Subjects -> ART (Total: 882 journals)
    - ART (468 journals)
    - DANCE (26 journals)
    - FILM AND AUDIOVISUALS (125 journals)
    - MUSIC (171 journals)
    - THEATER (92 journals)

ART (468 journals)            First | 1 2 3     

Showing 401 - 264 of 264 Journals sorted alphabetically
Shanlax International Journal of Arts, Science and Humanities     Open Access  
Siècles     Open Access   (Followers: 1)
Significação : Revista de Cultura Audiovisual     Open Access  
Simbiótica     Open Access  
Sin Objeto : Arte, Investigación, Políticas     Open Access  
SIRJANĀ – A Journal on Arts and Art Education     Open Access   (Followers: 2)
SOBRE. Prácticas artísticas y políticas de la edición     Open Access  
Soletras Revista     Open Access  
Sound Studies : An Interdisciplinary Journal     Hybrid Journal  
Source: Notes in the History of Art     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
South African Journal of Philosophy = Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Wysbegeerte     Hybrid Journal   (Followers: 4)
South Central Review     Full-text available via subscription  
Southern Quarterly     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
SPAFA Journal     Open Access  
Spirale : Arts, Lettres, Sciences humaines     Full-text available via subscription  
Sport and Art     Open Access   (Followers: 1)
Strategic Design Research Journal     Open Access   (Followers: 1)
Studia austriaca     Open Access   (Followers: 1)
Studia theodisca     Open Access  
Studia Vernacula     Open Access  
Studies in American Humor     Full-text available via subscription  
Studies in Ancient Art and Civilization     Open Access   (Followers: 3)
Studies in Art Education : A Journal of Issues and Research     Hybrid Journal  
Studies in Comics     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Studies in Costume & Performance     Hybrid Journal  
Svenskt Gudstjänstliv     Open Access  
Swedish Journal of Romanian Studies     Open Access  
T'oung Pao     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Tahiti     Open Access  
Tampa Review     Full-text available via subscription  
Teaching Artist Journal     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Technè     Open Access  
Techne Series : Research in Sloyd Education and Craft Science A     Open Access   (Followers: 1)
Technoetic Arts a Journal of Speculative Research     Hybrid Journal  
Tenso     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Tercio Creciente     Open Access  
The Eighteenth Century     Full-text available via subscription   (Followers: 35)
The Massachusetts Review     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
The Post     Open Access  
The Poster     Hybrid Journal   (Followers: 1)
The STEAM Journal     Open Access   (Followers: 1)
The Velvet Light Trap     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
TicArtToc     Full-text available via subscription  
Tidsskrift for kulturforskning     Open Access  
Todas as Artes     Open Access  
Tracés     Open Access  
Trocadero     Open Access  
Tsantsa. Revista de Investigaciones Artisticas     Open Access  
TV/Series     Open Access  
Tydskrif vir Geesteswetenskappe     Open Access  
UJAH : Unizik Journal of Arts and Humanities     Open Access  
Uncommon Culture     Open Access  
Urdimento : Revista de Estudos em Artes Cênicas     Open Access  
Virtual Creativity     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Visual Arts Research     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Visual Computing for Industry, Biomedicine, and Art     Open Access  
Visual Inquiry : Learning & Teaching Art     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Visual Resources: An International Journal of Documentation     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Visualidades     Open Access   (Followers: 1)
Voice and Speech Review     Hybrid Journal  
VRA Bulletin     Open Access   (Followers: 3)
West 86th     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
William Carlos Williams Review     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Women and Music: A Journal of Gender and Culture     Full-text available via subscription   (Followers: 12)
Word & Image: A Journal of Verbal/Visual Enquiry     Hybrid Journal   (Followers: 13)
World Art     Hybrid Journal   (Followers: 5)
World of Antiques & Art     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
WSQ: Women's Studies Quarterly     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Zibaldone : Estudios Italianos     Open Access  
Культура і мистецтво у сучасному світі     Open Access  
Текст і образ : актуальні проблеми історії мистецтв / Text and Image : Essential Problems in Art History     Open Access  

  First | 1 2 3     

Similar Journals
Journal Cover
Культура і мистецтво у сучасному світі
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2410-1915 - ISSN (Online) 2616-423X
Published by Kyiv National University of Culture and Arts Homepage  [14 journals]
 • ФОРМУВАННЯ ОНЛАЙН-КУЛЬТУРИ ЯК НОВОЇ
         КУЛЬТУРНОЇ РЕАЛЬНОСТІ: ФІЛОСОФСЬКІ
         РЕФЛЕКСІЇ

  • Authors: Олеся Богданівна Бенюк , Катерина Михайлівна Кириленко , Вікторія Іванівна Стратюк
   Pages: 11 - 21
   Abstract: Мета статті — з посиланням на культурфілософські ідеї мислителів ХХ ст. (К. Ясперса, Х. Ортега-і-Гассета, В. Беньяміна) і ХХІ ст. (Е. Шмідта, Дж. Коена, У. Еко) обґрунтувати появу онлайн-культури як новітнього явища сьогодення, стимулом розвитку якого стало всебічне утвердження в умовах пандемії, що спричинена COVID-19, онлайн- простору як простору існування культури в широкому сенсі цього поняття. В дослідженні окреслені головні передумови її появи, наведені аргументи на користь виокремлення поняття «онлайн-культура» як самостійного. В умовах сьогодення відбувається активне формування нового культурного явища, що означається нами як «онлайн-культура». Стимулом до його стрімкого становлення стали спільні для усього людства виклики, спричинені пандемією COVID-19, які стимулювали активний пошук світовою спільнотою нових форм і можливостей для самореалізації та комунікації. Онлайн-культура є об’ємним та багатоскладовим явищем, вона має всі підстави стати не лише характеристикою сучасної культури, але й ...
   PubDate: 2021-06-30
   DOI: 10.31866/2410-1915.22.2021.235885
    
 • КУЛЬТУРА ЯК ІНСТРУМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОГО
         БРЕНДИНГУ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОЇ
         ВЗАЄМОДІЇ

  • Authors: Оксана Олександрівна Білецька
   Pages: 22 - 33
   Abstract: Мета дослідження полягає у з’ясуванні ролі культури як інструменту побудування національного брендингу, а також розвитку та просування національного бренду в глобальному контексті національного дискурсу, задля чого проведено систематизацію понять «національний брендинг» і «національний бренд», а також аналіз теоретичних та практичних аспектів формування як національного, так і культурного бренду та іміджу країни в контексті реалізації міжнародної взаємодії. Методологія дослідження полягає у використанні загальних методів емпіричних і теоретичних досліджень, що базуються на аналізі, синтезі та конкретизації, і зводяться до розгляду та узагальнення отриманих результатів із метою розкриття значення фактора «культура» у формуванні національного брендингу держави як зовнішньо орієнтованого феномену, що в умовах міжнародної взаємодії надає інформацію про те, якою є країна. Наукова новизна дослідження полягає у з’ясуванні ролі культурної компоненти формування бр...
   PubDate: 2021-06-30
   DOI: 10.31866/2410-1915.22.2021.235887
    
 • КУЛЬТУРОТВОРЧИЙ ВИМІР СОЦІАЛЬНОЇ
         РЕКЛАМИ

  • Authors: Юрій Іванович Горбань
   Pages: 34 - 44
   Abstract: На сучасному етапі рекламний простір виступає як глобальний аксіологічний транслятор, що формує новий антропологічний тип. Виконуючи роль механізму переконання, реклама стала певною нормою культурного споживання, формуючи певний спосіб життя та світосприйняття людини. Найбільш актуальною, динамічною та вільною в плані художніх потенцій системою серед інформаційно-рекламних технологій є соціальна реклама. Метою статті є аналіз особливостей функціонування соціального рекламного дискурсу та визначення домінантної сфери рекламної дії. Методологія дослідження ґрунтується на використанні аналітичного, структурного методів, а також принципів об’єктивності та системності для виявлення механізму, ознак і типології соціальної реклами та функціональних особливостей форм соціальної дії реклами. Наукова новизна полягає у дослідженні соціальної реклами як феномена культури, демонструючи значущість комплексного вивчення культурологічного, антропологічного та філос...
   PubDate: 2021-06-30
   DOI: 10.31866/2410-1915.22.2021.235889
    
 • СИМУЛЯКРОВИЙ НАРАТИВ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
         ІСТОРІЇ В КУЛЬТУРІ ПОСТТОТАЛІТАРНОГО
         ПРОСТОРУ

  • Authors: Тетяна Костянтинівна Гуменюк , Юрій Григорович Легенький
   Pages: 45 - 58
   Abstract: Мета статті — показати специфіку сучасної національної культури як особливий мистецький сенс Gesamtkunstwerk, що формується рефлексією переважно історичного зразка. Методологію становить сукупність методів наукового дослідження загального та спеціального характеру. Методи аналізу і синтезу, а також історико- культурологічний та системний підходи використовувалися для розкриття сутності віртуальної реальності супернаративів в інформаційному просторі, які є спонукою до утворення етичного, естетичного та художнього консенсусу. Актуальність зумовлена необхідністю дослідження постмодерної парадигми, під впливом якої народжуються новітні дискурси, що замінюють наративи комуністичної доби в інтерпретації історії посттоталітарного простору. Наукова новизна розвідки полягає у тому, що показана пострадянська культура як інерційна фаза посттоталітаризму, що має симулятивно-іміджеву тоталогію реальності. Висновки. Доведено, що мистецький сенс Gesamtkunstwerk пострадянського простору є бажk...
   PubDate: 2021-06-30
   DOI: 10.31866/2410-1915.22.2021.235891
    
 • ЕВОЛЮЦІЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ
         ІМІДЖУ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНОМУ
         ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

  • Authors: Оксана Борисівна Кошелєва
   Pages: 59 - 70
   Abstract: Мета статті — визначити соціокультурні детермінанти трансформації закордонного іміджу України під впливом внутрішньо- та зовнішньополітичних подій і стан його висвітлення в інформаційному просторі; з’ясувати еволюцію культурологічної моделі іміджу України в міжнародному інформаційному просторі. Методологія дослідження полягає у використанні міждисциплінарних методів і підходів для виявлення інформаційних та комунікаційних технологій, спрямованих на формування міжнародного іміджу України; принцип історизму дав змогу визначити етапи зміни інформаційного простору і трансформації геополітичної ситуації довкола України; структурний та метод порівняння застосовувалися для визначення позицій міжнародних ЗМІ щодо України, їхнього впливу на формування її іміджу. Наукова новизна дослідження визначається в представленні іміджу України як вираження ментальності окремої культурно-історичної спільноти, показника культурних смислів, унікальної конструкції, ме&#...
   PubDate: 2021-06-30
   DOI: 10.31866/2410-1915.22.2021.235894
    
 • РЕПЕРТУАРНА ТРАДИЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО
         ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ:
         ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ

  • Authors: Катерина Вікторівна Матвєєва
   Pages: 71 - 84
   Abstract: Мета статті — з’ясувати репертуарні традиції українського театру від часу створення першого професійного театру до сьогодення. Методологія дослідження передбачає застосування міждисциплінарного підходу. Зокрема принцип історизму як можливість прослідкувати зміну репертуарної політики театрів під впливом суспільно- політичних обставин. Методи аналізу й синтезу використані для виявлення основних мистецьких явищ і тенденцій у театральній діяльності, структурно-функціональний і мікродинамічний методи — для дослідження театру на різних етапах розвитку. Наукова новизна. На основі аналізу репертуарних п’єс п’яти українських театрів — Театру корифеїв, Харківського державного академічного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, Київського національного академічного драматичного театру ім. І. Франка, Національного академічного українського драматичноk...
   PubDate: 2021-06-30
   DOI: 10.31866/2410-1915.22.2021.235896
    
 • ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
         ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ У
         ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ В
         УКРАЇНІ

  • Authors: Христина Василівна Плецан
   Pages: 85 - 102
   Abstract: Мета статті: теоретико-методологічне обґрунтування особливостей реалізації процесу діджиталізації у креативних індустріях України крізь призму культурологічного аспекту. У дослідженні виокремлено і обґрунтовано концептуальні засади еволюції перенесення культурно-креативного простору в цифрове середовище. Проаналізовано історико-культурний аспект впровадження діджиталізації у креативних індустріях України. Охарактеризовано основні стратегічні пріоритети діджиталізації креативних індустрій. Методологія дослідження передбачає застосування методів: історико- аналітичного — для збору та аналізу первинних даних; системного аналізу — для виокремлення теоретико-методологічних засад поняття «діджиталізація» в культурно- креативному просторі; логічного узагальнення — для теоретичного обґрунтування історико-культурного аспекту впровадження діджиталізації у креативні індустрії України; фундаментального пізнання — для виокремлення діджитал-платформ, д ...
   PubDate: 2021-06-30
   DOI: 10.31866/2410-1915.22.2021.235897
    
 • ТВОРЧІСТЬ МИКОЛИ ЦІВЧИНСЬКОГО: ВНЕСОК
         ШКОЛИ М. БОЙЧУКА В МИСТЕЦТВО
         КАЗАХСТАНСЬКОГО ГОБЕЛЕНА

  • Authors: Сергалі Кабдрахманович Сураганов , Зубайда Кабіївна Сураганова
   Pages: 103 - 118
   Abstract: Мета дослідження — ввести в науковий обіг творчі досягнення М. В. Цівчинського в контексті становлення художньої школи українського авангарду Михайла Бойчука. Завданнями дослідження стали: визначення витоків становлення творчості художника-монументаліста, майстра декоративно-прикладного мистецтва М. В. Цівчинського, його внеску у становлення історії казахстанського професійного мистецтва гобелена. У його творчості відбивається проникливість і глибоке розуміння значення самобутності традиційної культури народу, монументалізм, притаманні школі М. Бойчука. Один із небагатьох бойчукістів, які залишилися в живих і яких доля розкидала по всьому світу, М. В. Цівчинський не тільки розвинув різнобічні навички, художні мову і традицію школи бойчукістів, а став однією з найяскравіших постатей у казахстанському декоративно-прикладному мистецтві. Життєвий шлях і творчість М. В. Цівчинського повною мірою відображають найважливіші і трагічні сторінки розвитку країни, якої вже немає &#...
   PubDate: 2021-06-30
   DOI: 10.31866/2410-1915.22.2021.235898
    
 • ВПЛИВ СУЧАСНИХ ТУРИСТИЧНИХ ТРЕНДІВ НА
         ФОРМУВАННЯ ДОЗВІЛЛЄВОЇ КУЛЬТУРИ:
         УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

  • Authors: Леся Миколаївна Устименко
   Pages: 119 - 128
   Abstract: Мета роботи — проаналізувати вплив сучасних туристичних трендів на формування дозвіллєвої культури. Методологія дослідження складається з аналізу основних статистичних та наукових джерел щодо впливу туристичних трендів на формування дозвіллєвої культури, міждисциплінарного синтезу основних форм актуалізації туристичних трендів на локалізацію туристичних потоків, методів дедукції та індукції, контент-аналізу. Наукова новизна. Визначено актуальні туристичні тренди сучасності, які суттєво впливатимуть на формування дозвіллєвої культури населення. Обґрунтовано і введено до наукового обігу теорії культурології та туризмознавства поняття «туристичний тренд» та «дозвіллєва культура». Висновки. На підставі аналізу статистичних матеріалів Всесвітньої туристичної організації (UNWTO), даних від експертів Організації Об’єднаних Націй узагальнено картину змін векторів розвитку туризму в умовах пандемії. Охарактеризовано та проаналізовано сучасні туристичні тренди, що &...
   PubDate: 2021-06-30
   DOI: 10.31866/2410-1915.22.2021.235899
    
 • КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОСТІР СУЧАСНИХ МУЗЕЇВ
         В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

  • Authors: Юлія Миколаївна Ключко
   Pages: 145 - 155
   Abstract: Мета статті — дослідити комунікативний простір сучасних музеїв в умовах пандемії COVID-19, окреслити основні вектори його розвитку. Методи дослідження базуються на загальнонауковому принципі об’єктивності, структурно- функціональному й аналітичному методах під час аналізу комунікативного простору музеїв в умовах пандемії COVID-19. З огляду на сучасний стан музейної справи в Україні, систематизовано та узагальнено основні теоретичні здобутки проблеми; показано, що тема дослідження на сучасному етапі не має поки комплексного відображення у вітчизняній науковій літературі. Новизна дослідження полягає у визначенні основних векторів розвитку комунікативного простору зарубіжних та вітчизняних музеїв в умовах пандемії COVID-19, дослідженні найбільш успішних проєктів українських музеїв в контексті трансформації комунікативного простору. Висновки. З’ясовано, що сьогодні для музею, як одного з центрів комунікації в культурному просторі, важливим результатом діяльності є встановлення стій ...
   PubDate: 2021-06-30
   DOI: 10.31866/2410-1915.22.2021.235902
    
 • ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ПИТАННЯ АВТОРСТВА І
         УНІКАЛЬНОСТІ МИСТЕЦЬКИХ ТВОРІВ
         (ТЕХНОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ
         «НАСТУПНИЙ РЕМБРАНДТ»)

  • Authors: Тетяна Ігорівна Совгира
   Pages: 156 - 163
   Abstract: Мета статті — дослідити специфіку та унікальність візуальних робіт створених за допомогою АІ-технологій. Методологія розвідки ґрунтується на застосуванні аналітичного, теоретичного і концептуального методів дослідження технологічного мистецтва і взаємозв’язку цифрових технологій і мистецтва у цілому. Наукова новизна полягає в тому, що вперше були проаналізовані форми мистецтва, створені з використанням цифрових технологій. Розглянуто феномен технологічного мистецтва як результат інтеграції мистецтва і технологій. Висновки. Виявлено, що за допомогою математичного аналізу творчості художників можливо отримати певні алгоритми роботи автора, проаналізувати основні складові художнього твору, знакову систему мистецтва трансформувати в систему іншого порядку — числового. Таким чином, колір, форма, розташування об’єктів, що відображаються на полотні (композиція), — все перетворюється на числові формули та комбінації. Графічний малюнок трансформується у цифровий, алгоl...
   PubDate: 2021-06-30
   DOI: 10.31866/2410-1915.22.2021.235903
    
 • ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ТВОРЕННЯ
         ТА АНАЛІЗУ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА

  • Authors: Юлія Василівна Трач
   Pages: 164 - 173
   Abstract: Мета статті — розкрити специфіку створення нових творів мистецтва за допомогою технологій штучного інтелекту. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні діалектичного методу з його принципами системності, розвитку і єдності полярностей, оскільки штучний інтелект як складний соціокультурний феномен спонукає до формулювання однозначних визначень і водночас змушує до діалектичного трактування його сутності і відношень до сфер його застосування. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що штучний інтелект розглянуто як складник художньої творчості, одне із завдань якого полягає у введенні технічних новацій у сферу людської культури. Висновки. Звернено увагу на перебування поза культурологічним дискурсом проблематики штучного інтелекту, тоді як відокремлення проблеми штучного інтелекту від культури неминуче призводить до спрощеного розуміння останньої. Наголошено, що актуальність культурологічного дослідження штучного інтелекту визнач&...
   PubDate: 2021-06-30
   DOI: 10.31866/2410-1915.22.2021.235907
    
 • ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ ЄМЦЯ У КОНТЕКСТІ
         УКРАЇНСЬКОЇ ТА СВІТОВОЇ МУЗИЧНОЇ
         КУЛЬТУРИ

  • Authors: Леся Іванівна Турчак
   Pages: 174 - 184
   Abstract: Мета статті — визначити внесок Василя Ємця у розвиток української та світової музичної культури. Методи дослідження: теоретичний (допомагає розкрити різні сторони досліджуваного питання), історичний (за допомогою методу інформацію систематизовано та подано у хронологічній послідовності, досліджено суть проблеми), культурологічний (дозволяє простежити окремі етапи творчої діяльності митця, розкрити специфіку його виконавської майстерності). Наукова новизна дослідження полягає у визначенні внеску Василя Ємця у розвиток українського бандурного мистецтва, особливостей його інструментального виконання та теоретичних напрацювань, що стало важливим інструментом збереження та поширення української культури. Висновки. Обґрунтовано, що внесок Василя Ємця у світову та українську музичну культуру полягає у виробленні власного комбінованого способу гри, поєднанні традицій харківської, чернігівської та полтавської шкіл. Доведено, що в історію бандурного мистецтва ХХ ст. він ...
   PubDate: 2021-06-30
   DOI: 10.31866/2410-1915.22.2021.235908
    
 • ВПЛИВ УКРАЇНСЬКОГО КІНОПЛАКАТА 1920–1930-х
         рр. НА СУЧАСНИЙ ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН

  • Authors: Андрій Вікторович Будник
   Pages: 185 - 198
   Abstract: Мета дослідження — проаналізувати вплив системи композиційних прийомів і графічних засобів художньої мови кіноплакатної школи ВУФКУ і «Українафільму» на вітчизняний графічний дизайн. Методи дослідження. Історичний, мистецтвознавчий і порівняльний аналіз. Наукова новизна. Через пошук відповідників у світовому і українському дизайні та аналіз використання дизайнерських схем, прийомів і засобів, що перманентно застосовуються у творах графічного дизайну, обґрунтовується вплив української плакатної школи 1920–1930-х рр. на сучасну графічно-дизайнерську практику. Висновки. Незважаючи на тривалу перерву з ідеологічних причин у функціонуванні і вивченні українського графічного дизайну в середині ХХ століття, фіксуємо помітний вплив засобів і прийомів українського плакатного мистецтва на сучасні тренди. Це загальнокомпозиційні прийоми: розміщення у якості домінанти на всю площину відбитку форматних обличчя або постаті, побудова композиції за принципом «гральної карти», навми&#...
   PubDate: 2021-06-30
   DOI: 10.31866/2410-1915.22.2021.235912
    
 • СЦЕНІЧНІ ОБРАЗИ РОК-МУЗИКАНТІВ ТА ЇХ
         ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ ТРЕНДІВ У
         ДИЗАЙНІ ОДЯГУ

  • Authors: Катерина Олександрівна Кисельова , Ольга Миколаївна Шандренко , Аліна Юріївна Щербак
   Pages: 199 - 211
   Abstract: Мета статті — розкрити вплив сценічних образів рок-музикантів на формування трендів у дизайні одягу. Методологія дослідження: використано методи джерелознавчого аналізу для з’ясування рівня наукової розробленості проблеми, порівняльно-історичного для виявлення характерних особливостей образів музикантів та подіумних моделей колекцій одягу відомих дизайнерів, теоретичного узагальнення (для формулювання висновків). Наукова новизна роботи полягає у висвітленні впливу сценічних образів музикантів на формування сучасних трендів у дизайні одягу. На основі аналізу жанрової приналежності виявлено стилістичні відмінності сценічного костюма популярних музичних виконавців США та Європи. Окремі стилістичні характеристики сценічного одягу артистів простежуються в колекціях відомих модних брендів ХXI століття, таких як Balenciaga, Philipp Plein, Vetements, Alexander Wang, Alexander McQueen та ін. Висновки. У процесі дослідження виявлені основні стилістичні ознаки сценічного костюма виконавців музичних жанрів хард-рок та хеві- ме&#...
   PubDate: 2021-06-30
   DOI: 10.31866/2410-1915.22.2021.235914
    
 • ЗНАКОВО-СИМВОЛІЧНИЙ АСПЕКТ У ФІРМОВИХ
         ЗНАКАХ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

  • Authors: Олександра Володимирівна Колісник , Соломія Володимирівна Оганесян
   Pages: 212 - 222
   Abstract: Мета дослідження: виявлення можливостей візуальної символіки при створенні образу компанії засобами логотипа наприкінці XIX – на початку XX століття. Методи. Для проведення дослідження використано історичний, історично-порівняльний, аналітичний методи; для виявлення образної і символічної мови логотипів компаній кінця XIX – початку XX ст. використано мистецтвознавчі методи — формального, образно-стилістичного, семантичного аналізу. Висновки. На основі аналізу праць зарубіжних та вітчизняних науковців ХХ ст., охарактеризовано символ і знак як засоби вираження сутності явища, розглянуто існуючі класифікації символів. Проаналізовано логотипи, які використовувалися наприкінці XIX – на початку XX ст. у світовій практиці та на теренах України. На прикладі логотипа страхової компанії Prudential Financial (США) у процесі його змін протягом 1860–1996 рр. показано застосування символічного елементу, який залишався незмінним. На прикладі товарних знаків підприємств України — заводу сільськогосподарських машин Ернста i...
   PubDate: 2021-06-30
   DOI: 10.31866/2410-1915.22.2021.235916
    
 • ОСВІТЛЕННЯ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРІВ
         КУЛЬТОВИХ СПОРУД ГАЛИЧИНИ (ДРУГА
         ПОЛОВИНА ХІХ – ПЕРША ТРЕТИНА ХХ
         СТОЛІТТЯ)

  • Authors: Роман Васильович Одрехівський
   Pages: 223 - 232
   Abstract: Мета дослідження — проаналізувати типологію, конструктивні особливості та різьблений декор дерев’яних світильників у інтер’єрах культових споруд Галичини. Методологія дослідження ґрунтується на загальних принципах наукової роботи: системності, достовірності, історизму, логічності. Для аналізу конструктивних особливостей світильників застосовується порівняльно-типологічний метод. Під час аналізу орнаментально-композиційних систем декору — методи герменевтики та семіотики. Новизна роботи полягає в залученні до наукового обігу невідомих артефактів церковного мистецтва, дані про які зібрані автором особисто під час наукових експедицій у музеях чи на польових теренах, безпосередньо у церквах — як в Україні, так і за кордоном. Висновки. Дослідження конструктивних особливостей та декору проаналізованих світильників засвідчило, що настільні світильники, як правило, менших розмірів, ніж ставники, хоч інколи за принципом композиції виробу — однакові з ними, як, наприклад, с...
   PubDate: 2021-06-30
   DOI: 10.31866/2410-1915.22.2021.235918
    
 • ФЕСТИВАЛЬ АНІМАЦІЇ В СУЧАСНОМУ
         УКРАЇНСЬКОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

  • Authors: Ксенія Дмитрівна Мараховська
   Pages: 233 - 243
   Abstract: Мета статті — осмислення фестивалів анімації як важливого складника культурного простору сучасної України та потужного фактору розвитку світового й вітчизняного анімаційного мистецтва. Методологія дослідження. Використано аналітико-синтетичний метод, що дав змогу з’ясувати специфіку й напрями розвитку наймасштабніших світових та вітчизняних фестивалів анімації; завдяки методу узагальнення систематизовано інформацію щодо аніма-фестивалів та здійснено їхній багатоаспектний реферативний огляд. Наукова новизна полягає в тому, що вперше виділено й проаналізовано наймасштабніші світові та вітчизняні анімаційні фестивалі, висвітлено їхню специфіку. Фестивалі анімації розглядаються як своєрідний індикатор розвитку сучасної культури. Висновки. Подано визначення культурного простору як простору функціонування фестивалю анімації, виділено сутнісні риси фестивалю як культурного феномену. Встановлено, що фестиваль є святковим періодичним заходом, з елементами ур...
   PubDate: 2021-06-30
   DOI: 10.31866/2410-1915.22.2021.235919
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 35.170.82.159
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-