Subjects -> POLITICAL SCIENCE (Total: 1097 journals)
    - CIVIL RIGHTS (16 journals)
    - INTERNATIONAL RELATIONS (148 journals)
    - POLITICAL SCIENCE (898 journals)
    - POLITICAL SCIENCES: GENERAL (35 journals)

POLITICAL SCIENCE (898 journals)            First | 1 2 3 4 5     

Showing 801 - 281 of 281 Journals sorted alphabetically
Strategic Survey     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Středoevropské politické studie / Central European Political Studies Review     Open Access  
Studia Białorutenistyczne     Open Access  
Studia Orientalia Electronica     Open Access  
Studia z Polityki Publicznej     Open Access  
Studies in Conflict & Terrorism     Hybrid Journal   (Followers: 390)
Studies in Ethnicity and Nationalism     Hybrid Journal   (Followers: 15)
Studies in Indian Politics     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Studies of Transition States and Societies     Open Access   (Followers: 1)
Swiss Political Science Review     Hybrid Journal   (Followers: 10)
TalTech Journal of European Studies     Open Access  
Tangent     Hybrid Journal  
Tapestries : Interwoven voices of local and global identities     Open Access  
TEKA of Political Science and International Relations     Open Access  
Temas de Nuestra América. Revista de Estudios Latinoaméricanos     Open Access  
Temas y Debates     Open Access  
Temiminós Revista Científica     Open Access  
Tensões Mundiais     Open Access  
Teoría y Praxis     Open Access  
Terra : Revista de Desarrollo Local     Open Access  
Territories : A Trans-Cultural Journal of Regional Studies     Open Access   (Followers: 1)
Territory, Politics, Governance     Hybrid Journal  
Terrorism and Political Violence     Hybrid Journal   (Followers: 295)
Textos y Contextos     Open Access  
The African Review     Full-text available via subscription  
The American Prospect     Free  
The Black Scholar     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
The Economist - Leaders     Full-text available via subscription   (Followers: 26)
The Economist - United States     Full-text available via subscription   (Followers: 13)
The Journal of Legislative Studies     Hybrid Journal   (Followers: 13)
The Latin Americanist     Hybrid Journal   (Followers: 4)
The Political Quarterly     Hybrid Journal   (Followers: 9)
The Review of Black Political Economy     Hybrid Journal   (Followers: 2)
The Review of International Organizations     Hybrid Journal   (Followers: 16)
The Round Table: The Commonwealth Journal of International Affairs     Hybrid Journal   (Followers: 5)
The Sixties: A Journal of History, Politics and Culture     Hybrid Journal   (Followers: 9)
The Washington Quarterly     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Theoria     Open Access   (Followers: 3)
Theory & Event     Full-text available via subscription   (Followers: 14)
Third World Thematics : A TWQ Journal     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Thought and Practice : A Journal of the Philosophical Association of Kenya     Open Access  
Thunderbird International Business Review     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Tijdschrift voor HRM     Open Access  
Tla-Melaua : Revista de Ciencias Sociales     Open Access  
Torture Journal     Open Access   (Followers: 1)
Torun International Studies     Open Access  
Totalitarismus und Demokratie : Zeitschrift für internationale Diktatur- und Freiheitsforschung     Hybrid Journal   (Followers: 1)
TRaNS : Trans-Regional-and-National Studies of Southeast Asia     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Transformation: Critical Perspectives on Southern Africa     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Transnational Legal Theory     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Trayectorias Humanas Trascontinentales : TraHs     Open Access  
Trenzar : Revista de Educación Popular, Pedagogía Crítica e Investigación Militante     Open Access  
TRIM. Tordesillas : Revista de investigación multidisciplinar     Open Access  
Turkish Studies     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Twentieth Century Communism     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Twentieth-Century China     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Ufahamu : A Journal of African Studies     Open Access   (Followers: 1)
Undergraduate Journal of Politics and International Relations     Open Access  
Universidad de La Habana     Open Access  
Universitas : Revista de Filosofía, Derecho y Política     Open Access   (Followers: 2)
Utilitas     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Utopia y Praxis Latinoamericana     Open Access  
Violence Against Women     Hybrid Journal   (Followers: 59)
Vlast' (The Authority)     Open Access  
WEDANA : Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi     Open Access  
West African Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
West European Politics     Hybrid Journal   (Followers: 51)
Whitehall Papers     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Wirtschaftsdienst     Hybrid Journal   (Followers: 5)
World Affairs     Hybrid Journal   (Followers: 13)
World Food Policy     Hybrid Journal   (Followers: 3)
World Future Review     Hybrid Journal   (Followers: 1)
World Politics     Hybrid Journal   (Followers: 155)
World Today, The     Full-text available via subscription   (Followers: 8)
Youth and Globalization     Hybrid Journal  
Zeitschrift für Friedens- und Konfliktforschung ZeFKo : Studies in Peace and Conflict     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Zeitschrift für Politikwissenschaft : Journal of Political Science     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Zeitschrift für Religion, Gesellschaft und Politik     Hybrid Journal  
Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft     Hybrid Journal   (Followers: 17)
Култура / Culture     Open Access   (Followers: 1)
Управление / Upravlenie     Open Access  
Філософія та політологія в контексті сучасної культури (Philosophy and Political Science in the Context of Modern Culture)     Open Access  

  First | 1 2 3 4 5     

Similar Journals
Journal Cover
Studia z Polityki Publicznej
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2391-6389 - ISSN (Online) 2719-7131
Published by SGH Publishing House Homepage  [1 journal]
 • Wybory parlamentarne we Wspólnotach Autonomicznych Galicja i Kraj Basków
         w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2

  • Authors: Justyna Salamon
   Abstract: Zakres przedmiotowy artykułu obejmuje analizę przebiegu i rezultatów wyborów do parlamentu we Wspólnotach Autonomicznych Galicji oraz Kraju Basków, które odbyły się 12 lipca 2020 r. W Galicji jako pierwszej ze Wspólnot Autonomicznych rząd hiszpański wprowadził ostatnią fazę ograniczeń związaną z najłagodniejszymi obostrzeniami w czasie pandemii koronawirusa, tzw. nueva normalidad (obowiązywała od 15 czerwca 2020 r.). Oznaczało to, że wybory w Galicji przeprowadzono w czasie obowiązywania strefy 3 (tzw. zielonej, od 8 czerwca 2020 r.), w której wprowadzono najniższy stopnień ograniczeń. Z kolei w Kraju Basków pierwotnie wybory zaplanowano na 5 kwietnia 2020 r. Z powodu obowiązywania od marca 2020 r. estado de alarma (stanu alarmu) wybory zostały przełożone w obu tych Wspólnotach Autonomicznych. W trakcie analizy zwrócono również uwagę na frekwencję wyborczą oraz na rozłożenie głosów oddanych na poszczególne partie polityczne.
   PubDate: pon, 06 cze 2022 18:07:43 +000
    
 • Wybory korespondencyjne w Bawarii 29 marca 2020 r. a COVID-19. Analiza
         empiryczna na tle debaty o zasadności organizacji wyborów w czasie
         pandemii

  • Authors: Arkadiusz Radwan; Sonia Horonziak
   Abstract: W marcu 2020 r., a więc w czasie trwania pandemii COVID-19, w Bawarii odbyły się wybory samorządowe: 15 marca - pierwsza tura wyborów (w formie tradycyjnej oraz korespondencyjnej), a 29 marca - druga tura (jedynie w formie korespondencyjnej). Zmiana reguł głosowania między I a II turą nastąpiła w atmosferze politycznej zgody, za aprobatą wszystkich frakcji parlamentarnych. Druga tura była zorganizowana w okręgach, w których głosowanie w pierwszej turze nie przyniosło rozstrzygnięcia. Takich okręgów było 34, spośród ogólnej liczby 96 bawarskich okręgów wyborczych. W ten sposób wytworzyła się próba badawcza obejmująca wspomniane 34 okręgi, losowo i równomiernie rozproszone po terytorium całego landu, oraz próba kontrolna obejmująca pozostałe 62 okręgi. Celem niniejszego artykułu jest zweryfikowanie hipotezy głoszącej, że zorganizowanie w Bawarii w marcu 2020 r., tj. w czasie trwania pandemii, wyborów w formie korespondencyjnej doprowadziło do wzrostu liczby przypadków COVID-19. Wyniki tego badania mogą być interesujące dla toczonej w Polsce w kwietniu i maju 2020 r. - i nigdy ostatecznie nierozstrzygniętej - dyskusji na temat zasadności organizacji wyborów korespondencyjnych w czasie pandemii pod względem bezpieczeństwa epidemiologicznego. Przykład Bawarii był bowiem przywoływany zarówno przez zwolenników, jak i przeciwników zorganizowania w Polsce wyborów prezydenckich w formie wyborów "kopertowych" - odpowiednio jako argument na rzecz albo przeciwko przeprowadzeniu głosowania zgodnie z pierwotnie przyjętym kalendarzem wyborczym. W niniejszym artykule zaprezentowano dane empiryczne oraz zaproponowano ich interpretację celem weryfikacji sformułowanej wyżej hipotezy, a przez to rozstrzygnięcie wzmiankowanej dyskusji na temat epidemiologicznego wymiaru wyborów korespondencyjnych.
   PubDate: pon, 06 cze 2022 17:48:48 +000
    
 • Wybrane problemy związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w
         toku kadencji w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

  • Authors: Agata Pyrzyńska
   Abstract: Celem opracowania jest analiza problematyki wyborów uzupełniających i przedterminowych przypadających w czasie trwania pandemii COVID-19 w Polsce. Rozważaniom poddano w szczególności charakter takich wyborów. Liczne ograniczenia, w tym chociażby w zakresie przemieszczania się czy gromadzenia, nie pozostawały bez wpływu na przebieg i realizację zasadniczych funkcji wyborów. Celem analizy jest także określenie, czy w świetle obowiązujących przepisów dopuszczalna jest zmiana terminu głosowania w zarządzonych wyborach samorządowych przypadających w trakcie trwania pandemii COVID-19. Odnotować bowiem należy, że w okresie od marca do kwietnia 2020 r., a następnie od listopada 2020 r. do czerwca 2021 r. praktyka ta stała się niemal powszechna. Rozstrzygnięcie tego problemu ma istotne znaczenie, gdyż każdy akt zarządzający wybory ze swej istoty powinien stanowić gwarancję przeprowadzenia wyborów w ściśle określonych ramach czasowych, przy zachowaniu terminów wynikających z kalendarza wyborczego, a nadto - każde działanie organu powinno znajdować oparcie w przepisach prawa. Występująca w czasie pandemii praktyka prolongowania terminu głosowania w wyborach lokalnych osłabiła tak rozumiany - gwarancyjny - charakter czynności zarządzenia wyborów, inspirując jednocześnie do dyskusji nad prawną dopuszczalnością takich działań. W artykule wykorzystano metodę formalnoprawną oraz dokonano analizy dorobku doktryny i judykatury.
   PubDate: pon, 06 cze 2022 17:42:10 +000
    
 • Powszechność w głosowaniu korespondencyjnym w dobie
         COVID-19. Wybrane zagadnienia

  • Authors: Piotr Kobylski
   Abstract: W artykule omówiono jedną z instytucji systemu wyborczego w dobie pandemii COVID-19. Wybory to proces wybierania przez obywateli przedstawicieli na określone stanowiska. Istotne w tym kontekście są sposób i zasady przeprowadzania elekcji, tak by zachowana została jej fundamentalna reguła - powszechność. Chociaż od 1989 r. obowiązywało kilkanaście ordynacji wyborczych, a tradycyjny model oddania głosu w lokalu wyborczym nadal funkcjonował, to polski ustawodawca przewidział także głosowanie korespondencyjne oraz za pośrednictwem pełnomocnika. Z uwagi na ryzyko związane z pandemią COVID-19 wydawać by się mogło, że dalsze zmiany w polskim Kodeksie wyborczym będą niezbędne. Dostosowanie nowych przepisów do Konstytucji RP z 1997 r. okazało się jednak dla krajowego ustawodawcy zbyt ambitnym zadaniem. Niniejsze opracowanie ma charakter empiryczny - to studium przypadku konkretnego działania legislacyjnego pokazanego w ujęciu porównawczym na przykładzie Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
   PubDate: pon, 06 cze 2022 17:37:56 +000
    
 • Dyfuzja polityki publicznej w systemach federalnych podczas stanu
         wyjątkowego. Upowszechnianie polityki lockdownu podczas pandemii COVID-19
         w Stanach Zjednoczonych

  • Authors: Sharon Elhadad; Udi Sommer
   Abstract: Niniejszy artykuł przedstawia ujednolicony model dyfuzji polityki publicznej w celu analizy szybkości przyjmowania stanowych polityk lockdownu w systemie federalnym podczas pandemii COVID-19. Został tu zbudowany zmodyfikowany ujednolicony model w celu lepszego zrozumienia dyfuzji polityki publicznej w kontekstach, w których istniejące modele nie spełniają oczekiwań. Wyróżniono trzy główne kanały dyfuzji polityki publicznej: regionalny, wertykalny i wewnętrzny. Artykuł zawiera empiryczny test modelu na przykładzie Stanów Zjednoczonych i stwierdza, że efekty wertykalne, takie jak wyższe oceny poparcia dla prezydenta Donalda Trumpa, a także stosunkowo wysoki udział federalnego wsparcia finansowego na walkę z COVID-19, mają silny pozytywny związek z szybkością przyjmowania lockdownu. Ponadto ważne są również pewne efekty wewnętrzne - wyższe oceny akceptacji gubernatorów są pozytywnie powiązane z szybkością polityki przyjmowania lockdownu w całym stanie, podobnie jak wydatki stanowe i lokalne, demokratyczne rządy i świadomość ludności na temat wirusa. Jednak inne czynniki wewnętrzne, takie jak rygorystyczne stanowe polityki lockdownu i względny odsetek zgonów z powodu COVID-19 na poziomie stanowym, były minimalnie związane z szybkością przyjmowania polityki lockdownów. Co zaskakujące, w przeciwieństwie do wcześniejszych badań, horyzontalne efekty regionalne nie odegrały znaczącej roli w analizie - szybkość przyjmowania polityki lockdownu przez sąsiednie państwa nie ma związku z tempem przyjmowania lockdownu w całym kraju. Ogólnie rzecz biorąc, wyniki sugerują silny wpływ czynników politycznych na szybkość wdrażania polityki lockdownu w Stanach Zjednoczonych na poziomie stanowym.
   PubDate: pon, 06 cze 2022 17:30:30 +000
    
 • Pandemiczne wyzwania a polityka publiczna. Refleksje nad administracją
         wyborczą w największej demokracji świata

  • Authors: Hepzibah Beulah C
   Abstract: Demokratyczne wybory stanowią ogromne wyzwanie dla każdego rządu podczas kryzysu, np. pandemii COVID-19. Szczególnie w kraju takim jak Indie, w którym blisko 18% światowej populacji stanowi zarówno niechętną, jak i chętną do głosowania bazę około 911 mln ludzi w czasie rozprzestrzeniania się koronawirusa zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich kraju. Pierwsze demokratyczne wybory na dużą skalę podczas pandemii z powodzeniem odbyły się w stanie Bihar w północnych Indiach z udziałem ponad 90 mln wyborców, co samo w sobie było zdumiewającym wyczynem. Model przyjęty przez Koreę Południową cechujący się najwyższą frekwencją dał wgląd władzom indyjskim w przebieg wyborów. Indyjska Komisja Wyborcza, niezależny organ statutowy, któremu powierzono zadanie przeprowadzenia wolnych i uczciwych wyborów, zezwoliła na wirtualny tryb prowadzenia kampanii i zarekomendowała konkretne wytyczne dotyczące głosowania. Zmiany zasad niosą głębokie implikacje dla znacznego ograniczenia zatłoczonych kampanii, co było synonimem indyjskiej demokracji. Administracja wyborcza została przeanalizowana w tym badaniu na tle wielkich zmian w indyjskiej machinie wyborczej. Aspekty, które podejmuje niniejsze badanie, obejmują: (i) zalety i wady działań podejmowanych przez regulatorów; (ii) pozytywne i negatywne reakcje partii politycznych; oraz (iii) zdrowie i bezpieczeństwo wyborców. Badanie kończy się potwierdzeniem danych na temat sukcesu wyborów w Bihar i mądrego wyboru rządu indyjskiego, który wykorzystał okazję, kierując się wskazówkami z Korei Południowej.
   PubDate: pon, 06 cze 2022 17:25:05 +000
    
 • Błąd "wyborów naukowych" w erze COVID. Odkrywanie wyzwań związanych z
         zarządzaniem wyborami 2020-2021 w Ugandzie

  • Authors: Norman Sempijja; Paula Mora Brito
   Abstract: Pandemia COVID-19 rozpoczęła się w okresie, gdy w Ugandzie miały się odbyć wybory prezydenckie i parlamentarne, co stanowiło wyzwanie dla bezpieczeństwa ludności. Partia rządząca (Narodowy Ruch Oporu) stanęła wobec sytuacji przekazania władzy przewodniczącemu parlamentu, gdyby wybory miały się nie odbyć. Aby złagodzić problemy związane ze zdrowiem publicznym i utrzymać władzę, rząd zgodził się na proces wyborczy bez kampanii publicznych. Zamiast tego miały zostać przeprowadzone kampanie w radiu, telewizji i mediach społecznościowych, w tak zwanych "wyborach naukowych". Jednak w kraju ogarniętym masową korupcją polityczną i biurokratyczną oraz z zakorzenionym reżimem, który stosuje przemoc wobec przeciwników, niewiele uwagi poświęcono sprawiedliwości tego procesu, zwłaszcza w kwestii dostępu opozycji do zasobów medialnych. I odwrotnie, ponieważ w wyborach chodzi o tłumy i popisy, Ugandyjska Komisja Wyborcza zmagała się z ciągle ewoluującym procesem kampanii wyborczej, zwłaszcza że na szlaku kampanii kandydatów politycznych pojawiły się spore spontaniczne tłumy. Opozycja potrzebuje dużego tłumu dla legitymizacji i pokazania popularności. Partia rządząca użyła przemocy wobec członków opozycji pod pretekstem egzekwowania standardowych procedur operacyjnych w celu zapobiegania COVID-19, ale jej kandydaci mogli gromadzić tłumy. Doprowadziło to do radykalizacji części opozycji, która wykorzystywała media do wzywania do przemocy i czystek etnicznych. Opisane w artykule badanie jakościowe sprawdza, w jakim stopniu proces "wyborów naukowych" został zaprojektowany w celu uzyskania sprawiedliwego wyniku wyborów w 2021 r. w Ugandzie. Badanie wykorzystuje teorię racjonalnego wyboru do zbadania kalkulacji różnych interesariuszy. Opiera się na danych wtórnych, zwłaszcza doniesieniach medialnych, ale także na danych pierwotnych z raportów, mediów społecznościowych i przemówień kluczowych postaci ze sceny politycznej Ugandy. Z badania wynika, że niezależna komisja wyborcza miała do czynienia z dwoma wysoce wyrafinowanymi przeciwnikami i nie miała możliwości ani sprawczości do egzekwowania reguł w grze politycznej. Ostatecznie okazało się, że kluczowe aspekty procesu "wyborów naukowych" były niesprawcze i nie przyniosły sprawiedliwego wyniku wyborów w 2021 r. w Ugandzie.
   PubDate: pon, 06 cze 2022 17:18:21 +000
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.192.114.32
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-