Subjects -> ART (Total: 882 journals)
    - ART (468 journals)
    - DANCE (26 journals)
    - FILM AND AUDIOVISUALS (125 journals)
    - MUSIC (171 journals)
    - THEATER (92 journals)

ART (468 journals)            First | 1 2 3     

Showing 401 - 264 of 264 Journals sorted alphabetically
Shanlax International Journal of Arts, Science and Humanities     Open Access  
Siècles     Open Access   (Followers: 1)
Significação : Revista de Cultura Audiovisual     Open Access  
Simbiótica     Open Access  
Sin Objeto : Arte, Investigación, Políticas     Open Access  
SIRJANĀ – A Journal on Arts and Art Education     Open Access   (Followers: 2)
SOBRE. Prácticas artísticas y políticas de la edición     Open Access  
Soletras Revista     Open Access  
Sound Studies : An Interdisciplinary Journal     Hybrid Journal  
Source: Notes in the History of Art     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
South African Journal of Philosophy = Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Wysbegeerte     Hybrid Journal   (Followers: 4)
South Central Review     Full-text available via subscription  
Southern Quarterly     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
SPAFA Journal     Open Access  
Spirale : Arts, Lettres, Sciences humaines     Full-text available via subscription  
Sport and Art     Open Access   (Followers: 1)
Strategic Design Research Journal     Open Access   (Followers: 1)
Studia austriaca     Open Access   (Followers: 1)
Studia theodisca     Open Access  
Studia Vernacula     Open Access  
Studies in American Humor     Full-text available via subscription  
Studies in Ancient Art and Civilization     Open Access   (Followers: 3)
Studies in Art Education : A Journal of Issues and Research     Hybrid Journal  
Studies in Comics     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Studies in Costume & Performance     Hybrid Journal  
Svenskt Gudstjänstliv     Open Access  
Swedish Journal of Romanian Studies     Open Access  
T'oung Pao     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Tahiti     Open Access  
Tampa Review     Full-text available via subscription  
Teaching Artist Journal     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Technè     Open Access  
Techne Series : Research in Sloyd Education and Craft Science A     Open Access   (Followers: 1)
Technoetic Arts a Journal of Speculative Research     Hybrid Journal  
Tenso     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Tercio Creciente     Open Access  
The Eighteenth Century     Full-text available via subscription   (Followers: 35)
The Massachusetts Review     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
The Post     Open Access  
The Poster     Hybrid Journal   (Followers: 1)
The STEAM Journal     Open Access   (Followers: 1)
The Velvet Light Trap     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
TicArtToc     Full-text available via subscription  
Tidsskrift for kulturforskning     Open Access  
Todas as Artes     Open Access  
Tracés     Open Access  
Trocadero     Open Access  
Tsantsa. Revista de Investigaciones Artisticas     Open Access  
TV/Series     Open Access  
Tydskrif vir Geesteswetenskappe     Open Access  
UJAH : Unizik Journal of Arts and Humanities     Open Access  
Uncommon Culture     Open Access  
Urdimento : Revista de Estudos em Artes Cênicas     Open Access  
Virtual Creativity     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Visual Arts Research     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Visual Computing for Industry, Biomedicine, and Art     Open Access  
Visual Inquiry : Learning & Teaching Art     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Visual Resources: An International Journal of Documentation     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Visualidades     Open Access   (Followers: 1)
Voice and Speech Review     Hybrid Journal  
VRA Bulletin     Open Access   (Followers: 3)
West 86th     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
William Carlos Williams Review     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Women and Music: A Journal of Gender and Culture     Full-text available via subscription   (Followers: 12)
Word & Image: A Journal of Verbal/Visual Enquiry     Hybrid Journal   (Followers: 13)
World Art     Hybrid Journal   (Followers: 5)
World of Antiques & Art     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
WSQ: Women's Studies Quarterly     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Zibaldone : Estudios Italianos     Open Access  
Культура і мистецтво у сучасному світі     Open Access  
Текст і образ : актуальні проблеми історії мистецтв / Text and Image : Essential Problems in Art History     Open Access  

  First | 1 2 3     

Similar Journals
Journal Cover
Tidsskrift for kulturforskning
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2387-6727
Published by Novus forlag Homepage  [8 journals]
 • Redaksjonelt

  • Authors: Line Esborg
   Abstract: Snart er pandemiens år to over. Idet årets siste nummer av Tidsskrift for Kulturforskning går i trykken, ser vi forventningsfullt fremover mot nye eventyr. I 2022 har vi hele to temanumre å glede oss til. Gjesteredaktør Kyrre Kverndokk UiB og Anne Eriksen UiO står for det første nummeret med temaet genre. Stedsansen er tittel og tema for det andre nummeret i 2022, hvor hhv. Karen Lykke Syse SUM, UiO og Finn Arne Jørgensen & Marie-Theres Fojuth Universitetet i Stavanger utgjør gjesteredaksjonen.
   PubDate: 2021-12-31
    
 • ”Om denne haves intet mærkværdigt.” En tekst- og kunnskapshistorisk
         studie av stavkirkene på 1700- og 1800-tallet

  • Authors: Sine Halkjelsvik Bjordal
   Abstract: Paa reiser oppe i Norges fjeldbygder mødte man i middelalderen ofte og møder man endnu en enkelt gang kirke­bygninger med vildt fantastiske former, der snarere ser ud som dæmon­iske afgudstempler end som gudshuse, med sine af tiden sværtede og bøiede stolper og planker, med sine dragesmykkede gavle, der reiser sig den ene over den anden, med sine steile tage og lave vægge, takte – ligesom man tænker sig middelalderens drager skjælbedækkede – med mørke spaan, hist og her overgroede af en vildt­voksende ornamentvegetation, i hvilken sælsomme fabel­dyr slynger seg ind –: det er de norske stavkirker.
   PubDate: 2021-12-31
    
 • Store tankar i små bygder' Overlevingsevna blant familiebedrifter
         i norsk distriktsreiseliv

  • Authors: Agnes Brudvik Engeset
   Abstract: Avhandlinga har utgangspunkt i forskingsprosjektet Second Generation Rural Tourism /Andre generasjon bygdeturisme (2011–2015), der målet var å undersøke korleis norsk distriktsreiseliv kan bli meir økonomisk og sosialt robust og miljømessig berekraftig. Innretninga var ein kvalitativ studie og studieobjekta var små og store tilbydarar innan norsk distrikts­reiseliv. Den første artikkelen i avhandlinga, ein studie av norsk gardsturisme, vart ein inngang til forskingsfeltet rural turisme, og ei plattform for resten av avhandlinga om norsk distriktsreiseliv. Både norsk og internasjonal forsking omtalar aktørane i den rurale turismen vanlegvis som småskala, ofte knytt til gardsturismen – som for alvor skaut fart i etterkrigstida – og med liten vilje eller evne til vekst og innovasjon. Dette biletet av den rurale turismen passar berre delvis med norsk distriktsreiseliv slik det framstår i dag. I Bygde-Norge finst det også store turisthotell, der hotellvertar i fleire generasjonar har teke i mot gjestar frå heile verda. Desse familieeigde distriktshotella er ikkje inkluderte i verken internasjonale eller norske studiar av den rurale turismen, i studiar av familiebedrifter generelt eller i studiar av norsk hotellnæring. Eit empirisk kunnskapshol var dermed avdekka og distriktshotell vart såleis tema for resten av avhandlinga. Vidare arbeid med avhandlinga var vidareutvikla frå det opphavelege forskingsprosjektet, både i val av studieobjekt og av informantar. Ikkje minst vart den teoretiske tilnærminga vidareutvikla. Hovud­vekta i avhandlinga vart lagt på hotell­studien; i to av tre artiklar studerer eg norske, familieeigde distriktshotell.
   PubDate: 2021-12-31
    
 • It speaks to you – Making Kin of People, Duodji and Stories in Sami
         Museums

  • Authors: Liisa-Rávná Finbog
   Abstract: What is a system of knowledge' How do such systems implicate musuems and cultural heritage institutions' And how, if at all, has the relation between mu­seums and epistemology influenced the negotiation of self and Indigenous sovereignty. These are just some of the questions discussed in Finbog’s dissertation.
   PubDate: 2021-12-31
    
 • Liv Emma Thorsen 2020. "Dyrenes by. Hover, klover og klør i
         Kristiania 1859-1925"

  • Authors: Tone Druglitrø
   Abstract: ”Hva er en by' Er det bygningene, monumentene, gatene, parkene, fontenene og kloakkene' Eller er det livet i og mellom husene, trafikken, lys som tennes og slukkes, lyden og lukten av kropper i bevegelse, svette, parfyme, møkk og våt pels' Byen er summen av alt dette.” (Thorsen 2020, s. 13) Slik begynner Liv Emma Thorsens bok Dyrenes by som handler om dyrenes utslagsgivende rolle for samtidens byliv i 1800-tallsbyen Kristiania og å forme det moderne Oslo. Boka kaster lys på forbindelser og utfordringer som ikke har vært belyst før i norsk historiearbeid. Som Thorsen selv påpeker: ”På samme måte som dyrene etter hvert forsvant fra den moderne storbyen og fra hverdagserfaring, forsvant de også fra byhistorien”.
   PubDate: 2021-12-31
    
 • Anna Dahlgren (red.), 2020. "Fashioned in the North: Nordic Histories,
         Agents, and Images of Fashion Photography"

  • Authors: Hanne Hammer Stien
   Abstract: Antologien Fashioned in the North: Nordic histories, Agents, and Images of Fashion Photography (2020) samler forskere fra de nordiske landene som hver for seg kommer fra ulike felt og disipliner, men som har en felles interesse for motefotografi. Spesielt fint synes jeg det er at forfatterne har et overgripende perspektiv, som ikke skiller mellom forskningspraksiser og museale samlings- og utstillingspraksiser. Slik får boken på en god måte frem økologien både i de fotografiske praksisene som undersøkes og i kunnskapsproduksjonen knyttet til disse praksisene. Boken gjør det også tydelig at den akademiske fotoforskningen og museenes og arkivenes samlings- og utstillingsarbeid gjensidig er avhengig av hverandre. I innledningen blir det påpekt at det i de nordiske landene mangler arkiver og museer som har mote og motefotografi som ansvarsområde. Spørsmålet er om institusjoner med et slikt ansvar ville ha fanget opp mye av det fotografiske materialet som behandles i boken, ettersom det på ulikt vis er i randsonen av den vertikale historieskrivingen som redaktøren Anna Dahlgren påpeker har preget fortellingene om mote og motefotografi.
   PubDate: 2021-12-31
    
 • Arne Lie Christensen (2020). "Elg i solnedgang"

  • Authors: Agnes Brudvik Engeset
   Abstract: Kulturhistorikar og forfattar Arne Lie Christensen fortel levande i si siste bok om opphavet til noko så kvardagsleg som kva bilete du og eg har på veggen i heimane våre. Boka med det fargerike omslaget, som er pryda av ein gråtande sigøynargut, fiskaren med sydvest og pipe i munnen, og sjølvsagt ein elg i solnedgang, er ei bok som er verd å lesa.
   PubDate: 2021-12-31
    
 • Bjarne Rogan, 2020. "Kystfisker. Med sjarken 'Havsund' fra
         Agder til Troms"

  • Authors: Harald Beyer Broch
   Abstract: Det er alltid slik at leserens bakgrunn og erfaringer påvirker hvordan hen leser og oppfatter bøker. Selv er jeg sosialantropolog og har blant annet gjort over et års sammenhengende feltarbeid med sjarkfiskere fra Nordland. Senest under vintertorskefisket fra Røst 2019; ombord på en sjark av samme størrelse og design som Havsund, men utstyrt med andre brukstyper. Det er vanskelig å ikke begeistres når en får Rogans praktbok i hende, allerede før en begynner å lese. Boken er så vakker med flotte bilder at jeg ikke kunne legge den fra meg før jeg hadde bladd meg gjennom den et par tre ganger. Den er virkelig en visuell opplevelse.
   PubDate: 2021-12-31
    
 • Palle O. Christiansen, 2019. "En egn bliver til. Magt og mennesker i et
         sjællandsk godsområde fra 1700-tallet til i dag"

  • Authors: Mattias Ekman
   Abstract: I norsk kultur- og arkitekturhistorie har adelens og embetsstandens herre- og hovedgårder fått tildelt en beskjeden rolle i forhold til bondens og husmennenes bygninger, og de behandles som adskilte fenomener. Godsdannelser, som forente de forskjellige bygningstypene og deres beboere innenfor ett sosioøkonomisk landbrukssystem, og som har preget deler av det norske landskapet, har fått tilsvarende liten plass i norsk historisk selvforståelse. Av den grunn er Palle O. Christiansens "En egn bliver til. Magt og mennesker i et sjællandsk godsområde fra 1700-tallet til i dag" et svært velkomment bidrag. Boken bidrar ikke bare til å forstå danske agrarhistoriske forhold fra kulturhistoriske, sosialhistoriske og samfunnsgeografiske vinkler. For norske forhold kan boken inspirere til en nyorientering i forskning på de geografiske områder som ble preget av den jordeiende adelen og embets­standen.
   PubDate: 2021-12-31
    
 • Anne Eriksen 2020. "Livets læremester. Historiske kunnskapstradisjoner i
         Norge 1650-1840"

  • Authors: Gjertrud Sæter
   Abstract: I boka Livets læremester gir Anne Eriksen en imponerende grundig og detaljert presentasjon av historieskriving i Norge i perioden før historie ble et moderne vitenskapsfag. Hun knytter de norske bidragene til europeiske kunnskapstradisjoner og viser hvordan hennes egen fremstilling er forankret i nyere europeisk og nordisk forskning.
   PubDate: 2021-12-31
    
 • Tala tillbaka

  • Authors: Charlotte Hyltén-Cavallius, Lotta Fernstål
   Abstract: In the early 1950’s and early 1960’s Sweden, two Romani men, Karl and Sven, handed in their written life stories to the folklorist Carl-Herman Tillhagen at the Nordic Museum in Stockholm, who added them to the museum archive. Karl identified as “zigenare” (Gypsy, or Kelderash Roma), and Sven as “resande” (Traveller). These life-stories were written in the aftermath of a public debate on “tinkers” containing suggestions such as sterilization, politics of territorial exclusion while the Kelderash Roma to a large extent were still excluded from permanent housing and schools. The narratives are read as an act of “talking back” (Hancock 2010), by the authors to the majority population in a discriminatory and often racist societal climate. The inclusion of the stories in a national archival collection provides an opportunity to see the history of a few members of Romani groups in Sweden from an in-group perspective, in opposition to the otherwise often stereotypical and antigypsyist portrayals of these groups in the archival sphere. The article focuses on how the narrators positioned themselves and which issues they wished to mediate to the supposed majority Swedish readers.
   PubDate: 2021-12-31
    
 • På sporet av en jernbane- uniform

  • Authors: Guro Nordby
   Abstract: How objects appear in a museum collection, are important questions to raise for museum workers. We might see them through the distanced records of the registrations and catalogues, or we might meet them with our senses and see them as material things. We might even see them primarily as representations for a particular kind of object – something that we pick up for an exhibition. This may be more or less deliberate and reflective. Different approaches to an object relate to different knowledge systems, and this gives analytical implications. This is exemplified in this article by using an item from the Norwegian Industrial Workers Museum’s collection, a uniform jacket.
   PubDate: 2021-12-31
    
 • Olav Liljekrans og alvene

  • Authors: Hanne Weisser
   Abstract: The Scandinavian medieval ballad “Olav Liljekrans” (TSB A 63) tells the story of a knight whose fate is determined by a meeting with the elves on the night before his marriage celebration. In this article the ballad is read in a social and historical context. It is argued that the ballad’s main theme is Olav’s lack of faithfulness to his coming bride, reflecting the transition in Scandinavia, as well as in Europe, from a pre-Christian marriage customs accepting polygamy, to an ecclesiastical marriage, only accepting monogamy.
   PubDate: 2021-12-31
    
 • Grankvistar, äppelkaka och improvisation

  • Authors: Hanna Jansson
   Abstract: Requests for personal funeral rituals increase with growing secularization and the individualization of death. Based on interviews, this article discusses four women’s experiences of independently planning and conducting secular memorials and ash disposals. I discuss the role of improvisation in the processes surrounding these rituals. Imagination, invention, improvisation, independence and inspiration emerge as characteristic aspects of their accounts. Due to the atheist beliefs of the deceased, the families have actively distanced themselves from the Church’s funeral ritual, and undertakers were not considered helpful. To amend this, the relatives assumed responsibility for planning the secular funerals rather than leaving responsibility to the dominant authorities of death. Arranging memorials and burials without previous experience made the mourners feel insecure, but they also took pleasure in the creativity of the process, through which they created meaningful and deeply personal memorials and ash disposals. The study shows how rituals were (re)created by combining personal details with already established funeral ritual elements, as the mourners both mimicked and actively distanced themselves from existing ritual forms.
   PubDate: 2021-12-31
    
 • Fra Hulda til hijab

  • Authors: Trude Eriksen
   Abstract: Sahfana Ali was met with anger and racist comments when she dressed in a bunad (Norwegian folk dress) combined with a hijab with bunad-embroidery. The manager of the crafts shop Embla Bunader who proposed to make such a hijab, even received death threats. There are similar stories of Norwegians becoming victims of racism because people are provoked by the combination of bunad and either hijab or dark skin. The critique against using hijab in combination with a bunad is based on the idea that the bunad is a symbol of Norwegian values, and some sceptics believe that the hijab is an attack on these values. Paradoxically, headdress for women was very important in Norwegian traditional clothing. Ignorance about these same traditions has fuelled the racism directed towards people wearing hijab, which is in fact more attuned with traditional Norwegian headdresses than being bareheaded, which is common among bunad-dressed Norwegians today. The racist comments some of the informants were met with, signalled that some people want to limit the participants in the bunad-tradition to ethnic Norwegians.
   PubDate: 2021-12-31
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 35.172.111.71
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-