A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> SOCIOLOGY (Total: 553 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Homo Ludens
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 2080-4555
Published by Adam Mickiewicz University Homepage  [58 journals]
 • Sylwetka naukowa profesor Izabeli Prokop. Iubilaei causa laudatio

  • Authors: Augustyn Surdyk
   Pages: 11 - 23
   Abstract: Artykuł stanowi wyraz uznania dla prof. Izabeli Prokop z okazji jubileuszu siedemdziesiątych urodzin. Jego celem jest nakreślenie naukowej
   biografii jubilatki, wskazanie licznych zainteresowań badawczych, podkreślenie i docenienie aktywności w sferach naukowej, dydaktycznej
   i organizacyjnej, jak również imponujących osiągnięć.
   PubDate: 2021-12-30
   DOI: 10.14746/HL.2021.14.1
    
 • Tropem pierwszych francuskich survival horrorów

  • Authors: Filip Jankowski
   Pages: 29 - 42
   Abstract: Celem artykułu jest wykazanie, iż pierwowzory gier z gatunku survival horror, którego początek stereotypowo datuje się na lata 90.
   XX wieku, można odnaleźć jeszcze w latach 80. Na przykładzie wybranych gier powstałych w owej dekadzie we Francji autor dowodzi, iż już tytuły takie jak Infernal Runner, Le Pacte oraz Zombi ukształtowały poetykę gier survival horror, opartą na ikonografii literatury i filmu grozy, osaczeniu sterowanych awatarów, konfrontacji z obiektami budzącymi efekt grozy oraz symulacji stanów psychicznych postaci.
   PubDate: 2021-12-30
   DOI: 10.14746/HL.2021.14.2
    
 • Zapożyczenie, easter egg i centonizacja – casus serii
         Wiedźmin

  • Authors: Adam Flamma
   Pages: 45 - 63
   Abstract: Seria gier wideo o Geralcie z Rivii stanowi nie tylko punkt zwrotny rodzimego przemysłu gier wideo, ale także interesujący przykład ewolucji intertekstualności w projektowaniu różnych elementów świata gry oraz samej rozgrywki. Ewolucja ta przechodzi różne stadia, w których znajdujemy zapożyczenia, easter eggi oraz centony. To właśnie te ostatnie stanowią główny element światotwórczy trzeciej części gry oraz towarzyszących jej dodatków. I to właśnie centonizacja stała się strategią, która w wyjątkowym stopniu sprzyja kreowaniu kategorii podróży semantycznej, jaką oferują odbiorcom twórcy wirtualnych przygód Białego Wilka. Celem artykułu jest opisanie tego zjawiska.
   PubDate: 2021-12-30
   DOI: 10.14746/HL.2021.14.3
    
 • Gry wideo jako narzędzie wspomagające leczenie

  • Authors: Marcin Mateusz Granat
   Pages: 66 - 81
   Abstract: Celem pracy było określenie, które choroby charakteryzują się rosnącym czynnikiem zachorowalności, a następnie zbadanie, czy gry wideo mogą pomóc w ich leczeniu. Aby osiągnąć ten cel, przeszukano naukowe źródła literaturowe. Wyniki wykazały, że gry wideo są efektywnym narzędziem w rehabilitacji pacjentów po przebytym udarze. W porównaniu ze standardową rehabilitacją chorzy grający w gry wideo wykazywali poprawę motoryki kończyn górnych, lepszą równowagę statyczną i mniejszy lęk przed upadkiem. Podobnie istotna statystycznie poprawa, mierzona za pomocą testu Quality of Upper Extremity Skills Test, zaobserwowana została podczas rehabilitacji pediatrycznej grupy składającej się z chorych na dziecięce porażenie mózgowe. Gry wideo z powodzeniem wspierają też terapię innych dziecięcych chorób, poprawiając ostrość widzenia w przypadku dziecięcego niedowidzenia, jak również obniżając uczucie lęku podczas indukcji anestezji. Użyteczność gier wideo jest także zauważalna podczas leczenia chorób psychicznych. Dotyczy to pacjentów z zespołem stresu pourazowego, u których wykazano mniejszą częstotliwość powracania natrętnych myśli, jak również chorujących na depresję, u których zaobserwowano zmniejszenie się liczby ruminacji oraz zwiększenie subiektywnej oceny zdolności poznawczych. Wskazanie, które choroby cechują się rosnącą zachorowalnością i są jednocześnie podatne na leczenie za pośrednictwem gier wideo, dostarcza użytecznych informacji pracownikom służby zdrowia. Może też przyczynić się do poprawy terapii tych chorób
   PubDate: 2021-12-30
   DOI: 10.14746/HL.2021.14.4
    
 • Nowa deiksa' Nowa anafora' Nowa semantyka' Językowa gra w
         oczywistość płci

  • Authors: Arkadiusz Jabłoński
   Pages: 83 - 101
   Abstract: Badanie języka i procesów językowych wspierane jest przekonaniem o ich powiązaniu z pewną weryfikowalną rzeczywistością. Jednocześnie nie wszystkie parametry języka odzwierciedlają rzeczywistość w sposób dokładny. Co więcej, postulowanie sztywnego odzwierciedlania rzeczywistych właściwości desygnatów w języku może wykazywać znamiona manipulacyjnej gry komunikacyjnej. W artykule proponuje się analizę w terminach tak rozumianej gry kilku fragmentarycznych, acz raczej ogólnie reprezentatywnych przykładów użycia wybranych elementów o charakterze deiktycznym i anaforycznym przy zaznaczaniu płci desygnatu (nie zawsze tożsamej z rodzajem gramatycznym) w tekstach z zasobu komunikacyjnego współczesnej polszczyzny.
   PubDate: 2021-12-30
   DOI: 10.14746/HL.2021.14.5
    
 • Zdystansowana zabawa, czyli o adaptacji narzędzi ludycznych w
         kształceniu na odległość

  • Authors: Paulina Kaźmierczak
   Pages: 103 - 116
   Abstract: Celem artykułu jest przedstawienie trudności związanychz adaptacją materiałów wykorzystywanych podczas nauczania językapo lskiego jako obcego. Narzędzia używane dotychczas w czasie zajęć stacjonarnych nie zawsze mogą być skutecznie wprowadzane na lekcjach online. W artykule zaprezentowane są sposoby adaptacji tradycyjnych materiałów oraz wady i zalety takiego rozwiązania. Opis zastosowania poszczególnych form uatrakcyjniających kształcenie na odległość został oparty na doświadczeniach zebranych w trakcie prowadzenia cyklu zdalnych zajęć dla obcokrajowców.    
   PubDate: 2021-12-30
   DOI: 10.14746/HL.2021.14.6
    
 • Wizerunek Nikoli Tesli i jego wynalazków w grach cyfrowych

  • Authors: Jagoda Kościelniak
   Pages: 117 - 131
   Abstract: Artykuł ten przybliża sposób przedstawiania Nikoli Tesli w grach cyfrowych, w których serbsko-amerykański wynalazca zyskuje coraz większą popularność. W dwunastu tytułach, w których się pojawia, określone i opisane zostały następujące kategorie jego cech: wygląd, miejsce pobytu, osobowość, rola, umiejętności, wynalazki i relacje z innymi, które razem  składają się na wizerunek genialnego inżyniera.
   PubDate: 2021-12-30
   DOI: 10.14746/HL.2021.14.7
    
 • O grach i graniu oraz ich aspektach w Biblii i w Koranie

  • Authors: Włodzimierz Lapis
   Pages: 133 - 150
   Abstract: W artykule tym przeanalizowano treści związane z grami zawarte w Biblii i w Koranie. W przypadku Biblii zebrany materiał został następnie opisany w oparciu o słowa-klucze: „współzawodnictwo”, „zawody”, „zawodnicy”, „rywale”, „igrać”, a w Koranie – „gra”, „majsir” i „wróżby”. W porównaniu podano, że w Biblii chwali się uczestnictwo w zawodach i porównuje się do nich życie, a w Koranie odżegnuje od gry jako ślepego losu odciągającego od Allaha.
   PubDate: 2021-12-30
   DOI: 10.14746/HL.2021.14.8
    
 • Rynek gier wideo w Polsce

  • Authors: Paulina Miodońska, Andrzej Raczyk
   Pages: 151 - 165
   Abstract: Celem pracy jest identyfikacja prawidłowości charakteryzujących proces kształtowania się rynku gier wideo w Polsce. Wzięto przy tym pod uwagę podział producentów gier wideo ze względu na rok powstania, kategorie oraz platformy produkowanych gier. Badaniami objęto firmy posiadające główną siedzibę w Polsce według stanu na koniec 2017 roku.
   PubDate: 2021-12-30
   DOI: 10.14746/HL.2021.14.9
    
 • Niepokoje końca wieku. Sanitarium i rekonwalescencja
         amerykańskiej tożsamości

  • Authors: Wojciech Sitek
   Pages: 167 - 184
   Abstract: W amerykańskiej kulturze popularnej lat 90. wykształcił się nurt pesymistycznych narracji realizowanych w estetyce sennego koszmaru. Twórcy gier typu Sanitarium przywoływali pamięć historycznych porażek, ale też przestrzegali przed nadciągającą zagładą. W niniejszym artykule gra studia DreamForge Intertainment jest analizowana jako reprezentacja rozpadu amerykańskiej tożsamości. Z jednej strony porusza się w niej temat społecznego kryzysu, który dotknął Stany Zjednoczone u schyłku tysiąclecia. Z drugiej strony w fabule Sanitarium wybrzmiewa wiara w możliwość odnowienia moralnej siły Ameryki.
   PubDate: 2021-12-30
   DOI: 10.14746/HL.2021.14.10
    
 • Chess movies między ludologią a historią wizualną – wprowadzenie do
         zagadnienia. Od Gorączki szachowej (1925) po Gambit królowej (2020)

  • Authors: Jacek Szymala
   Pages: 185 - 206
   Abstract: Celem artykułu jest sklasyfikowanie tzw. chess movies – filmów szachowych, o szachach i szachistach. W tekście wymieniono i scharakteryzowano wybrane tytuły spośród 83 ujętych w zestawieniu filmograficznym. Autor proponuje interdyscyplinarne ujęcie badawcze łączące elementy ludologii i historii wizualnej. Każdy film mówi coś o czasie, w którym powstał, w tym o historii szachów i ich postrzeganiu w danym okresie historycznym
   PubDate: 2021-12-30
   DOI: 10.14746/HL.2021.14.11
    
 • Kultura nordycka i gotyk jako miejsca wspólne w wirtualnej
         rzeczywistości. Reprezentacja historycznych stylów na wybranych
         przykładach komputerowych gier fantasy

  • Authors: Michał Szymański
   Pages: 207 - 239
   Abstract: Celem artykułu jest rozważenie związku gier komputerowych z dziedzictwem kulturowym, które jest świadectwem określonych epok historycznych. Inspiracja dawną architekturą, rzeźbą i malarstwem, o charakterze cytatów czy aluzji, pojawia się w wielu realizacjach, co pozwala mówić o odrębnym zjawisku, które wymaga badań. Spojrzenie na gry z perspektywy historyka sztuki pozwala dostrzec wiele nowych aspektów tworzenia wirtualnych światów przez deweloperów gier. Przykładami są gry fantasy, które szeroko odwołują się do dziedzictwa kulturowego. Tekst przedstawia przykłady kilku produkcji odtwarzających sztukę z danego okresu, skupiając się na repertuarze wybranych tematów. Analizy poprzedza przegląd stanu badań nad zagadnieniem interpretacji historii w grach komputerowych. Natomiast krytyka uproszczeń historycznych w grach sformułowana przez jednego z badaczy stanowi podstawę do dalszej refleksji nad pozytywnymi aspektami interpretacji przeszłości w grach fantasy.
   PubDate: 2021-12-30
   DOI: 10.14746/HL.2021.14.12
    
 • Gra planszowa w komunikacji – problemy definicyjne

  • Authors: Kamila Zielińska-Nowak
   Pages: 241 - 263
   Abstract: Artykuł jest propozycją zdefiniowania gry planszowej. Obejmuje rozważania na temat polisemii pojęcia gry, podobieństw i różnic między grą a zabawą oraz ludycznego aspektu gry. Próba zdefiniowana gry planszowej ma charakter kognitywny oraz uwzględnia refleksje na temat etymologii terminu „gra planszowa” i semantyki wynikającej z jego budowy. Przeprowadzono także ankietę, aby dowiedzieć się, jak sami użytkownicy języka, w tym gracze, postrzegają grę planszową.    
   PubDate: 2021-12-30
   DOI: 10.14746/HL.2021.14.13
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.235.195.196
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-