahashi, Masaru Tanokura
    
 • JCI-20679 suppresses autophagy and enhances temozolomide-mediated growth
         inhibition of glioblastoma cells

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 31 December 2021Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Shota Ando, Chiami Moyama, Naoto Kojima, Mitsugu Fujita, Kaito Ohta, Yukina Kohno, Hiromi Ii, Susumu Nakata
    
 • Hyperbolic equations for neuronal membrane deformation waves accompanying
         an action potential

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 31 December 2021Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Marie R. Kotikova, Anton V. Chizhov
    
 • Revisiting the functions of periplasmic chaperones in the quality control
         of the autotransporter Ag43 using a phenotypically homogeneous Escherichia
         coli strain

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 30 December 2021Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Zixiao Xue, Yonghao Pang, Shu Quan
    
 • A simple method for labeling proteins and antibodies with biotin using the
         proximity biotinylation enzyme TurboID

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 30 December 2021Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Ryouhei Shioya, Koudai Yomada, Kohki Kido, Hirotaka Takahashi, Akira Nozawa, Hidetaka Kosako, Tatsuya Sawasaki
    
 • Roles of the SUMO-related enzymes, PIAS1, PIAS4, and RNF4, in DNA
         double-strand break repair by homologous recombination

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 30 December 2021Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Moe Moe Han, Miyako Hirakawa, Motohiro Yamauchi, Naoki Matsuda
    
 • Merbromin is a mixed-type inhibitor of 3-chyomotrypsin like protease of
         SARS-CoV-2

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 30 December 2021Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Junjie Chen, Yaya Zhang, Dequan Zeng, Bingchang Zhang, Xiaohong Ye, Zhiping Zeng, Xiao-kun Zhang, Zhanxiang Wang, Hu Zhou
    
 • Alternaria alternata-induced airway epithelial signaling and inflammatory
         responses via protease-activated receptor-2 expression

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 29 December 2021Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Candy M. Rivas, Hillary Schiff, Aubin Moutal, Rajesh Khanna, Pawel R. Kiela, Gregory Dussor, Theodore J. Price, Josef Vagner, Kathryn A. DeFea, Scott Boitano
    
 • Comparative kinetic analysis of ascorbate (Vitamin-C) recycling
         dehydroascorbate reductases from plants and humans

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 29 December 2021Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Bhaba Krishna Das, Amit Kumar, Sreeshma Nellootil Sreekumar, Kannapiran Ponraj, Kaustubh Gadave, Saravanan Kumar, V. Mohan Murali Achary, Pratima Ray, Malireddy K. Reddy, Arulandu Arockiasamy
    
 • Survivability and subsequent development of vitrified early-stage mouse
         embryos after warming at different temperatures

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 28 December 2021Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Hiroaki Taketsuru, Yu-ichi Tsukada, Takehito Kaneko
    
 • 1-, 2- and 3-AG as substrates of the endocannabinoid enzymes and
         endogenous ligands of the cannabinoid receptor 1

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 28 December 2021Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Shrouq I. Farah, Samantha Hilston, Ngan Tran, Nikolai Zvonok, Alexandros Makriyannis
    
 • Delayed reinforcement hinders subsequent extinction

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 28 December 2021Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Yusuke Shibata, Airi Yoshimoto, Kotaro Yamashiro, Yuji Ikegaya, Nobuyoshi Matsumoto
    
 • Effect of weak alternating magnetic fields on planarian regeneration

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 28 December 2021Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Artem Ermakov, Vera Afanasyeva, Olga Ermakova, Artem Blagodatski, Anton Popov
    
 • Insulin signaling in clock neurons regulates sleep in Drosophila

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 28 December 2021Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Sho T. Yamaguchi, Jun Tomita, Kazuhiko Kume
    
 • Deficiency of vitamin D receptor in keratinocytes augments dermal fibrosis
         and inflammation in a mouse model of HOCl-induced scleroderma

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 26 December 2021Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Yicheng Ge, Jing Luo, Dan Li, Chenxi Li, Junkai Huang, Haoyue Yu, Xinyi Lin, Yingxi Li, Maoqiang Man, Junling Zhang, Jing Zhang, Lizhi Hu
    
 • The role of ambra1 in Pb-induced developmental neurotoxicity in zebrafish

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 25 December 2021Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Jiaxian Liu, Yongjie Xu, Gengze Liao, Hongwei Tu, Ying Huang, Tao Peng, Xiaohui Chen, Zhibin Huang, Yiyue Zhang, Xiaojing Meng, Fei Zou
    
 • Elastic net-based identification of GAMT as potential diagnostic marker
         for early-stage gastric cancer

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 21 December 2021Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Congcong Gong, Mao Zhou, Yang Hu, Zhengyu Ren, Jiaoyan Ren, Maojin Yao
    
 • The miR-34a/WNT7B modulates the sensitivity of cholangiocarcinoma cells to
         p53-mediated photodynamic therapy toxicity

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 21 December 2021Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Yuanshan Han, Yang Yang, Sanqian Huang, Lei Yao, Lile Wu
    
 • Novel mechanistic role of Kif26b in adipogenic differentiation of murine
         multipotent stromal cells

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 21 December 2021Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Mingming Yan, Lei Cai, Xin Duan, Muhammad Farooq Rai
    
 • Neural correlates of multidimensional motor outputs in an excitatory
         parafascicular-zona incerta circuit

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 17 December 2021Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Geunhong Park, Wooyeon Shin, Yongjun Park, Daesoo Kim, Sooyoung Chung, Jeongjin Kim
    
 • Interferon-γ exerts dual functions on human erythropoiesis via interferon
         regulatory factor 1 signal pathway

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 19 November 2021Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Wentian Wang, Huijuan Zhao, Yang Yang, Ying Chi, Xiang Lv, Xiao Hu, Lei Zhang
    
 • Corrigendum to “Metabolomics study of the prefrontal cortex in a rat
         model of attention deficit hyperactivity disorder reveals the association
         between cholesterol metabolism disorder and hyperactive behavior”

  • Free pre-print version: Loading...

   Abstract: Publication date: Available online 20 November 2021Source: Biochemical and Biophysical Research CommunicationsAuthor(s): Tianyi Chen, Haixia Yuan, Yu-Bo Sun, Yu-Chen Song, Manqi Lu, Xinqiang Ni, Xinmin Han
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 52.23.215.230
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-