Subjects -> LAW (Total: 1397 journals)
    - CIVIL LAW (30 journals)
    - CONSTITUTIONAL LAW (52 journals)
    - CORPORATE LAW (65 journals)
    - CRIMINAL LAW (28 journals)
    - CRIMINOLOGY AND LAW ENFORCEMENT (161 journals)
    - FAMILY AND MATRIMONIAL LAW (23 journals)
    - INTERNATIONAL LAW (161 journals)
    - JUDICIAL SYSTEMS (23 journals)
    - LAW (843 journals)
    - LAW: GENERAL (11 journals)

CRIMINAL LAW (28 journals)

Showing 1 - 22 of 22 Journals sorted by number of followers
Psychiatry, Psychology and Law     Hybrid Journal   (Followers: 386)
Journal of Criminal Law     Full-text available via subscription   (Followers: 298)
Cambridge journal of evidence-based policing     Hybrid Journal   (Followers: 61)
Sexual Abuse A Journal of Research and Treatment     Hybrid Journal   (Followers: 48)
Journal of Criminal Law and Criminology     Full-text available via subscription   (Followers: 45)
Howard Journal of Crime and Justice The     Hybrid Journal   (Followers: 22)
Legal and Criminological Psychology     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
International Journal of Digital Crime and Forensics     Full-text available via subscription   (Followers: 13)
European Criminal Law Review     Full-text available via subscription   (Followers: 12)
American Journal of Criminal Law     Full-text available via subscription   (Followers: 10)
Money Laundering Bulletin     Full-text available via subscription   (Followers: 9)
SASI     Open Access   (Followers: 8)
Berkeley Journal of Criminal Law     Open Access   (Followers: 6)
Justitiële verkenningen     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
New Journal of European Criminal Law     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
Tijdschrift voor Criminologie     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
PROCES     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal     Open Access   (Followers: 2)
Derecho Penal y Criminología     Open Access   (Followers: 2)
Tidsskrift for strafferett     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Indonesian Journal of Criminal Law     Open Access   (Followers: 2)
Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice     Open Access   (Followers: 1)
Similar Journals
Journal Cover
Tidsskrift for strafferett
Number of Followers: 2  
 
  Full-text available via subscription Subscription journal
ISSN (Print) 1502-685X - ISSN (Online) 0809-9537
Published by Universitetsforlaget Homepage  [53 journals]
 • Påtalemønstre i familievoldssaker

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Elisiv Bakketeig Jane Dullum
   Pages: 102 - 127
   Abstract: Tidsskrift for strafferett, Volume 23, Issue 2, Page 102-127, June 2023.

   Citation: Tidsskrift for strafferett
   PubDate: 2023-06-22T07:00:00Z
   DOI: 10.18261/strafferett.23.2.1
   Issue No: Vol. 23, No. 2 (2023)
    
 • Riksadvokatens operasjonalisering av beviskravet

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Eivind Kolflaath
   Pages: 128 - 138
   Abstract: Tidsskrift for strafferett, Volume 23, Issue 2, Page 128-138, June 2023.

   Citation: Tidsskrift for strafferett
   PubDate: 2023-06-22T07:00:00Z
   DOI: 10.18261/strafferett.23.2.2
   Issue No: Vol. 23, No. 2 (2023)
    
 • Straffeloven § 20 og rettens skjønnsrom

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Tor Langbach
   Pages: 139 - 148
   Abstract: Tidsskrift for strafferett, Volume 23, Issue 2, Page 139-148, June 2023.

   Citation: Tidsskrift for strafferett
   PubDate: 2023-06-22T07:00:00Z
   DOI: 10.18261/strafferett.23.2.3
   Issue No: Vol. 23, No. 2 (2023)
    
 • Utvalgte høyesterettsavgjørelser i straffeprosess 2022

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Morten Holmboe
   Pages: 149 - 163
   Abstract: Tidsskrift for strafferett, Volume 23, Issue 2, Page 149-163, June 2023.

   Citation: Tidsskrift for strafferett
   PubDate: 2023-06-22T07:00:00Z
   DOI: 10.18261/strafferett.23.2.4
   Issue No: Vol. 23, No. 2 (2023)
    
 • Fra lovgivningen

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Nora Bergsjø
   Pages: 164 - 166
   Abstract: Tidsskrift for strafferett, Volume 23, Issue 2, Page 164-166, June 2023.

   Citation: Tidsskrift for strafferett
   PubDate: 2023-06-22T07:00:00Z
   DOI: 10.18261/strafferett.23.2.5
   Issue No: Vol. 23, No. 2 (2023)
    
 • Fra Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Ulf Stridbeck
   Pages: 167 - 173
   Abstract: Tidsskrift for strafferett, Volume 23, Issue 2, Page 167-173, June 2023.

   Citation: Tidsskrift for strafferett
   PubDate: 2023-06-22T07:00:00Z
   DOI: 10.18261/strafferett.23.2.6
   Issue No: Vol. 23, No. 2 (2023)
    
 • Ny litteratur og forskning

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Jorun Snekkestad
   Pages: 174 - 181
   Abstract: Tidsskrift for strafferett, Volume 23, Issue 2, Page 174-181, June 2023.

   Citation: Tidsskrift for strafferett
   PubDate: 2023-06-22T07:00:00Z
   DOI: 10.18261/strafferett.23.2.7
   Issue No: Vol. 23, No. 2 (2023)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.206.194.21
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-