A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  First | 1 2        [Sort alphabetically]   [Restore default list]

  Subjects -> ARCHAEOLOGY (Total: 300 journals)
Showing 201 - 57 of 57 Journals sorted by number of followers
Heritage, Memory and Conflict Journal     Open Access   (Followers: 14)
Journal of Skyscape Archaeology     Full-text available via subscription   (Followers: 10)
Ancient West & East     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Archaeological Discovery     Open Access   (Followers: 5)
Studies in Ancient Art and Civilization     Open Access   (Followers: 4)
Cultural Heritage and Science     Open Access   (Followers: 4)
Theoretical Roman Archaeology Journal     Open Access   (Followers: 3)
Journal of Ancient Egyptian Interconnections     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Die Welt des Orients     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Artefact : Techniques, histoire et sciences humaines     Open Access   (Followers: 2)
Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia     Open Access   (Followers: 2)
Journal of Computer Applications in Archaeology     Open Access   (Followers: 2)
Viking : Norsk arkeologisk årbok     Open Access   (Followers: 2)
Eastern Christian Art     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Brill Research Perspectives in Ancient History     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Asian Archaeology     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Gallia : Archéologie des Gaules     Open Access   (Followers: 1)
Herança : Revista de História, Património e Cultura     Open Access   (Followers: 1)
Journal of Paleolithic Archaeology     Hybrid Journal   (Followers: 1)
In Situ Archaeologica     Open Access   (Followers: 1)
Danish Journal of Archaeology     Open Access   (Followers: 1)
Proceedings in Archaeology and History of Ancient and Medieval Crimea     Open Access   (Followers: 1)
Offa's Dyke Journal     Open Access   (Followers: 1)
Mythos     Open Access   (Followers: 1)
Gaia : Revue interdisciplinaire sur la Grèce archaique     Open Access   (Followers: 1)
Acta Universitatis Lodziensis : Folia Archaeologica     Open Access   (Followers: 1)
AP : Online Journal in Public Archaeology     Open Access   (Followers: 1)
Archéologie médiévale     Open Access   (Followers: 1)
Acta Terrae Septemcastrensis     Open Access   (Followers: 1)
REUDAR : European Journal of Roman Architecture     Open Access   (Followers: 1)
Anadolu Araştırmaları / Anatolian Research     Open Access   (Followers: 1)
ADLFI. Archéologie de la France - Informations     Open Access   (Followers: 1)
Advances in Archaeomaterials     Open Access   (Followers: 1)
Kentron     Open Access   (Followers: 1)
Journal of African Archaeology     Full-text available via subscription  
Frankokratia     Full-text available via subscription  
Quaternary Science Advances     Open Access  
Archaeologia Adriatica     Open Access  
Otium : Archeologia e Cultura del Mondo Antico     Open Access  
Archaeologia Baltica     Open Access  
Anales de Arqueología y Etnología     Open Access  
Kuml     Open Access  
Arkæologi i Slesvig-Archäologie in Schleswig     Open Access  
Antiquités Africaines     Open Access  
Archaeonautica     Open Access  
Sylloge epigraphica Barcinonensis : SEBarc     Open Access  
Pyrenae     Open Access  
Revista del Instituto de Historia Antigua Oriental     Open Access  
Athar Alrafedain     Open Access  
SPAL : Revista de Prehistoria y Arqueología     Open Access  
Archäologie im Rheinland     Open Access  
Bajo Guadalquivir y Mundos Atlánticos     Open Access  
Index of Texas Archaeology : Open Access Gray Literature from the Lone Star State     Open Access  
Portugalia : Revista de Arqueologia do Departamento de Ciências e Técnicas do Património da FLUP     Open Access  
BSAA Arqueología     Open Access  
Boletín de Arqueología     Open Access  
Damrong Journal of The Faculty of Archaeology Silpakorn University     Open Access  
Built Environment Inquiry Journal     Open Access  
ISIMU. Revista sobre Oriente Próximo y Egipto en la Antigüedad     Open Access  
Patrimoines du Sud     Open Access  
Primitive Tider     Open Access  
Archaeologia Lituana     Open Access  
Veleia     Open Access  
Bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale     Open Access  
Anatolia Antiqua : Revue internationale d’archéologie anatolienne     Full-text available via subscription  
PHILIA. International Journal of Ancient Mediterranean Studies     Open Access  
Revista Arqueologia Pública     Open Access  
Comechingonia : Revista de Arqueología     Open Access  
Revista Otarq : Otras arqueologías     Open Access  
Gallia Préhistoire     Open Access  
SPAFA Journal     Open Access  
Anales de Arquelogía Cordobesa     Open Access  
Arqueología y Territorio Medieval     Open Access  
Lucentum : Anales de la Universidad de Alicante. Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua     Open Access  
Boletín de Arqueología Experimental     Open Access  
Conimbriga     Open Access  
Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra     Open Access  
Arqueología     Open Access  
Semitica : Revue publiée par l'Institut d'études sémitiques du Collège de France     Full-text available via subscription  
SAGVNTVM Extra     Open Access  
Berkala Arkeologi     Open Access  
Queensland Archaeological Research     Open Access  

  First | 1 2        [Sort alphabetically]   [Restore default list]

Similar Journals
Journal Cover
Pyrenae
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 0079-8215 - ISSN (Online) 2339-9171
Published by Universitat de Barcelona Homepage  [57 journals]
 • Las estelas de guerrero y diademadas en el Alto Guadiana y su contexto
         cultural

  • Authors: Pedro Miguel-Naranjo, Francisco Javier Morales Hervás
   Pages: 9 - 31
   Abstract: Amb motiu de la publicació de dues esteles de guerrer inèdites, anomenades Chillón II i Navalpino, per la seva ubicació als termes municipals d’aquestes localitats de Ciudad Real, s’aborda un estudi de conjunt de les esteles de guerrer i diademades de l’Alt Guadiana. Aquestes esteles, datades a la fase Bronze Final - Ferro I (ca. s. viii aC), es contextualitzen gràcies a la informació obtinguda en jaciments coetanis com Alarcos, La Bienvenida - Sisapo o el Cerro de las Cabezas. S’ha pogut establir l’existència d’un ambient cultural de tipus tartèssic relacionat amb els contactes amb el nucli de Tartessos a causa de l’interès dels tartessis pels recursos econòmics de l’Alt Guadiana.
   PubDate: 2022-09-05
   Issue No: Vol. 53, No. 2 (2022)
    
 • La Casa de la Cabeza (Requena, València), un asentamiento rural de
         los siglos ii-i a. C.

  • Authors: David Quixal Santos, Consuelo Mata Parreño, Vanessa Albelda Borrás, Yolanda Carrión Marco, Guillem Pérez Jordà, Adrián Pérez Reyes, Leandro Sancho Cebrián, José Manuel Torregrosa Yago
   Pages: 33 - 63
   Abstract: La Casa de la Cabeza és un assentament rural dels segles ii-i a.C., integrat al territori de la ciutat ibèrica de Kelin (Caudete de las Fuentes, València), a la Plana d’Utiel-Requena. El seu estudi permet avançar en el coneixement dels canvis esdevinguts al poblament rural indígena amb posterioritat a la conquesta romana. Tot i que hi trobem algunes característiques noves, sens dubte resultants del context històric i de les condicions generades per l’ocupació romana, l’assentament i els seus equipaments presenten una forta continuïtat amb les estructures rurals de la fase anterior (segles iv-iii a.C.), dins de la línia general continuista del territori fins al marc de les guerres sertorianes.
   PubDate: 2022-09-05
   Issue No: Vol. 53, No. 2 (2022)
    
 • Los conventus iuridici de la Hispania Citerior

  • Authors: César Carreras, Pau De Soto
   Pages: 65 - 91
   Abstract: En els darrers anys, ha existit un creixent interès en els conventus iuridici de la Hispània romana com una divisió provincial original. Aquest article pretén ampliar la discussió sobre la forma dels conventus i la gira judicial dels governadors i els seus assistents (iuridici), d’acord amb la demografia i l’accessibilitat al transport, en aquest cas aplicat a la província de la Hispània Citerior. Es creu que les dues variables poden ajudar a comprendre la forma i funció d’aquesta institució administrativa.
   PubDate: 2022-09-05
   Issue No: Vol. 53, No. 2 (2022)
    
 • Civitates, élites y minería entre la República romana y el Alto Imperio
         en el Alto Guadalquivir: Sierra Morena oriental

  • Authors: Luís Arboledas Martínez, Alejandro Beltrán Ortega
   Pages: 93 - 122
   Abstract: Les mines de Sierra Morena oriental van ser explotades intensament entre el segle ii a. C. i inicis del segle ii d. C., com testifiquen les restes arqueomineres, els textos clàssics i l’epigrafia. Aquesta explotació s’ha relacionat amb el Castulo, encara que de moment no s’ha pogut documentar aquest paper estructurador. Per tant, en aquest treball s’analitza quin paper van jugar les ciutats de l’Alt Guadalquivir en l’explotació d’aquestes mines i la relació de les elits d’aquests nuclis amb la producció del metall, a partir de l’anàlisi epigràfica de la diferent documentació relacionada amb aquesta activitat procedent daquest territori.
   PubDate: 2022-09-05
   Issue No: Vol. 53, No. 2 (2022)
    
 • Las cabezas femeninas mofletudas en pintura mural romana

  • Authors: Lara Íñiguez Berrozpe, Laura Madurga Azores
   Pages: 123 - 144
   Abstract: Presentem una nova interpretació sobre les anteriorment conegudes com a «màscares lunars de tipus fantàstic» i posteriorment anomenades com «caps femenins galtaplens», molt populars en la pintura mural romana d’Itàlia i les províncies sobretot durant el III i IV estils, però l’ús dels quals s’estén fins al segle ii d.C. En aquest estudi hem efectuat una anàlisi de la posició d’aquests caps i els tocats que duen, que ens ha portat a concloure que estan íntimament relacionats amb el repertori egipci, molt en voga a Roma a partir de la conquesta d’aquest territori per part d’August.
   PubDate: 2022-09-05
   Issue No: Vol. 53, No. 2 (2022)
    
 • Las casas romanas extramuros de la plaza de la Morería

  • Authors: Josep Benedito-Nuez, José Manuel Melchor-Monserrat
   Pages: 145 - 168
   Abstract: La imatge monumental de la ciutat de Saguntum en època imperial és molt coneguda gràcies sobretot als estudis realitzats des de principis del segle passat. Avui dia disposem d’informació detallada sobre el seu urbanisme, una ciutat d’unes 60 hectàrees amb edificis públics de caràcter administratiu, d’espectacles, honorífics, etc. Comptem a més amb dades precises que informen de la planificació del viari, amb carrers enllosats flanquejats amb pòrtics, així com de la xarxa de clavegueram públic. Però faltava completar aquesta imatge de la ciutat amb l’estudi de les edificacions de caràcter privat, les domus. En aquest article tractarem de descriure les principals particularitats de l’arquitectura domèstica que, a Saguntum, caracteritza el manteniment de l’activitat constructiva a la ciutat al segle iii. Aquestes troballes aporten elements d’estudi nous per contextualitzar diversos aspectes d’una de les principals ciutats romanes del vessant mediterrani peninsular.
   PubDate: 2022-09-05
   Issue No: Vol. 53, No. 2 (2022)
    
 • Els viatges arqueològics pel Mediterrani oriental de Sadurní Ximénez i
         Francesc Cambó (1923-1925)

  • Authors: Marc Mendoza
   Pages: 169 - 187
   Abstract: Francesc Cambó feu múltiples creuers pel Mediterrani amb el seu iot, el Catalonia. El 1923, per Anatòlia i Grècia, i el 1925, per Egipte i el Llevant, comptà amb la presència de l’aventurer menorquí i hel·lenista aficionat Sadurní Ximénez. Els treballs que aquest darrer publicà posteriorment proporcionen una nova perspectiva sobre la naturalesa d’aquests viatges i ens serveixen també per acostar-nos a la seva obscura recerca historico-arqueològica. A més, aquests viatges es possible que sembressin les llavors dels projectes que engegaren immediatament després tant Cambó com Ximénez
   PubDate: 2022-09-05
   Issue No: Vol. 53, No. 2 (2022)
    
 • Retractació

  • Authors: Pyrenae Pyrenae
   Pages: 189 - 189
   PubDate: 2022-09-05
   Issue No: Vol. 53, No. 2 (2022)
    
 • Botella de vidrio farmacológica con patente en relieve (ca.
         1884-1910)

  • Authors: Esperanza Ortiz Palomar, Juan Á. Paz Peralta
   Pages: 191 - 202
   Abstract: Es corregeix la identificació i la datació arqueològica d’un fragment de vidre amb repercussió rellevant i, paral·lelament, es documenta la troballa. Els continguts de fons tenen un tractament positiu per als artefactes d’èpoques més recents, revalorant el seu paper arqueològic en general i estratigràfic, espacial, funcional, social, econòmic i cultural, en particular. Aquest vidre és un exemple de baula representativa a la cadena diacrònica de la tecnologia vidriera i de la farmacologia.
   PubDate: 2022-09-05
   Issue No: Vol. 53, No. 2 (2022)
    
 • Cristina Real, La subsistencia en el Magdaleniense Mediterráneo ibérico.
         Una visión desde el estudio arqueozoológico y tafonómico de la Cova de
         les Cendres

  • Authors: Jordi Nadal Lorenzo
   Pages: 205 - 207
   PubDate: 2022-09-05
   Issue No: Vol. 53, No. 2 (2022)
    
 • Irene Riudavets y Antoni Ferrer, La cultura talayótica de Menorca. Una
         isla entre la Edad del Bronce y la Edad del Hierro

  • Authors: F. Javier López-Cachero
   Pages: 208 - 210
   PubDate: 2022-09-05
   Issue No: Vol. 53, No. 2 (2022)
    
 • Bruno Jacobs y Robert Rollinger (eds.), A Companion to the Achaemenid
         Persian Empire

  • Authors: Manel García Sánchez
   Pages: 211 - 212
   PubDate: 2022-09-05
   Issue No: Vol. 53, No. 2 (2022)
    
 • Daniela Ferreira, A Cerâmica Grega na Fachada Atlântica da
         Península Ibérica

  • Authors: Xavier Aquilué
   Pages: 213 - 215
   PubDate: 2022-09-05
   Issue No: Vol. 53, No. 2 (2022)
    
 • Jordi Pérez González, Sumptuary specialists and consumer elites in
         Rome’s world order

  • Authors: Victor Revilla Calvo
   Pages: 216 - 220
   PubDate: 2022-09-05
   Issue No: Vol. 53, No. 2 (2022)
    
 • Filipe Noé da Silva, De escravos a benfeitores: os libertos e a
         munificência na Hispania Romana

  • Authors: Jordi Pérez González
   Pages: 221 - 223
   PubDate: 2022-09-05
   Issue No: Vol. 53, No. 2 (2022)
    
 • Javier Arce, Insignia dominationis. Símbolos de poder y rango del
         emperador romano en la Antigüedad tardía

  • Authors: Gisela Ripoll
   Pages: 224 - 228
   PubDate: 2022-09-05
   Issue No: Vol. 53, No. 2 (2022)
    
 • Alfredo González Ruibal, The Archaeology of the Spanish Civil War

  • Authors: Francisco Gracia Alonso
   Pages: 229 - 234
   PubDate: 2022-09-05
   Issue No: Vol. 53, No. 2 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 34.231.21.105
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-