Subjects -> COMMUNICATIONS (Total: 518 journals)
    - COMMUNICATIONS (446 journals)
    - DIGITAL AND WIRELESS COMMUNICATION (31 journals)
    - HUMAN COMMUNICATION (19 journals)
    - MEETINGS AND CONGRESSES (7 journals)
    - RADIO, TELEVISION AND CABLE (15 journals)

HUMAN COMMUNICATION (19 journals)

Showing 1 - 20 of 20 Journals sorted by number of followers
Language Learning Journal     Hybrid Journal   (Followers: 30)
Advances in Image and Video Processing     Open Access   (Followers: 24)
Communication Research     Hybrid Journal   (Followers: 23)
Health Communication     Hybrid Journal   (Followers: 18)
Political Communication     Hybrid Journal   (Followers: 18)
Communication Studies     Hybrid Journal   (Followers: 17)
European Journal of Communication     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Communication Quarterly     Hybrid Journal   (Followers: 14)
Mass Communication & Society     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Asian Journal of Communication     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Atlantic Journal of Communication     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Communication Research Reports     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Communication Reports     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Communication Teacher     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Popular Communication     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Argumentation and Advocacy     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Cryptography     Open Access   (Followers: 1)
Ukrainian Information Space     Open Access  
Acta Universitatis Sapientiae Communicatio     Open Access  
Jurnal The Messenger     Open Access  
Similar Journals
Journal Cover
Ukrainian Information Space
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2616-7948 - ISSN (Online) 2617-1244
Published by Kyiv National University of Culture and Arts Homepage  [14 journals]
 • Особливості Telegram як інтернет-платформи
         поширення соціально значущої
         інформації

  • Authors: Анна Данько-Сліпцова
   Abstract: Війна змінила інформаційні звички українців. Ще до 24 лютого більшість із нас, попри значну цифровізацію, доступність інтернету та наявність смартфонів, надавали перевагу перегляду телевізійних каналів. І хоча телебачення постійно втрачало частину своїх глядачів, однак це було не так критично й воно все ж домінувало серед ЗМІ як таке, інформацію з якого найбільше споживають українці. Однак після 24.02.2022 дослідження, проведені Київським міжнародним інститутом соціології, засвідчили, що умови, в яких опинилися українці, стали причиною зміни звичок у споживанні інформації. Навіть попри те, що найбільші телеканали об’єдналися в телемарафон і намагалися висвітлювати новини найоперативніше, все ж інформації не вистачало, адже вона змінювалася не лише щогодини, а й щохвилини й була життєво необхідною для українців та й усього світу. І саме в цей час увага українців переключилася на Telegram-канали. Для цього було декілька причин. Наявність у населення гаджетів і доступність інтернету сприяла тому, що см...
   PubDate: Mon, 20 Nov 2023 00:00:00 +020
    
 • Етичні виклики політичної реклами

  • Authors: Наталія Войтович
   Abstract: У статті досліджено порушення етичних стандартів як негативного аспекту в передвиборчій кампанії. Актуальність розвідки зумовлена важливістю дотримання етичних норм у політичній рекламі для забезпечення чесного виборчого процесу. Потреба в дослідженні також викликана недостатнім вивченням проблем етичних порушень у політичній рекламі та їхніх наслідків. Основною метою статті є виокремлення різновидів етичних порушень у політичній рекламі та визначенні їхніх ознак. Методологія дослідження базується на поєднанні загальнонаукових підходів до аналізу соціально-комунікаційних явищ. Для аналізу політичної реклами як соціально-комунікаційного феномена було використано аналітико-синтетичний метод, що дозволив визначити принципи та підходи до відбору, аналізу та узагальнення теоретичного матеріалу дослідження. Застосування методу контент-аналізу дозволило виділити головні характеристики змістового наповнення політичної реклами в медіа. Дослідниця робить наk...
   PubDate: Mon, 20 Nov 2023 00:00:00 +020
    
 • Від головного редактора

  • Authors: Микола Тимошик
   Abstract: Шановний читачу! З приємністю презентую друге цьогорічне (і дванадцяте від початку заснування) число «Українського Інформаційного Простору». Без перебільшення можу ствердити, що тут представлені свіжі результати наукової праці добірного грона чесних, небайдужих і захоплених своєю справою дослідників-журналістикознавців з усієї України. Це передусім ті, хто завжди перебуває в «науковій формі»; хто за внутрішнім покликом наукового й професійного сумління вже знайшов свою тему; хто вміє достеменно вивчити й оригінально подати власно написане «на люди»; кому неприйнятний все ще поширений, на жаль, у нашому середовищі підхід примітивного реферування чи переказової компіляції вже відкритого; хто не запозичує чуже, а вперто й наполегливо стверджує своє. Звісно, з обов’язковим власним експериментом чи з власно добутим і глибоко осмисленим документально-архівним компонентом. Проблематика цього випуску охоплює фактично всі грані редакційної політики часопису, його головні розділ&...
   PubDate: Mon, 13 Nov 2023 00:00:00 +020
    
 • Проблематика впровадження штучного
         інтелекту в сучасних ЗМІ та
         медіатехнологіях

  • Authors: Олексій Ситник
   Abstract: Актуальність. Спрощення роботи, зменшення її обсягів і збалансованість ресурсів, що уможливлюється технологіями штучного інтелекту (ШІ), зумовлюють упровадження його в різних сферах медіагалузі. З’являються можливості, зокрема для генерації контенту, розроблення концепцій (інформаційних, візуальних, структурних), для виробництва мультимедійного контенту, титрів, трейлерів до фільмів, сюжетів, які значно ефективніше будуть взаємодіяти та привертати увагу аудиторії. Активне використання алгоритмів та платформ штучного інтелекту дає змогу використовувати їх для підвищення ефективності низки часозатратних завдань – пошук та збір контенту, опрацювання пулів даних, створення та розповсюдження інформаційного продукту різними каналами, а також для рекомендацій мультимедійного контенту на основі релевантності, користувацького досвіду та попередніх принципів залученості аудиторії. Перед сучасними журналістами технології ШІ відкривають можливість миттєвої фільтрації &#...
   PubDate: Mon, 13 Nov 2023 00:00:00 +020
    
 • Бізнес-модель Microsoft Corporation: роль у
         глобальній медіаіндустрії

  • Authors: Оксана Гоцур; Ростислав Добрянський
   Abstract: Актуальність. Microsoft Corporation значно вплинула на індустрію технологій і відіграла вирішальну роль у просуванні інновацій і виведенні на ринок нових продуктів і послуг. Продукти та послуги компанії, яка має потужну та віддану клієнтську базу, використовують підприємства та окремі особи в усьому світі. Прихильність Microsoft Corporation до інновацій та її зосередженість на задоволенні потреб клієнтів сприяли успіху компанії та допомогли їй стати однією з найуспішніших і найвпливовіших у світі. Мета дослідження – на прикладі Microsoft Corporation окреслити головні шляхи застосування інновацій ІТ-індустрії в медіаіндустрії, в бізнес-моделі яких медійний складник є основним двигуном їхнього ефективного розвитку та конкурентоспроможності на ринку новітніх цифрових технологій. Методологія дослідження. Систему методології нашої розвідки становлять загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, а також окремі прийоми та засоби. У досліджені використано такі методи, як порівняльно-аналітичний, описовий, класифікації та...
   PubDate: Mon, 13 Nov 2023 00:00:00 +020
    
 • Подорожні нариси про Італію в
         західноукраїнських часописах першої
         третини ХХ століття: українські алюзії

  • Authors: Василь Ґабор
   Abstract: Проаналізовано понад двадцять подорожніх нарисів про Італію, у яких наявні українські алюзії. Досліджено, що серед яскравих опосередкованих та прямих українських алюзій і порівнянь можна виділити такі умовні групи: 1) короткі екскурси в українську історію та окремі історичні вкраплення; 2) використання українських реалій у порівняннях, згадки про українських письменників і цитування їхніх творів, співзучних настроям авторів; 3) рефлексії щодо впливів італійської культури й мистецтва на українську; 4) сприйняття італійцями України та «українізація» західноукраїнськими авторами імен італійських митців. З’ясовано, що провідні західноукраїнські часописи першої третини ХХ ст., такі як «Літературно-Науковий Вістник», «Діло», «Новий Час», «Час» та «Назустріч», систематично публікували подорожні нариси, у яких наявні українські алюзії. Однак редакційна політика видань щодо публікації подорожніх нарисів була різною. У більшості з цих часописів друкувалися подорожні нариси різних за фа...
   PubDate: Mon, 13 Nov 2023 00:00:00 +020
    
 • Газета «Харбінський Вістник»: епізод
         історії українського пресовидання у
         Китаї

  • Authors: Олеся Дроздовська
   Abstract: Останніми роками спостерігається зростання уваги науковців до української преси, яка впродовж 1917–1944 рр. виходила в Китаї. Українське пресовидання тут розвивалося хвилеподібно: були роки, коли світ побачило кілька видань, і роки повного вакууму. Нині відомо двадцять три часописи, які у зазначений період виходили в Харбіні, Ціндао, Шанхаї. Найбільш плідними були 1930–1940-ві рр., коли представники української еміграції в Китаї заснували п’ятнадцять часописів, зокрема такі успішні пресові проєкти, як «Маньджурський Вістник» (Харбін, 1932–1937) і «Український Голос на Далекому Сході» (Шанхай, 1941–1944). Проте, допоки справа дійшла до видавання першого з них, було здійснено низку спроб забезпечити українців у Китаї власним пресовим органом. Серед них – газета «Харбінський Вістник», яка виходила у 1924–1925 рр. Єдиний відомий нині примірник цього видання зберігається у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника, що дає нам право говорити про нього як про бібліографічну рідкість. Мета дослідженн&#...
   PubDate: Mon, 13 Nov 2023 00:00:00 +020
    
 • Часопис «Свобода» (США) про життя і
         творчість Лесі Українки

  • Authors: Сергій Козак
   Abstract: Часопис «Свобода», який уже майже сто тридцять років виходить у США, є важливим джерелом для вивчення проблематики української еміграції. Вагоме місце в цьому контексті посідають статті про Лесю Українку, зокрема на тему вшанування її пам’яті в колі діаспори. Мета дослідження – крізь призму публікацій видатної поетеси й драматургині і матеріалів про неї в газеті «Свобода» з’ясувати їхню проблематику, підстави й час написання, а також їхню роль у формуванні змісту культурно-мистецького життя діаспори та національно-державницької ідеології в середовищі української еміграційної спільноти. Головним методом досягнення мети став аналіз понад тисячі матеріалів часопису «Свобода». Їхні хронологічні межі такі: перша публікація (тема освіти в тогочасній Волині) – листопад 1898-го, остання (тема відзначення 150-річного ювілею поетеси) – квітень 2021-го. Таким чином, опрацьовано масив маловідомих публікацій, з’ясовано їхнє жанрово-тематичне наповнення, зокрема установлено те, що вагомою частиною іс&...
   PubDate: Mon, 13 Nov 2023 00:00:00 +020
    
 • До історіографії українського
         пресознавства: «Українська преса в
         Україні та світі XIX–XX ст.» (т. 1–7)

  • Authors: Надія Кулеша
   Abstract: Мета статті – висвітлити результати досліджень історії української преси, які втілені в семи томах багатотомного видавничого проєкту «Українська преса в Україні та світі XIX–XX ст.», підкреслити їхнє значення для вивчення історії української преси та журналістики. Для досягнення мети використано аналітичний, структурний, історичний, системний і статистичний методи. Аналіз історіографії питання дозволяє стверджувати, що, незважаючи на фундаментальність зазначеного багатотомного видання в галузі українського пресознавства, в працях відомих вітчизняних дослідників історії преси й журналістики вказана тема розглянута переважно в рецензійній формі та стосується лише перших трьох томів. На сьогодні дослідження реалізоване вже в семи томах, де удоступлена історико-бібліографічна інформація про майже три тисячі українських пресодруків. Розглянуто структуру вказаного багатотомного видання, здійснено аналіз його контенту, акцентовано значення передмов до перших чотирьох т ...
   PubDate: Mon, 13 Nov 2023 00:00:00 +020
    
 • «Записки Наукового товариства імені
         Шевченка» як джерело вивчення історії
         преси ХІХ – першої третини ХХ ст.

  • Authors: Лідія Сніцарчук
   Abstract: Важливим джерелом для вивчення історії преси слугує нині поважний національний науковий часопис «Записки Наукового товариства імені Шевченка» (1892–). У статті розглянуто матеріали про пресу, опубліковані в цьому виданні впродовж 1892–1937 рр. Мета статті: виокремити й вивчити кластер публікацій часопису про пресу, зміст яких сприяє поглибленню чинних і формуванню нових знань про функціонування та розвиток української преси загалом та знакових для її історії пресодруків. Завдання статті: з’ясувати й охарактеризувати особливості (тематичні, проблемні, жанрові) матеріалів пресознавчого напряму, які розкривають редакційні стратегії щодо опублікування результатів прочитання авторами «Записок НТШ» української (українськомовної та іншомовної) преси. Для розв’язання завдань використано ретроспективний, контекстуальний, прес-кліпінгу, аналітичний, системний, контент-аналізу, історико бібліографічний, структурно-функціональний методи. З’ясовано, що опубліковані в часописі матеріали ...
   PubDate: Mon, 13 Nov 2023 00:00:00 +020
    
 • Національно-виховна місія часопису
         «Громадська Думка» у таборі полонених
         українців Вецляр, Німеччина (1917 –
         початок 1918 рр.)

  • Authors: Ігор Срібняк; Дмитро Гринь
   Abstract: У статті проаналізовано вибрані публікації з таборового часопису «Громадська Думка» у Вецлярі і, зокрема, ті з них, які сприяли формуванню послідовно українського світогляду таборян та стверджували їх у необхідності боротьби за незалежність України. Протягом усього часу свого видання таборовий часопис «Громадська Думка» відігравав надзвичайно важливу роль у справі національного освідомлення та громадського виховання полонених українців табору Вецляр. Це стало можливим завдяки відповідному тематичному наповненню газети, кожна рубрика якої прямо або опосередковано підводила її читачів до розуміння найвищої цінності всіх проявів національного життя для українців, повноцінний розвиток якого може бути забезпечений лише за умови існування  незалежної Української держави. Саме цій меті слугувала публікація матеріалів про динаміку розвитку таборової січової організації, а також громадську активність полонених, яка, зокрема, виявляла себе в збиранні коштів на різні за ...
   PubDate: Mon, 13 Nov 2023 00:00:00 +020
    
 • Журналісти про російсько-українську
         війну: проблематика та жанрові
         особливості книжкових видань

  • Authors: Юрій Бондар
   Abstract: Україна зазнала ворожої агресії. Російське вторгнення консолідувало українське суспільство. У лавах сил спротиву перебувають і журналісти. Від початку війни багато хто з них змінили затишні редакції видань, теле- радіостудії на фронтові окопи, взявши до рук зброю. Багато репортерів продовжують гідно виконувати професійний обов’язок, розповідаючи світові про події війни, також і безпосередньо з переднього краю. Багато працівників медіа доброчинно допомагають українським воїнам і біженцям, забезпечуючи їх необхідним. Рефлексії журналістів виливаються в публікації друкованих та інших медіа, сюжети теле-й радіопрограм. Виходять друком і книжки, де журналісти розповідають про війну та її героїв, про особисто побачене й пережите. Такі видання утворюють окремий сегмент сучасної української літератури. Серед цих видань – так звана ветеранська література, твори журналістів, які брали й беруть участь у захисті України зі зброєю у руках. Окремий пласт становлять журналістські докуме ...
   PubDate: Mon, 13 Nov 2023 00:00:00 +020
    
 • Поняття «новини» у сприйнятті українців
         під час війни

  • Authors: Мирослава Чабаненко
   Abstract: У статті розглянуто особливості сприйняття поняття «новини» в період війни. З метою з’ясування ймовірнісних характеристик ставлення аудиторії до новин були визначені такі дослідницькі завдання: 1) зібрати емпіричний матеріал через отримання асоціативних реакцій на слово-стимул «новини»; 2) визначити структуру асоціативного поля; 3) проаналізувати осередки значень, утворені відповідно до смислових акцентів; 4) здійснити спробу інтерпретації результатів. Основні методи: керований асоціативний експеримент, метод стихійної вибірки. В результаті проведеного дослідження виявилося, що більше половини асоціативних реакцій відображали загальне уявлення про новин; значна частка відповідей мала нейтральні або збалансовані оцінки, реакції-«визначення», формальні ознаки новин, паралелі з журналістською професією, системою ЗМІ та засобами зв’язку. Менше ніж половина реакцій, зокрема щодо змісту новин, стосувалися суб’єктивних індивідуальних вражень, свідчили про небайдуже ставлен ...
   PubDate: Mon, 13 Nov 2023 00:00:00 +020
    
 • Специфіка передач українського радіо в
         час російсько-української війни

  • Authors: Дарина Коломієць
   Abstract: У статті досліджено специфіку діяльності Українського радіо – радіоплатформи Суспільного мовника України Національної суспільної телерадіокомпанії за умов повномасштабної війни росії проти України. Розглянуто важливість його функціонування в період воєнних дій та за умов, коли російська федерація використовує радіо як один із інструментів інформаційної війни та впливу на масову свідомість. Продемонстровано, як Україна протидіє ворожій пропаганді, зокрема, намагаючись «заглушити» російське радіомовлення. Авторка з’ясовує методи та інструменти контрдій журналістів Українського радіо задля донесення по всій території України оперативної, достовірної, ретельно перевіреної інформації, розвінчування фальшивок, провокацій, перекручувань і вигадок ворога. Такими методами, які описані в цій статі, є насамперед оперативність. Як приклад, коли рф поширює ІПСО (інформація, яку ворог поширює задля психологічного впливу на українське населення), журналісти відразу шукають пі...
   PubDate: Mon, 13 Nov 2023 00:00:00 +020
    
 • Особливості діяльності ЗМІ
         Хмельницького краю в час війни росії
         проти України

  • Authors: Валерія Яржемська
   Abstract: Статтю присвячено аналізу специфіки діяльності засобів масової інформації Хмельниччини в час повномасштабної війни росії проти України. Тема набирає популярності в сучасному українському журналістикознавстві, проте воєнна тематика в місцевих виданнях саме Хмельниччини досліджується вперше. Оглянуто засоби масової інформації Хмельницького краю, виділено й узагальнено спільне та найважливіше в аналізованих матеріалах, зокрема стабільність тематичних пріоритетів. Більшість друкованих ЗМІ присвячують значну увагу війні та її подіям. Статті відзначають героїчні вчинки бійців, допомогу волонтерів, а також трагічні події на фронті. Газети ретельно аналізують міжнародні новини та реакцію світових лідерів на ситуацію. З’ясовано, що місцеві ЗМІ не обмежуються винятково військовою тематикою. Вони активно висвітлюють і соціальні проблеми, стан інфраструктури, економічні та культурні аспекти життя регіону. Зростає важливість кримінальних новин та подій надзвичайних сит&#...
   PubDate: Mon, 13 Nov 2023 00:00:00 +020
    
 • Тоталітарна журналістика: до проблеми
         купівлі владою лояльності й слухняності
         журналістів

  • Authors: Микола Тимошик
   Abstract: Стаття написана на основі досі не залучених до наукового обігу документів обласних архівів та місцевих газет. Ці маловідомі натепер документи дають змогу з’ясувати одну з засадничих граней діяльності засобів масової інформації за умов тоталітарної системи. Йдеться про систему пільг, заохочень, стимулів матеріального й морального характеру, за допомогою яких влада цілеспрямовано формувала лояльний, слухняний, готовий безумовно виконувати поставлені завдання актив журналістських кадрів. Зі статті вимальовується одна з граней тоталітарної, та й посттоталітарної, журналістики: подвійна мораль, подвійні стандарти, розбіжність декларованих на газетних шпальтах лозунгів і закликів із реальними діями владної верхівки. Щодень декларуючи боротьбу з порушниками законів, виводячи на чисту воду крадіїв, злодюг та фальсифікаторів у законі, редакції газет, з відома звісно ж їхніх керівників, нерідко самі йшли на порушення. У центрі обсервації автора – виявлення та аналіз архівних мат&...
   PubDate: Mon, 13 Nov 2023 00:00:00 +020
    
 • Використання штучного інтелекту в
         інформаційному просторі: філософський
         аспект

  • Authors: Тетяна Гуменюк
   Abstract: Штучний інтелект (ШІ) стає все більш поширеним у сучасному світі, революціонізуючи різні сфери, що не тільки породжує технологічний прогрес, але й порушує глибокі філософські питання, які вимагають ретельного вивчення. У статті досліджено філософські аспекти використання штучного інтелекту (ШІ) в інформаційному просторі. Виявлено, що за останні роки технології штучного інтелекту здійснили значний прогрес, суттєво змінивши різні аспекти нашого життя. Зокрема, вони вплинули на процеси поширення інформації та прийняття рішень, а також переформатували способи взаємодії між людиною та машиною. Проте інтеграція штучного інтелекту в інформаційний простір породжує глибокі філософські питання, які стосуються природи знань, етики, конфіденційності та ролі людської діяльності. У науковій розвідці розглянуто ці філософські виміри та їхні наслідки для окремих осіб, суспільства та майбутнього ШІ в інформаційну епоху. Наша мета – дослідити епістемологічні аспекти, етичні наслідки, пробl...
   PubDate: Mon, 13 Nov 2023 00:00:00 +020
    
 • Закон України «Про медіа»: історія
         ухвалення, позитиви, недоліки,
         перестороги

  • Authors: Олександр Савенко
   Abstract: У статті йдеться про десятилітню політичну, парламентську й журналістську боротьбу, пов’язану з розробкою та прийняттям одного з найбільш обговорюваних та складних законів в історії українського парламентаризму – Закону «Про медіа». Автор досліджує загальну ситуацію, що склалася в інформаційному просторі України протягом останніх десяти років; аналізує причини тривалої відсутності й затягнення процесу створення цього фундаментального закону в інформаційній сфері. Розглядається питання, чому наукові дослідження на цю принципову та гостру тему відсутні або обмежені в українському науковому доробку. Зазначено найважливіші моменти боротьби за формування змістового наповнення закону та аналіз його відповідності провідним принципам європейських стандартів. Автор відслідковує реакцію українських та міжнародних організацій, експертів і фахівців на внутрішній інформаційно-законодавчий конфлікт в Україні, який вийшов на світову арену. Проаналізовано вплив цих внутр...
   PubDate: Mon, 13 Nov 2023 00:00:00 +020
    
 • Промова Олеся Гончара «Час для єдності»
         крізь призму сучасного сприйняття

  • Authors: Артем Галич; Валентина Галич
   Abstract: Актуальність розвідки зумовлено малодослідженістю промов видатних українських політичних і культурних діячів кін. ХХ – поч. ХХІ ст. як феномена національної публіцистики та потребою віднайти в публіцистичних творах Олеся Гончара, видатного письменника, громадського й політичного діяча, духовні уроки, які б наснажували сучасників, зміцнювали б у них почуття волелюбства й мужності в протистоянні російському агресору. Об’єкт дослідження – промова Олеся Гончара «Час для єдності» на І Конгресі Міжнародної асоціації україністів 27 серпня 1990 року та його рукописні, машинописні й друковані варіанти. Мета розвідки: здійснити комплексний аналіз промови Олеся Гончара «Час для єдності» у співмірності з злободенними проблемами суспільного життя України кін. ХХ – поч. ХХІ ст. Вивчення промови Олеся Гончара в контексті її актуальності в нинішній час із залученням автографів та щоденникових записів митця проводиться нами вперше. Журналістський доробок цієї особистості нараховує 1020 текстів. Ч...
   PubDate: Mon, 13 Nov 2023 00:00:00 +020
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.206.13.203
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-