A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  First | 1 2 3        [Sort alphabetically]   [Restore default list]

  Subjects -> SOCIOLOGY (Total: 553 journals)
Showing 401 - 382 of 382 Journals sorted by number of followers
Cahiers Jean Moulin     Open Access   (Followers: 23)
Transmotion     Open Access   (Followers: 19)
Current Research in Ecological and Social Psychology     Open Access   (Followers: 7)
Behavioural Public Policy     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Sociological Bulletin     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Finnish Journal of Social Research      Open Access   (Followers: 6)
Journal of Creativity     Open Access   (Followers: 5)
Possibility Studies & Society     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Nomadic Civilization : Historical Research / Кочевая цивилизация: исторические исследования     Open Access   (Followers: 3)
Valuation Studies     Open Access   (Followers: 2)
Sociedad y Discurso     Open Access   (Followers: 2)
Qualitative Sociology Review     Open Access   (Followers: 2)
Journal of Social Inclusion Studies     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Nordic Journal of Working Life Studies     Open Access   (Followers: 1)
Universidad, Escuela y Sociedad     Open Access   (Followers: 1)
Glottopol : Revue de Sociolinguistique en Ligne     Open Access   (Followers: 1)
Trajecta : Religion, Culture and Society in the Low Countries     Open Access  
Performance Matters     Open Access  

  First | 1 2 3        [Sort alphabetically]   [Restore default list]

Similar Journals
Journal Cover
Studia Socialia Cracoviensia
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2080-6604 - ISSN (Online) 2391-6710
This journal is no longer being updated because:
    the publisher no longer provides RSS feeds
 • Potrzeba szacunku w relacjach społecznych – od redakcji

  • Authors: Michał Drożdż
   Pages: 3 - 5
   PubDate: 2021-11-30
   DOI: 10.15633/ssc.4145
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2021)
    
 • Wartość osobowa konkretnego człowieka – szkic z zakresu antropologii
         komunikacji

  • Authors: Michał Drożdż
   Pages: 11 - 30
   Abstract: Wartość osobowa konkretnego człowieka – szkic z zakresu antropologii komunikacji. Niniejsze opracowanie ma na celu zwrócenie uwagi na podstawowy fakt bycia człowiekiem: na podstawową prawdę, że człowiek–osoba jest kimś jedynym i niepowtarzalnym. Człowiek jest tak bogatą rzeczywistością, że wysiłek odkrywania prawdy o nim, o jego istocie i tożsamości, konfrontacja koncepcji „starych” z „nowymi”, dokonuje się na różnych drogach, różnorodnymi metodami i w różnych celach, które łączy jednak wspólne przekonanie, że stawką tych pytań i odpowiedzi, nie jest tylko abstrakcyjno-spekulatywny spór, ale prawda o człowieku, prawda o nas, będąca podstawą ludzkiego dobra i szczęścia. Celem artykułu jest próba spojrzenia na człowieka jako na konkretny podmiot osobowy w swoim niepowtarzalnym człowieczeństwie zakorzeniony w obiektywnym i uniwersalnym doświadczeniu osoby ludzkiej. Nasze analizy prowadzimy z perspektywy antropologii komunikacji, która określa ramy i zasady komunikacyjnych działań człowieka. Spojrzenie na człowieka jako na konkretną osobę z jej uwarunkowaniami życia pozwala dostrzec blaski i cienie człowieczeństwa, bogactwo i biedę warunków życia ludzkiego, sprawiedliwość i niesprawiedliwość relacji społecznych, radość życia i doświadczenie krzywdy, dobro i zło ludzkich czynów, a nade wszystko daje możliwość dostrzeżenia powszechnego pragnienia szczęścia i miłości w życiu. Niniejsze analizy są także próbą odsłony i promocji zasad szacunku dla każdego konkretnego człowieka w imię uniwersalnej wartości człowieczeństwa i godności ludzkiej, która jest wspólną, obiektywną i niezbywalną cechą konstytutywną osoby ludzkiej.
   PubDate: 2021-12-30
   DOI: 10.15633/ssc.4146
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2021)
    
 • Szacunek wobec uchodźcy z Bliskiego Wschodu w mediach
         społecznościowych

  • Authors: Maria Szajny
   Pages: 31 - 48
   Abstract: Szacunek wobec uchodźcy z Bliskiego Wschodu w mediach społecznościowych. Dla organizacji humanitarnych Facebook stanowi jeden z najważniejszych społecznościowych kanałów komunikacji z odbiorcami i darczyńcami, dlatego to właśnie na tym komunikatorze została skupiona uwaga, z pominięciem Instagrama, Twittera oraz innych mediów wykorzystywanych do promocji organizacji. W artykule poruszono problematykę przedstawiania uchodźcy na Facebooku organizacji pozarządowych. Sposób, w jaki kreuje się wizerunek uchodźcy, ma wpływ na kształtowanie opinii publicznej w mediach społecznościowych. Pytanie wiodące w niniejszej pracy brzmi: czy organizacje rzetelnie przedstawiają wizerunek azylatna' W opracowaniu zostały omówione dobre praktyki służące prezentacji wizerunku uchodźcy oraz zagrożenia wynikające z niezgodnego z prawdą przedstawiania tego wizerunku. Poruszono zagadnienia związane z odpowiedzialną rolą organizacji pozarządowych w kreowaniu wizerunku uchodźcy z Bliskiego Wschodu. W artykule wykorzystano literaturę przedmiotu, analizę zawartości, analizę postów NGO metodą ilościową.
   PubDate: 2021-12-30
   DOI: 10.15633/ssc.4147
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2021)
    
 • Niebezpieczeństwa wirtualizacji życia i wartości w
         cyberprzestrzeni

  • Authors: Paweł Kaszuba
   Pages: 49 - 72
   Abstract: Niebezpieczeństwa wirtualizacji życia i wartości w cyberprzestrzeni. W niniejszych badaniach chcemy zwrócić uwagę na to, jak cyberprzestrzeń wraz ze swoimi aplikacjami stała się generatorem procesów wirtualizacji i cyfryzacji społeczeństwa, tworząc nową jakość tej przestrzeni. Zanurzenie w przestrzeni cyfrowej nie jest procesem jednorodnym, ale raczej platformą wyrażającą wiele procesów i przemian. Zmiany te dotyczą prawie każdej sfery życia człowieka, sfery prywatnej i publicznej, kulturalnej, religijnej, wychowawczej, ekonomicznej, politycznej. W ślad za rozwojem technologii cyfrowych powinna iść zarówno teoretyczna, jak i praktyczna refleksja nad jej wpływem na człowieka, a także liczne badania dotyczące powszechnego zastosowania nowych relacji człowieka do rzeczywistości wirtualnej i cyberprzestrzeni. Analizy zostały przeprowadzone na podstawie dostępnej literatury przedmiotu, uzupełnionej artykułami dostępnymi w sieci.
   PubDate: 2021-12-30
   DOI: 10.15633/ssc.4148
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2021)
    
 • Dziki zachód ludzkich żądz. Współczesne wyzwania etyczne w relacji
         człowiek – maszyna ukazane w serialu Westworld

  • Authors: Kamila Rączy, Aleksandra Mirek-Rogowska
   Pages: 73 - 86
   Abstract: Dziki zachód ludzkich żądz. Współczesne wyzwania etyczne w relacji człowiek – maszyna, ukazane w serialu Westworld. Możliwości nowych technologii stanowią spore wyzwanie etyczne dla współczesnego świata. Szczególnie mocno akcentowane są w relacji człowiek – maszyna, a co więcej w relacji maszyna – człowiek. Format serialowy Westworld to przykład aktualnego narzędzia medialnego ukazującego futurystyczną wizję istnienia świata, który składa się nie tylko z ludzi, ale z robotów przypominających do złudzenia człowieka. Produkcja ta przedstawia spektrum zagrożeń etycznych oraz dylematów moralnych ukazanych w ludzkim etosie. Serial skłania do etycznej refleksji oraz osądu moralnego dystopijnej wizji przyszłości oraz ludzkich działań. Artykuł ten to próba ukazania poshumanistycznej, technologicznej rzeczywistości w perspektywie i dobie realizacji transhumanisycztnych przemian oraz nowych perspektyw, przy równoczesnej ocenie problematyki moralnej towarzyszącej egzystencji ludzkiej. Ponadto usilna potrzeba refleksji nad istotą rozwoju nowych technologii, egzystującego w nich człowieka oraz konsekwencjami natury etycznej i egzystencjalnej, skłania medioznawców do odszukania rozwiązań powyższych problemów, tj. stosunku do ­prototypów człowieka.
   PubDate: 2021-12-30
   DOI: 10.15633/ssc.4149
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2021)
    
 • Społeczna odpowiedzialność influencera w czasie pandemii

  • Authors: Joanna Urbaś
   Pages: 89 - 107
   Abstract: Społeczna odpowiedzialność influencera w czasie pandemii. W artykule zbadano pojęcie społecznej odpowiedzialności w odniesieniu do influencerów w kontekście kryzysowej sytuacji, jaką jest światowa pandemia koronawirusa i związanej z nią akcji w mediach społecznościowych #zostańwdomu. Przedstawiono w nim przykłady odpowiedzialnego i nieodpowiedzialnego zachowania twórców internetowych i zorganizowanych kampanii społecznych we współpracy marek z influencerami.
   PubDate: 2021-12-30
   DOI: 10.15633/ssc.4150
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2021)
    
 • Obecność tematyki zaburzeń psychicznych w polskich mediach

  • Authors: Urszula Dyrcz
   Pages: 109 - 123
   Abstract: Obecność tematyki zaburzeń psychicznych w polskich mediach. Temat artykułu skupia się wokół sposobów poruszania problemów związanych z zaburzeniami psychicznymi w polskich mediach. Celem niniejszej publikacji jest zwrócenie uwagi na obecność zagadnień dotyczących zaburzeń psychicznych w polskich programach śniadaniowych, na serwerach Instagramu, jak i YouTubie. Różnica między przedstawianiem tematyki dotyczącej depresji bądź zaburzeń lękowych w mediach tradycyjnych i w mediach społecznościowych jest ogromna. Treść jest uzupełniona badaniem ankietowym przeprowadzonym na grupie internautów, które dotyczyło ich odbioru wykorzystywania mediów społecznościowych w szerzeniu rzetelnej wiedzy o zaburzeniach natury psychicznej.
   PubDate: 2021-11-30
   DOI: 10.15633/ssc.4151
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2021)
    
 • Mediatyzacja kampanii parlamentarnej we Włoszech w 2018 roku

  • Authors: Katarzyna Radwańska
   Pages: 125 - 136
   Abstract: Mediatyzacja kampanii parlamentarnej we Włoszech w 2018 roku. Za jedno z najciekawszych wydarzeń politycznych 2018 roku powszechnie uważa się wybory parlamentarne we Włoszech. 4 marca włoski naród zdecydował o zwycięstwie Ruchu Pięciu Gwiazd i Ligi. Wygranymi długiej i wyczerpującej kampanii wyborczej były partie populistyczne, które po ponad dziewięćdziesięciu dniach impasu politycznego porozumiały się z prezydentem Republiki Włoch, Sergiem Materellą, o uformowaniu rządu, który będzie przewodził krajowi z Półwyspu Apenińskiego. Tematem niniejszego artykułu jest przedstawienie komentarzy prezentowanych w mediach po ogłoszeniu wyników wyborów. Analiza pozycjonowała opinie dziennikarskie w trzech grupach tematycznych: sytuacja ekonomiczna, kryzys migracyjny oraz pozycji Republiki Włoskiej w Unii Europejskiej.
   PubDate: 2021-12-30
   DOI: 10.15633/ssc.4152
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2021)
    
 • Wybrane metody kryminalistyczne użyteczne w dziennikarstwie
         śledczym

  • Authors: Honorata Uniwersał
   Pages: 137 - 143
   Abstract: Wybrane metody kryminalistyczne użyteczne w dziennikarstwie śledczym. Praca poświęcona jest metodom kryminalistycznym w pracy reportera śledczego. Zawód dziennikarza śledczego wymaga doświadczenia, cierpliwości i wiedzy w wielu dziedzinach naukowych. Różnorodne tematyki śledztw sprawiają, że reporterzy poznają nowe zagadnienia naukowe i się ich uczą. Jedną z takich dziedzin jest kryminalistyka, szczególnie przydatna w sprawach kryminalnych. Głównym celem artykułu jest powiązanie dziedziny kryminalistyki z dziennikarstwem śledczym i przedstawienie wybranych metod kryminalistycznych. Nie stanowią one podstawowej wiedzy, którą dziennikarze nabywają na studiach, a dodatek, który staje się przydatny przy prowadzeniu śledztw.
   PubDate: 2021-11-30
   DOI: 10.15633/ssc.4153
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2021)
    
 • O dydaktyce akademickiej etyki dziennikarskiej. Recenzja książki

  • Authors: Michał Drożdż
   Pages: 147 - 150
   PubDate: 2021-12-30
   DOI: 10.15633/ssc.4154
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2021)
    
 • O poszukiwaniu fundamentów etyczności mediów. Recenzja
         książki

  • Authors: Katarzyna Drąg
   Pages: 151 - 153
   PubDate: 2021-12-30
   DOI: 10.15633/ssc.4155
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2021)
    
 • Realne wartości w wirtualnym świecie.Sprawozdanie z konferencji

  • Authors: Kamila Rączy, Anna Teler
   Pages: 155 - 157
   PubDate: 2021-12-30
   DOI: 10.15633/ssc.4156
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2021)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.211.31.134
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  First | 1 2 3        [Sort alphabetically]   [Restore default list]

  Subjects -> SOCIOLOGY (Total: 553 journals)
Showing 401 - 382 of 382 Journals sorted by number of followers
Cahiers Jean Moulin     Open Access   (Followers: 23)
Transmotion     Open Access   (Followers: 19)
Current Research in Ecological and Social Psychology     Open Access   (Followers: 7)
Behavioural Public Policy     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Sociological Bulletin     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Finnish Journal of Social Research      Open Access   (Followers: 6)
Journal of Creativity     Open Access   (Followers: 5)
Possibility Studies & Society     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Nomadic Civilization : Historical Research / Кочевая цивилизация: исторические исследования     Open Access   (Followers: 3)
Valuation Studies     Open Access   (Followers: 2)
Sociedad y Discurso     Open Access   (Followers: 2)
Qualitative Sociology Review     Open Access   (Followers: 2)
Journal of Social Inclusion Studies     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Nordic Journal of Working Life Studies     Open Access   (Followers: 1)
Universidad, Escuela y Sociedad     Open Access   (Followers: 1)
Glottopol : Revue de Sociolinguistique en Ligne     Open Access   (Followers: 1)
Trajecta : Religion, Culture and Society in the Low Countries     Open Access  
Performance Matters     Open Access  

  First | 1 2 3        [Sort alphabetically]   [Restore default list]

Similar Journals
Similar Journals
HOME > Browse the 73 Subjects covered by JournalTOCs  
SubjectTotal Journals
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.211.31.134
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-