Subjects -> ART (Total: 882 journals)
    - ART (468 journals)
    - DANCE (26 journals)
    - FILM AND AUDIOVISUALS (125 journals)
    - MUSIC (171 journals)
    - THEATER (92 journals)

ART (468 journals)            First | 1 2 3     

Showing 401 - 264 of 264 Journals sorted alphabetically
Shanlax International Journal of Arts, Science and Humanities     Open Access  
Siècles     Open Access   (Followers: 1)
Significação : Revista de Cultura Audiovisual     Open Access  
Simbiótica     Open Access  
Sin Objeto : Arte, Investigación, Políticas     Open Access  
SIRJANĀ – A Journal on Arts and Art Education     Open Access   (Followers: 2)
SOBRE. Prácticas artísticas y políticas de la edición     Open Access  
Soletras Revista     Open Access  
Sound Studies : An Interdisciplinary Journal     Hybrid Journal  
Source: Notes in the History of Art     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
South African Journal of Philosophy = Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Wysbegeerte     Hybrid Journal   (Followers: 4)
South Central Review     Full-text available via subscription  
Southern Quarterly     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
SPAFA Journal     Open Access  
Spirale : Arts, Lettres, Sciences humaines     Full-text available via subscription  
Sport and Art     Open Access   (Followers: 1)
Strategic Design Research Journal     Open Access   (Followers: 1)
Studia austriaca     Open Access   (Followers: 1)
Studia theodisca     Open Access  
Studia Vernacula     Open Access  
Studies in American Humor     Full-text available via subscription  
Studies in Ancient Art and Civilization     Open Access   (Followers: 3)
Studies in Art Education : A Journal of Issues and Research     Hybrid Journal  
Studies in Comics     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Studies in Costume & Performance     Hybrid Journal  
Svenskt Gudstjänstliv     Open Access  
Swedish Journal of Romanian Studies     Open Access  
T'oung Pao     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Tahiti     Open Access  
Tampa Review     Full-text available via subscription  
Teaching Artist Journal     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Technè     Open Access  
Techne Series : Research in Sloyd Education and Craft Science A     Open Access   (Followers: 1)
Technoetic Arts a Journal of Speculative Research     Hybrid Journal  
Tenso     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Tercio Creciente     Open Access  
The Eighteenth Century     Full-text available via subscription   (Followers: 35)
The Massachusetts Review     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
The Post     Open Access  
The Poster     Hybrid Journal   (Followers: 1)
The STEAM Journal     Open Access   (Followers: 1)
The Velvet Light Trap     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
TicArtToc     Full-text available via subscription  
Tidsskrift for kulturforskning     Open Access  
Todas as Artes     Open Access  
Tracés     Open Access  
Trocadero     Open Access  
Tsantsa. Revista de Investigaciones Artisticas     Open Access  
TV/Series     Open Access  
Tydskrif vir Geesteswetenskappe     Open Access  
UJAH : Unizik Journal of Arts and Humanities     Open Access  
Uncommon Culture     Open Access  
Urdimento : Revista de Estudos em Artes Cênicas     Open Access  
Virtual Creativity     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Visual Arts Research     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Visual Computing for Industry, Biomedicine, and Art     Open Access  
Visual Inquiry : Learning & Teaching Art     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Visual Resources: An International Journal of Documentation     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Visualidades     Open Access   (Followers: 1)
Voice and Speech Review     Hybrid Journal  
VRA Bulletin     Open Access   (Followers: 3)
West 86th     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
William Carlos Williams Review     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Women and Music: A Journal of Gender and Culture     Full-text available via subscription   (Followers: 12)
Word & Image: A Journal of Verbal/Visual Enquiry     Hybrid Journal   (Followers: 13)
World Art     Hybrid Journal   (Followers: 5)
World of Antiques & Art     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
WSQ: Women's Studies Quarterly     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Zibaldone : Estudios Italianos     Open Access  
Культура і мистецтво у сучасному світі     Open Access  
Текст і образ : актуальні проблеми історії мистецтв / Text and Image : Essential Problems in Art History     Open Access  

  First | 1 2 3     

Similar Journals
Journal Cover
Svenskt Gudstjänstliv
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2001-5828
Published by Lunds universitet Homepage  [14 journals]
 • Svenskt Gudstjänstliv fr.o.m. 1926

  • Authors: SGL:s redaktion
   Abstract: Lista på alla tidigare utgivna nummer  
   PubDate: 2021-05-26
   Issue No: Vol. 95 (2021)
    
 • Arbete med psalm

  • Authors: SGL:s redaktion
   Abstract: Psalmer är perenna skapelser. Alla psalmer som sjungs idag har en gång först skrivits och komponerats. Därefter har de hållits vid liv, redigerats, översatts, omarbetats, restaurerats, utvalts och återaktualiserats. Titeln på denna årsbok: ”Arbete med psalm” syftar främst på denna senare typ av trädgårdsmästarliknande arbete. Utan psalmboksredaktörer, översättare och bearbetare av psalmer hade vi stått utan de psalmer vi har idag. Vi hade utanför rent akademiska studier möjligen stått helt utan arvet av äldre psalmer. Sådant arbete har nämligen både syftat och lett till bredare relevans och aktualitet i tider av förändring. Årsbokens sju artiklar belyser på olika sätt hur arbete med psalm lett fram till vår nuvarande situation. Här finns också bidrag som kastar ljus över hur psalmerna kan förstås idag och hur deras morgondag kan komma att te sig. Kommer det att finnas en psalmbok även i framtiden' I speciellt fokus står för flera av texterna den i flera samfund formellt gällande och dagligen sjungna Den svenska psalmboken av 1986. Dess ekumeniskt tillkomna första del var och är gemensam för en rad svenska kyrkosamfund och har också på olika sätt blivit en sångbok även långt utanför de kyrkliga sfärerna. Sist i årsboken följer ett tjugotal recensioner av nyutkommen litteratur inom liturgik, kyrkokonst, kyrkomusik och homiletik. Författare: Hans Bernskiöld, fil.dr. i musikvetenskap Anders Dillmar, fil.dr. i musikvetenskap, teol.kand., organist Eva Haettner Aurelius, professor emeritus i litteraturvetenskap, Lunds universitet Mikael Löwegren, teol. kand., präst i Svenska kyrkan Per Olof Nisser, teol. dr., domprost emeritus Anders Piltz, professor emeritus i latin, Lunds universitet, präst i Romerskkatolska kyrkan Susanne Wigorts Yngvesson, professor i etik med systematisk teologi och mänskliga rättigheter, Enskilda högskolan, Stockholm Redaktörer: Mattias Lundberg, professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet Jonas Lundblad, organist och forskare i musikvetenskap vid Uppsala universitet Redaktionsgrupp: Gabriel Bar-Sawme, Anna J. Evertson, Mattias Lundberg och Jonas Lundblad Redaktion i övrigt: Erik Bergman, Stephan Borgehammar, Ninna Edgardh, Sune Fahlgren, Stina Fallberg Sundmark och Mikael Löwegren Årets årsbok ges ut med ekonomiskt stöd från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse) och Segelbergska stiftelsen för liturgivetenskaplig forskning.
   PubDate: 2021-05-10
   Issue No: Vol. 95 (2021)
    
 • Omslagets baksida och rygg

  • Authors: SGL:s redaktion
   PubDate: 2021-05-10
   Issue No: Vol. 95 (2021)
    
 • Titelblad och innehållsförteckning

  • Authors: SGL:s redaktion
   Pages: 1 - 6
   PubDate: 2021-05-26
   Issue No: Vol. 95 (2021)
    
 • Förord

  • Authors: SGL:s redaktion
   Pages: 7 - 12
   Abstract: Förord
   PubDate: 2021-05-26
   Issue No: Vol. 95 (2021)
    
 • Den dolda närvaron

  • Authors: Per Olof Nisser
   Pages: 13 - 18
   Abstract: Den dolda närvaron
   PubDate: 2021-05-26
   Issue No: Vol. 95 (2021)
    
 • Enhetens polyfoni

  • Authors: Per Olof Nisser
   Pages: 19 - 48
   Abstract: The purpose of this article is to explicate some perspectives on the relationship between the Hymnal of the Church of Sweden (Den svenska psalmboken) and ecumenism. An initial scholarly review reveals in the earlier Swedish hymnals a more or less critical attitude to the surrounding confessional (non-Lutheran) world. Over time, this attitude has yielded to one more open. In order to get a grip on ecumenical attitude to congregational singing, the author has studied declarations and reports from some of the World Council of Churches (WCC) and its general assemblies. The hymn was not a hot topic in these contexts; attention has mainly been directed to the issue of worship and the WCC song collection Cantate Domino. This forms the background to the ecumenical process that led to the decision of 325 common hymns placed first in all the hymnals of Swedish Christian denominations from 1986 and the following years. In 2016, the general synod of the Church of Sweden decided on a revision of its hymnal. In the meantime, major ecumenical shifts have occurred. Some practical and fundamental consequences for the review are discussed here, anticipating that the Swedish Church needs to clarify its position regarding form and direction for ecumenical collaboration in the future. Further discussion in such matters therefore has to be left aside, while a concluding section focuses on two special perspectives on the relationship between ecumenics and hymn: firstly, concerning congregational singing as an ecumenical event and act in itself, to sing together, and secondly, concerning the challenge of utilizing and applying ecumenical affirmation of ”justified diversity” in order to present a broad and deep unity of
   polyphony in congregational singing.
   PubDate: 2021-05-26
   Issue No: Vol. 95 (2021)
    
 • Psalmen som händelse och handling

  • Authors: Eva Haettner Aurelius
   Pages: 49 - 66
   Abstract: This study focuses on the performativity of the hymn, applying literary theories of performativity to hymns from the present Swedish hymnal (Den svenska psalmboken of 1986, where the first 325 hymns are common to many Christian denominations in Sweden). It is argued that the temporality, locality and social context of singing a hymn to a considerable degree defines how it will be understood by those participating in the singing. The analysis of hymn texts compares performativity theory to traditional hermeneutic analysis of the same texts, with special reference to factors of temporality of texts (the present tense being strongly represented) and the pronominal status of the text (a “we” or “I” being defined by the hymn texts). Of special importance here are different types of direct address: exhortations, exclamations, invocations and questions. This addressivity together with the present tense and first person pronouns are identified as prime linguistic factors enabling the performativity that constitutes the performance and act of the hymns
   PubDate: 2021-05-26
   Issue No: Vol. 95 (2021)
    
 • ”Gud, för dig är allting klart, allt det dolda
         uppenbart”

  • Authors: Susanne Wigorts Yngvesson
   Pages: 67 - 90
   Abstract: This study treats the topic of the omniscient and omnipotent God in Swedish hymns, predominantly from the Swedish Hymnal of 1986 (Den svenska psalmboken). A number of hymns are analysed through the hermenutical lens of St. Augustine, Martin Luther (with special emphasis on Marius Timmann Mjaaland’s analysis of the same topos in Luther’s writings) and Paul Tillich. The author concludes that the concept of God as all-seing and all-powerful is particularly prominent in hymn-writing from the nineteenth and twentieth centuries, with a possible decline of frequency after the 1960s. The omniscience and the transcendental properties are in the hymn texts not articulated as awe-inspiring or dominant, but as a source and aim of transcendental yearning and comfort in relation to earthly life. These tendencies in the hymns studied are identified as five central conceptual topics of God’s nature and properties.
   PubDate: 2021-05-26
   Issue No: Vol. 95 (2021)
    
 • Trons mysterium i Svenska kyrkan

  • Authors: Mikael Löwegren
   Pages: 91 - 134
   Abstract: The Eucharistic Prayers in the latest Service Book of the Church of Sweden, Kyrkohandbok för Svenska kyrkan, ratified in 2017, contain an anamnetical acclamation. After the Words of Institution, the congregation says or sings: “We proclaim your death O Lord, and profess your resurrection, until you come again in glory” (literally: “Your death we proclaim Lord, your resurrection we profess, until you return in glory). This acclamation may be introduced by the priest by a spoken phrase: “Great is the Mystery of Faith.” This essay seeks the origins of the words and sung melody. The 1969 reformed Roman Catholic Ordo Missæ had a considerable impact on the order of the Mass in most Western churches. The acclamation ‘Mystery of faith’ after the Words of Institution was a novelty that found its way also into the Church of Sweden. One of three acclamation options, Mortem tuam, became established via the Swedish Roman Catholic missals, with a slight adjustment of the translation. It is demonstrated and argued that the Catholic Movement organisation “arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse” (The Swedish Church Union) was a key player in this process. In chronological order, the following has been established in the Church of Sweden: The acclamation as such,”Din död förkunnar vi …” (”We proclaim your death”). This was proposed in an edition of liturgical texts, entitled Svensk mässa, published in 1971 by the Church Union. It was then adopted by the official 1976 Church of Sweden Alternative Service Book (GO 76) The sung melody to this text was introduced in the 1977 Church Union Alternative Missal. The introduction of the priest, ”The Mystery of Faith” (”Trons mysterium”), with its sung melody was introduced in the 1988 Church Union Alternative Missal, that followed the publication of the 1986 Service Book (HB 86). In all three cases, the liturgical material published by the Swedish Church Union in 1971, 1977 and in 1988, was crucial. Since then, the Church Union has published two consecutive missals, in 2008 and in 2018, and through these the use of the introduction of the priest and the sung melodies have spread throughout the Church of Sweden. This essay indicates the necessity of a more extensive study of the influence of the Catholic Movement on the celebration of the Mass in the Church of Sweden.
   PubDate: 2021-05-27
   Issue No: Vol. 95 (2021)
    
 • Musikaliska synpunkter på en revision av Den svenska psalmboken 1986

  • Authors: Anders Dillmar
   Pages: 135 - 160
   Abstract: The last ambitious revision of the Swedish hymnal was instigated in a hymnal committee in 1969 and resulted in the Swedish hymnal of 1986 (Den svenska psalmboken). Since that point the Church of Sweden has produced additions and appendices of a semi-official hymnal status: Psalmer i 90-talet (“Hymns in the 1990s”) and Psalmer i 2000-talet (“Hymns in the 2000s”), in addition to further collections of less official status. This study revisits the 1986 revision and later work, trying to identify aspects of successful choices and methods with those less successful. It is argued that it is vital to let musical aspects be at the core of the matter in committee work, and that work with hymnals has to follow principles and methodologies that are well-reflected and transparent.
   PubDate: 2021-05-27
   Issue No: Vol. 95 (2021)
    
 • ”Alltihopa har ju strängt taget varit en sorts fortbildning för mig
         hela tiden”

  • Authors: Hans Bernskiöld
   Pages: 161 - 208
   Abstract: Torgny Erséus (1934–2020) was a central figure in hymnody and hymnology within Swedish Church music at large, and especially within Svenska missionsförbundet (a free church with lutheran roots), one of the largest of the free church denominations. Erséus was active as publisher, editor, musician, teacher, composer and adaptor of hymns that lacked melodies or where melodies were deemed less suited for singing. His many and varied activites seem to parallel those of Harald Göransson (1917–2004) in the Swedish hymnal, and the two did indeed cooperate in the project ”Sampsalm” and other endeavors. This study constitutes at the same time an analytical study of Erséus’ ideals and practices, and a prism through which the development of musical infrastructures and the state of hymnody in the free (non-State Church) Christian denominations may be studied.
   PubDate: 2021-05-27
   Issue No: Vol. 95 (2021)
    
 • ”Såsom en fågel”

  • Authors: Anders Piltz
   Pages: 209 - 216
   Abstract: The hymn “Den signade dag” (‘The blessed day’) has had a remaining endurance and popularity throughout the Nordic countries since the late Middle Ages. Its earliest textual version, in MS. C 4 of the medieval collection of manuscripts from the convent of Vadstena (15th century, now in the University Library of Uppsala), apparently a song for pilgrims, has been reshaped successively several times, for theological as well as linguistic and stylistic reasons. The persistent presence of a little bird is an intriguing feature: in the earlier versions it flies in spite of difficulties, but its function in the context remains unclear. In later adaptations of the hymn, the bird represents the ascending of the soul in prayer, in a typically Nordic manner, inviting the phenomena of the physical world, animals and plants, to praise their creator. It is argued in this study that the original meaning of the bird simile can be established with the help of a 13th century Norwegian collection of sermons. In this, it is stated that it is “a Nordic saying” that as the little bird surpasses high mountains in spite of its feeble wings, it is worthy and possible for a Christian to praise God, even if the praise is insufficient in relation to its divine object.
   PubDate: 2021-05-27
   Issue No: Vol. 95 (2021)
    
 • Recensioner

  • Authors: Anders Piltz, Clara Nystrand, Sverker Jullander, Frida Mannerfelt, Sven-Erik Brodd, Otfried Czaika, Anders Dillmar, Tomas Appelqvist, Valborg Lindgärde, Stig Wernø Holter, Stephan Borgehammar, Boel Hössjer Sundman, Sofija Pedersen Videke, Andreas Westergren, Jonas Lundblad, Sune Fahlgren, Elin Lockneus, Mattias Lundberg
   Pages: 217 - 285
   Abstract: Recenserade böcker: Victor Aldrin, Medeltida böneliv. Längtan efter innerlighet i det senmedeltida Sverige och Finland, Skellefteå: Artos & Norma, 2019. 146 s. Margareta Brandby-Cöster, Predikans tilltal, Stockholm: Books on Demand, 2019. 51 s. Maria Schildt, Mattias Lundberg och Jonas Lundblad (red.) Celebrating Lutheran Music. Scholarly Perspectives at the Quincentenary, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2019. 418 s. Marlene Ringgaard Lorensen, Christine Svinth-Værge Põder och Nete Helene Enggaard (red.)
   Eftertænkning og genopførelser. Festskrift til Bent Flemming Nielsen, Köpenhamn: Eksistensen Akademisk, 2019. 358 s. Lisbet Christoffersen, Niels Henrik Gregersen och Karen Marie Sø Leth-Nissen (red.) Den praktiske teologi i Danmark 1973–2018, Festskrift til Hans Raun Iversen. Köpenhamn: Eksistensen, 2019. 370 s. Biskopsmötet (förf.) Fira Nattvard. Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar, Uppsala: Svenska kyrkan, 2020. 96 s. Jürgen Geiß-Wunderlich & Volker Gummelt (red.) Johannes Block. Der pommersche Reformator und seine Bibliothek (Herbergen der Christenheit, Sonderband 22.) Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2018. 283 s. Harald Rise (red.) Lutherske perspektiver på liturgisk musikk. Oslo: Novus forlag, 2019. 238 s. Kjell O. Leijon (red.) Musik och Teologi. Reflektioner, tillämpningar och kommentarer. Uppsala: EFS Budbäraren, 2019. 161 s. Håkan Möller, Psalmernas värld. Tre studier i 1695 års psalmbok (Bibliotheca Theologiae Practicae 102), Skellefteå: Artos och Norma, 2019. 244 s. Karin Karlsson (red.) Psalmernas väg (Band 4). Kommentarer till text och musik i Den svenska psalmboken med tillägg samt Psalmer i 2000-talet, Visby: Wessman, 2019. 292 s. Marie Rosenius, Spänning och samspel. En orientering i ecklesiologi och liturgi, Skellefteå: Artos och Norma, 2019. 219 s. Jenny Ehnberg och Cecilia Nahnfeldt (red.) Samhällsteologi. Forskning i skärningspunkten mellan akademi, samhälle och kyrka, Stockholm: Verbum, 2019. 270 s. Nete Helene Enggaard och Rasmus Nøjgaard (red.) Tradition og fornyelse. Teologiske perspektiver på gudstjeneste og liturgi, København: Eksistensen, 2018. 295 s. David Hellholm och Dieter Sänger (red.) The Eucharist – Its Origins and Contexts. Sacred Meal, Communal Meal, Table Fellowship in Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 376). Tübingen: Mohr Siebeck, 2017. 2199 s. (tre band) Risto Uro, Juliette J. Day, Richard E. Demaris och Rikard Roitto (red.) The Oxford Handbook of Early Christian Ritual, Oxford: Oxford University Press, 2019. 713 s. Carl Sjögren, Kyrkan lovsjunger. En bok om gudstjänstens och musikens teologi, Skellefteå: Artos, 2019. 99 s. Porter C. Taylor (red.) We Give Our Thanks Unto Thee. Essays in Memory of Fr. Alexander Schmemann. Förord av Serge Schmemann, Eugene: Pickwick Publications, 2019. 244 s. Jonas Ideström och Tone Stangeland Kaufman (red.) What Really Matters. Scandinavian Perspectives on Ecclesiology and Ethnography, Church of Sweden research series, 17. Eugene, Pickwick Publications, 2018. 293 s. Kim-Eric Williams (red.) The Rudman Hymnals 1700. America’s First Hymnals by Andreas Rudman, Philadelphia: Gloria Dei Church Historic Preservation Trust, 2019. 35 s.
   PubDate: 2021-05-27
   Issue No: Vol. 95 (2021)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 34.204.174.110
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-