A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> SOCIOLOGY (Total: 553 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio I – Philosophia-Sociologia
Journal Prestige (SJR): 0.311
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 0137-2025 - ISSN (Online) 2300-7540
Published by Wydawnictwo UMCS Homepage  [25 journals]
 • Title-Page and Table of Contents

  • Authors: Redaktor Naczelny
   Pages: 3 - 5
   PubDate: 2019-06-14
   DOI: 10.17951/i.2018.43.2.3-5
   Issue No: Vol. 43, No. 2 (2019)
    
 • Juan Larrea i Nowy Świat: między filozofią a mistycyzmem

  • Authors: Katrine Helene Andersen
   Pages: 9 - 25
   Abstract: Celem niniejszego opracowania była analiza mistycznych cech doświadczeń J. Larrei w Peru i Meksyku, opisanych w Orbe i Diario del Nuevo Mundo. Zostały one porównane z definicją mistycznego doświadczenia W. Jamesa. Przeprowadzono analizę ich rozwoju i realizacji w celu zbadania relacji między tym, co osobiste i absolutne w filozoficznym projekcie Larrei. Na tej podstawie wskazano, że poprzez mistycyzm Larrea porzuca indywidualne „ja” jako podmiot myślący oraz że podstawą metodologii jego metafizycznego myślenia są Orbe i Diario del Nuevo Mundo.
   PubDate: 2019-06-10
   DOI: 10.17951/i.2018.43.2.9-25
   Issue No: Vol. 43, No. 2 (2019)
    
 • Enaktywizm i solidarność' Kilka słów o międzykulturowości jako
         wyzwoleniu

  • Authors: Iwona Krupecka
   Pages: 27 - 40
   Abstract: W niniejszym tekście proponuję poszerzenie perspektywy filozofii międzykulturowej o ujęcie enaktywistyczne. Zakładam, że enaktywizm daje nowe możliwości ufundowania zasady solidarności. Koncentruję się na zaletach postrzegania człowieka jako żywego systemu autopoietycznego: życiu w i poprzez interakcje, byciu tym samym i innym zarazem, przekraczaniu granic między istotami żywymi ludzkimi i nieludzkimi. Rozważam również zagadnienie możliwości przekroczenia błędu naturalistycznego.
   PubDate: 2019-06-10
   DOI: 10.17951/i.2018.43.2.27-40
   Issue No: Vol. 43, No. 2 (2019)
    
 • Antoni Gaudí – samotność geniusza

  • Authors: Ewa Grajber
   Pages: 41 - 53
   Abstract: Antoni Gaudí to kataloński architekt, wszechstronnie uzdolniony, innowacyjny, twórczy, uznawany za geniusza. Kim właściwie jest geniusz i czy musi być skazany na samotność' To osoba obdarzona wyjątkowymi zdolnościami, jej sposób postrzegania świata i działania wychodzi poza ramy tego, co uważa się za normalne, logiczne czy akceptowalne. Zazwyczaj nie jest mu łatwo funkcjonować w społeczeństwie, wśród mniej wybitnych jednostek, gdzie często ma do spełnienia jakąś szczególną misję. Patrząc na życiorys Gaudíego, można dostrzec zmagania z administracją, zleceniodawcami projektów, które nie zawsze były realizowane, czy z wykonawcami wątpiącymi w wytrzymałość konstrukcji. Jego budowle wielokrotnie wzbudzały emocje i były przedmiotem krytyki, były pożywką dla prasy i karykaturzystów, podobnie jak ich twórca. Czy Gaudí czuł się samotny' A może samotność geniusza nie jest taka, jak my ją pojmujemy czy definiujemy'
   PubDate: 2019-06-10
   DOI: 10.17951/i.2018.43.2.41-53
   Issue No: Vol. 43, No. 2 (2019)
    
 • Filozofia wolności Barucha Spinozy w kontekście interpretacji
         kompatybilistycznej

  • Authors: Krzysztof Rojek
   Pages: 55 - 71
   Abstract: W artykule podjęto próbę ukazania filozoficznych zależności idei wolności w filozofii Barucha Spinozy w kontekście współcześnie rozwijanej idei kompatybilizmu i wybranych argumentów stosowanych przez kompatybilistów oraz libertariańskiego rozumienia wolnej woli. Celem było ukazanie możliwości interpretacji filozofii wolności Spinozy z perspektywy kompatybilizmu oraz wskazanie powodów, dla których takie porównanie jest dyskusyjne. Przedstawiona w opracowaniu analiza problemowa ma również skłaniać do podjęcia namysłu nad tym, czy w trwającym renesansie obejmującym problem istnienia wolnej woli w kontekście determinizmu można odnaleźć miejsce dla klasycznych prób rozwiązań problemu, jakie niewątpliwie stanowi panteistyczna filozofia Spinozy.
   PubDate: 2019-06-10
   DOI: 10.17951/i.2018.43.2.55-71
   Issue No: Vol. 43, No. 2 (2019)
    
 • „Niezdeterminowanie” granic poznania w znaturalizowanym relatywizmie
         pojęciowym W.V.O. Quine’a

  • Authors: Andrzej Kubić
   Pages: 73 - 92
   Abstract: W artykule opisano znaturalizowany relatywizm pojęciowy W.V.O. Quine’a w perspektywie problematyki granic wiedzy. Quine był jednocześnie relatywistą pojęciowym (mamy do wyboru wiele równoważnych pod względem epistemologicznym systemów pojęciowych) i empirycznym naturalistą (przyjmował naturalistyczną koncepcję treści empirycznej zredukowanej do pobudzeń odbieranych przez nasze powierzchnie sensoryczne w ramach behawioryzmu lingwistycznego). Ponadto bezpośrednio podejmował zagadnienie granic wiedzy, jednak jego główną intencją – jak sam zaznaczył – była przede wszystkim analiza i modyfikacja tytułowego problemu, a nie próba udzielenia na niego odpowiedzi. Krótko mówiąc, zdaniem Quine’a zagadnienie to można zredukować do kontekstu językowego.
   PubDate: 2019-06-10
   DOI: 10.17951/i.2018.43.2.73-92
   Issue No: Vol. 43, No. 2 (2019)
    
 • Realistyczna interpretacja domniemanego idealizmu G. Berkeleya

  • Authors: Cezary Mordka
   Pages: 93 - 105
   Abstract: W artykule przedstawiam próbę wskazania na to, iż dokonania Berkeleya, mimo rzekomego konsensusu, nie dają się umiejscowić w obszarze idealizmu subiektywnego. Niezależnie od sformułowań samego Berkeleya, który nie pozostawał klarowny semantycznie, daje się utrzymać tezę, iż świat nie utracił dla niego pozycji bytu realnego, tyle że realność tego świata całkowicie była uzależniona od aktywności bytu boskiego. Filozof słusznie zwrócił uwagę na nieodzowność podmiotowych ujęć w kwestii dostępu do świata. Nie mając odpowiedniej ontologii dla idei, Berkeley nie był w stanie „oderwać” idei od umysłu, lecz znaczyło to u niego „bycie dla umysłu”.  
   PubDate: 2019-06-10
   DOI: 10.17951/i.2018.43.2.93-105
   Issue No: Vol. 43, No. 2 (2019)
    
 • Pojęcie matryc M. Ostrowickiego – analiza i krytyka

  • Authors: Jacek Gurczyński
   Pages: 107 - 121
   Abstract: W artykule omówiono koncepcję matryc przedstawioną przez M. Ostrowickiego. Jest to jego oryginalna koncepcja, dotycząca sposobu rozumienia oraz istnienia rzeczywistości wirtualnej. Podstawowym pojęciem jest swoiście rozumiana matryca (matrix), w dużym stopniu ujęta na sposób cybernetyczny, co doskonale współgra z cyfrowością rzeczywistości wirtualnej. Przedstawiono krytyczną analizę dotyczącą tej koncepcji, wskazując na pewne jej niedoskonałości, leżące niestety u podstawy samego pojęcia matrycy. Należy jednak zauważyć, że była to pierwsza w pełni autorska próba całościowego, a nie tylko lokalnego, ujęcia problemu ontologii rzeczywistości wirtualnej.
   PubDate: 2019-06-10
   DOI: 10.17951/i.2018.43.2.107-121
   Issue No: Vol. 43, No. 2 (2019)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.210.85.190
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-