Subjects -> POLITICAL SCIENCE (Total: 1097 journals)
    - CIVIL RIGHTS (16 journals)
    - INTERNATIONAL RELATIONS (148 journals)
    - POLITICAL SCIENCE (898 journals)
    - POLITICAL SCIENCES: GENERAL (35 journals)

POLITICAL SCIENCE (898 journals)            First | 1 2 3 4 5     

Showing 801 - 281 of 281 Journals sorted alphabetically
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne     Open Access  
Stability : International Journal of Security and Development     Open Access   (Followers: 7)
State Politics & Policy Quarterly     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Statistics and Public Policy     Open Access   (Followers: 3)
Stato, Chiese e pluralismo confessionale     Open Access   (Followers: 1)
Strategic Survey     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Středoevropské politické studie / Central European Political Studies Review     Open Access  
Studia Białorutenistyczne     Open Access  
Studia Orientalia Electronica     Open Access  
Studia z Polityki Publicznej     Open Access  
Studies in Conflict & Terrorism     Hybrid Journal   (Followers: 378)
Studies in Ethnicity and Nationalism     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Studies in Indian Politics     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Studies of Transition States and Societies     Open Access   (Followers: 1)
Swiss Political Science Review     Hybrid Journal   (Followers: 10)
TalTech Journal of European Studies     Open Access  
Tangent     Hybrid Journal  
Tapestries : Interwoven voices of local and global identities     Open Access  
TEKA of Political Science and International Relations     Open Access  
Temas de Nuestra América. Revista de Estudios Latinoaméricanos     Open Access  
Temas y Debates     Open Access  
Temiminós Revista Científica     Open Access  
Tensões Mundiais     Open Access   (Followers: 1)
Teoría y Praxis     Open Access  
Terra : Revista de Desarrollo Local     Open Access  
Territories : A Trans-Cultural Journal of Regional Studies     Open Access   (Followers: 1)
Territory, Politics, Governance     Hybrid Journal  
Terrorism and Political Violence     Hybrid Journal   (Followers: 304)
Textos y Contextos     Open Access  
The African Review     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
The American Prospect     Free  
The Black Scholar     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
The Economist - Leaders     Full-text available via subscription   (Followers: 28)
The Economist - United States     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
The Journal of Legislative Studies     Hybrid Journal   (Followers: 14)
The Latin Americanist     Hybrid Journal   (Followers: 4)
The Political Quarterly     Hybrid Journal   (Followers: 9)
The Review of Black Political Economy     Hybrid Journal   (Followers: 2)
The Review of International Organizations     Hybrid Journal   (Followers: 19)
The Round Table: The Commonwealth Journal of International Affairs     Hybrid Journal   (Followers: 8)
The Sixties: A Journal of History, Politics and Culture     Hybrid Journal   (Followers: 10)
The Washington Quarterly     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Theoria     Open Access   (Followers: 3)
Theory & Event     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
Third World Planning Review     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Third World Thematics : A TWQ Journal     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Thought and Practice : A Journal of the Philosophical Association of Kenya     Open Access  
Thunderbird International Business Review     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Tijdschrift voor HRM     Open Access   (Followers: 1)
Tla-Melaua : Revista de Ciencias Sociales     Open Access  
Torture Journal     Open Access   (Followers: 2)
Torun International Studies     Open Access  
Totalitarismus und Demokratie : Zeitschrift für internationale Diktatur- und Freiheitsforschung     Hybrid Journal   (Followers: 1)
TRaNS : Trans-Regional-and-National Studies of Southeast Asia     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Transformation: Critical Perspectives on Southern Africa     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Transnational Legal Theory     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Trayectorias Humanas Trascontinentales : TraHs     Open Access  
Trenzar : Revista de Educación Popular, Pedagogía Crítica e Investigación Militante     Open Access  
TRIM. Tordesillas : Revista de investigación multidisciplinar     Open Access  
Turkish Studies     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Twentieth Century Communism     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Twentieth-Century China     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Ufahamu : A Journal of African Studies     Open Access   (Followers: 1)
Undergraduate Journal of Politics and International Relations     Open Access   (Followers: 1)
Universidad de La Habana     Open Access  
Universitas : Revista de Filosofía, Derecho y Política     Open Access  
Utilitas     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Utopia y Praxis Latinoamericana     Open Access  
Violence Against Women     Hybrid Journal   (Followers: 53)
Vlast' (The Authority)     Open Access  
WEDANA : Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi     Open Access  
West African Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
West European Politics     Hybrid Journal   (Followers: 57)
Whitehall Papers     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Wirtschaftsdienst     Hybrid Journal   (Followers: 5)
World Affairs     Hybrid Journal   (Followers: 13)
World Food Policy     Hybrid Journal   (Followers: 4)
World Future Review     Hybrid Journal   (Followers: 1)
World Politics     Hybrid Journal   (Followers: 185)
World Today, The     Full-text available via subscription   (Followers: 8)
Youth and Globalization     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Zeitschrift für Friedens- und Konfliktforschung ZeFKo : Studies in Peace and Conflict     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Zeitschrift für Politikwissenschaft : Journal of Political Science     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Zeitschrift für Religion, Gesellschaft und Politik     Hybrid Journal  
Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Култура / Culture     Open Access   (Followers: 1)
Управление / Upravlenie     Open Access  
Філософія та політологія в контексті сучасної культури (Philosophy and Political Science in the Context of Modern Culture)     Open Access  

  First | 1 2 3 4 5     

Similar Journals
Journal Cover
 • СТАТУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
         «ФІЛОСОФІЯ» У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ВРАХУВАННЯ
         СВІТОВОГО ДОСВІДУ ДЛЯ УКРАЇНИ

  • Authors: Svitlana BABINA, Olena KRASILNIKOVA
   Pages: 3 - 12
   Abstract: У контексті глобалізації та викликів сучасної інформаційної епохи, філософія стає однією з найбільш важливих дисциплін у системі вищої освіти. Вона виробляє у студентів навички критичного мислення та системного аналізу, необхідні для успішного суспільного та професійного життя. Мета статті – визначити перспективи зміни статусу філософії у закладах вищої освіти України на основі вивчення зарубіжного досвіду її викладання. Методологія дослідження: в процесі дослідження підходів до викладання філософії в університетах різних країн використовувались як загальнонаукові, так і спеціальні методи, зокрема порівняльний аналіз, синтез, системно-структурний метод. Висвітлено два основні підходи до викладання філософії в університетах: філософія як історія ідей та активне філософствування. Результати дослідження вказують на те, що у закладах вищої освіти України викладачам філософії варто акцентувати увагу на тих методах навчання, які стимулюють активну дискусію між студент&#...
   PubDate: 2023-07-30
   DOI: 10.15421/352301
   Issue No: Vol. 15, No. 1 (2023)
    
 • СУБ’ЄКТНА МЕЖА АНТРОПОМОРФНОСТІ
         РОБОТІВ

  • Authors: Stanislav BESKARAVAINYI
   Pages: 13 - 20
   Abstract: Мета. Обґрунтувати одну з можливих меж антропоморфності у створенні людиноподібних роботів.
   Актуальність. Виявлення потенційних протиріч у розвитку робототехніки та уточнення загроз, які можуть нести. Формування уявлень про міру антропоморфності роботів, коли вони зможуть заміщати людину у соціумі.
   Результати. Уявлення про роботи та ШІ, як про інструменти, засноване на інструментальному розумінні техніки взагалі, а також на осмислення роботів як виконавців. Опонують такому підходу переважно філософські та художні точки зору, які часто профанують проблему або розглядають її як віддалену перспективу.
   Робота, в процесі його наближення до людини (тобто створення повної біологічної та психічної копії людини штучного походження), необхідно розглядати як об’єкт, який набуває якостей суб’єкта.
   Якщо робот залишається об’єктом, то асимптотичне наближення до антропоморфності перетворює його на «ляльку», на маріонетку, тому що свобода вибору несумісна зі статусом об’єкта. Якщо робот ...
   PubDate: 2023-07-30
   DOI: 10.15421/352302
   Issue No: Vol. 15, No. 1 (2023)
    
 • ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕОРІЇ
         ПІЗНАННЯ У ТВОРЧОСТІ РАННЬОГО М.
         ГАЙДЕҐҐЕРА У КОНТЕКСТІ МОЖЛИВОСТІ БУТТЯ
         ТА СВОБОДИ ЛЮДИНИ

  • Authors: Yurii MARINCHUK
   Pages: 21 - 30
   Abstract: В статті проводиться дослідження провідних для творчості раннього Мартіна Гайдеггера аспектів феноменології. Метою дослідження є аналіз феноменологічних аспектів, за якими трансформуються концепти свободи і буття. Проаналізовано різницю між життєвими світами М.Гайдеггера як різноманітними модифікаціями фактичності та життєвим світом Е.Гуссерля як трансцендентальним буттям / соціальною практикою. Було виділено провідне значення первинного апріорного досвіду як життєвого. Виявлено, що в залежності від використання феноменологічного методу речі в собі можуть втратити свою самоданність через теоретичне упередження в достовірності того, що вони є самоданними собі. Доведено, що провідний для ключової філософської праці у становленні М.Гайдеггера «Буття і час» (1927) феномен турботи вже мається на увазі в ранній праці «Вступ до феноменології релігії» (1920-1921) зі своїми модусами як занепокоєність та неспокій. Зроблено висновок, що можливість саморозуміння як можливість мислення мо ...
   PubDate: 2023-07-30
   DOI: 10.15421/352303
   Issue No: Vol. 15, No. 1 (2023)
    
 • ІДЕНТИЧНІСНІ МАРКЕРИ ПИСЕМНОСТІ:
         МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ
         ДОСЛІДЖЕНЬ ВІЙНИ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ

  • Authors: Vitalii MUDRAKOV
   Pages: 31 - 37
   Abstract: Виходячи із власної концепції «гуманітарна безпека», автор пропонує концепт ідентичнісні маркери писемності (ІМП) як методологічний механізм дослідження української та російської національних ідентичностей: від передумов війни до гарячої фази протистояння. Обґрунтовуються методологічні кроки та настанови для втілення дослідницьких проєктів за темою ІМП в публіцистиці: світоглядний контекст, часові рамки, критерії осмислення ідентичностей, класифікація та тематизація ІМП.
   PubDate: 2023-07-30
   DOI: 10.15421/352304
   Issue No: Vol. 15, No. 1 (2023)
    
 • ФОРМУВАННЯ ТА СУТНІСТЬ АНТРОПОЛОГІЇ
         ОРІГЕНА ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО

  • Authors: Oleksandrа NESPRAVA
   Pages: 38 - 42
   Abstract: Метою дослідження є аналіз антропології Орігена Олександрійського, вивчення його поглядів на природу людства, душу, гріх і спокуту, а також їх значення для християнської теології та розуміння людського стану. Стаття спиратиметься на первинні джерела з творів Орігена та вторинні літературні джерела, пропонуючи вичерпний огляд його антропологічної думки та її тривалого впливу. Методологія отримання нових знань базується на історико-філософському методі дослідження та теологічному аналізі текстів. У даній статті досліджується не тільки антропологія Орігена та її вплив на християнську теологію і розуміння стану людини, але також історичний і культурний контекст, у якому жив і писав Оріген. Відповідно проводиться аналіз інтелектуальних і філософських течій того часу, а також соціального, політичного та релігійного контексту раннього християнства. Також розглядається сприйняття та тлумачення ідей Орігена протягом наступної історії, включаючи його суперечливі погляди на т...
   PubDate: 2023-07-30
   DOI: 10.15421/352305
   Issue No: Vol. 15, No. 1 (2023)
    
 • РОЛЬ ХРИСТА В АНАЛІТИЧНІЙ ПСИХОЛОГІЇ
         К.Г.ЮНГА: ДО ПИТАННЯ ПРО ПСИХОАНАЛІТИЧНІ
         ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В ГРОМАДІ

  • Authors: Oksana OSETROVA
   Pages: 43 - 48
   Abstract: Війна рф проти України з огляду на танатологічну сутність і загострений нею страх смерті вкотре протягом історії людства зактуалізувала аксіологічну проблематику, оскільки саме духовні цінності як для окремої людини, так і для суспільства загалом безпосередньо утворюють світоглядно-ціннісний стрижень, наявність якого забезпечує розвиток духовного Я Особистості, здатної до забезпечення та розгортання життєствердних координат, які єдино відкривають і підтримують онтологічні перспективи та можливості. У даній статті фокус науково-дослідницької уваги спрямовано на осмислення архетипу Самості, який К.Г.Юнг на основі експлікації християнської символіки історично узгоджував з постаттю Христа, намагаючись віднайти цінності, здатні протистояти світоглядній дезорієнтації людини. Наразі, у ситуації війни, зактуалізовано необхідність звернення до постаті Христа як першоджерела духовного Я людини, яка, перебуваючи у складних життєвих обставинах, що породжують зневіру, байk...
   PubDate: 2023-07-30
   DOI: 10.15421/352306
   Issue No: Vol. 15, No. 1 (2023)
    
 • АНТИКРИЗОВА СТРАТЕГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ
         КОМУНІКАЦІЇ: УКРАЇНСЬКИЙ
         ПОЛІТИКО-ПЕРФОМАНСНИЙ ВИМІР

  • Authors: Victoria IVANOVA-BYKANOVA
   Pages: 49 - 57
   Abstract: Стаття присвячена критеріям дієвості антикризової політико-перфомансної політики, яка може сформуватися лише на основі внутрішньої довіри та раціонального переконання у спільному значенні української державності та успіху проєктів демократичних реформ. Мета дослідження – розкриття антикризового змісту стратегії політичної комунікації в українському політико-перфомансному вимірі. Охарактеризовано антикризові політичні технології, які повинні виправити ситуацію негативного ворожого політико-комунікаційного впливу з боку країни-агресора, який триває з 2014 року. Було підкреслено, що антикризові зусилля України в сучасний період мають бути сконцентровані на консолідації української політичної нації. Проаналізовано причини відсутності компромісу та консенсусу, які спричинили поляризацію суспільства в Україні. У світлі подій, що відбуваються в Україні, розкрито використання антикризового потенціалу політичного перфомансу на рівні конкретних рішень. Виявлено, щ ...
   PubDate: 2023-07-30
   DOI: 10.15421/352307
   Issue No: Vol. 15, No. 1 (2023)
    
 • ПОВОЄННА ВІДБУДОВА ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ
         УКРАЇНИ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ЄС

  • Authors: Oleksandr RUDIK
   Pages: 58 - 66
   Abstract: У статті розглядається концептуальний підхід ЄС до повоєнної відбудови та трансформації України, представлений в повідомленні Європейської Комісії «Надання допомоги та відновлення України» від 18 травня 2022р. Проаналізовано чотири основні стовпи майбутньої відбудови України: відновлення країни на основі найновіших європейських політик і стандартів; імплементація структурного та регуляторного порядку денного; підтримка відновлення економіки та суспільства України. Досліджено ключові аспекти, запропонованої Європейською Комісією «Платформи відбудови України», створення якої передбачає, що зусилля з відновлення мають очолити українська влада в тісному партнерстві з ЄС та іншими ключовими партнерами, такими як партнери G7 і G20 та інші треті країни, а також міжнародні фінансові установи та міжнародні організації. Розглянуто також концептуальні рамки внеску ЄС у відновлення України. Зроблено висновок про те, що попри повномасштабну війну, яка ще триває, Європейська Комісія вв&#...
   PubDate: 2023-07-30
   DOI: 10.15421/352308
   Issue No: Vol. 15, No. 1 (2023)
    
 • ПАРАДИГМАЛЬНІ ТА ПОЛІТИКО-ТЕОРЕТИЧНІ
         ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В
         УМОВАХ СУЧАСНИХ
         ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
         

  • Authors: Oleksii TRETYAK
   Pages: 67 - 75
   Abstract: Стаття присвячена пошуку новизни у дослідженнях сталого демократичного політичного процесу, яка може бути замінена оригінальністю та неординарністю висловлювань, що часто видно у політичних кампаніях. Мета дослідження – встановити парадигмальні та політико-теоретичні основи сталого розвитку в умовах сучасних ліберально-демократичних трансформацій. Охарактеризовано позаідеологічний зміст сучасного лібералізму, який проявляється не лише у його безсторонності у процесах відстоювання прав людини, але також через його універсальність та придатність до різних історичних і національних контекстів. Було підкреслено, що можливості застосування до аналізу політичної реальності концептуального апарату сучасної методології науки має свою попередню історію. Проаналізовано причини звільнення дослідника в рамках ліберальної парадигми від владно орієнтованого світоглядного погляду та ціннісного підпорядкування розвитку державності. Розкрито значення актуалізаці&...
   PubDate: 2023-07-30
   DOI: 10.15421/352309
   Issue No: Vol. 15, No. 1 (2023)
    
 • ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ
         ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСІБ:
         ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

  • Authors: Heorhii UDZHMADZHURIDZE
   Pages: 76 - 84
   Abstract: Стаття присвячена дослідженню місця і ролі ціннісно-мотиваційних компонентів у творенні політичної діяльності осіб. Метою є визначення теоретико-методологічних основ аналізу ціннісно-мотиваційних аспектів політичної діяльності осіб. Використано методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції, узагальнення та абстрагування, структурно-функціональний, концептуалізації. Встановлено роль цінностей на суспільному рівні у детермінації моделей політичної діяльності осіб. Розкрито орієнтуюче значення ціннісних орієнтацій особистості та мотиваційної складової на творення політичної діяльності. Автор доходить висновків, що ціннісно-мотиваційний підхід до аналізу політичної діяльності осіб тяжіє до «синтетичної» методологічної школи, проте передбачає можливість глибокої зміни змісту орієнтуючих структур. Встановлено, що цінності не є детермінантами діяльності, а орієнтирами; вони нав’язуються політичною владою та можуть бути відкинуті людиною, якщо вона не задовол&...
   PubDate: 2023-07-30
   DOI: 10.15421/352310
   Issue No: Vol. 15, No. 1 (2023)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.237.31.191
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-