Subjects -> BUSINESS AND ECONOMICS (Total: 3570 journals)
    - ACCOUNTING (132 journals)
    - BANKING AND FINANCE (306 journals)
    - BUSINESS AND ECONOMICS (1248 journals)
    - CONSUMER EDUCATION AND PROTECTION (20 journals)
    - COOPERATIVES (4 journals)
    - ECONOMIC SCIENCES: GENERAL (212 journals)
    - ECONOMIC SYSTEMS, THEORIES AND HISTORY (235 journals)
    - FASHION AND CONSUMER TRENDS (20 journals)
    - HUMAN RESOURCES (103 journals)
    - INSURANCE (26 journals)
    - INTERNATIONAL COMMERCE (145 journals)
    - INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND AID (103 journals)
    - INVESTMENTS (22 journals)
    - LABOR AND INDUSTRIAL RELATIONS (61 journals)
    - MACROECONOMICS (17 journals)
    - MANAGEMENT (595 journals)
    - MARKETING AND PURCHASING (116 journals)
    - MICROECONOMICS (23 journals)
    - PRODUCTION OF GOODS AND SERVICES (143 journals)
    - PUBLIC FINANCE, TAXATION (37 journals)
    - TRADE AND INDUSTRIAL DIRECTORIES (2 journals)

LABOR AND INDUSTRIAL RELATIONS (61 journals)

Showing 1 - 61 of 61 Journals sorted alphabetically
Acciones e Investigaciones Sociales     Open Access   (Followers: 1)
Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales     Open Access  
Arbeiderhistorie     Full-text available via subscription  
Arbeidsrett     Full-text available via subscription  
Arbetsliv i omvandling     Open Access  
Arbetsmarknad & Arbetsliv     Open Access  
Asia Pacific Public Relations Journal     Open Access   (Followers: 1)
Australian Bulletin of Labour     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Çalışma İlişkileri Dergisi     Open Access  
Capital and Class     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Class, Race and Corporate Power     Open Access   (Followers: 2)
Coaching : Theorie & Praxis     Open Access   (Followers: 3)
Economic & Labour Market Review     Hybrid Journal   (Followers: 13)
Economic and Labour Relations Review     Hybrid Journal   (Followers: 18)
Estudios del Trabajo : Revista de la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo (ASET)     Open Access  
European Labour Law Journal     Full-text available via subscription   (Followers: 17)
Forskning & Forandring : Research and Change     Open Access  
Giornale di Diritto del Lavoro e relazioni industriali     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi     Open Access  
Indian Journal of Labour Economics     Hybrid Journal  
International Journal of Business Reflections     Open Access   (Followers: 2)
International Journal of Collaborative Enterprise     Hybrid Journal  
International Labor Rights Case Law     Hybrid Journal   (Followers: 7)
International Labour Law Reports Online     Hybrid Journal   (Followers: 11)
IZA Journal of Labor & Development     Open Access   (Followers: 4)
IZA Journal of Labor Economics     Open Access   (Followers: 17)
IZA Journal of Labor Policy     Open Access   (Followers: 5)
Journal for Labour Market Research     Open Access   (Followers: 11)
Journal of Collective Bargaining in the Academy     Open Access   (Followers: 1)
Journal of Employment Counseling     Partially Free   (Followers: 2)
Journal of Human Resources     Full-text available via subscription   (Followers: 46)
Journal of Labor and Society     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Journal of Labor Economics     Full-text available via subscription   (Followers: 88)
Journal of Participation and Employee Ownership     Hybrid Journal  
Labor e Engenho     Open Access  
Labor History     Hybrid Journal   (Followers: 24)
Labor Studies Journal     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Laboreal     Open Access  
Labos : Revista de Derecho del Trabajo y Protección Social     Open Access   (Followers: 2)
Labour & Industry     Hybrid Journal   (Followers: 12)
Labour & Law Issues     Open Access   (Followers: 6)
Lan Harremanak : Revista de Relaciones Laborales     Open Access  
Management and Labour Studies     Hybrid Journal   (Followers: 4)
MIX : Jurnal Ilmiah Manajemen     Open Access  
Mundo do Trabalho Contemporâneo     Open Access  
Nordic Journal of Working Life Studies     Open Access  
Nowadays and Future Jobs     Open Access   (Followers: 1)
Población y Sociedad     Open Access  
Project Leadership and Society     Open Access   (Followers: 1)
Quaderni di Economia del Lavoro     Full-text available via subscription  
Revista de Estudios Jurídico Laborales y de Seguridad Social     Open Access  
Revista Gestão e Desenvolvimento     Open Access  
Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo     Open Access  
Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology     Open Access   (Followers: 3)
Social and labour relations : Theory and Practice     Open Access  
Sociohistórica     Open Access  
Sociología del Trabajo     Open Access   (Followers: 1)
Søkelys på arbeidslivet (Norwegian Journal of Working Life Studies)     Open Access  
Tidsskrift for Arbejdsliv     Hybrid Journal  
Transfer - European Review of Labour and Research     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Travail et Emploi     Open Access   (Followers: 5)
Similar Journals
Journal Cover
Arbetsliv i omvandling
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 1404-8426
Published by Lunds universitet Homepage  [14 journals]
 • Professionalisering med förhinder:

  • Authors: Roland Kadefors, Gunnar Gillberg, Jan Holmer
   Pages: 44 - 44
   Abstract: Arbetslivets omvandling innebär stora förändringar för många yrkesgrupper, inte minst i offentlig sektor, där teknikutvecklingen medför nya kompetens- och behörighetskrav. Detta kan samtidigt innebära nya möjligheter till professionalisering. Vi har här följt professionaliseringsprocessen för specialistofficerare, en ny befattningskategori inom den svenska Försvarsmakten, under perioden 2006-2021, och kartlagt vilka hinder som försvårat deras professionalisering. Studien baseras på källmaterial från försvarsbeslut, utredningsrapporter, artiklar i fackpress och debattinlägg. Vidare har 20 specialistofficerare intervjuats om hur de upplever Försvarsmakten som arbetsgivare. Centralt placerade specialistofficerare, personalhandläggare och utbildare har intervjuats om sin syn på specialistofficerarnas karriär- och löneutveckling. – Vi har funnit att det råder ett stort avstånd mellan den officiella retoriken, ”specialistofficerarna är Försvarsmaktens ryggrad” och det faktiska utfallet i form av karriär- och löneutveckling. Ännu 14 år efter introduktionen av den nya befattningskategorin kan specialistofficerarna kategoriseras som en semiprofession, genom att de saknar centrala attribut som karakteriserar en klassisk profession; deras ställning i organisationen är alltjämt förhållandevis svag. Institutionella logiker som under lång tid utvecklats i Försvarsmakten motverkar etableringen av en ny profession vid sidan av den existerande officersprofessionen. Även om samarbetet på förbandsnivå ofta fungerar utmärkt så finns ett motstånd centralt i organisationen, en institutionell tröghet, som begränsar specialistofficerarnas möjligheter till karriär- och löneutveckling. Officersprofessionen uppvisar tecken på såväl utestängning som inträngning, centrala begrepp i professionsteorin. Det föreligger många likheter mellan Försvarsmakten och andra områden med etablerade klassiska professioner: hälso- och sjukvården (läkare) och Svenska kyrkan (präster), där sjuksköterskor respektive diakoner utgör yrkesgrupper som i likhet med specialistofficerarna har mött svårigheter att professionaliseras på grund av institutionella logiker färgade av en redan etablerad profession.
   PubDate: 2022-04-22
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.236.50.252
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-