Subjects -> LAW (Total: 1535 journals)
    - CIVIL LAW (37 journals)
    - CONSTITUTIONAL LAW (52 journals)
    - CORPORATE LAW (88 journals)
    - CRIMINAL LAW (28 journals)
    - CRIMINOLOGY AND LAW ENFORCEMENT (167 journals)
    - FAMILY AND MATRIMONIAL LAW (23 journals)
    - INTERNATIONAL LAW (171 journals)
    - JUDICIAL SYSTEMS (23 journals)
    - LAW (935 journals)
    - LAW: GENERAL (11 journals)

CRIMINAL LAW (28 journals)

Showing 1 - 26 of 26 Journals sorted alphabetically
American Criminal Law Review     Free   (Followers: 9)
Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal     Open Access   (Followers: 3)
Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice     Open Access   (Followers: 2)
Berkeley Journal of Criminal Law     Open Access   (Followers: 6)
Cambridge journal of evidence-based policing     Hybrid Journal   (Followers: 60)
Derecho Penal y Criminología     Open Access   (Followers: 4)
European Criminal Law Review     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
Howard Journal of Crime and Justice The     Hybrid Journal   (Followers: 17)
Indonesian Journal of Criminal Law     Open Access   (Followers: 3)
International Journal of Digital Crime and Forensics     Full-text available via subscription   (Followers: 11)
Journal of Criminal Law     Full-text available via subscription   (Followers: 416)
Journal of Criminal Law and Criminology     Full-text available via subscription   (Followers: 51)
Justitiële verkenningen     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Legal and Criminological Psychology     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform / Journal of Criminology an Penal Reform     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Money Laundering Bulletin     Full-text available via subscription   (Followers: 8)
New Journal of European Criminal Law     Full-text available via subscription   (Followers: 8)
PROCES     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Psychiatry, Psychology and Law     Hybrid Journal   (Followers: 459)
Revista Eletrônica de Direito Penal e Política Criminal     Open Access   (Followers: 1)
SASI     Open Access   (Followers: 6)
Sexual Abuse A Journal of Research and Treatment     Hybrid Journal   (Followers: 47)
Strafverteidiger     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Te Wharenga : New Zealand Criminal Law Review     Open Access   (Followers: 1)
Tidsskrift for strafferett     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Tijdschrift voor Criminologie     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Similar Journals
Journal Cover
Tidsskrift for strafferett
Number of Followers: 2  
 
  Full-text available via subscription Subscription journal
ISSN (Print) 1502-685X - ISSN (Online) 0809-9537
Published by Universitetsforlaget Homepage  [55 journals]
 • Tidsskrift for strafferett 04/2018
  • Abstract: Ulf Stridbeck: Forord
   Gert Johan Kjelby, Asbjørn Strandbakken: En politiembetsmann og politirettsforsker takker av – Ragnar Auglend 70 år
   Tor-Aksel Busch: Noen utviklingstrekk i norsk kriminalpolitikk basert på 40 år i påtalemyndigheten
   Ørnulf Øyen: Hva er rettsgrunnlaget for maktbruk fra politiet'
   Gert Johan Kjelby: Politiets advarsler – OPS, don‘t do it again!
   emeritus Henry John Mæland: Menneskerettighetsdomstolens sensur av politiets håndtering av demonstrasjoner
   Tor-Geir Myhrer: «Politiarbeid på stedet» – styrker og svakheter
   Johan Boucht: Politirettslig fare
   John Reidar Nilsen: Politiets bekjempelse av arbeidslivskriminalitet – en praksis uten rettslig forankring'
   Jørn Wangensten Ruud: Ragnar Line Auglends bibliografi og annet
   Innhold i Tidsskrift for strafferett 2018
   Redaksjonen takker

   PubDate: 2019-01-29
    
 • Tidsskrift for strafferett 03/2018
  • Abstract: Malin Albrechtsen van der Hagen: Ytring
   Ragnar Kristoffersen, Jørgen Spangen Iversen: Samfunnsstraff – på tide med en revisjon
   Pål S. Jensen: Våpenforskriften § 9 – et knivforbud til besvær
   Anne Sofie Hippe: Fra lovgivningen
   Øistein Aamodt: Fra Høyesterett
   Jon Petter Rui: Fra menneskerettighetsdomstolen
   Runar Torgersen: Fra riksadvokaten
   Marte H. Mo: Ny litteratur og forskning
   Kristel Heyerdahl: Svein Magnussen: Vitnepsykologi 2
   Eivind Kolflaath: Markus Jerkø: Bevisvurderingens rettslige rammer. Bevistema, bevisbyrde, beviskrav.
   Tor-Geir Myhrer: Gert Johan Kjelby: Påtalerett
   Synnøve Ugelvik: Geir Heivoll: Lovens lange arm' En studie av politibetjenters rolle som rettshåndhevere

   PubDate: 2018-11-01
    
 • Tidsskrift for strafferett 02/2018
  • Abstract: Ulf Stridbeck: Ytring
   Kristina Kepinska Jakobsen, Ulf Stridbeck, Åse Langballe: Objektivitet i avhør
   Jørn Jacobsen: Straffansvaret for å overlate pornografi til barn
   Anne Sofie Hippe: Fra lovgivningen
   Øistein Aamodt: Fra Høyesterett
   Ulf Stridbeck: Fra Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
   Marte H. Mo: Ny litteratur og forskning

   PubDate: 2018-06-29
    
 • Tidsskrift for strafferett 01/2018
  • Abstract: Randi Rosenqvist: Ytring
   Hans-Petter Jahre: Forsettets nedre grense – innvilgelse eller likegyldighet'
   lagdommer Iver Huitfeldt: Straffeprosessutvalgets forslag til sakskostnader – underskudd på kritisk refleksjon
   Anne Sofie Hippe: Fra lovgivningen
   Øistein Aamodt: Fra Høyesterett
   Marte H. Mo: Ny litteratur og forskning
   Sverre Flaatten: Jørn Jacobsen: Hagerup og den strafferettslege ansvarslæra.

   PubDate: 2018-04-25
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.236.231.61
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-