Subjects -> MANUFACTURING AND TECHNOLOGY (Total: 363 journals)
    - CERAMICS, GLASS AND POTTERY (31 journals)
    - MACHINERY (34 journals)
    - MANUFACTURING AND TECHNOLOGY (223 journals)
    - METROLOGY AND STANDARDIZATION (6 journals)
    - PACKAGING (19 journals)
    - PAINTS AND PROTECTIVE COATINGS (4 journals)
    - PLASTICS (42 journals)
    - RUBBER (4 journals)

MANUFACTURING AND TECHNOLOGY (223 journals)            First | 1 2     

Showing 201 - 73 of 73 Journals sorted alphabetically
Synthesis Lectures on Engineers, Technology and Society     Full-text available via subscription  
Synthesis Lectures on Image, Video, and Multimedia Processing     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
Systems Microbiology and Biomanufacturing     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Technical Communication Quarterly     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Techniques et culture     Open Access   (Followers: 1)
Technological Forecasting and Social Change     Hybrid Journal   (Followers: 19)
Technology Analysis & Strategic Management     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Technology and Culture     Full-text available via subscription   (Followers: 34)
Technology in Society     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Technology Transfer: fundamental principles and innovative technical solutions     Open Access   (Followers: 1)
Technovation     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Traitements et Materiaux     Free   (Followers: 18)
Tsinghua Science & Technology     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Underwater Technology: The International Journal of the Society for Underwater     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
World Review of Science, Technology and Sustainable Development     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки     Open Access  

  First | 1 2     

Similar Journals
Journal Cover
 • Дослідження використання IT для протидії
         поширенню російської дезінформації в
         медіапросторі в умовах війни

  • Authors: Л.Д. Котихова
   Pages: 5 - 9
   Abstract: В умовах повномасштабної війни Росії проти України важливу роль відіграє її інформаційна складова. Крім боротьби безпосередньо на фронті, зараз триває й інформаційна війна. Російська влада використовує всі можливі засоби для сіяння паніки, дезорієнтації та дезінформації серед українців. Основним джерелом поширення маніпулятивного контенту та дезінформації є соціальні мережі та інтернет-ресурси. Проблема протидії дезінформації виступає одним з найважливіших й найактуальніших сьогочасних питань. Бо для перемоги над ворогом, окрім перемоги саме армії, необхідно також одержати перемогу й на інформаційному фронті, тобто повернути свідомість частини українців у національний медіапростір. Зараз замість підходів, що розглядають проблему протидії дезінформації з точки зору інформаційної політики, більш дієвими є підходи з використанням сучасних інформаційних технологій. Для виявлення та нейтралізації загроз в інформаційному просторі з початком війни Міністерством циф...
   PubDate: 2022-05-26
   DOI: 10.32782/2225-6733.44.2022.1
    
 • Аналіз технологічних параметрів
         виготовлення литих композиційних
         матері-алів з матрицею з легких сплавів

  • Authors: Л.О. Дан , Л.О. Трофімова
   Pages: 10 - 19
   Abstract: В статті розглянуті та проаналізовані основні складові технології виготовлення литих композиційних матеріалів на основі легких сплавів – алюмінію та магнію. Особлива увага приділена вибору: матричного сплаву, типу, розмірів та кількості армуючих часток, а також термочасових і кінетичних параметрів процесу
   PubDate: 2022-05-26
   DOI: 10.32782/2225-6733.44.2022.2
    
 • Дослідження технологічних властивостей
         проби ефіопської залізної руди
         аравійсько-нубійського щита. Частина 1.
         Дослідження речовинного складу проби
         руди

  • Authors: В.В. Кривенко , Є.В. Чупринов , Т.А. Олійник , В.М. Харітонов , Ю.В. Реков
   Pages: 20 - 27
   Abstract: Виконано ситовий аналіз матеріалу вихідної проби залізної руди із аравійсько-нубійського щита, що надійшов на дослідження. Проведений хімічний аналіз різних проб на вміст загального заліза та кремнію показав рівномірний розподіл компонентів по класам. Виконаний первинний огляд уламків +5 мм, котрий показав, що вони складаються, в основному, з двох компонентів – відокремлення кварцу і цементу, що їх зв'язує. За результатами аналізу виділено чотири типи уламків за вмістом цементу, котрий представлений сурико-охристо-глинистим цементом: мало-глиниста зі вмістом 5-10 % цементу, середньо-глиниста зі вмістом 10-50 % цементу, глиниста зі вмістом більше 50 % цементу і убого-глиниста. Проведена рудорозборка матеріалу із виділенням п’яти мінералого-петрологічних різновидів
   PubDate: 2022-05-26
   DOI: 10.32782/2225-6733.44.2022.3
    
 • Динамічні режими паралельно працюючих
         асинхронних відцентрових
         гідроагрегатів електротехнічного
         комплексу насосної станції

  • Authors: В.Г. Лисяк
   Pages: 28 - 36
   Abstract: Проведено аналіз основних чинних нормативних положень, які регулюють функціонування трубопровідного транспорту. Обґрунтовано системний підхід до дослідження процесів у електротехнічних комплексах потужних насосних станцій, який передбачає композицію їхніх підсистем різної фізичної природи в єдине ціле. Показано, що модернізація насосного обладнання магістральних комплексів робить вагомим потенціал енергозбереження в динамічних режимах. Побудовано формалізовану математичну модель динамічних режимів паралельно працюючих асинхронних відцентрових гідроагрегатів узагальненої насосної станції, яка дозволяє врахувати вплив експлуатаційних та аварійних змін характеристик елементів гідравлічної підсистеми та фізичних параметрів рідини. Запропоновано перспективи використання, шляхи вдосконалення та розширення функціоналу одержаної моделі
   PubDate: 2022-05-26
   DOI: 10.32782/2225-6733.44.2022.4
    
 • Експериментальне дослідження горіння
         одиночних вуглецевих частинок в
         середовищах О2/Н2О та O2/N2O

  • Authors: Є.О. Хаджинов , О.С. Хаджинов
   Pages: 37 - 42
   Abstract: Розглянуто можливість використання кінозйомки як методу дослідження процесу горіння одиночних частинок вуглецю. Розроблено і побудовано експериментальну установку, яка відрізняється від існуючих простотою її монтажу і проведенням експериментів. Проведено експериментальні дослідження процесу горіння частинок графіту в середовищах О2/Н2О і О2/N2 при наступних параметрах: фракційний діапазон часток 0,16-2 мм, температура в реакційній зоні 900-1150°С, концентрація кисню в суміші 43-100%. Показано вплив концентрації парів води в суміші на питому швидкість протікання процесу горіння. Показано, що заміна інертного газу (N2) в окислювальній атмосфері на Н2О призводить до інтенсифікації реакції і збільшення реакційної здатності палива. Експериментально встановлено, що відносна реакційна здатність графіту в середовищі О2/Н2О на 19% вище, ніж в середовищі О2/N2
   PubDate: 2022-05-26
   DOI: 10.32782/2225-6733.44.2022.5
    
 • Чи варто шукати «золоті пропорції»
         Фібоначчі в процесах утворення відходів
         

  • Authors: В.С. Волошин
   Pages: 43 - 53
   Abstract: Робиться спроба пов'язати закономірності появи відходів в технологічних процесах із закономірностями відомої «золотої пропорції» Леонардо Фібоначчі, як системи оптимального розподілу енергії між її членами, і, враховуючи умови порівнянності між рівноправними членами в основній формулі ряду Фібоначчі, ввести в їх співвідношення умови оптимального осмисленого порівняння енергії, як основу для використання числа F = 1,618 або пов'язаних із ним з семантичного розширення концептуального змісту ряду Фібоначчі, що показано в роботі. Були упорядковані інші варіанти аналогової серії Фібоначчі для їх порівнянності з пропорціями між основними матеріальними компонентами типового технологічного процесу. Ряд прикладів реальних технологічних процесів показує різні співвідношення між числовими значеннями компонентів основних матеріальних та інших складових технологічного процесу: сировини, енергії, інформації, виробів і відходів, упорядкованих в залежності від відносності зміни ...
   PubDate: 2022-05-26
   DOI: 10.32782/2225-6733.44.2022.6
    
 • Динамічна стійкість та управління
         надмолекулярними структурами води

  • Authors: В.С. Волошин
   Pages: 53 - 61
   Abstract: Кластерна структура води є визнаною основою для вивчення особливих властивостей цієї рідини і, зокрема, при її взаємодії з біологічними системами. Зроблена спроба виявити закономірності появи недовговічних кластерних надмолекулярних структур в складі води. Вони визначають її ефективність по відношенню до таких біологічних систем. Їх поява заснована на закономірностях біфуркаційного переходу з подвоєнням кількості взаємопов'язаних молекул H2O. Це можливо на межі стану хаосу в міжмолекулярних зв'язках з  координатами макростану води. Запропоновано застосування принципу І. Пригожина про високоінтенсивні коливання у триатомних структурах. Вони з'являються, незалежно від змін кластерних структур, в триатомних, молекулярних асоціаціях, заснованих на накопиченні внутрішньої енергії для мінімізації дисипативних процесів. Це є основою для організації таких стійких структур з мінімальною зміною ентропії всієї системи. Був використаний алгоритм І. Пригожина щодо розрахунку ...
   PubDate: 2022-05-26
   DOI: 10.32782/2225-6733.44.2022.7
    
 • Розробка та реалізація концепції
         забезпечення надійності відновлюваних
         деталей засобів транспорту в процесі
         ремонту на базі системного аналізу

  • Authors: М.С. Агєєв , В.В. Черненко
   Pages: 62 - 72
   Abstract: Запропоновані основні принципи формування концепції забезпечення надійності відновлюваних деталей засобів транспорту в процесі ремонту, яка відображає функціональні, експлуатаційні, матеріально-технічні та технологічні аспекти ремонту деталей засобів транспорту шляхом використання багатофункціональних покриттів, нанесених за допомогою інтегрованих технологій. Представлено реалізацію концепції забезпечення надійності відновлюваних деталей засобів транспорту, яка полягає в використанні багатофункціональних покриттів, визначенні раціональних режимів комбінованого методу нанесення покриттів та управління ресурсом деталей засобів транспорту на основі впливу факторів управляючої дії. Розроблені основні принципи формування концепції забезпечення надійності відновлюваних деталей засобів транспорту в процесі ремонту, представлена реалізація концепції на базі використання системного підходу, аналізу матеріалів, особливостей конструкцій обладнанн...
   PubDate: 2022-05-26
   DOI: 10.32782/2225-6733.44.2022.8
    
 • Визначення навантаженості несучої
         конструкції вагона-цистерни з
         пружньо-фрикційною хребтовою балкою

  • Authors: О.В. Фомін , А.О. Ловська
   Pages: 73 - 81
   Abstract: В статті наведені результати визначення навантаженості несучої конструкції вагона-цистерни з пружньо-фрикційною хребтовою балкою. Дослідження проведені стосовно вагона-цистерни моделі 15-1443-06, призначеного для перевезення світлих нафтопродуктів. Для визначення динамічної навантаженості несучої конструкції вагона-цистерни сформовано математичну модель, яка враховує його переміщення при коливаннях підскакування. Зв'язок несучої конструкції з ходовими частинами описувався як послідовне пружне з’єднання. Вагон-цистерна при цьому розглядається як система з трьох твердих тіл – несучої конструкції та двох візків моделі 18-100 з ресорними комплектами, які мають жорсткість та коефіцієнт відносного тертя. Розв’язок системи диференціальних рівнянь руху вагона-цистерни здійснений за методом Рунге-Кутта при початкових умовах рівних нулю. Встановлено, що максимальне вертикальне прискорення, яке діє в центрі мас несучої конструкції вагона-цистерни при русі у порожньому стані складає...
   PubDate: 2022-05-26
   DOI: 10.32782/2225-6733.44.2022.9
    
 • Комп’ютерне моделювання температурної
         навантаженості несучої конструкції
         вагона-хопера

  • Authors: О.В. Фомін , А.О. Ловська , С.С. Сова , А.С. Литвиненко
   Pages: 81 - 89
   Abstract: В статті наведені результати комп’ютерного моделювання температурної навантаженості несучої конструкції вагона-хопера. Для цього створено просторову модель несучої конструкції вагона-хопера в програмному комплексі SolidWorks. В якості прототипу обраний вагон-хопер моделі 20-9749, побудови ДП "Укрспецвагон" та призначений для перевезення окатишів та гарячого агломерату. Розрахунок на міцність несучої конструкції вагона-хопера проведений за методом скінчених елементів, який реалізовано в програмному комплексі CosmosWorks. При складанні розрахункової схеми враховано температурний вплив від перевозимого вантажу на внутрішню поверхню кузова вагона-хопера. Результати розрахунку показали, що максимальні еквівалентні напруження в несучій конструкції вагона-хопера становлять близько 340 МПа і зосереджені в зоні взаємодії хребтової балки зі шворневою. Максимальні напруження в несучій конструкції вагона-хопера, які зумовлені температурним навантаженням виникають у вертикальних стійках та горб...
   PubDate: 2022-05-26
   DOI: 10.32782/2225-6733.44.2022.10
    
 • Оцінка вимог інтероперабельності до
         українських вагонів-цистерн, які
         призначені для перевезення небезпечних
         вантажів залізничним транспортом

  • Authors: Я.В. Болжеларський , В.С. Джус , О.В. Джус , О.В. Клецька , О.В. Кіріцева
   Pages: 89 - 100
   Abstract: Забезпечення безпеки при перевезенні вантажів залізничним транспортом з мінімалізацією рівня ризиків є пріоритетним завданням сьогодення. Зроблен аналіз, який показує, що в Україні існують значні напрацювання в області удосконалення конструкції вагонів, їх динамічних характеристик і безпеки. Виробники залізничних вагонів прагнуть до збільшення кількості нового, якісного і технічно-досконалого (за умовами інтероперабельності) залізничного рухомого складу який експлуатується. Були розглянуті 11 специфікацій інтероперабельності: інфраструктура; енергія; управління; шум; особи з обмеженою мобільністю; безпека в тунелях; вантажні вагони; локомотиви, пасажирські вагони і моторвагонний рухомий склад; телематика вантажоперевезень; телематика пасажирських перевезень; рух поїздів, які затверджені і діють на даний час. Розглянуті вимоги та компоненти Технічної сертифікації інтероперабельності і вітчизняних нормативних документів до залізничних вагонів, а саме: вимоги Техн...
   PubDate: 2022-05-26
   DOI: 10.32782/2225-6733.44.2022.11
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.206.13.203
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-