Subjects -> ART (Total: 882 journals)
    - ART (468 journals)
    - DANCE (26 journals)
    - FILM AND AUDIOVISUALS (125 journals)
    - MUSIC (171 journals)
    - THEATER (92 journals)

ART (468 journals)            First | 1 2 3     

Showing 401 - 264 of 264 Journals sorted alphabetically
Shanlax International Journal of Arts, Science and Humanities     Open Access  
Siècles     Open Access   (Followers: 1)
Significação : Revista de Cultura Audiovisual     Open Access  
Simbiótica     Open Access  
Sin Objeto : Arte, Investigación, Políticas     Open Access  
SIRJANĀ – A Journal on Arts and Art Education     Open Access   (Followers: 2)
SOBRE. Prácticas artísticas y políticas de la edición     Open Access  
Soletras Revista     Open Access  
Sound Studies : An Interdisciplinary Journal     Hybrid Journal  
Source: Notes in the History of Art     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
South African Journal of Philosophy = Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Wysbegeerte     Hybrid Journal   (Followers: 4)
South Central Review     Full-text available via subscription  
Southern Quarterly     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
SPAFA Journal     Open Access  
Spirale : Arts, Lettres, Sciences humaines     Full-text available via subscription  
Sport and Art     Open Access   (Followers: 1)
Strategic Design Research Journal     Open Access   (Followers: 1)
Studia austriaca     Open Access   (Followers: 1)
Studia theodisca     Open Access  
Studia Vernacula     Open Access  
Studies in American Humor     Full-text available via subscription  
Studies in Ancient Art and Civilization     Open Access   (Followers: 3)
Studies in Art Education : A Journal of Issues and Research     Hybrid Journal  
Studies in Comics     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Studies in Costume & Performance     Hybrid Journal  
Svenskt Gudstjänstliv     Open Access  
Swedish Journal of Romanian Studies     Open Access  
T'oung Pao     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Tahiti     Open Access  
Tampa Review     Full-text available via subscription  
Teaching Artist Journal     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Technè     Open Access  
Techne Series : Research in Sloyd Education and Craft Science A     Open Access   (Followers: 1)
Technoetic Arts a Journal of Speculative Research     Hybrid Journal  
Tenso     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Tercio Creciente     Open Access  
The Eighteenth Century     Full-text available via subscription   (Followers: 35)
The Massachusetts Review     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
The Post     Open Access  
The Poster     Hybrid Journal   (Followers: 1)
The STEAM Journal     Open Access   (Followers: 1)
The Velvet Light Trap     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
TicArtToc     Full-text available via subscription  
Tidsskrift for kulturforskning     Open Access  
Todas as Artes     Open Access  
Tracés     Open Access  
Trocadero     Open Access  
Tsantsa. Revista de Investigaciones Artisticas     Open Access  
TV/Series     Open Access  
Tydskrif vir Geesteswetenskappe     Open Access  
UJAH : Unizik Journal of Arts and Humanities     Open Access  
Uncommon Culture     Open Access  
Urdimento : Revista de Estudos em Artes Cênicas     Open Access  
Virtual Creativity     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Visual Arts Research     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Visual Computing for Industry, Biomedicine, and Art     Open Access  
Visual Inquiry : Learning & Teaching Art     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Visual Resources: An International Journal of Documentation     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Visualidades     Open Access   (Followers: 1)
Voice and Speech Review     Hybrid Journal  
VRA Bulletin     Open Access   (Followers: 3)
West 86th     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
William Carlos Williams Review     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Women and Music: A Journal of Gender and Culture     Full-text available via subscription   (Followers: 12)
Word & Image: A Journal of Verbal/Visual Enquiry     Hybrid Journal   (Followers: 13)
World Art     Hybrid Journal   (Followers: 5)
World of Antiques & Art     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
WSQ: Women's Studies Quarterly     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Zibaldone : Estudios Italianos     Open Access  
Культура і мистецтво у сучасному світі     Open Access  
Текст і образ : актуальні проблеми історії мистецтв / Text and Image : Essential Problems in Art History     Open Access  

  First | 1 2 3     

Similar Journals
Journal Cover
Tahiti
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 2242-0665
Published by Föreningen för konsthistoria Homepage  [1 journal]
 • Kuvista, etiikasta ja vaikeuden sietämisestä

  • Authors: Nina Kokkinen, Riikka Niemelä
   Pages: 4–6 - 4–6
   Abstract: Pääkirjoitus
   PubDate: 2022-03-15
   DOI: 10.23995/tht.114683
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2022)
    
 • Puu Berndt Lindholmin maisemamaalauksissa

  • Authors: Teppo Jokinen
   Pages: 7–30 - 7–30
   Abstract: Artikkelissani esittelen maisemamaalari Berndt Lindholmin (1841–1914) kahta Metsänsisusta-teosta niissä esiintyvän puukuvauksen näkökulmasta. Koska Lindholmista ja hänen tuotannostaan on toistaiseksi ilmestynyt verraten vähän taidehistoriallista tutkimusta, erittelen aluksi seikkaperäisesti esikuvien ja taideopetuksen merkitystä taiteilijan metsäkuvausten taustalla. Omana tarkasteluaiheena on eri puulajien esityshistoria maisemamaalauksessa koskien erityisesti havupuita. Lopuksi nostan esiin kysymykset teosten kansallisista painotuksista ja taiteilijan patriotismista. Kirjoituksen tutkimusaineisto pohjautuu parhaillaan laadinnan alla olevaan elämänkerralliseen tutkimukseeni Berndt Lindholmista.
   PubDate: 2022-03-15
   DOI: 10.23995/tht.113571
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2022)
    
 • Naiskuva ja ekspressionismi Kuopion koulun taiteessa 1980‒1986

  • Authors: Anna Vepsä
   Pages: 31 - 47
   Abstract: Artikkelini aiheena ovat Kuopion koulun taiteilijoiden naisaiheiset teokset. Kuopion kouluksi tai koulukunnaksi kutsuttiin väljää kuvataiteilijoiden ryhmää, jonka ydinhenkilöitä olivat Pauno Pohjolainen (s. 1949), Markku Kolehmainen (s. 1951), Pentti Meklin (s. 1952) ja Teemu Saukkonen (s. 1954). Tarkastelemani teokset ajoittuvat vuosille 1980‒1986 ja ovat ilmaisultaan suurimmaksi osaksi uusekspressionistisia. Analysoin, millaisena nainen esitetään Kuopion koulun teoksissa. Teokset kuvaavat, miten nainen on ylistetty, alistettu ja ylistämällä alistettu, mutta myös voimakas ja tasa-arvoinen. 1980-luvulla teokset provosoivat ja kyseenalaistivat porvarillisia arvoja kuten saksalainen ekspressionismi 1900-luvun alussa. Kuopion koulun teoksissa nainen esitetään synnyttäjänä, väkivallan uhrina, ristiinnaulittuna sekä miehisen katseen kohteena ja eroottisena fantasiana. Erilaiset roolit heijastelevat maskuliinisen taiteilijayhteisön arvoja ja ihanteita. Tutkimusmenetelminä käytän puolistrukturoitua teemahaastattelua, diskurssianalyysia ja kuva-analyysia. Aineistoon kuuluvat taideteosten lisäksi taiteilijoiden haastattelut 1980- ja 2020-luvulta sekä lehtiartikkelit vuosilta 1980‒1986.
   PubDate: 2022-03-15
   DOI: 10.23995/tht.113568
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2022)
    
 • Maalaustaiteen ”lapsi vuodepotilaana” -teokset yhteiskunnan
         kuvana

  • Authors: Johanna Mikkola
   Pages: 48–5 - 48–5
   Abstract: Artikkeli käsittelee kolmen esimerkkimaalauksen kautta muutosta lapsen kuvauksessa 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alkupuolen Suomessa. Ennen vuosisadan vaihdetta lapsuutta kuvattiin lähes yksinomaan tyypitellen. Lapsi esitettiin joko pienikokoisena aikuisena ylhäisön jälkikasvustaan tilaamissa muotokuvissa tai vanhempiensa auttajana maaseudulla laatukuvissa, joissa lapsi eli hänelle suotuisissa olosuhteissa. Ihanteellinen näkemys lapsesta säilyi maalaustaiteessa pitkään, mutta sai 1800-luvun lopun realismin myötä rinnalleen uudenlaisen tavan kuvata lasta, johon sairasta lasta esittävät teokset voidaan liittää. Artikkelissa tarkastelen Magnus Enckellin (1870–1925) öljypastellia Lapsi kuolinvuoteella (1910), Hanna Frosterus-Segerstrålen teosta (1867–1946) Pieni potilas (1889) ja Helene Schjerfbeckin (1862–1946) maalausta Toipilas (1888) tekoajankohdan taide- ja sosiaalihistoriallista taustaa vasten. Sairasta lasta esittävät kuvat saattoivat olla muistoesineitä tai ilmentää lapsen elämään vaikuttaneita sosiaalisia ilmiöitä, kuten kaupungistumista ja teollistumista. Kuvaustavan muutos näyttäytyy osana yhteiskunnallisessa ajattelussa virinnyttä yleisempää huolta lapsista ja lasten asemasta.
   PubDate: 2022-03-15
   DOI: 10.23995/tht.113569
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2022)
    
 • Kuvia kaikesta huolimatta – Gerhard Richterin Birkenau ja Georges
         Didi-Hubermanin Images malgré tout

  • Authors: Ari Tanhuanpää
   Pages: 60–7 - 60–7
   Abstract: Gerhard Richterin Birkenau-maalaussarja (2014) oli näytteillä viime vuonna Berliinin Alte Nationalgaleriessa. Alkusysäyksen teoksen valmistumiselle ovat antaneet juutalaisvankien Auschwitz-Birkenaun tuhoamisleirillä 1944 salaa ottamat ns. Sonderkommando-valokuvat sekä Georges Didi-Hubermanin niiden pohjalta kirjoittama teos Images malgré tout (2004). Artikkelissa esitetään, että Richter jakaa Didi-Hubermanin kanssa traumaattisen omakohtaisen suhteen sodanaikaisen Saksan tapahtumiin. Valotan myös Richterin Birkenaun suhdetta joihinkin hänen tuotantonsa muihin teemoihin. Laajemmin käsitellään Didi-Hubermanin mainitun teoksen kriittistä vastaanottoa, joka liittyi toisen maailmansodan jälkeen puhjenneeseen holokaustin kuvallista esittämistä koskevaan moraaliseen kiistaan. Richterin teokset sulautuvat osaksi näitä keskusteluja.
   PubDate: 2022-03-15
   DOI: 10.23995/tht.113567
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2022)
    
 • Tyylihistoriasta historiaan

  • Authors: Eeva Maija Viljo
   Pages: 75–8 - 75–8
   Abstract: Kirja-arvio: Teppo Jokinen, Arvorakennusten arkkitehti. Gustaf Nyström suunnittelijana ja opettajana (Helsinki: Parvs, 2020).
   PubDate: 2022-03-15
   DOI: 10.23995/tht.112776
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2022)
    
 • Marian monet puolet

  • Authors: Ringa Takanen
   Pages: 81–8 - 81–8
   Abstract: Kirja-arvio: Sisko Ylimartimo, Marian katse. Kuvia, kuvitelmia ja kertomuksia (Helsinki: Avain, 2021).
   PubDate: 2022-03-15
   DOI: 10.23995/tht.113336
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2022)
    
 • Arkkitehdin pitkä elämäntyö

  • Authors: Anna Ripatti
   Pages: 87–9 - 87–9
   Abstract: Kirja-arvio: Pekka Korvenmaa, Lars Sonck. Arkkitehti (Helsinki: AtlasArt, 2020).
   PubDate: 2022-03-15
   DOI: 10.23995/tht.113337
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2022)
    
 • Kaikenlaiselle toiminnalle tilaa riittää, kaikenlaisille
         seurakuntalaisille paikkoja on

  • Authors: Oscar Ortiz-Nieminen
   Pages: 92–9 - 92–9
   Abstract: Lectio praecursoria: Oscar Ortiz-Niemeisen taidehistorian alan väitöskirja "Kaikenlaiselle toiminnalle tilaa riittää, kaikenlaisille seurakuntalaisille paikkoja on: Monitoimikirkkoarkkitehtuuri Helsingin seudulla 1900–1960-luvuilla" tarkastettiin Helsingin yliopistossa 7.5.2021. Vastaväittäjänä toimi Prof. Pirjo Markkola (Tampereen yliopisto) ja kustoksena Prof. Kirsi Saarikangas (Helsingin yliopisto). 
   PubDate: 2022-03-15
   DOI: 10.23995/tht.112775
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2022)
    
 • ”Pysähtymisessä vaanii kuolema” – Eino
         Ruutsalon kokeellinen 1960-luku

  • Authors: Marko Home
   Pages: 100– - 100–
   Abstract: Lectio praecursoria: Marko Homeen väitöskirja ”Pysähtymisessä vaanii kuolema” – Eino Ruutsalon kokeellinen 1960-luku tarkastettiin Helsingin yliopistossa 11.9.2021. Vastaväittäjänä toimi dosentti Roni Grén (Turun yliopisto) ja kustoksena professori Ville Lukkarinen (Helsingin yliopisto).
   PubDate: 2022-03-15
   DOI: 10.23995/tht.113334
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2022)
    
 • European cultural heritage and the politics of decolonisation

  • Authors: Johanna Turunen
   Pages: 107– - 107–
   Abstract: Lectio praecursoria: Johanna Turusen nykykulttuurin väitös “Unlearning narratives of privilege: A decolonial reading of the European Heritage Label” tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 24.9.2021. Vastaväittäjänä toimi Dr. Jasper Chalcraft (European University Institute) ja kustoksena professori Tuuli Lähdesmäki (Jyväskylän yliopisto).
   PubDate: 2022-03-15
   DOI: 10.23995/tht.113881
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2022)
    
 • Etiikka ja esoteria rakennusmuodoissa

  • Authors: Marja-Leena Ikkala
   Pages: 112– - 112–
   Abstract: Lectio praecursoria: Marja-Leena Ikkalan taidehistorian väitöskirja ”Etiikka ja esoteria rakennusmuodoissa – Rudolf Steinerin ensimmäinen ja toinen Goetheanum” tarkastettiin Helsingin yliopistossa 14.10.2021. Vastaväittäjänä toimi Annika Waenerberg (Jyväskylän yliopisto) ja kustoksena Ville Lukkarinen (Helsingin yliopisto).
   PubDate: 2022-03-15
   DOI: 10.23995/tht.113563
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 35.170.82.159
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-