Subjects -> LAW (Total: 1397 journals)
    - CIVIL LAW (30 journals)
    - CONSTITUTIONAL LAW (52 journals)
    - CORPORATE LAW (65 journals)
    - CRIMINAL LAW (28 journals)
    - CRIMINOLOGY AND LAW ENFORCEMENT (161 journals)
    - FAMILY AND MATRIMONIAL LAW (23 journals)
    - INTERNATIONAL LAW (161 journals)
    - JUDICIAL SYSTEMS (23 journals)
    - LAW (843 journals)
    - LAW: GENERAL (11 journals)

CONSTITUTIONAL LAW (52 journals)

Showing 1 - 32 of 32 Journals sorted alphabetically
Anuario de Derechos Humanos. Nueva Época     Open Access   (Followers: 3)
Asia Pacific Journal on Human Rights and the Law     Hybrid Journal   (Followers: 22)
Berkeley Journal of African-American Law & Policy     Open Access   (Followers: 4)
Constitutional Commentary     Full-text available via subscription   (Followers: 8)
Constitutional Forum : Forum constitutionnel     Open Access   (Followers: 7)
Constitutional Political Economy     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Contemporary Politics     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Duke Journal of Constitutional Law & Public Policy     Open Access   (Followers: 11)
Estudios Constitucionales     Open Access   (Followers: 5)
European Constitutional Law Review (EuConst)     Full-text available via subscription   (Followers: 49)
Global Constitutionalism     Hybrid Journal   (Followers: 20)
Human Rights Law Review     Hybrid Journal   (Followers: 65)
Humanity : An International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and Development     Full-text available via subscription   (Followers: 20)
International Human Rights Law Review     Hybrid Journal   (Followers: 39)
International Journal of Constitutional Law     Hybrid Journal   (Followers: 56)
International Journal of Human Rights     Hybrid Journal   (Followers: 55)
International Journal of Human Rights and Constitutional Studies     Hybrid Journal   (Followers: 18)
International Journal on Minority and Group Rights     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Journal of Human Rights and the Environment     Full-text available via subscription   (Followers: 6)
Journal of Law, Religion and State     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Journal of Legislation     Open Access   (Followers: 5)
Law and Humanities     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Pensamiento Constitucional     Open Access   (Followers: 3)
Religion and Human Rights     Hybrid Journal   (Followers: 13)
Revista Española de Derecho Constitucional     Open Access   (Followers: 1)
Revus     Open Access   (Followers: 3)
Seton Hall Legislative Journal     Open Access   (Followers: 3)
Theory and Practice of Legislation     Hybrid Journal   (Followers: 9)
University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law     Open Access   (Followers: 5)
Washington and Lee Journal of Civil Rights and Social Justice     Open Access   (Followers: 8)
William & Mary Bill of Rights Journal     Open Access   (Followers: 6)
Zeitschrift für öffentliches Recht     Hybrid Journal   (Followers: 25)
Similar Journals
Journal Cover
Law & Governance
Number of Followers: 6  
 
  Full-text available via subscription Subscription journal
ISSN (Print) 1710-3363
This journal is no longer being updated because:
    the publisher no longer provides RSS feeds
 • Wprowadzenie do tematu numeru
       This is an Open Access Article Open Access Article

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Anna M. Kiełbiewska, Anna Bendrat
   Pages: 2 - 4
   PubDate: 2022-04-07
   Issue No: Vol. 9, No. 1 (2022)
    
 • Quilts and the rhetoric of Black resistance and joy
       This is an Open Access Article Open Access Article

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Ewa Kleczaj-Siara
   Pages: 5 - 17
   Abstract: Pierwotnie tworzone jako domowe nakrycia i dekoracje w domach białych właścicieli, afroamerykańskie quilty zostały naznaczone retoryką sprzeciwu w momencie, gdy czarnoskóre kobiety zaczęły produkować patchworki na własny użytek. Wówczas quilty jako medium przekazujące wartości kulturowe stały się nieodłączną częścią tradycji artystycznej czarnoskórych kobiet. Tradycja ta jest silnie związana z retoryką sprzeciwu i wytrzymałości wobec przeciwności losu. Chociaż quilty są zwykle definiowane jako niewolnicza forma artystyczna, ich znaczenie wzrosło w ostatnich latach, kiedy Ameryka mierzy się z licznymi konfliktami rasowymi. Quilty mogą wyrażać traumę związaną z dyskryminacją rasową Afroamerykanów, jednocześnie wskazując na istotną koncepcję ‘czarnej radości’. Niniejszy artykuł analizuje werbalne i wizualne strategie retoryczne stosowane przez autorów quiltów w ramach projektu We Are The Story (https://textilecentermn.org/wearethestory/), tworzonych w odpowiedzi na liczne przypadki śmierci czarnoskórych Amerykanów z rąk policji. Artykuł podejmuje próbę oceny skuteczności zastosowania quiltów jako narzędzi politycznych w trwającym procesie walki czarnych o równe prawa. procesie walki czarnych o równe prawa.
   PubDate: 2022-04-07
   DOI: 10.29107/rr2022.1.1
   Issue No: Vol. 9, No. 1 (2022)
    
 • Retoryka rzeczy w duchu zero waste, czyli o pozbawianiu i przywracaniu
         wartości

       This is an Open Access Article Open Access Article

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Agnieszka Grażul-Luft
   Pages: 18 - 31
   Abstract: Koncepcja zero waste, rozumiana najczęściej jako idea lub styl życia polegający na ograniczeniu produkcji odpadów poprzez świadomą konsumpcję oraz takie gospodarowanie produktami, by uniknąć powstawania śmieci, może mieć wpływ na sposób postrzegania rzeczy, przedmiotów. W pierwszej części artykułu dokonano analizy funkcjonowania w polskim dyskursie ekologicznym internacjonalizmu zero waste (analiza znaczenia). W drugiej części tekstu przedstawiono sposoby postrzegania i wartościowania przedmiotów (identyfikacja toposów).
   PubDate: 2022-04-07
   DOI: 10.29107/rr2022.1.2
   Issue No: Vol. 9, No. 1 (2022)
    
 • The rhetorics of food as an everyday strategy of resistance in slave
         narratives

       This is an Open Access Article Open Access Article

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Urszula Niewiadomska-Flis
   Pages: 32 - 51
   Abstract: Jedzenie nigdy nie jest jedynie jedzeniem; jest również narzędziem władzy w sensie Foucaultowskim. Jedzenie jawi się bowiem jako retoryczny sposób wyrażania dominacji i manifestowania nieposłuszeństwa. Przedstawione w narracjach niewolników jedzenie to przejaw materialnej i symbolicznej walki, instrument przemocy i sposób wyrażenia oporu. W niniejszym opracowaniu przyjrzę się, w jaki sposób zniewoleni Afroamerykanie wykorzystywali przygotowywanie i konsumpcję żywności, a także dyskurs o jedzeniu, jako retoryczne środki oporu. W tym celu stworzone przez Michela Foucaulta podstawy teoretyczne dla rozważań o władzy i oporze zestawione zostały z retorycznymi studiami Kennetha Burke'a, koncepcją oporu retorycznego Gillian Symon, a także z teoriami codziennego sprzeciwu „słabych” autorstwa Jamesa Scotta i Elizabeth Janeway. Wykorzystując to zaplecze teoretyczne, skupiłam się na analizie roli jedzenia w relacjach niewolników, rozumianego jako retoryczny środek definiowania i kwestionowania tożsamości, ustanawiania i naruszania granic oraz kwestionowania status quo zastanego na plantacjach w południowych stanach USA.
   PubDate: 2022-04-07
   DOI: 10.29107/rr2022.1.3
   Issue No: Vol. 9, No. 1 (2022)
    
 • Budowanie od dołu do góry. Frank Lloyd Wright jako architekt
         języka

       This is an Open Access Article Open Access Article

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Edyta Frelik
   Pages: 52 - 68
   Abstract: Ustne i pisemne wypowiedzi F.L. Wrighta są omówione tak, by podkreślić związek między zasadami jego „organicznej” koncepcji architektury a retoryczną skutecznością języka, jakiego używa. Jego elokwencja i sprawne wykonanie („performance”) przygotowanego zamysłu, wykorzystujące różne strategie komunikacyjne, przedstawione jest jako w pełni spójne i zgodne z jego architektonicznym myśleniem i realizacją jego idei w działaniu. To właśnie sprawia, że jest on prekursorem postmodernistycznej świadomości i praktyki.
   PubDate: 2022-04-07
   DOI: 10.29107/rr2022.1.4
   Issue No: Vol. 9, No. 1 (2022)
    
 • „To jest wojna!”. Medialne narracje o protestach kobiet
       This is an Open Access Article Open Access Article

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Barbara Sobczak
   Pages: 69 - 87
   Abstract: Przedmiotem analizy retorycznej są medialne narracje czterech tygodników: liberalnych „Newsweeka” i „Polityki” oraz konserwatywnych „Sieci” i „Do rzeczy”, o protestach kobiet, które odbywały się w Polsce od 22 października 2020 roku do początku marca pod szyldem Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Celem analizy jest pokazanie, w jaki sposób różne media konstruują system wyobrażeń na temat przyczyn protestów i jak opisują ich przebieg. W centrum zainteresowania znalazły się przede wszystkim takie zagadnienia retoryki narracji, jak: narzędzia budowania porządku świata oraz typy bohaterów i sposoby ich konstruowania (motywacje, relacje między nimi, przypisywane im wartości i intencje działania). W przypadku każdego z tygodników można mówić o spójności narracji zarówno na poziomie mikro, a więc pojedynczych artykułów, jak i na poziomie makro. Spójność ta opiera się na zgodności sądów, którymi posługują się autorzy poszczególnych tekstów, konstruowaniu określonego obrazu świata i języku, jakiego używa każdy z tygodników.
   PubDate: 2022-04-07
   DOI: 10.29107/rr2022.1.5
   Issue No: Vol. 9, No. 1 (2022)
    
 • Glottodydaktyka wobec wielości teorii argumentacji. Modelowanie
         kompetencji rozumienia debaty radiowej

       This is an Open Access Article Open Access Article

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Bernadeta Wojciechowska
   Pages: 88 - 105
   Abstract: W niniejszym artykule podjęto problematykę wyboru teorii argumentacji jako podstawy kształcenia kompetencji interpretacyjnych w języku obcym i omówiono ją w odniesieniu do rozumienia debaty radiowej. Wychodząc z założenia, że konceptualizacja debaty wyznacza rodzaj działań intelektualnych, które pozwalają ją zrozumieć, zaproponowano gatunkowy i retoryczny model tego gatunku dyskursu oraz wyprowadzono z niego umiejętności niezbędne dla jego krytycznego odbioru.
   PubDate: 2022-04-07
   DOI: 10.29107/rr2022.1.6
   Issue No: Vol. 9, No. 1 (2022)
    
 • Recenzja/Review: Mirosław Ryszkiewicz, Retoryka polskiej powieści
         kryminalnej po roku 1989. Preliminaria, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
         Curie-Skłodowskiej, Lublin 2021

       This is an Open Access Article Open Access Article

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Anna Tryksza
   Pages: 106 - 111
   PubDate: 2022-04-07
   DOI: 10.29107/rr2022.1.7
   Issue No: Vol. 9, No. 1 (2022)
    
 • Recenzja/Review: Władysława Bryła, Agnieszka Bryła-Cruz, Retoryka
         „okołokoronawirusowa”. Szkice językowo-kulturowe. Wydawnictwo
         Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2021

       This is an Open Access Article Open Access Article

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Joanna Ilona Smól
   Pages: 112 - 117
   PubDate: 2022-04-07
   DOI: 10.29107/rr2022.1.8
   Issue No: Vol. 9, No. 1 (2022)
    
 • Sprawozdanie/report: The RHEFINE Conference (24-25.02.2022, Zagreb,
         Croatia and online)

       This is an Open Access Article Open Access Article

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Kinga Rogowska
   Pages: 118 - 121
   PubDate: 2022-04-07
   DOI: 10.29107/rr2022.1.9
   Issue No: Vol. 9, No. 1 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.200.140.218
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 
  Subjects -> LAW (Total: 1397 journals)
    - CIVIL LAW (30 journals)
    - CONSTITUTIONAL LAW (52 journals)
    - CORPORATE LAW (65 journals)
    - CRIMINAL LAW (28 journals)
    - CRIMINOLOGY AND LAW ENFORCEMENT (161 journals)
    - FAMILY AND MATRIMONIAL LAW (23 journals)
    - INTERNATIONAL LAW (161 journals)
    - JUDICIAL SYSTEMS (23 journals)
    - LAW (843 journals)
    - LAW: GENERAL (11 journals)

CONSTITUTIONAL LAW (52 journals)

Showing 1 - 32 of 32 Journals sorted alphabetically
Anuario de Derechos Humanos. Nueva Época     Open Access   (Followers: 3)
Asia Pacific Journal on Human Rights and the Law     Hybrid Journal   (Followers: 22)
Berkeley Journal of African-American Law & Policy     Open Access   (Followers: 4)
Constitutional Commentary     Full-text available via subscription   (Followers: 8)
Constitutional Forum : Forum constitutionnel     Open Access   (Followers: 7)
Constitutional Political Economy     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Contemporary Politics     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Duke Journal of Constitutional Law & Public Policy     Open Access   (Followers: 11)
Estudios Constitucionales     Open Access   (Followers: 5)
European Constitutional Law Review (EuConst)     Full-text available via subscription   (Followers: 49)
Global Constitutionalism     Hybrid Journal   (Followers: 20)
Human Rights Law Review     Hybrid Journal   (Followers: 65)
Humanity : An International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and Development     Full-text available via subscription   (Followers: 20)
International Human Rights Law Review     Hybrid Journal   (Followers: 39)
International Journal of Constitutional Law     Hybrid Journal   (Followers: 56)
International Journal of Human Rights     Hybrid Journal   (Followers: 55)
International Journal of Human Rights and Constitutional Studies     Hybrid Journal   (Followers: 18)
International Journal on Minority and Group Rights     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Journal of Human Rights and the Environment     Full-text available via subscription   (Followers: 6)
Journal of Law, Religion and State     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Journal of Legislation     Open Access   (Followers: 5)
Law and Humanities     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Pensamiento Constitucional     Open Access   (Followers: 3)
Religion and Human Rights     Hybrid Journal   (Followers: 13)
Revista Española de Derecho Constitucional     Open Access   (Followers: 1)
Revus     Open Access   (Followers: 3)
Seton Hall Legislative Journal     Open Access   (Followers: 3)
Theory and Practice of Legislation     Hybrid Journal   (Followers: 9)
University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law     Open Access   (Followers: 5)
Washington and Lee Journal of Civil Rights and Social Justice     Open Access   (Followers: 8)
William & Mary Bill of Rights Journal     Open Access   (Followers: 6)
Zeitschrift für öffentliches Recht     Hybrid Journal   (Followers: 25)
Similar Journals
Similar Journals
HOME > Browse the 73 Subjects covered by JournalTOCs  
SubjectTotal Journals
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.200.140.218
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-