Subjects -> BUSINESS AND ECONOMICS (Total: 3570 journals)
    - ACCOUNTING (132 journals)
    - BANKING AND FINANCE (306 journals)
    - BUSINESS AND ECONOMICS (1248 journals)
    - CONSUMER EDUCATION AND PROTECTION (20 journals)
    - COOPERATIVES (4 journals)
    - ECONOMIC SCIENCES: GENERAL (212 journals)
    - ECONOMIC SYSTEMS, THEORIES AND HISTORY (235 journals)
    - FASHION AND CONSUMER TRENDS (20 journals)
    - HUMAN RESOURCES (103 journals)
    - INSURANCE (26 journals)
    - INTERNATIONAL COMMERCE (145 journals)
    - INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND AID (103 journals)
    - INVESTMENTS (22 journals)
    - LABOR AND INDUSTRIAL RELATIONS (61 journals)
    - MACROECONOMICS (17 journals)
    - MANAGEMENT (595 journals)
    - MARKETING AND PURCHASING (116 journals)
    - MICROECONOMICS (23 journals)
    - PRODUCTION OF GOODS AND SERVICES (143 journals)
    - PUBLIC FINANCE, TAXATION (37 journals)
    - TRADE AND INDUSTRIAL DIRECTORIES (2 journals)

LABOR AND INDUSTRIAL RELATIONS (61 journals)

Showing 1 - 61 of 61 Journals sorted alphabetically
Acciones e Investigaciones Sociales     Open Access   (Followers: 1)
Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales     Open Access  
Arbeiderhistorie     Full-text available via subscription  
Arbeidsrett     Full-text available via subscription  
Arbetsliv i omvandling     Open Access  
Arbetsmarknad & Arbetsliv     Open Access  
Asia Pacific Public Relations Journal     Open Access   (Followers: 1)
Australian Bulletin of Labour     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Çalışma İlişkileri Dergisi     Open Access  
Capital and Class     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Class, Race and Corporate Power     Open Access   (Followers: 2)
Coaching : Theorie & Praxis     Open Access   (Followers: 3)
Economic & Labour Market Review     Hybrid Journal   (Followers: 13)
Economic and Labour Relations Review     Hybrid Journal   (Followers: 18)
Estudios del Trabajo : Revista de la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo (ASET)     Open Access  
European Labour Law Journal     Full-text available via subscription   (Followers: 17)
Forskning & Forandring : Research and Change     Open Access  
Giornale di Diritto del Lavoro e relazioni industriali     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi     Open Access  
Indian Journal of Labour Economics     Hybrid Journal  
International Journal of Business Reflections     Open Access   (Followers: 2)
International Journal of Collaborative Enterprise     Hybrid Journal  
International Labor Rights Case Law     Hybrid Journal   (Followers: 7)
International Labour Law Reports Online     Hybrid Journal   (Followers: 11)
IZA Journal of Labor & Development     Open Access   (Followers: 4)
IZA Journal of Labor Economics     Open Access   (Followers: 17)
IZA Journal of Labor Policy     Open Access   (Followers: 5)
Journal for Labour Market Research     Open Access   (Followers: 11)
Journal of Collective Bargaining in the Academy     Open Access   (Followers: 1)
Journal of Employment Counseling     Partially Free   (Followers: 2)
Journal of Human Resources     Full-text available via subscription   (Followers: 46)
Journal of Labor and Society     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Journal of Labor Economics     Full-text available via subscription   (Followers: 88)
Journal of Participation and Employee Ownership     Hybrid Journal  
Labor e Engenho     Open Access  
Labor History     Hybrid Journal   (Followers: 24)
Labor Studies Journal     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Laboreal     Open Access  
Labos : Revista de Derecho del Trabajo y Protección Social     Open Access   (Followers: 2)
Labour & Industry     Hybrid Journal   (Followers: 12)
Labour & Law Issues     Open Access   (Followers: 6)
Lan Harremanak : Revista de Relaciones Laborales     Open Access  
Management and Labour Studies     Hybrid Journal   (Followers: 4)
MIX : Jurnal Ilmiah Manajemen     Open Access  
Mundo do Trabalho Contemporâneo     Open Access  
Nordic Journal of Working Life Studies     Open Access  
Nowadays and Future Jobs     Open Access   (Followers: 1)
Población y Sociedad     Open Access  
Project Leadership and Society     Open Access   (Followers: 1)
Quaderni di Economia del Lavoro     Full-text available via subscription  
Revista de Estudios Jurídico Laborales y de Seguridad Social     Open Access  
Revista Gestão e Desenvolvimento     Open Access  
Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo     Open Access  
Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology     Open Access   (Followers: 3)
Social and labour relations : Theory and Practice     Open Access  
Sociohistórica     Open Access  
Sociología del Trabajo     Open Access   (Followers: 1)
Søkelys på arbeidslivet (Norwegian Journal of Working Life Studies)     Open Access  
Tidsskrift for Arbejdsliv     Hybrid Journal  
Transfer - European Review of Labour and Research     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Travail et Emploi     Open Access   (Followers: 5)
Similar Journals
Journal Cover
Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2339-5753
Published by Universitat Autònoma de Barcelona Homepage  [31 journals]
 • Presentació: De la gran recessió a la pandèmia: impacte sobre el
         treball i les relacions laborals

  • Authors: Pilar Carrasquer Oto
   Pages: 5 - 8
   Abstract: Presentació: De la gran recessió a la pandèmia: impacte sobre el treball i les relacions laborals
   PubDate: 2021-04-15
   DOI: 10.5565/rev/aiet.90
   Issue No: Vol. 7 (2021)
    
 • Digitalització del treball: proto-sindicalisme I cuasi-sindicalism
         post-pandemic

  • Authors: Antonio Martín Artiles
   Pages: 9 - 32
   Abstract: L’article té tres objectius: Primer, l’estudi del perfil dels treballadors de plataformes digitals, que es caracteritzen per ser relativament joves i qualificats. Segon, l’estudi de les noves formes d’organització empresarial i la desconstrucció de la relació d’ocupació. Tercer, l’emergència de noves formes de representació i organització dels treballadors. Les noves formes d’organització són diverses, com ara associacions professionals, cooperatives, mútues i sindicats. Les estratègies d’organització neixen des de “baix”, des dels propis treballadors. Però també hi ha iniciatives “des de dalt”, impulsades pels sindicats. Hem distingit tres formes d´organització: proto-sindicalisme, cuasi-unionisme i sindicalisme. La digitalització amenaça als sindicats, però també ofereix una oportunitat per a la revitalització en les seves formes de comunicació.
   PubDate: 2021-04-15
   DOI: 10.5565/rev/aiet.91
   Issue No: Vol. 7 (2021)
    
 • Teletreball i call center. la experiència mexicana durant la
         pandèmia en 2020

  • Authors: Alfredo Hualde Alfaro, Jordy Micheli
   Pages: 33 - 55
   Abstract: Arran de la pandèmia de la Covid-19 durant l'any 2020, un nombre significatiu de call center van traslladar les seves operacions totalment o parcialment als domicilis dels operadors. Aquest fenomen va modificar la manera d'operar dels call center i va donar lloc a experiències inèdites tant en les formes d'organització del treball com en la pròpia experiència dels operadors. En aquest article descrivim alguns aspectes d'aquesta experiència en base a allò observat en els call center de Mèxic per mitjà d'entrevistes amb operadors a la Ciutat de Mèxic i Tijuana. El fenomen permet reflexionar sobre els reptes organitzatius i normatius de portar l'operació dels call center al terreny del home office en una activitat eminentment presencial que al mateix temps s'està veient afectada pels efectes de l'automatització. En funció d'aquesta experiència, és pertinent preguntar-se si la deslocalització observada en els call center serà un fenomen passatger o els call center formaran part de les activitats híbrides en les quals es combini la presència física en el centre de treball amb l'activitat virtual.
   PubDate: 2021-04-15
   DOI: 10.5565/rev/aiet.92
   Issue No: Vol. 7 (2021)
    
 • El control del teletreball en temps de la covid-19

  • Authors: Oscar Molina, Alejandro Godino, Alba Molina
   Pages: 57 - 70
   Abstract: La crisi sanitària generada per la Covid-19 —i les mesures de distanciament social i confinament implementades per a fer-li front— ha impulsat el teletreball així com el debat sobre la seva implementació i beneficis. A partir dels resultats d'una enquesta realitzada en les primeres setmanes de confinament a Espanya, aquest article explora els mecanismes de control del rendiment laboral de persones teletreballant, així com la seva incidència sobre la base de determinades variables individuals, organitzatives i sectorials. Els resultats mostren la translació de pràctiques pròpies del presencialisme a l'àmbit del treball remot, que, combinat amb el seguiment d'objectius i l'absència de registre horari, poden suposar un obstacle per a garantir el dret a la desconnexió. Els resultats es complementen amb una discussió sobre la literatura existent sobre el control del teletreball i l'anàlisi dels canvis reguladors més recents en relació amb el teletreball, el treball flexible i el dret a la desconnexió.
   PubDate: 2021-04-15
   DOI: 10.5565/rev/aiet.93
   Issue No: Vol. 7 (2021)
    
 • Noves formes d’ocupació i transformacions del treball

  • Authors: Alberto Riesco-Sanz
   Pages: 71 - 78
   Abstract: La movilización de la fuerza de trabajo, su vinculación a una cierta secuencia de actividades en los procesos de creación de riqueza, asume hoy combinaciones cada vez más complejas. La relación de empleo tradicional —conformada en Europa en torno al principio de subordinación jurídica del trabajador y de la participación regular de éste en el seno de una empresa de fronteras bien definidas— se enfrenta hoy a un proceso de transformación que tensiona las fronteras tradicionales del trabajo asalariado, así como sus mecanismos e instituciones fundamentales. Nos enfrentamos así a un escenario en el que la movilización y subordinación de los productores se lleva a cabo, a menudo, al margen de los mecanismos e instituciones de la relación de empleo tradicional (estatuto de empleo asalariado, contrato de trabajo, forma-empresa, negociación colectiva, etc.), abriendo con ello no pocos desafíos en materia de protección de los derechos de los trabajadores.
   PubDate: 2021-04-15
   DOI: 10.5565/rev/aiet.94
   Issue No: Vol. 7 (2021)
    
 • L’impacte de la covid sobre les relacions d’ocupació i el
         treball

  • Authors: María Vallecillo Gámez
   Pages: 79 - 100
   Abstract: Assistim a un marc en el qual l'enfonsament de l'economia, a conseqüència de la crisi sanitària i de les mesures adoptades per a fer-li front, ha actuat de manera desigual, encara que generalitzada, sobre l'entramat econòmic i, en conseqüència, sobre el comportament de l'ocupació. L'estat d'alarma i el confinament de la població han fet mossa en aquelles activitats lligades en major mesura als comportaments socials. El canvi més profund s'ha realitzat en l'ocupació amb la introducció de noves formes i la remodelació de les relacions de treball amb l'objectiu de mitigar els efectes de la crisi. Tot això perfila perspectives diferencials en l'àmbit de l'ocupació. En aquest treball fem un repàs per les institucions més implicades en el canvi.
   PubDate: 2021-04-15
   DOI: 10.5565/rev/aiet.95
   Issue No: Vol. 7 (2021)
    
 • Treball a distància i drets col·lectius en el reial decret llei 28/2020
         de treball a distància

  • Authors: Alberto Pastor Martínez
   Pages: 101 - 121
   Abstract: L'art. 19 del RDL 28/2020 efectua per primera vegada una regulació específica dels drets col·lectius en l'àmbit del treball a distància. La norma legal estableix un principi general d'igualtat en la titularitat i exercici d'aquests drets, i habilita a la negociació col·lectiva perquè pugui establir les condicions que garanteixin aquest mandat d'igualtat. Addicionalment, imposa obligacions específiques a les empreses amb treballadors a distància que tracten de garantir el desenvolupament de l'activitat representativa dels òrgans de representació unitària i sindical. Així, a més d'una obligació genèrica de subministrar els elements precisos per al desenvolupament de la seva activitat representativa, la norma estableix obligacions específiques que tracten de garantir una efectiva accessibilitat i comunicació entre els representants legals i les persones treballadores a distància i entre aquestes entre si.
   PubDate: 2021-04-15
   DOI: 10.5565/rev/aiet.96
   Issue No: Vol. 7 (2021)
    
 • El paper de les polítiques actives d'ocupació en les trajectòries
         laborals inestables de la població jove

  • Authors: Joan Verd Pericás, Joan Rodríguez-Soler, Alejandro González Heras
   Pages: 123 - 152
   Abstract: La situació del col·lectiu de joves en relació amb la seva inserció en el mercat de treball és una constant en les agendes institucionals i de recerca en el marc de la Unió Europea. Les recents crisis econòmiques i sanitàries no han fet més que augmentar la preocupació per la inserció d'aquest col·lectiu. Les polítiques actives d'ocupació han estat un dels instruments utilitzats per millorar la inserció laboral de les persones joves. No obstant això, l'orientació d'aquestes polítiques ha estat posada en dubte a causa de l'escassa efectivitat que sovint han mostrat. La perspectiva longitudinal adoptada en l’article permet aprofundir en la comprensió del paper que les polítiques actives d'ocupació poden tenir en les trajectòries o itineraris d'inestabilitat laboral del col·lectiu de joves. Els resultats apunten a una escassa capacitat d'aquestes polítiques a l'hora de modificar les trajectòries juvenils i a la baixa percepció que les persones joves tenen d'elles com a instruments correctors o de millora de les seves trajectòries.
   PubDate: 2021-04-15
   DOI: 10.5565/rev/aiet.97
   Issue No: Vol. 7 (2021)
    
 • L’accés a les TIC per al desenvolupament de l’activitat
         representativa laboral a l’empresa

  • Authors: Xavier Solà i Monells
   Pages: 153 - 170
   Abstract: L’accés a les eines de comunicació digital existents a l’empresa, com el correu electrònic o la intranet, són essencials per tal que els òrgans de representació unitària i sindical puguin desenvolupar les seves funcions de forma adequada. El nostre marc legal no ha garantit mai aquest accés, però a través de la STC 281/2005, de 7 de novembre, es va reconèixer, amb fonament al contingut essencial de la llibertat sindical, un dret d’ús en relació a aquestes eines quan s’hagin implantat al procés productiu i siguin aptes pel desenvolupament de l’activitat representativa. No obstant, els límits imposats per la pròpia jurisprudència constitucional a aquest dret d’ús i la forma com els ha aplicat la jurisdicció ordinària, han generat a la pràctica un obstacle important, sovint insuperable. És imprescindible abordar l’actualització del marc legal sobre les eines de comunicació de les representacions laborals, per tal d’assegurar, des de la norma heterònoma i amb caràcter general, que puguin utilitzar els canals empresarials de comunicació digital per a l’exercici de les seves funcions.
   PubDate: 2021-04-15
   DOI: 10.5565/rev/aiet.98
   Issue No: Vol. 7 (2021)
    
 • La relació entre el teletreball i la conciliació de la vida laboral i
         familiar: el paper de la normativa i la negociació col·lectiva

  • Authors: Carolina Gala Durán
   Pages: 171 - 185
   Abstract: La recent regulació del teletreball a través del Reial decret llei 28/2020 planteja diverses qüestions i, entre aquestes, la relació que pot existir entre aquesta modalitat de prestació de serveis i el dret a la conciliació de la vida laboral i familiar de les persones treballadores. L'objectiu d'aquest treball és analitzar, a nivell de la Unió Europea, estatal, autonòmic i local, la forma en que es relacionen tots dos conceptes, així com la visió que es té d'ells. També s'aborda el paper de la negociació col·lectiva en aquesta matèria.
   PubDate: 2021-04-15
   DOI: 10.5565/rev/aiet.99
   Issue No: Vol. 7 (2021)
    
 • La crisi de la covid-19 i el seu impacte als treballs: una oportunitat
         perduda'

  • Authors: Vicent Borràs Català, Sara Moreno Colom
   Pages: 187 - 209
   Abstract: L’objectiu de l'article és analitzar l'impacte de gènere de la crisi de la Covid-19 sobre els canvis que es venien donant en la distribució dels temps de treballs entre dones i homes abans de la pandèmia. Aquests canvis, tant a nivell internacional com nacional, assenyalaven una disminució del temps dedicat al treball domèstic per part de les dones i un augment del temps dedicat a la cura de criatures per part dels homes. La hipòtesi de partida subratlla que la major càrrega de treball domèstic i de cures que suposa el confinament de la població recau, principalment, sobre les dones. A partir d'una estratègia metodològica de caràcter qualitatiu, es presenten diferents rutines de confinament, així com el discurs de dones i homes sobre el treball a distància. Com a conclusió s'apunta que la crisi de la Covid-19 representa una oportunitat perduda per avançar en la corresponsabilitat dels treballs i la revalorització de les tasques domèstiques.
   PubDate: 2021-04-15
   DOI: 10.5565/rev/aiet.100
   Issue No: Vol. 7 (2021)
    
 • Ressenya de Castillo (dir.) (2020). Cien años del Ministerio de
         Trabajo en España

  • Authors: Francisco Pérez Amorós
   Pages: 211 - 222
   Abstract: Ressenya de Castillo (dir.) (2020). Cien años del Ministerio de Trabajo en España
   PubDate: 2021-04-15
   DOI: 10.5565/rev/aiet.101
   Issue No: Vol. 7 (2021)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.236.50.252
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-