Subjects -> SOCIAL SCIENCES (Total: 1876 journals)
    - BIRTH CONTROL (22 journals)
    - CHILDREN AND YOUTH (273 journals)
    - FOLKLORE (30 journals)
    - MATRIMONY (16 journals)
    - MEN'S INTERESTS (16 journals)
    - MEN'S STUDIES (100 journals)
    - SEXUALITY (59 journals)
    - SOCIAL SCIENCES (1124 journals)
    - WOMEN'S INTERESTS (44 journals)
    - WOMEN'S STUDIES (192 journals)

MATRIMONY (16 journals)

Showing 1 - 16 of 16 Journals sorted alphabetically
Australian and New Zealand Journal of Family Therapy (ANZJFT)     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Community, Work & Family     Hybrid Journal   (Followers: 26)
Cuadernos Kóre     Open Access  
DIFI Family Research and Proceedings     Open Access   (Followers: 1)
Family Journal     Hybrid Journal   (Followers: 4)
International Journal of Impotence Research     Hybrid Journal  
Journal of Divorce & Remarriage     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Journal of Family Studies     Hybrid Journal   (Followers: 23)
Journal of Family Theory & Review     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Journal of Family Therapy     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Journal of Marital and Family Therapy     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Journal of Marriage and Family     Hybrid Journal   (Followers: 42)
Marriage & Family Review     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Seksuologia Polska     Full-text available via subscription  
The History of the Family     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Women Against Violence : An Australian Feminist Journal     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
Similar Journals
Journal Cover
Seksuologia Polska
Journal Prestige (SJR): 0.101
Number of Followers: 0  
 
  Full-text available via subscription Subscription journal
ISSN (Print) 1731-6677 - ISSN (Online) 1731-9544
Published by Via Medica Homepage  [40 journals]
 • Wizyta lekarska w połogu, metody planowania rodziny i seksualność po
         porodzie — jakiego typu poradnictwa oczekują kobiety'
  • Authors: Ewa Ślizień-Kuczapska, Sylwia Czarnowicz, Michał Rabijewski, Małgorzata Starzec-Proserpio
   Abstract: Wstęp: Przebieg wizyty lekarskiej w połogu nie zawsze jest satysfakcjonujący dla pacjentek oczekujących, oprócz badania ginekologicznego, rozmowy lub porady, dotyczącej tempa powrotu płodności i seksualności po porodzie, wyboru metody planowania rodziny oraz innych zagadnień dotyczących zdrowia prokreacyjnego. Materiał i metody: W latach 2014–2017 na podstawie autorskiego kwestionariusza, przebadano 266 kobiet w połogu, z regionu Mazowsza, w celu uzyskania danych o poziomie satysfakcji po odbytej wizycie lekarskiej w połogu w zakresie poradnictwa, dotyczącego metod planowania rodziny i seksualności po porodzie. Dane poddano ilościowej analizie statystycznej i weryfikacji jakościowej. Wyniki: Prawie 70% ankietowanych kobiet nie rozmawiało z lekarzem na temat seksualności po porodzie. Tylko 26% kobiet było zadowolonych z informacji dotyczących powrotu płodności po porodzie. Metodę laktacyjnego braku miesiączki (LAM) rekomendowano jedynie u około 6% kobiet. Wnioski: Wskazane jest opracowanie rekomendacji co do przebiegu wizyty lekarskiej w połogu. Wzbogacenie poradnictwa połogowego o interdyscyplinarny zespół konsultantów w składzie: lekarz, położna, fizjoterapeuta, psycholog, konsultant laktacyjny, dietetyk, doradca rodzinny i inni, może sprzyjać poprawie satysfakcji pacjentek oraz fachowej edukacji w zakresie tempa powrotu płodności, wyboru metody planowania rodziny, seksualności, rekonwalescencji dna miednicy oraz sylwetki po porodzie, problematyki laktacyjnej itd.
   PubDate: 2020-10-14
   Issue No: Vol. 18 (2020)
    
 • Potrzeby i reakcje seksualne kobiet w wieku okołomenopauzalnym
  • Authors: Anna Kremska
   Abstract: Wstęp: Według Światowej Organizacji Zdrowia aktywność seksualna jest podstawowym prawem człowieka i integralną częścią jego życia. Materiał i metody: W badaniu oceniono potrzeby i reakcje seksualne kobiet w wieku okołomenopauzalnym. Badaną grupę stanowiło 200 kobiet w wieku 45–55 lat. Badania przeprowadzono w 2016 roku metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem własnego kwestionariusza ankiety oraz Skali Mell-Krat dla kobiet. Wyniki: Ankietowane nie wstydzą się rozmawiać o swoim życiu seksualnym (71,0%). Najwięcej kobiet w wieku okołomenopauzalnym współżyje raz w tygodniu (53,0%), a 50,5% respondentek przed stosunkiem nie przejawia inicjatywy i tylko czasami ma chęć na zbliżenie. Jedynie 13,5% ankietowanych osiąga orgazm podczas każdorazowego współżycia i po około 6-15 minutach (32,5%). Najwięcej kobiet podczas gry wstępnej odczuwa mierne nawilgocenie (54,0%), ale po stosunku czują się przyjemnie zmęczone i zadowolone (53,0%). Wiele kobiet (38,0%) podczas stosunku zmienia pozycje seksualne, ale wybiera tylko te podstawowe i wykazuje aktywność objawiającą się poruszaniem ciała, dotykaniem i ściąganiem napletka u partnera (35,0%). Aż 42,0% ankietowanych nigdy nie osiągnęło orgazmu nocnego. Wnioski: Kobiety w wieku okołomenopauzalnym nie wstydzą się rozmawiać o swoim życiu seksualnym. Badane najczęściej współżyją raz w tygodniu. Ankietowane osiągają orgazm w większości przypadków współżycia, ale potrzebują dużo czasu aby go osiągnąć. Kobiety w wieku okołomenopauzalnym podczas gry wstępnej odczuwają mierne nawilgocenie, a po stosunku czują się przyjemnie zmęczone i zadowolone. Podczas stosunku kobiety są aktywne seksualnie, zmieniają pozycje, ale wybierają tylko te podstawowe.
   PubDate: 2020-10-14
   Issue No: Vol. 18 (2020)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.235.139.152
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-