A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  First | 1 2        [Sort by number of followers]   [Restore default list]

  Subjects -> ARCHAEOLOGY (Total: 300 journals)
Showing 201 - 57 of 57 Journals sorted alphabetically
Revue archéologique du Centre de la France     Open Access   (Followers: 1)
Revue d'Égyptologie     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Revue d'Histoire des Textes     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Revue d’Alsace     Open Access   (Followers: 1)
Rock Art Research: The Journal of the Australian Rock Art Research Association (AURA)     Full-text available via subscription   (Followers: 6)
ROMVLA     Open Access  
SAGVNTVM Extra     Open Access  
SAGVNTVM. Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia     Open Access   (Followers: 1)
Science and Technology of Archaeological Research     Open Access   (Followers: 5)
SCIRES-IT : SCIentific RESearch and Information Technology     Open Access  
Scottish Archaeological Journal     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Scripta Ethnologica     Open Access  
Semitica : Revue publiée par l'Institut d'études sémitiques du Collège de France     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Siècles     Open Access   (Followers: 1)
Southeastern Archaeology     Hybrid Journal   (Followers: 2)
SPAFA Journal     Open Access  
SPAL : Revista de Prehistoria y Arqueología     Open Access  
Studies in Ancient Art and Civilization     Open Access   (Followers: 4)
Studies in Mediterranean Antiquity and Classics     Open Access   (Followers: 29)
Tel Aviv : Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University     Hybrid Journal   (Followers: 7)
The Journal of the Australasian Institute for Maritime Archaeology     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
The Midden     Open Access  
Theoretical Roman Archaeology Journal     Open Access   (Followers: 3)
Time and Mind     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Trabajos de Prehistoria     Open Access   (Followers: 2)
Transfers     Full-text available via subscription  
Veleia     Open Access  
Viking : Norsk arkeologisk årbok     Open Access   (Followers: 3)
Virtual Archaeology Review     Open Access   (Followers: 2)
World Archaeology     Hybrid Journal   (Followers: 65)
Yorkshire Archaeological Journal     Hybrid Journal   (Followers: 5)

  First | 1 2        [Sort by number of followers]   [Restore default list]

Similar Journals
Journal Cover
Pyrenae
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 0079-8215 - ISSN (Online) 2339-9171
Published by Universitat de Barcelona Homepage  [57 journals]
 • L’anàlisi de la petjada peptídica del col·lagen mitjançant
         espectrometria de masses (ZooMS) per a la identificació taxonòmica de
         fauna arqueològica: desenvolupament i reptes actuals

  • Authors: Aurora Grandal D'Anglade
   Pages: 7 - 46
   Abstract: El col·lagen és una proteïna que forma fibres que proporcionen elasticitat i resistència als ossos. Protegit per la fracció mineral de l’os, el col·lagen pot romandre pràcticament inalterat durant milers d’anys en els ossos fòssils. Com tota proteïna, està formada per seqüències d’aminoàcids en un ordre determinat per l’ADN de cada organisme. Aquesta característica permet identificar les espècies a la que pertany una resta òssia mitjançant l’anàlisi de la petjada peptídica, que en aquesta aplicació es coneix com zooarqueologia mitjançant Espectrometria de Masses o ZooMS. És necessari extreure el col·lagen de l’os i comprovar, mitjançant diversos paràmetres, la seva bona preservació. Després, es digereix amb un enzim que trenca la molècula per llocs específic, per tal d’obtenir amb l’espectrometria de masses un espectre de fragments o pèptids de pes molecular divers. Donada la seqüència d’aminoàcids altament conservada del col·lagen, la majoria dels pèptids obtinguts per digestió tríptica són idèntics en tots els taxons, tot i que alguns difereixen i, per tant, són útils en taxonomia. La identificació es basa en la comparació de la presència/absència de determinats marcadors pèptids amb bases de dades ja disponibles. L’aplicació del ZooMS en la identificació de restes antigues va iniciar-se a començaments del segle XXI i encara està en fase de desenvolupament. Els avenços d’aquesta tècnica permeten identificar ossos de mamífer i d’altres vertebrats, en alguns casos fins a nivell de gènere. No obstant això, en determinats taxons no és possible, fins ara, diferenciar gèneres dins de la mateixa família. Actualment es treballa en l’ampliació del nombre de taxons ben caracteritzats, millorar la definició dels pèptids per als diferents grups taxonòmics i homogeneïtzar el tractament tècnic i les bases de dades. En aquest treball presentem com a exemple la identificació de cinc fragments ossis del Plistocè superior de Cova Eirós (Lugo, Galicia) i comentem les aplicacions, les limitacions i els avenços d’aquesta nova tècnica zooarqueològica.
   PubDate: 2024-06-20
   DOI: 10.1344/Pyrenae2024.vol55num1.1
   Issue No: Vol. 55, No. 1 (2024)
    
 • Aspectes espacials del megalitisme del municipi de Mora (Évora,
         Portugal). Una revisió geogràfica

  • Authors: Carolina Cabrero González, Leonor Rocha, Francisco Javier Esquivel, Juan Antonio Cámara Serrano, Antonio Garrido Almonacid
   Pages: 49 - 71
   Abstract: El present estudi té com a objectiu la realització d’una primera anàlisi espacial dels monuments megalítics funeraris del municipi de Mora (Évora, Portugal). Per a això s’han agafat les dades dels 174 monuments megalítics publicats a la Carta Arqueològica de Mora. Ha sigut la primera passa de la reprojecció cartogràfica de les ubicacions dels monuments, que apareixien desplaçats de la seva posició real. A partir d’aquesta relocalització, s’ha creat una base de dades geogràfica que ha permès l’estudi de variables com l’altitud, la distància entre els cursos d’aigua o la visibilitat i s’han obtingut uns resultats preliminars que apunten, entre altres coses, a una evolució cronològica que condiciona l’emplaçament geogràfic dels protomegàlits i els dòlmens de dimensions més grans, i suggereixen també la importància dels cursos fluvials i el control visual individual de cada conca fluvial.
   PubDate: 2024-06-20
   Issue No: Vol. 55, No. 1 (2024)
    
 • Nous sistemes d’emmagatzematge a l’edat del bronze peninsular: els
         dispositius elevats construïts en fang de Los Collados
         (Jaulín-Botorrita, Saragossa)

  • Authors: Jesús Vicente Picazo Millán, Fernando Pérez-Lambán, Javier Fanlo Loras, Guillermo Tena Jorcano
   Pages: 73 - 96
   Abstract: Al jaciment de Los Collados s’han localitzat enderrocs i porcions d’estructures de fang, barrejades amb vasos ceràmics, que, per la seva forma, mida, tècnica constructiva i elements associats, han estat interpretats com a restes de sitges elevades sobre pals per a l’emmagatzematge de cereals a granel. Es d’aquestes acumulacions, la tècnica constructiva emprada i un assaig de reconstrucció. D’acord amb les dades i la distribució al jaciment, es considera que ens trobaríem davant de formes d’emmagatzematge de caire domèstic lligades a diferents unitats familiars que ocuparen l’assentament en dates al voltant del 2000 cal. a. n. e.
   PubDate: 2024-06-20
   Issue No: Vol. 55, No. 1 (2024)
    
 • Caracterització arquitectònica dels espais funeraris de Menorca durant
         l’edat del ferro

  • Authors: Sonia Carbonell Pastor
   Pages: 97 - 127
   Abstract: Es presenta l’estudi de les necròpolis de coves artificials menorquines de l’edat del ferro des d’una perspectiva arquitectònica, analitzant la variabilitat formal que presenten aquestes tombes i proposant un esquema classificatori sobre el qual plantejar qüestions socials relacionades amb els processos de canvi socioeconòmics que es produïren al llarg del I mil·lenni a.n.e. Aquest treball tracta la problemàtica d’estudi d’aquestes tombes -desproveïdes de contextos arqueològics- mitjançant l’observació i registre dels elements formals que les caracteritzen i emprant tècniques d’anàlisi descriptiva.
   PubDate: 2024-06-21
   Issue No: Vol. 55, No. 1 (2024)
    
 • Marcus Clodius Martialis i l’exportació del vi de l’ager
         Tarraconensis. El cas del derelicte de Blanes

  • Authors: Enric Colom Mendoza
   Pages: 129 - 144
   Abstract: En el present treball donem a conèixer un context arqueològic subaquàtic inèdit, que pertany a part de la càrrega d’un derelicte que va naufragar a la costa de l’actual Blanes (Girona). El seu carregament estaria format, com a mínim, per àmfores Dressel 2.C, produïdes a l’ager Tarraconensis. La troballa d’una marca epigràfica que fa referència a un membre d’una influent família pertanyent a l’elit social de Tarraco, els Clodii Martiales, ens permet afegir una baula al coneixement de la producció, i especialment de l’exportació del vi produït al territorium de Tarraco, que malauradament és significativament escàs des d’un punt de vista de l’evidència arqueològica en comparació a altres produccions vitivinícoles de la Provincia Hispania Citerior.
   PubDate: 2024-06-21
   Issue No: Vol. 55, No. 1 (2024)
    
 • Un apliqui hermaic de giallo antico d’importació de la villa
         alt-imperial de Granollers (Barcelona)

  • Authors: Alexandra Uscatescu
   Pages: 145 - 166
   Abstract: Es presenta l’anàlisi d’una petita escultura domèstica de giallo antico, trobada a Granollers. Aquest treball inclou la determinació de la seva funció i context dins la pars urbana de la villa alt-imperial d’aquesta localitat barcelonina. A més, gràcies a les publicacions recents, els detalls tècnics i la comparació amb altres troballes mediterrànies occidentals, fabricades amb el mateix tipus de marbre tunisià, es pot hipotetitzar l’existència d’un taller itàlic alt-imperial especialitzat en la producció de petita escultura i mobiliari domèstic de marbres de colors.
   PubDate: 2024-06-21
   Issue No: Vol. 55, No. 1 (2024)
    
 • El santuari de Calescoves (Alaior, Menorca). Celebracions del Natalis
         Vrbis'

  • Authors: Margarita Orfila
   Pages: 167 - 185
   Abstract: El dia 21 d’abril, al despunt del sol a la cala de Calescoves (Alaior, illa de Menorca), es produeix un efecte lumínic sobre unes inscripcions romanes ubicades a l'exterior del santuari Cova dels Jurats o l'Església. A les inscripcions apareix reiteradament reproduïda aquesta data, que correspon al dia en què es commemorava el Natalis Vrbis Romae - Parilia. Amb datació post-adrianea, potser aquesta celebració estigués ja dedicada a Dea Roma.
   PubDate: 2024-06-21
   Issue No: Vol. 55, No. 1 (2024)
    
 • Tomás de León y CIL II 3387: una nota d’epigrafia a l’epistolari del
         marqués de Mondéjar (Ms. BNE 9881)

  • Authors: María del Rosario Hernando Sobrino
   Pages: 187 - 205
   Abstract: Presentem aquí la carta autògrafa que el jesuïta de origen irlandès Tomás de León envia, el 1669, a Gaspar Ibáñez de Segovia, marqués de Mondéjar. Aquesta carta, que constitueix la nostre única font respecte a CIL II 3387, d’Acci (Guadix, Granada), mostra que el nom de la femina que consta en aquesta inscripció, sobre l'autenticitat del qual es dubta, ha de ser lleument corregit.
   PubDate: 2024-06-21
   Issue No: Vol. 55, No. 1 (2024)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.92.91.54
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  First | 1 2        [Sort by number of followers]   [Restore default list]

  Subjects -> ARCHAEOLOGY (Total: 300 journals)
Showing 201 - 57 of 57 Journals sorted alphabetically
Revue archéologique du Centre de la France     Open Access   (Followers: 1)
Revue d'Égyptologie     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Revue d'Histoire des Textes     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Revue d’Alsace     Open Access   (Followers: 1)
Rock Art Research: The Journal of the Australian Rock Art Research Association (AURA)     Full-text available via subscription   (Followers: 6)
ROMVLA     Open Access  
SAGVNTVM Extra     Open Access  
SAGVNTVM. Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia     Open Access   (Followers: 1)
Science and Technology of Archaeological Research     Open Access   (Followers: 5)
SCIRES-IT : SCIentific RESearch and Information Technology     Open Access  
Scottish Archaeological Journal     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Scripta Ethnologica     Open Access  
Semitica : Revue publiée par l'Institut d'études sémitiques du Collège de France     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Siècles     Open Access   (Followers: 1)
Southeastern Archaeology     Hybrid Journal   (Followers: 2)
SPAFA Journal     Open Access  
SPAL : Revista de Prehistoria y Arqueología     Open Access  
Studies in Ancient Art and Civilization     Open Access   (Followers: 4)
Studies in Mediterranean Antiquity and Classics     Open Access   (Followers: 29)
Tel Aviv : Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University     Hybrid Journal   (Followers: 7)
The Journal of the Australasian Institute for Maritime Archaeology     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
The Midden     Open Access  
Theoretical Roman Archaeology Journal     Open Access   (Followers: 3)
Time and Mind     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Trabajos de Prehistoria     Open Access   (Followers: 2)
Transfers     Full-text available via subscription  
Veleia     Open Access  
Viking : Norsk arkeologisk årbok     Open Access   (Followers: 3)
Virtual Archaeology Review     Open Access   (Followers: 2)
World Archaeology     Hybrid Journal   (Followers: 65)
Yorkshire Archaeological Journal     Hybrid Journal   (Followers: 5)

  First | 1 2        [Sort by number of followers]   [Restore default list]

Similar Journals
Similar Journals
HOME > Browse the 73 Subjects covered by JournalTOCs  
SubjectTotal Journals
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.92.91.54
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-