A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> SOCIOLOGY (Total: 553 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Kulttuurintutkimus
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 0781-5751 - ISSN (Online) 2490-1792
Published by Federation of Finnish Learned Societies Homepage  [38 journals]
 • Riittääkö enää pelkkä tutkimuksen
         julkaiseminen'

  • Authors: Maarit Jaakkola, Outi Autti
   Pages: 1 - 3
   Abstract: Tieteellisten julkaisujen viestinnästä on tullut viime vuosina entistä monipuolisempaa, ja tiedelehdet elävät entistä kiivaammin kiinni ajassa. Kun tieteellisen lehden uusi numero ilmestyy, nykyään ei käytännössä riitä, että se ainoastaan saatetaan yleisön saataville. Numerosta tulee myös aktiivisesti viestiä eri kanavia pitkin kirjoittajille sekä kohde- ja sidosryhmille. Lukijoille lähetetään uutiskirjeitä, ja heidän kanssaan ollaan vuoropuhelussa sosiaalisessa mediassa. Lehti saattaa järjestää vaikkapa verkkotapaamisen, jossa numero ”unboxataan” verkossa yhdessä tutkijoiden kanssa. Teemanumeroiden aiheista tuotetaan paneelikeskusteluja ja podcasteja. Aloitettuamme tehtävämme Kulttuurintutkimus-lehdessä loppukeväästä me uudet päätoimittajat olemme tulleet erityisen paljon miettineeksi sitä, mitä suomenkielisiltä tiedelehdiltä nyt ja lähitulevaisuudessa odotetaan ja vaaditaan.
   PubDate: 2022-11-16
   Issue No: Vol. 39, No. 3 (2022)
    
 • Kuopion koulun kuvataide 1980‒1986

  • Authors: Anna Vepsä
   Pages: 4 - 21
   Abstract: Kuopiossa toimi vuosina 1980‒1986 uusekspressionistinen kuvataiteilijaryhmittymä, jolle annettiin mediassa nimitys Kuopion koulu. Väljän ryhmän ydinhenkilöitä olivat Markku Kolehmainen (s. 1951), Pentti Meklin (s. 1952), Pauno Pohjolainen (s. 1949) ja Teemu Saukkonen (s. 1954). Artikkelissani tutkin ja erittelen tapoja, joilla kriitikot ja muut journalistit puhuivat ilmiöstä ajan lehtiartikkeleissa. Lisäksi tutkin yleisönosastokeskustelua, jota käytiin Kuopion kuvataiteilijat ry Ars Liberan ja Kuopion kaupungin julkishallinnon välillä sekä Ars Liberan vanhemman ja nuoremman taiteilijasukupolven välillä. Käyttäen menetelmänä diskurssianalyysiä pyrin löytämään aineistosta toistuvia repertuaareja ja taustaa siihen, millaisin keinoin maaseutukaupungin taiteilijaryhmää ja heidän taidettaan käsiteltiin lehdistössä ja miten ilmiöstä tuli valtakunnallisesti noteerattu. Teoreettisen taustan osalta käytössä on eritoten sosiologi Pierre Bourdieun kenttäteoria. Tutkimuksen aineisto käsittää 356 lehtileikettä, joiden joukossa on artikkeleja, uutisia ja mielipidekirjoituksia. Tutkimuksen löydökset keskittyvät taideilmiön sanoittamiseen ja mediakuvan kartoittamiseen. Artikkelista tulee osa Kuopion koulua koskevaa taidehistorian väitöskirjaa, jonka muita artikkeli-aiheita ovat Kuopion koulun taideteosten naiskuva ja Teemu Saukkosen taide Kuopion koulun tapausesimerkkinä.
   PubDate: 2022-11-16
   Issue No: Vol. 39, No. 3 (2022)
    
 • Itseään rukoilevat koneet

  • Authors: Tomi Sirviö
   Pages: 22 - 38
   Abstract: Tässä artikkelissa analysoin kolmea suomalaista scifiaiheista runoa. Runot ovat Markku Paasosen "Kone", Veera Antsalon "Play" ja Tomi Sonsterin "Tettiläinen". Jokainen tieteisfiktiivinen maailma on rakennettu novumin ympärille. Novum on jokin ilmiö tai keksintö, joka eroaa kirjoittajan omasta todellisuudesta ja joka on selitetty tieteellisesti. Carl Malmgrenin mukaan novumit voidaan nähdä ekstrapolatiivisina novumeina, jotka on tehty venyttämällä jokin asia tekijän omasta todellisuudesta, sekä spekulatiivisina novumeina, jotka tuovat lukijan keskelle täysin uusia todellisuuden lakeja. Nämä kaksi novumin päätyyppiä perustuvat runouden kielikuviin. Ekstrapolatiivinen novum perustuu metonymiaan ja spekulatiivinen novum metaforaan. Aluksi analysoin metaforaa ja metonymiaa novumeina, jotka konkretisoituvat runoissa. Sitten paikallistan teksteistä tieteiskirjallisuuden ja runouden yhteiset lajipiirteet. Seo-Young Chun mukaan nämä piirteet ovat 1) yksinpuhelu, 2) lyyrinen ajattomuus, 3) verbaalinen intensiivisyys, 4) musikaalisuus ja 5) poikkeavat tietoisuuden tilat. Analysoimani runot osoittavat, että koneiden hallitsema maailma on mielikuvitukseton ja tyhjä ja että nämä runot eivät toimi science fiction -runoina ilman intertekstuaalisia yhteyksiä muihin scifi-teksteihin. Ovatko nämä runot tieteiskirjallisuutta, on epäolennainen kysymys, koska scifiaiheisten runojen analysointi tieteisfiktion lajipiirteiden avulla lisää lukijan ymmärrystä oman todellisuutemme ongelmista.
   PubDate: 2022-11-16
   Issue No: Vol. 39, No. 3 (2022)
    
 • Affektiivisia yhteisöjä analysoimassa

  • Authors: Miia Tikka, Maija-Stina Larkio, Heikki Rosenholm, Kaisa Tiusanen
   Pages: 39 - 43
   Abstract: Raportti kulttuurintutkimuksen kesäkoulusta Affective Communities 10.–12.8.2022.
   PubDate: 2022-11-16
   Issue No: Vol. 39, No. 3 (2022)
    
 • Yhteisöjen rajapinnat merkityksellisen sosiaalisen tapahtumisen
         alueena

  • Authors: Hannu Rantala
   Pages: 44 - 48
   Abstract: Teksti perustuu TT Hannu Rantalan väitöskirjasta Liittyä ja irtautua – Tutkimus uskonnollisen yhteisöllisyyden rajapinnoista laadittuun lektioon, joka esitettiin väitöstilaisuudessa 3.9.2022 Helsingin yliopistossa.
   PubDate: 2022-11-16
   Issue No: Vol. 39, No. 3 (2022)
    
 • Ruotsin suomalaisuudet merkitysten ristiaallokossa

  • Authors: Tuire Liimatainen
   Pages: 49 - 54
   Abstract: Teksti perustuu FT Tuire Liimataisen väitöskirjasta Finnishnesses in Sweden – The Discursive Construction of Ethnicity in the Landscape of Social Media (Ruotsin suomalaisuudet – Etnisyyden diskursiivinen rakentuminen sosiaalisessa mediassa) laadittuun lektioon, joka on esitetty väitöstilaisuudessa 3.9.2022 Helsingin yliopistossa.
   PubDate: 2022-11-16
   Issue No: Vol. 39, No. 3 (2022)
    
 • Tervetullut folkloristin näkökulma verkkovihaan

  • Authors: Tuija Saresma
   Pages: 55 - 57
   Abstract: Arvio Karin Sandellin väitöskirjasta Parasiter och bättre folk. Affekt, performans och performativitet i näthat mot det svenska i Finland. Åbo: Åbo Universitet. 198 s.
   PubDate: 2022-11-16
   Issue No: Vol. 39, No. 3 (2022)
    
 • English abstracts

  • Authors: Lehden toimitus
   Pages: 58 - 58
   Abstract: English abstracts
   PubDate: 2022-11-16
   Issue No: Vol. 39, No. 3 (2022)
    
 • Kirjoituskutsu: Fasismin ja populismin lumo

  • Authors: Lehden toimitus
   Pages: 59 - 59
   Abstract: Suomalaisen fasismin perintö on viime vuosina ollut laajan keskustelun ja tutkimuksen kohteena (mm. Silvennoinen ym. 2016; Swanström 2018), ja sen yhteydet sotien perintöön, kansallisuusaatteeseen ja populismin ääri-ilmiöihin ovat olleet paljon esillä. Tutkimus ja keskustelu ovat kuitenkin pääasiassa kiinnittyneet poliittiseen ja yleiseen historiaan. Tämän teemanumeron
   tarkoituksena on luoda katsausta suomalaisen fasismin kulttuuriseen perintöön ja erityisesti sen affektiivisuuteen.
   PubDate: 2022-11-16
   Issue No: Vol. 39, No. 3 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.225.221.130
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-