Subjects -> COMMUNICATIONS (Total: 518 journals)
    - COMMUNICATIONS (446 journals)
    - DIGITAL AND WIRELESS COMMUNICATION (31 journals)
    - HUMAN COMMUNICATION (19 journals)
    - MEETINGS AND CONGRESSES (7 journals)
    - RADIO, TELEVISION AND CABLE (15 journals)

HUMAN COMMUNICATION (19 journals)

Showing 1 - 20 of 20 Journals sorted alphabetically
Acta Universitatis Sapientiae Communicatio     Open Access  
Advances in Image and Video Processing     Open Access   (Followers: 24)
Argumentation and Advocacy     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Asian Journal of Communication     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Atlantic Journal of Communication     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Communication Quarterly     Hybrid Journal   (Followers: 14)
Communication Reports     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Communication Research     Hybrid Journal   (Followers: 22)
Communication Research Reports     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Communication Studies     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Communication Teacher     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Cryptography     Open Access   (Followers: 1)
European Journal of Communication     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Health Communication     Hybrid Journal   (Followers: 17)
Jurnal The Messenger     Open Access  
Language Learning Journal     Hybrid Journal   (Followers: 30)
Mass Communication & Society     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Political Communication     Hybrid Journal   (Followers: 19)
Popular Communication     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Ukrainian Information Space     Open Access  
Similar Journals
Journal Cover
Ukrainian Information Space
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2616-7948 - ISSN (Online) 2617-1244
Published by Kyiv National University of Culture and Arts Homepage  [14 journals]
  • Інфографіка як засіб візуалізації у
           регіональній друкованій пресі

    • Authors: Тетяна Решетуха; Оксана Кушнір
      Abstract: У статті на прикладі періодичних друкованих видань Тернополя досліджено інфографіку як засіб візуалізації інформації. В умовах фрагментарного сприймання новин сучасною аудиторією, спричиненого шаленим темпом їх поширення і споживання, увиразнюється тенденція до візуальної подачі даних у медіа. Одним із дієвих способів візуалізації інформації є графіка, мета якої – унаочнити зміст повідомлення, допомогти реципієнтові краще його усвідомити. Якісна інфографіка має бути невід’ємною складовою сучасної журналістики. Проте реалізація такої практики у регіональних друкованих медіа залишається доволі пасивною. Джерельною базою дослідження стали сім друкованих періодичних видань Тернополя: «Вільне життя +», «Нова тернопільська газета», «Ria+Тернопіль», «Свобода+–Тернопільщина», «Наш день», «Номер один», «Сільський господар+Тернопільщина» за липень-грудень 2021 року. Контент-аналіз регіональної друкованої періодики засвідчив пасивність використання графічних технологій подачі ...
      PubDate: Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +020
       
  • Книжкова поличка як засіб промоції
           видань у 20-ті рр. ХХ ст.

    • Authors: Надія Подоляка
      Abstract: У статті досліджується використання такого засобу промоції книжкових видань у 20-ті роки ХХ ст., як книжкова поличка. Проведено реконструктивний аналіз характерних прийомів побудови роботи з книжковими поличками. Визначено плюси і мінуси такого способу впливу на аудиторію. Джерельною базою дослідження стали праці, присвячені історії радянських видавництв, розвитку книжкової торгівлі та промоції видань початку ХХ ст., а також періодичні видання споживчої кооперації та освіти, що друкували методичні поради від інструкторів Книгоспілки, хроніки кооперативного книгарства, кореспонденції з місць подій, огляди розвитку кооперативних організацій, репортажі. Це дало можливість скласти уявлення про механізм використання книжкових поличок у громадах того часу. Стверджується, що тема промоції книжкових видань таким засобом, як книжкова поличка, висвітлювалася лише фрагментарно, всебічного вивчення досвіду просування видань, що дозволило б скласти повне уявлення про проблему, не ві...
      PubDate: Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +020
       
  • Як оживити архівні документи
           журналістським пером

    • Authors: Галина Дацюк
      Abstract: Автор ідеї і виконавець цього цінного видавничого проєкту – відома в Україні журналістка і громадська діячка Галина Дацюк. Разом із краєзнавцем Анатолієм Лукащуком вона збагачує український інформаційний простір досі незнаними неймовірними історіями зовсім юних учасниць підпілля Організації Українських Націоналістів у період і по завершенні Другої світової війни. А саме – про жіночу станичну ОУН-УПА волинського села Кордишів на Тернопільщині. На основі нововіднайдених архівних матеріалів та спогадів очевидців уперше оприлюднено історії дівчат – зв’язкових, санітарок, господарчих, які стали активними учасницями національно-визвольних змагань за Самостійну Україну. Також описано репресивно-каральні заходи радянських силових органів проти учасниць підпілля ОУН, їхніх сімей та осіб, які допомагали ОУН-УПА. Проблематика книги є досить суголосною з реаліями нинішньої російсько-української війни та її висвітленням у засобах масової інформації.
      PubDate: Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +020
       
  • Про журналістику і журналістів у час
           війни

    • Authors: Василь Чепурний
      Abstract: Автор книги родом із села Авдіївка на Чернігівщині. Професійний журналіст, публіцист, громадський діяч. Випускник факультету журналістики Київського університету імені Т. Шевченка. Понад 25 років очолював обласне товариство «Просвіта» ім. Т. Шевченка, співзасновник газети «Сіверщина», яку влада за часів президента Януковича закрила, та однойменного видавництва. «Сто днів Широкої війни» – четверта книга діючого журналіста. Це своєрідна хроніка перших місяців, за влучним висловом автора, «Широкої війни» – повномасштабного вторгнення росії до України. Усі ті дні – у час окупації та звільнення області – автор перебував у рідному краї. Основу оповіді складають щоденникові записи про початок вторгнення, перші втрати і перемоги, зведення з фронту, оповіді свідків та бійців спротиву, спостереження про життя в блокадному місті та зрештою вигнання окупантів із Чернігівщини і її поступове відновлення. Червоною ниткою в книзі проходять роздуми про чин і покликання журналістики і журналістів ...
      PubDate: Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +020
       
  • Концептуальні основи розвитку
           спеціальності «Інформаційна,
           бібліотечна та архівна справа»

    • Authors: Надія Бачинська
      Abstract: Цифрові трансформації суспільства передбачають трансформації в змістовому та структурному аспекті чинних спеціальностей. Структурні та змістові зміни в документно-інформаційній освіті, здійснюваній в Україні в межах спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», актуалізують виявлення основних концептів, які визначатимуть її функціонування, розвиток та подальші трансформації. Метою дослідження є виявлення основних концептів розвитку спеціальності ІБАС, які у взаємозв’язку та взаємовпливі утворюють її цілісність як педагогічної системи і є передумовою її активного розвитку в змінюваних соціальних та техніко-технологічних умовах. У дослідженні було використано сукупність загальнонаукових методів узагальнення, систематизації і прогнозування. Гіпотетико-дедуктивний метод дав змогу окреслити основні концепти функціонування й розвитку спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Висновки та обговорення. Концептуальні основи ф&...
      PubDate: Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +020
       
  • Інформаційно-аналітичні центри
           університетів та бібліотек: виклики
           часу

    • Authors: Олег Сербін; Тетяна Ярошенко
      Abstract: Університетські бібліотеки завжди відігравали важливу роль у підтримці досліджень і створенні знань. Виклики часу та цифрової науки спонукають університети та їхні бібліотеки до надання нових інноваційних послуг та застосунків для дослідників, створення відповідної інфраструктури цифрової підтримки досліджень та відповідної аналітики для університетів. Університетські бібліотеки в усьому світі стають ще важливішими гравцями не лише у створенні, збереженні та поширенні інформації, а також у наданні «вбудованих» послуг для дослідників та системної і якісної аналітики в царині цифрової науки для університетів. У даній статті досліджуються аналітичні центри (з англ. Think Tanks), в т. ч. бібліотечно-інформаційного спрямування та описано історію їхньої появи та розвитку. Проаналізовано роль таких центрів у виконанні місії та стратегії сучасного університету (на прикладі окремих бібліотек та університетів України), дана їхня характеристика. Зосереджено увагу на різноманітних аспе ...
      PubDate: Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +020
       
  • Жанри журналістики як науково-практична
           проблема: до провокації фахової
           полеміки теоретиків і практиків ЗМІ

    • Authors: Микола Тимошик
      Abstract: Стаття присвячена актуальній проблемі потрактування ролі і місця жанрів у сучасній журналістиці. Еклектика у визначенні основних груп жанрів та їх характерних ознак відбувається через нерозуміння низкою дослідників молодшої генерації особливостей теорії жанрів у різних школах журналізму. Якщо в журналістиці Західної Європи типовими формами викладу матеріалу для ЗМІ традиційно є жанри, то на американському континенті такими є літературні або стильові форми. І в першому, і в другому випадках важливим для професійної журналістики є достеменне знання законів цих жанрів, розуміння їхніх меж і причин взаємопроникнення елементів форм. У різних країнах існує національна класифікація в жанрології, де кількість груп і видів жанрів може бути різною. Виходячи з цього, накладати усталену десь класифікацію на інший національний грунт не є доцільним. Не руйнуючи традицію й не створюючи штучно, заради схоластичної науки, нові жанри, важливо пізнати і творчо використати те краще, що є в кож&#...
      PubDate: Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +020
       
  • Феномен культурної спадщини та її місце
           в сучасних міжнародних відносинах

    • Authors: Мирослава Поплавська
      Abstract: Мета статті – виявити місце та роль культурної спадщини в міжнародних відносинах на сучасному етапі розвитку соціокультурного простору, а також розглянути основні тенденції збереження та поширення всесвітньої культурної спадщини на міжнародному рівні. Методологія дослідження. Методологічною основою є міждисциплінарний підхід, який передбачає використання загальнонаукових методів пізнання, а також спеціальних (культурологічних, історичних, політологічних) методів до аналізу об’єкта дослідження. Застосовано системно-структурний метод для теоретичного розуміння видів всесвітньої культурної спадщини; порівняльно-історичний метод, який дозволяє відстежити трансформації місця і ролі всесвітньої культурної спадщини в контексті еволюції інформаційно-комунікаційних технологій, міжнародних відносин як міжкультурної діяльності та ін. Наукова новизна. Досліджено місце і значення всесвітньої культурної спадщини в міжнародних відносинах, зокрема у контекс&#...
      PubDate: Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +020
       
  • Сучасний менеджмент вищої освіти в
           умовах часу

    • Authors: Тетяна Гуменюк
      Abstract: У сучасній теорії освітнього управління відбувається переосмислення сутності освітніх організацій, способів їх наукового уявлення. Якщо раніше такі організації розглядалися як об’єкт, яким керують, то сьогодні провідні концепції освітнього управління розглядають їх як своєрідний суб'єкт управління та самоврядування. Пандемія COVID-19 та війна в Україні назавжди змінили освіту: форми, методи, мислення. За даними Міністерства освіти і науки України на липень 2022 р. 2188 закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів, 221 з них зруйновано повністю. Війна – це не тільки фінансові та матеріальні збитки, а що найголовніше – це втрата людського ресурсу, у тому числі через воєнну міграцію. За даними Державної прикордонної служби України протягом 24 лютого – 3 червня 2022 року з України виїхали понад 5,2 млн осіб, переважна більшість яких є громадянками України. За даними Агентства ООН у справах біженців, станом на 9 червня 2022 року у країнах Європи перебувають понад 4,9 млн біженок, які покинули Україну через ві&...
      PubDate: Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +020
       
  • Історія видавництва «Вік» у спогадах
           Сергія Єфремова

    • Authors: Олександр Галич
      Abstract: Мемуари С. Єфремова «Про дні минулі (спогади)», що були написані понад 100 років тому, серед іншого розкривають авторське бачення історії створення одного з перших на Наддніпрянщині українського видавництва «Вік», передають роль відомих громадських діячів у його діяльності, відтворюють імена авторів та окремі книжки, які побачили світ у видавництві на рубежі ХІХ–ХХ ст. Метою статті є на матеріалі спогадів С. Єфремова 1920–1921 років з’ясувати історію видавництва «Вік», що одним із перших на підросійській Україні розпочало свою діяльність на помежів’ї ХІХ і ХХ століть, показати головну його продукцію, зокрема, тритомну антологію української літератури, присвячену століттю публікації перших трьох частин «Енеїди» І. Котляревського та її значення для української культури. І все це зробити у суб’єктивному баченні подій автором спогадів. Ідея створити видавничо-літературний гурток, що згодом перетворився в українське видавництво з назвою «Вік», з’явилася в середовищі київських семінаристів. Пl...
      PubDate: Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +020
       
  • Автопередмови Оксани Забужко в
           парадигмі публіцистики

    • Authors: Валентина Галич
      Abstract: Мета статті – розкрити жанрово-стильові особливості автопередмов Оксани Забужко в парадигмі письменницької публіцистики. Звернення до таких методів, як біографічний, історичний, порівняльний, аксіологічний, дискурсологічний дало можливість багатоаспектно розкрити предмет дослідження, зокрема довести приналежність літературної критики до публіцистики, вказати на процеси модифікації в сучасному жанрі автопередмови та його причетність до літератури non-fiction, прокоментувати соціальнокомунікативний і духовний потенціал творів письменниці цього жанру, осмислити їхній громадянський пафос у співмірності із суспільними подіями в Україні поч. ХХІ ст., висвітлити прояв особливостей індивідуального стилю авторки з урахуванням її новаторства. Автопередмови Оксани Забужко яскраво репрезентують публіцистику доби глобалізації, спрямованої на інтелектуалізацію масової свідомості. Вони реалізуюють публіцистичні мотиви історичної пам’яті, ставлення жінки до війни, функції мит ...
      PubDate: Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +020
       
  • Поширення книжкової продукції на
           Правобережжі та в Західній Україні у
           XVI‑XVIII ст.

    • Authors: Марія Макарова
      Abstract: Мета дослідження – на основі комплексного аналізу архівних документів, опублікованих джерел та вивчення розвитку книжкової справи на українських землях з’ясувати шляхи і форми розповсюдження книжкової продукції у XVI–XVIII ст. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні загальнонаукових і спеціальних методів: порівняльно-історичний, ретроспективний, системний, історико-хронологічний, метод моделювання. Метод книгознавчого аналізу передбачав використання трьох підходів: вивчення конкретних примірників книги; вивчення книжкового репертуару певного часу; вивчення книги як елементу певного книжкового зібрання. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що уперше досліджено характерні умови книгообміну та співпраці між друкарськими осередками, форми і види книжкової продукції, особливості поширення та використання стародруків в різних регіонах України, в тому числі серед населення різних християнських конфесій. Звернено увагу на той факт, що, попри виk...
      PubDate: Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +020
       
  • Українські кириличні стародруки через
           призму їх наукової каталогізації у XX‑XXI
           ст.

    • Authors: Марія Бондар
      Abstract: Метою публікації є дослідження історії сучасного науково-бібліографічного опису українських кириличних стародруків у другій половині XX — перших десятиліттях XXI ст. через призму аналізу друкованих видань з їхнім описом. Найбільш вагомим результатом опису кириличних книжкових пам’яток став зведений каталог Я. П. Запаска та Я. Д. Ісаєвича, підготовлений та виданий друком у 1981–1984 рр., що є також і репертуаром давньої української книги. Проаналізовано опис українських кириличних видань XVI–XVII ст. у трьох тематичних випусках видання «Украинские книги кирилловской печати» 1976–1990 рр., що є також альбомами з фіксацією й представленням елементів їхнього художнього оформлення. В деяких каталогах, підготовлених українськими й зарубіжними бібліографами, описано видання окремих друкарень – І. Федорова, Львівського братства, М. Сльозки, Острога, Києво-Печерської лаври, Унівського та Почаївського монастирів. При аналізі друкованих каталогів кириличних стародруків відзначено особливості опису видань й п ...
      PubDate: Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +020
       
  • Мовні покручі всеукраїнських ЗМІ у
           період російського вторгнення

    • Authors: Ірина Копистинська
      Abstract: У статті проаналізована проблема використання у мові персонажів всеукраїнських ЗМІ суржику і російськомовних фраз. Увага зосереджена на мові медіа у перші місяці повномасштабного російського воєнного вторгнення. Авторка проаналізувала публікації сайту gazeta.ua, Української правди, Суспільне. Новини, Радіо Свобода. Основна увага зосереджена на матеріалах видання gazeta.ua, оскільки стаття є продовженням наукової теми про мовні покручі у Газеті по-українськи та журналі «Країна». Публікації інших названих медіа досліджувалися для порівняння мовної політики різних медіа. Аналіз засвідчив, що у мові персонажів публікацій gazeta.ua вживання суржику і російських фраз є невмотивованим і невиправданим. Адже не несе жодного експресивного навантаження. Натоміть показує українця малоосвіченим, що не може вивчити навіть рідної мови. На прикладі інших ЗМІ у статті показано методи, за допомогою яких можна уникати мовних покручів у фразах персонажів. Це, по-перше, переклад і редагування. По-друге, титрування, як ...
      PubDate: Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +020
       
  • Прямоефірна інформаційна війна та
           російсько-українська війна 2022-го на
           медійному плацдармі

    • Authors: Богдан Синчак
      Abstract: Актуальність дослідження забезпечується нагальним суспільним резонансом довкола російсько-української війни 2022, що розгорнулася на медійному плацдармі до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Про цю проблематику тоді регулярно публікували матеріали всі українські популярні видання, та безліч закордонних. Такий ажіотаж довкола російсько-українського військового загострення привертає увагу дослідників інформаційних війн. Відштовхуючись від потенціалу та розвитку сучасних масмедіа в дослідженні це протистояння ідентифіковано як перша війна «в прямому ефірі». Особливість саме цієї інформаційної війни полягає в тому, що в ній одразу беруть участь представники низки країн. З одного боку Україна, США, Велика Британія, ЄС, НАТО та інші небайдужі союзники, з іншого росія та опосередковано Білорусь. Основною науковою проблематикою в контексті дослідження цієї інформаційної війни є прямоефірний режим її функціонування та його особливості. У процесі дос&#...
      PubDate: Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +020
       
  • Екотенденції в українському
           книговиданні

    • Authors: Наталя Романюк
      Abstract: У статті досліджено екологічні тенденції в українському книговиданні. Авторка пропонує розглядати їх у таких напрямах: дизайнерський, змістовий, маркетинговий, післямаркетинговий, організаційний. Дизайнерський напрям більше відображає матеріальний аспект природи книги: це використання кольорів та елементів, які асоціюються із чистотою, природою; друк, що пройшов сертифікацію FSC або на папері із вторсировини тощо. Змістовий напрям більше акцентує увагу на інформаційному аспекті природи книг: дедалі частіше у видавничому портфелі українських видавців з’являються книжки на екотематику різного цільового та читацького призначення (пізнавальні і художні видання для дітей, навчальні видання для школярів і студентів, художні видання для дорослих, науково-популярні і наукові видання, видання для дозвілля і популярні видання. Серед них як оригінальні видання, створені українськими авторами українською мовою, так і переклади з різних мов. Маркетинговий напрям відображає, як викори...
      PubDate: Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +020
       
  • Есе в художній публіцистиці: нові
           стильові конструкції

    • Authors: Оксана Гарачковська
      Abstract: У статті досліджено жанр есе в художній публіцистиці, розглянуто дефініцію та жанрові особливості. Жанр есе нині є одним із найпопулярніших художньо-публіцистичних жанрів. Однак, досі ще немає чіткої дефініції есе. З’ясовано, що окремі зразки есе можуть бути представленими у формі стислих, лапідарних думок (почасти без літературної обробки, однак незрідка – у вигляді відшліфованих афоризмів) як результат духовного осмислення, тонкого спостереження й відчуття. Предметом аналізу в жанрі есе виступає весь світ, матеріал для роздумів автора може бути найрізноманітнішим (конкретна життєва обставина, газетна публікація, світлина, художній фільм, спектакль, виставка, інформаційне повідомлення тощо), вибір сюжету залежить винятково від автора, і завдання твору. Як особлива комунікативна стратегія у друкованих ЗМІ, есеїзм перебуває на межі перетину двох протилежних тенденцій у сучасній українській публіцистиці: схильності до знеособлення журналістських матеріалів та інтересу до інд...
      PubDate: Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +020
       
  • Дефініційна полеміка в сфері
           інтернет-журналістики щодо понять
           «жанр» і «формат» у сучасному
           інформаційному просторі

    • Authors: Олена Грозна
      Abstract: Дослідження присвячено темі функціонування традиційних жанрів журналістики в сучасному інформаційному медіапросторі та аналізу їх кореляції з форматами інтернет-журналістики та формами подачі контенту. Метою дослідження є виявлення дефініційних суперечностей понять «жанр», «форма» та «формат», виокремлення їх особливостей та відмінностей, а також обґрунтування коректності та доречності використання зазначених термінів у сучасному журналістикознавстві та в системі соціальних комунікацій загалом. Основним завданням є аналіз понятійного апарату та визначення моделі його правильного використання. При розгляді проблеми стає зрозумілим, що в інтернет-журналістиці присутня класична жанрова палітра, вона лише набула ознак конвергентності, нових форм та форматів подачі. Це спричинює нагальну потребу у детальному термінологічному аналізі та подальшому глибшому дослідженні. У процесі дослідження виявлена плутанина у дефініційній системі та розумінні особливостей ...
      PubDate: Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +020
       
  • Інноваційні методи формування
           компетентностей майбутніх журналістів

    • Authors: Галина Пристай
      Abstract: Статтю присвячено дослідженню особливостей запровадження проєктних методів навчання майбутніх журналістів та результатам експериментальної перевірки їх ефективності в освітньому процесі. Наведено приклади актуальності сучасного формату викладання навчальних дисциплін «Газетно-журнальне виробництво», «Видавничий менеджмент» та «Видавнича справа» здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності «061 Журналістика». Аналізується досвід запровадження проєктних методів навчання студентів на кафедрі журналістики Факультету філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за 2018–2021 рр., запропоновано авторське бачення нової концепції навчального процесу. Наведено результати опитування студентів і роботодавців щодо результативності формування загальних та фахових компетентностей майбутніх журналістів на основі проєктних методів навчання. У праці проаналізовані студентські друковані проєкти спеціальності &...
      PubDate: Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +020
       
  • Технології перевірки фактів у
           протистоянні дезінформації сучасного
           інформаційного простору

    • Authors: Вікторія Галудзіна-Горобець; Марина Лисинюк
      Abstract: Сучасна журналістика характеризується мультимедійністю та динамікою, що загалом віддзеркалює зміни усіх аспектів суспільно політичного життя. Інформаційний простір –це ідеальна платформа для поширення маніпулятивної, неправдивої інформації. За таких умов перевірка фактів стає одним із засобів протистояння інформаційним загрозам та маніпуляціям. Тому є потреба теоретичного осмислення й усвідомлення його спроможності у боротьбі з викривленням інформації. Інформаційні війни, масштабнее поширення фейкових новин, замовних матеріалів продукують необхідність верифікації інформації, яка може врятувати від гуманітарної кризи. Таким чином, питання розвитку журналістики в контексті цивілізаційного розвитку суспільства набуває особливої актуальності. У статті охарактеризовано перевірку фактів (в англійській мові це явище називається фактчекінгом) як метод, виокремлено типологічні ознаки, з’ясовано значення цієї методики у формуванні сучасного інформаційного прос&#...
      PubDate: Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +020
       
  • Сучасна державна інформаційна політика
           України у сфері масмедіа

    • Authors: Олександр Мотлях
      Abstract: Дослідження присвячено системному аналізу державної інформаційної політики України у сфері засобів масової інформації. З’ясовано, що масмедіа покликані правдиво, відкрито, всебічно, повно і доступно відображати реалії сьогодення життя України й українців у співвідношенні з міжнародною спільнотою. Відображено взаємозв’язок діяльності державної інформаційної політики України та сферою засобів масової інформації, зокрема. Запропоновано конкретні шляхи вирішення проблемних питань у діяльності масмедіа з метою підняття через них престижу держави з виходом на міжнародний інформаційний простір. Зроблено і обґрунтовано висновки щодо проблематики розглянутого питання, які системно відбивають мету і завдання викладеного наукового дослідження. Основний їх посил зосереджено на тому, що вітчизняна державна інформаційна політика у сфері засобів масової інформації має бути спрямована на утвердження свободи слова та її демократичних засад, суверенітету та інформаційної ...
      PubDate: Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +020
       
  • Від головного редактора

    • Authors: Микола Тимошик
      Abstract: Шановний читачу! Є нагода на раз відійти від усталеного вже в нашому журналі класичного Передслова як короткого огляду соціально значущих тенденцій, ініціатив, подій, до появи яких причетні журналісти і журналістика. Нагода ця — два своєрідні ювілеї «Українського Інформаційного Простору». Нехай не надто круглі в часовому вимірі, але знакові й, дозволю залучити ще одну вагому оціночну рису, — осібні. І не лише для маленького редакційного гурту та для засновника, яким є Київський національний університет культури і мистецтв, а й цілої когорти набутих за короткий час справжніх друзів. Це передусім автори та однодумці, які представляють різні покоління українських і зарубіжних учених-гуманітаріїв, які є вихованцями різних наукових шкіл, але які однозначно поділяють декларовані редакцією програмні засади нового наукового періодичного видання.
      PubDate: Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +020
       
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.236.24.215
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-