Subjects -> SOCIAL SCIENCES (Total: 1830 journals)
    - BIRTH CONTROL (22 journals)
    - CHILDREN AND YOUTH (270 journals)
    - FOLKLORE (30 journals)
    - MATRIMONY (16 journals)
    - MEN'S INTERESTS (16 journals)
    - MEN'S STUDIES (100 journals)
    - SEXUALITY (59 journals)
    - SOCIAL SCIENCES (1081 journals)
    - WOMEN'S INTERESTS (44 journals)
    - WOMEN'S STUDIES (192 journals)

SEXUALITY (59 journals)

Showing 1 - 59 of 59 Journals sorted alphabetically
AIDS and Behavior     Hybrid Journal   (Followers: 18)
AIDS Research and Therapy     Open Access   (Followers: 15)
Archives of Sexual Behavior     Hybrid Journal   (Followers: 13)
Bagoas - Estudos gays: gêneros e sexualidades     Open Access  
BMJ Sexual & Reproductive Health     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Cadernos de Gênero e Diversidade     Open Access   (Followers: 2)
Cadernos Pagu     Open Access  
Cuadernos Kóre     Open Access  
Culture, Health & Sexuality: An International Journal for Research, Intervention and Care     Hybrid Journal   (Followers: 17)
European Journal of Politics and Gender     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Gay and Lesbian Law Journal     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Genre, sexualité & société     Open Access   (Followers: 5)
HIV/AIDS - Research and Palliative Care     Open Access   (Followers: 20)
Human Reproduction Update     Hybrid Journal   (Followers: 18)
International Journal of Sexuality and Gender Studies     Hybrid Journal   (Followers: 26)
International Journal of Transgender Health     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Journal of Bisexuality     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Journal of Black Sexuality and Relationships     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Journal of Gay & Lesbian Issues in Education     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Journal of Gay & Lesbian Psychotherapy     Partially Free   (Followers: 10)
Journal of Gay & Lesbian Social Services     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Journal of Gender and Power     Open Access   (Followers: 1)
Journal of GLBT Family Studies     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Journal of Homosexuality     Hybrid Journal   (Followers: 13)
Journal of Lesbian Studies     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Journal of LGBT Health Research     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Journal of LGBT Issues in Counseling     Hybrid Journal   (Followers: 10)
Journal of LGBT Youth     Hybrid Journal   (Followers: 14)
Journal of Psychosexual Health     Open Access  
Journal of Sex & Marital Therapy     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Journal of Sex Research     Hybrid Journal   (Followers: 14)
Journal of Sexual & Reproductive Medicine     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Journal of the Gay and Lesbian Medical Association     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Mandrágora     Open Access  
Psychology & Sexuality     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity     Full-text available via subscription   (Followers: 13)
QED : A Journal in GLBTQ Worldmaking     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Queer Cats Journal of LGBTQ Studies     Open Access   (Followers: 4)
Queer Studies in Media & Popular Culture     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Raheema     Open Access   (Followers: 1)
Religion and Gender     Open Access   (Followers: 14)
Revista Periódicus     Open Access  
Screen Bodies : An Interdisciplinary Journal of Experience, Perception, and Display     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Seksuologia Polska     Full-text available via subscription  
Sex Roles     Hybrid Journal   (Followers: 18)
Sexes     Open Access  
Sexual Addiction & Compulsivity: The Journal of Treatment & Prevention     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Sexual and Relationship Therapy     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Sexual Medicine     Open Access   (Followers: 1)
Sexualities     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Sexuality & Culture     Hybrid Journal   (Followers: 21)
Sexuality and Disability     Hybrid Journal   (Followers: 18)
Sexuality Research and Social Policy     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Sexualization, Media, & Society     Open Access   (Followers: 3)
SQS - Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti     Open Access  
Theology & Sexuality     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Transgender Health     Open Access   (Followers: 3)
Whatever : A Transdisciplinary Journal of Queer Theories and Studies     Open Access   (Followers: 4)
Zeitschrift für Sexualforschung     Hybrid Journal  
Similar Journals
Journal Cover
SQS - Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1796-5551
Published by Suomen Queer-tutkimuksen Seura Homepage  [1 journal]
 • Queer, biopolitiikka ja bioetiikka

  • Authors: Lotta Kähkönen, Tiia Sudenkaarne
   PubDate: 2018-05-25
   DOI: 10.23980/sqs.70781
   Issue No: Vol. 12, No. 1-2 (2018)
    
 • Queer, Biopolitics and Bioethics

  • Authors: Lotta Kähkönen, Tiia Sudenkaarne
   PubDate: 2018-05-25
   DOI: 10.23980/sqs.70782
   Issue No: Vol. 12, No. 1-2 (2018)
    
 • Intersex in the Age of Queer Bioethics

  • Authors: Emma Tunstall, Sarah Kay Moore, Lance Wahlert
   Pages: 1 - 16
   Abstract: Queer-bioeettistä tarkastelua voi soveltaa joukkoon erilaisia queer-positioita: esimerkiksi lesbovanhempiin, HIV-positiivisiin homo- ja bi-miehiin, transsukupuolisiin nuoriin ja sukupuoleltaan moninaisiin henkilöihin. Tässä artikkelissa tarkastelemme intersukupuolisen lapsen positioita eettisten ongelmien ja velvollisuuksien keskiössä queer-bioeettisesti orientoituneesta näkökulmasta. Intersukupuolisuuden muodoista keskitymme ovotestikulaariseen epänormatiivisuuteen, jota käsittelemme sekä eettisellä että kliinisellä tasolla – onhan eräs queer-bioetiikan tarkoituksista luoda queer-väestöt kattavaa eettistä ohjeistusta lääketieteen kliiniseen työhön. Aluksi tarkastelemme ovotestikulaarisuuden eri muotoja. Seuraavaksi keskitymme intersukupuolisuuden 46,XX-muotoihin, joissa henkilön sukupuoli on ulkoisten sukuelinten perusteella epäselvä. Keskitymme erityisesti kysymyksiin, jotka koskevat 75 % intersukupuolisista henkilöistä, jotka saavat diagnoosin alle kaksikymmentävuotiaina. Sivuamme myös ongelmia, jotka koskevat sitä 20 % henkilöistä, jotka diagnosoidaan viisivuotiaana. Tarkastelemme intersukupuolisuuteen – ja erityisesti ovotestikulaarisuuteen – liittyviä käytänteitä. Lopuksi esitämme autonomian, hyvän tekemisen ja pahan tekemisen periaatteisiin nojaavan eettisen tarkastelun mallin sekä punnitsemme näitä periaatteita suhteessa intersukupuolisuuden kliiniseen hoitotyöhön. Päädymme suosittamaan autonomiaa lastenlääketieteen etiikan ohjenuoraksi silloin, kun se on mahdollista.
   PubDate: 2018-05-25
   DOI: 10.23980/sqs.70783
   Issue No: Vol. 12, No. 1-2 (2018)
    
 • "Surkean surkea uutinen"

  • Authors: Eetu Kejonen
   Pages: 17 - 34
   Abstract: Artikkelissa analysoidaan miesparin lähetystyöhön siunaamisesta virinnyttä keskustelua Seurakuntalainen-nettilehdessä hyödyntäen Sari Charpentierin 1990-luvun parisuhdekeskustelun yhteydessä esille nostamaa pyhän järjestyksen käsitettä. Artikkeli liikkuu kahden keskustelun ja tutkimusperinteen – kirkollis-teologisen ja sukupuolentutkimuksen – välisillä rajapinnoilla. Analyysissä nousee erityisesti esille se, miten voimakkain sanakääntein tapahtunutta kommentoitiin. Materiaali todistaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon niin kutsuttujen konservatiivien ja liberaalien välisistä jakolinjoista. Kommentoinnissa vähemmistöksi jääneissä ”liberaaleissa” kommenteissa tapahtunutta puolustettiin muun muassa lähimmäisenrakkauteen ja syrjimättömyyteen vetoamalla. Palstaa hallinnut ”konservatiivinen” kommentointi keskittyi Raamatun arvovallan puolustamiseen tavalla, joka sisälsi selkeitä heteronormatiivisia ja kristillis-konservatiivisia, mutta samalla myös maallisemmista argumentaation tavoista nousevia käsityksiä. Katson, että kommentointia voidaan lähestyä ja sanoittaa pyhän järjestyksen kaltaisten selitysmallien avulla. Lähettipäätöksen herättämä keskustelu voidaan kytkeä myös muihin näkökulmiin, joiden avulla on nähtävissä sen yhteys nykyiseen kulttuuriseen tilanteeseen ja heteronormin horjumiseen myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piirissä.
   PubDate: 2018-05-25
   DOI: 10.23980/sqs.70784
   Issue No: Vol. 12, No. 1-2 (2018)
    
 • Considering Unicorns

  • Authors: Tiia Sudenkaarne
   Pages: 35 - 50
   Abstract: Tässä artikkelissa pohdin queer-bioetiikkaa ja intersektionaalisuutta. Ensimmäinen on kriittinen bioetiikan ala, joka tähtää cis- ja heteronormatiivisuuden purkamiseen. Jälkimmäisellä tarkoitan sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistävää teoriaa ja tutkimusta. Aloitan tarkastelemalla moninaisuuden, solidaarisuuden ja eettisen selkeyden tasapainottelun vaikeutta identiteetin, essentialismin ja relativismin ongelmien kautta. Sitten kartoitan queer-bioetiikan kriittisten näkökulmien suhdetta intersektionaalisuuden teoriaan. Lopuksi ideoin queer-bioetiikan ja intersektionaalisuuden jatkotutkimusta. Esitän, että erittelemissäni intersektionaalisuuden keskusteluissa on samoja keskeisiä päämääriä kuin queer-bioetiikassa: pyrkimys paljastaa miten näennäisesti neutraalit, syrjintää vastustavat diskurssit tuottavat usein epäoikeudenmukaisuuksia ja etuoikeuksia. Intersektionaalinen ja queer-bioeettinen tutkimus voivat paljastaa, miten näennäisen objektiivinen tarkastelu on riittämätöntä. Ne häiritsevät normien rakentumista ja kaksinapaisia kategorioita. Molemmissa analyysi ja aktivismi ovat erottamattomasti läsnä. Nähdäkseni queer-bioetiikan intersektionaalinen rakentuminen vaatii kuitenkin lisää tutkimusta erityisesti rodullisuuden kysymyksistä uuden queer-bioeettisen moraaliteorian avulla, jonka tulisi ottaa vaikutteita feministisestä metafysiikasta.
   PubDate: 2018-05-25
   DOI: 10.23980/sqs.70785
   Issue No: Vol. 12, No. 1-2 (2018)
    
 • Legal Classification of Non-Conforming Bodies in the United States

  • Authors: Brooke English
   Pages: 51 - 57
   PubDate: 2018-05-25
   DOI: 10.23980/sqs.70786
   Issue No: Vol. 12, No. 1-2 (2018)
    
 • Diagnoosi: Homosexualitas 320.6

  • Authors: Katariina Parhi
   Pages: 58 - 63
   PubDate: 2018-05-25
   DOI: 10.23980/sqs.70787
   Issue No: Vol. 12, No. 1-2 (2018)
    
 • Jatkuvuutta, kumppanuutta ja pervoa biopolitiikkaa hankalassa maailmassa

  • Authors: Aino-Kaisa Koistinen
   Pages: 64 - 67
   PubDate: 2018-05-25
   DOI: 10.23980/sqs.70788
   Issue No: Vol. 12, No. 1-2 (2018)
    
 • Intertwining Ambivalence, Multiplicity, and Contingency

  • Authors: Keja Valens
   Pages: 68 - 70
   PubDate: 2018-05-25
   DOI: 10.23980/sqs.70789
   Issue No: Vol. 12, No. 1-2 (2018)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.236.231.61
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-