A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Subjects -> SCIENCES: COMPREHENSIVE WORKS (Total: 374 journals)
The end of the list has been reached or no journals were found for your choice.
Similar Journals
Journal Cover
Metode & Forskningsdesign
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2245-3083
Published by Aalborg University Homepage  [18 journals]
 • Realistisk evaluering: Et supplement eller et alternativ til
         effektevaluering'

  • Authors: Rasmus Ravn
   Pages: 1 - 22
   Abstract: Til at undersøge effekter anses det randomiserede kontrollerede forsøg (RCT[1]) som guldstandarden for evidens. De senere år har eksperimentelle og kvasi-eksperimentelle tilgange til effektevaluering imidlertid fået konkurrence af teoridrevne evalueringstilgange. Disse nyere tilgange undersøger, hvad der virker, for hvem, under hvilke omstændigheder det virker, og hvorfor en indsats virker. Der er især tale om den ”realistiske evaluering”, der på dansk ofte benævnes ”virkningsevaluering”. Artiklens formål er at illustrere, hvordan man som forsker eller evaluator vil kunne designe en evaluering, der kombinerer realistisk evaluering med mere klassisk effektevaluering. Der skelnes i artiklen mellem integreret og sekventiel modelanvendelse, og det konkluderes og illustreres, at kombinationsformen har afgørende betydning for, hvilke indsigter man kan nå frem som evaluator. Blandt realistiske evaluatorer er der imidlertid dyb uenighed om, hvorvidt modellerne kan og bør kombineres. Ophavsmændene til den realistiske evaluering er kritiske over for modelkombination, fordi de anser den realistiske kausalitetsforståelse som uforenelig med evaluering, hvor den kontrafaktiske situation etableres. Hovedparten af artiklen bruges derfor på at blotlægge og diskutere evalueringsmodellernes syn på kausalitet og metodeanvendelse ud fra et realistisk perspektiv. Det sker med henblik på at synliggøre de vigtigste argumenter for og imod at kombinere modellerne.
   PubDate: 2020-09-13
   DOI: 10.5278/ojs.mf.v3i3.6151
   Issue No: Vol. 3, No. 3 (2020)
    
 • Time-series cross-section analyser i komparativ politisk økonomi

  • Authors: Jesper Eriksen, Søren Etzerodt
   Pages: 23 - 55
   Abstract: Time-Series Cross-Section (TSCS) analyser anvendes ofte inden for komparativ politik og politisk økonomi. Betegnelsen TSCS henviser til, at, at man har en tids-dimension med perioder og en tværsnits-dimension med enheder De samme enheder observeres således over tid. Den metodiske litteratur om TSCS analyser antager oftest, at læseren kender til en række grundelementer i mødet med TSCS. I stedet fokuserer litteraturen på bestemte nye modeller og sammenligning af estimations­metoder. Vi giver her en samlet introduktion til grundelementerne, man som minimum bør være opmærksom, når man udfører TSCS analyser. De seks elementer, vi fokuserer på, er: (1) det teoretiserede forhold og variabeltyper, (2) ikke-stationære variable og håndtering heraf, (3) modelvalg og homogene/heterogene effekter, (4) lagstrukturer, (5) brugen af fixed effects og (6) kausalitet og tolkning af TSCS analyser. Alle elementer er bundet sammen ved et fælles mål om at skabe sammenhæng mellem teori, data og metode. Artiklen afsluttes med en TSCS ’kogebog’, der opsummerer de 6 punkter og giver en introducerende guide til TSCS analyser.
   PubDate: 2020-09-14
   DOI: 10.5278/ojs.mf.v3i3.6152
   Issue No: Vol. 3, No. 3 (2020)
    
 • Device-effekter i web surveys

  • Authors: Majbritt C. Severin, Sanne L. Clement, Ditte Shamshiri-Petersen
   Pages: 56 - 82
   Abstract: Tiderne, hvor surveys blev besvaret enten ved hjælp af en interviewer eller på papir hjemme ved spisebordet, er under forandring. Fremvæksten af nye webbaserede indsamlingsmetoder og besvarelses-devices betyder, at respondenter i dag kan udfylde surveyen på mange forskellige måder og i mange forskellige kontekster. Hvor det muligvis er positivt for svarprocenten, rejser det imidlertid spørgsmålet om, hvorvidt det er befordrende for respondenternes engagement i besvarelsen og i sidste ende påvirker kvaliteten af data negativt. På baggrund af en repræsentativ befolkningssurvey finder denne artikel dog, at der ikke er forskel på web survey-besvarelser på henholdsvis PC, tablet og smartphone. Når der tages højde for, at nogle grupper foretrækker bestemte devices frem for andre, såkaldte selektionseffekter, så er der ingen forskel på, hvor meget respondenterne engagerer sig, hverken når de selv skal vurdere det, eller når vi måler det som tiden brugt på besvarelsen. Derfor er det anbefalingen til afsendere af web surveys, at de ikke skal afstå fra at udbyde web surveys på forskellige devices. Tværtimod tyder det på, at fordelene ved at tillade mobile besvarelser overstiger ulemperne, hvis blot der tages højde for, at web survey-layoutet er optimeret til det.
   PubDate: 2020-09-14
   DOI: 10.5278/ojs.mf.v3i3.6154
   Issue No: Vol. 3, No. 3 (2020)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.239.4.127
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-