Subjects -> LAW (Total: 1397 journals)
    - CIVIL LAW (30 journals)
    - CONSTITUTIONAL LAW (52 journals)
    - CORPORATE LAW (65 journals)
    - CRIMINAL LAW (28 journals)
    - CRIMINOLOGY AND LAW ENFORCEMENT (161 journals)
    - FAMILY AND MATRIMONIAL LAW (23 journals)
    - INTERNATIONAL LAW (161 journals)
    - JUDICIAL SYSTEMS (23 journals)
    - LAW (843 journals)
    - LAW: GENERAL (11 journals)

LAW (843 journals)            First | 1 2 3 4 5     

Showing 801 - 354 of 354 Journals sorted by number of followers
SASI     Open Access   (Followers: 8)
Santé mentale et Droit     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Kent Law Review     Open Access   (Followers: 7)
European Convention on Human Rights Law Review     Hybrid Journal   (Followers: 5)
International Cybersecurity Law Review     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Brill Research Perspectives in International Investment Law and Arbitration     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Revista Internacional CONSINTER de Direito     Open Access   (Followers: 4)
Milan Law Review     Open Access   (Followers: 4)
Erdélyi Jogélet     Open Access   (Followers: 4)
Indigenous Peoples’ Journal of Law, Culture & Resistance     Open Access   (Followers: 3)
Review of European and Comparative Law     Open Access   (Followers: 3)
Corporate Law & Governance Review     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Acta Judicial     Open Access   (Followers: 3)
Brill Research Perspectives in Comparative Discrimination Law     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Spanish Journal of Legal Medicine     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Problems of Economics and Law     Open Access   (Followers: 3)
European Investment Law and Arbitration Review Online     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
International Journal of Culture and Modernity     Open Access   (Followers: 2)
German Law Journal     Open Access   (Followers: 2)
Italian Review of Legal History     Open Access   (Followers: 2)
European Journal of Privacy Law & Technologies     Open Access   (Followers: 2)
International Journal of Law and Politics Studies     Open Access   (Followers: 1)
Jurnal Cakrawala Hukum     Open Access   (Followers: 1)
GRUR International     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
China Law and Society Review     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Revista Jurídica Crítica y Derecho     Open Access   (Followers: 1)
Indonesian Journal of Law and Society     Open Access   (Followers: 1)
Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurí­dicos e Financeiros     Open Access   (Followers: 1)
Ihering : Cuadernos de Ciencias Jurídicas y Sociales     Open Access   (Followers: 1)
Lawsuit : Jurnal Perpajakan     Open Access   (Followers: 1)
Universitas : Revista de Filosofía, Derecho y Política     Open Access  
Revista Jurídica : Investigación en Ciencias Jurídicas y Sociales     Open Access  
Australian Year Book of International Law Online     Hybrid Journal  
Revista Interdisciplinar de Direito     Open Access  
Yearbook of International Disaster Law Online     Full-text available via subscription  
De Europa     Open Access  
MLJ Merdeka Law Journal     Open Access  
Kwartalnik Prawa Podatkowego / Tax Law Quarterly     Open Access  
VirtuaJus - Revista de Direito     Open Access  
Estudios de Derecho     Open Access  
Revista de Estudios Jurídicos y Criminológicos     Open Access  
Pagaruyuang Law Journal     Open Access  
Anuario de la Facultad de Derecho : Universidad de Extremadura (AFDUE)     Open Access  

  First | 1 2 3 4 5     

Similar Journals
Journal Cover
Problems of Economics and Law
Number of Followers: 3  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 2657-4888
Published by U of Applied Sciences in Tarnow Homepage  [4 journals]
 • Ocena wybranych preferencji podatkowych w podatku dochodowym od osób
         fizycznych w latach 2018–2020

  • Authors: Łukasz Furman, Łukasz Szerląg
   Pages: 1 - 12
   Abstract: We współczesnym systemie podatkowym w Polsce istnieje szereg rozwiązań, które pomagają obniżyć płacone zobowiązania podatkowe. Należą do nich preferencje podatkowe, dzięki którym podatnicy mogą liczyć na obniżenie należnego podatku. Jest to rozwiązanie korzystne dla podatnika. W części teoretycznej artykułu omówiono szczegółowo obowiązujące ulgi podatkowe i odliczenia dla osób fizycznych obowiązujące w badanym okresie, tj. w latach 2018–2020, co związane było z dostępnością danych. Z kolei w drugiej części artykułu przeanalizowano dane ilościowe dotyczące rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2018–2020. Podstawą analizy były informacje udostępnione przez Ministerstwo Finansów w formie publikacji elektronicznych. Przeprowadzona analiza wykazała, że zasadne jest m.in. zweryfikowanie funkcjonowania ulgi na wychowanie dzieci, ze względu na to, że nie daje pożądanych efektów stymulacyjnych.
   PubDate: 2023-02-17
   DOI: 10.55225/pel.457
   Issue No: Vol. 8, No. 1 (2023)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.230.152.133
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-