Subjects -> SOCIAL SCIENCES (Total: 1648 journals)
    - BIRTH CONTROL (22 journals)
    - CHILDREN AND YOUTH (262 journals)
    - FOLKLORE (30 journals)
    - MATRIMONY (16 journals)
    - MEN'S INTERESTS (16 journals)
    - MEN'S STUDIES (90 journals)
    - SEXUALITY (56 journals)
    - SOCIAL SCIENCES (937 journals)
    - WOMEN'S INTERESTS (44 journals)
    - WOMEN'S STUDIES (175 journals)

SEXUALITY (56 journals)

Showing 1 - 46 of 46 Journals sorted alphabetically
AIDS and Behavior     Hybrid Journal   (Followers: 17)
AIDS Research and Therapy     Open Access   (Followers: 16)
Archives of Sexual Behavior     Hybrid Journal   (Followers: 14)
BMJ Sexual & Reproductive Health     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Cadernos de Gênero e Diversidade     Open Access   (Followers: 1)
Cadernos Pagu     Open Access   (Followers: 1)
Culture, Health & Sexuality: An International Journal for Research, Intervention and Care     Hybrid Journal   (Followers: 14)
Genre, sexualité & société     Open Access   (Followers: 6)
HIV/AIDS - Research and Palliative Care     Open Access   (Followers: 18)
Human Reproduction Update     Hybrid Journal   (Followers: 13)
International Journal of Transgender Health     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Journal of Bisexuality     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Journal of Black Sexuality and Relationships     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Journal of Gay & Lesbian Issues in Education     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Journal of Gay & Lesbian Psychotherapy     Partially Free   (Followers: 12)
Journal of Gay & Lesbian Social Services     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Journal of GLBT Family Studies     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Journal of Homosexuality     Hybrid Journal   (Followers: 12)
Journal of Lesbian Studies     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Journal of LGBT Health Research     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Journal of LGBT Issues in Counseling     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Journal of LGBT Youth     Hybrid Journal   (Followers: 12)
Journal of Psychosexual Health     Open Access   (Followers: 3)
Journal of Sex & Marital Therapy     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Journal of Sex Research     Hybrid Journal   (Followers: 13)
Journal of Sexual & Reproductive Medicine     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Psychology & Sexuality     Hybrid Journal   (Followers: 16)
QED : A Journal in GLBTQ Worldmaking     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Queer Cats Journal of LGBTQ Studies     Open Access   (Followers: 1)
Raheema     Open Access   (Followers: 1)
Religion and Gender     Open Access   (Followers: 15)
Screen Bodies : An Interdisciplinary Journal of Experience, Perception, and Display     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Sex Roles     Hybrid Journal   (Followers: 12)
Sexes     Open Access  
Sextant : Revue de recherche interdisciplinaire sur le genre et la sexualité     Open Access  
Sexual Addiction & Compulsivity: The Journal of Treatment & Prevention     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Sexual and Relationship Therapy     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Sexualities     Hybrid Journal   (Followers: 15)
Sexuality & Culture     Hybrid Journal   (Followers: 23)
Sexuality and Disability     Hybrid Journal   (Followers: 21)
Sexuality Research and Social Policy     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Sexualization, Media, & Society     Open Access   (Followers: 3)
Simone de Beauvoir Studies     Full-text available via subscription  
Theology & Sexuality     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Transgender Health     Open Access   (Followers: 4)
Whatever : A Transdisciplinary Journal of Queer Theories and Studies     Open Access   (Followers: 3)
Similar Journals
Journal Cover
SQS - Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1796-5551
This journal is no longer being updated because:
    the publisher no longer provides RSS feeds
 • Sisällys / Contents

  • Authors: Päivi Valotie
   PubDate: 2022-12-30
   DOI: 10.23980/sqs.125795
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2022)
    
 • On the Borderlands of Queer Representations

  • Authors: Sanna Karkulehto
   Pages: I–VI - I–VI
   PubDate: 2022-12-30
   DOI: 10.23980/sqs.125796
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2022)
    
 • “My Lies and Liaisons with Marilyn”

  • Authors: Kari Silvola
   Pages: 1–18 - 1–18
   Abstract: In this autobiographical/autofictional article, I analyze the representation of masculinity, an advertising poster for a new Finnish cigarette brand from the 1990s recession, when a new man, a “softie,” debuted under the pressure of the traditional male model and the twenty-first-century dudes and lads. The model posing in the poster is a homosexual, me. In the article I ask whether a gay could represent a Finnish man in the early 1990s or only present him. I examine the picture with a queer eye in search of inconsistencies and distortions that break present alternative interpretations to heteronormativity. Keywords: homosexuality, masculinity, heteronormativity, advertising, representation, autofiction ”Valheeni ja viettelykseni Marilyn kanssa”: Downtown-miehen eli Marlboro-miehen suomalaisen manttelinperijän autofiktiivinen representaatio Analysoin autobiografisessa/autofiktiivisessä artikkelissani maskuliinisuuden representaatiota, uuden suomalaisen tupakkamerkin julistetta, lama-ajalta 1990-luvun alusta, jolloin uusi mies, ”pehmo”, debytoi perinteisen miehen mallin ja 2000-luvun äijien ja jätkien puristuksessa. Julisteessa poseeraava malli on homoseksuaali, minä. Artikkelissa kysyn, voisiko homo edustaa suomalaista miestä 1990-luvun alussa vai vain esittää tätä. Tarkastelen kuvaa queerilla katseella etsien epäjohdonmukaisuuksia ja vääristymiä sen heteronormatiivisuudessa ja esitän sille vaihtoehtoisia tulkintoja. Avainsanat: homoseksuaalisuus, maskuliinisuus, heteronormatiivisuus, mainonta, representaatio, autofiktio
   PubDate: 2022-12-30
   DOI: 10.23980/sqs.125612
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2022)
    
 • Coming up Roses

  • Authors: Joonas Säntti
   Pages: 19–3 - 19–3
   Abstract: Discussing two short stories by contemporary Scottish author Ali Smith, my article recommends a close reading of short prose narratives as potential examples of ungendered character-narration. I combine queer and unnatural narrative theory to consider how forms of telling contribute to gender ambiguity. Further, I advocate interpretative strategies that resist naturalization and causal explanations. Instead, a queer reading of Smith’s “erosive” (2003) and “The beholder” (2015) delights in their ambiguity, waywardness, and narrative inventiveness. The texts can be approached as exercises in unknowing. Keywords: queer narratology, unnatural narratology, ungendering, narrative voice, causality, Ali Smith Ruusuisia aikoja: sukupuolen monitulkintaisuus ja epäluonnollisuus kahdessa Ali Smithin novellissa Artikkeli käsittelee kahta skotlantilaisen nykykirjailija Ali Smithin novellia. Ehdotan lyhyiden proosatekstien lähilukua mahdollisina esimerkkeinä sukupuolittamattomista henkilökertojista. Yhdistelen queeriä ja epäluonnollista kertomusteoriaa osoittaakseni, kuinka kerrontaratkaisut vaikuttavat sukupuolen monitulkintaisuuteen. Artikkeli myös suosittelee tulkintastrategioita, jotka vastustavat luonnollistavia ja kausaalisia selityksiä. Näiden sijaan queer luenta Smithin novelleista ”erosive” (2003) ja ”The beholder” (2015) nauttii niiden ambiguiteetista, arvaamattomuudesta ja kerronnallisesta kekseliäisyydestä. Tekstejä voi tarkastella aktiivisen tietämättömyyden harjoituksina. Avainsanat: queer-narratologia, epäluonnollinen narratologia, sukupuolettomuus, kertoja, kausaalisuus, Ali Smith
   PubDate: 2022-12-30
   DOI: 10.23980/sqs.125615
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2022)
    
 • Ihailtavat muunsukupuoliset sankarit

  • Authors: Dess Terentjeva
   Pages: 36–4 - 36–4
   PubDate: 2022-12-30
   DOI: 10.23980/sqs.125678
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2022)
    
 • Playing Trans Stories, Generations, and Community

  • Authors: Cody Mejeur
   Pages: 47–5 - 47–5
   PubDate: 2022-12-30
   DOI: 10.23980/sqs.125679
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2022)
    
 • Ei-heteroseksuaalisten ihmisten toimintatilat lappilaisissa
         kyläyhteisöissä

  • Authors: Hanna Peltomaa
   Pages: 56–6 - 56–6
   PubDate: 2022-12-30
   DOI: 10.23980/sqs.125681
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2022)
    
 • St Petersburg LGBTIQ+ Activists Acquire, Develop and Apply Various Tactics
         in Tense and Oppressive Atmosphere

  • Authors: Pauliina Lukinmaa
   Pages: 61–6 - 61–6
   PubDate: 2022-12-30
   DOI: 10.23980/sqs.125682
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2022)
    
 • La Mestizan tietoisuus

  • Authors: Kaisa Ilmonen
   Pages: 67–7 - 67–7
   PubDate: 2022-12-30
   DOI: 10.23980/sqs.125683
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2022)
    
 • Bi- ja panseksuaalisuus

  • Authors: Varpu Alasuutari
   Pages: 75–7 - 75–7
   PubDate: 2022-12-30
   DOI: 10.23980/sqs.125684
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2022)
    
 • A Conference Report from Queer Tentacles

  • Authors: Sofia Bister
   Pages: 80–8 - 80–8
   PubDate: 2022-12-30
   DOI: 10.23980/sqs.125685
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2022)
    
 • Kirjoittajat / Contributors

  • Authors: Päivi Valotie
   Pages: 84 - 86
   PubDate: 2022-12-30
   DOI: 10.23980/sqs.125797
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.213.60.33
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 
  Subjects -> SOCIAL SCIENCES (Total: 1648 journals)
    - BIRTH CONTROL (22 journals)
    - CHILDREN AND YOUTH (262 journals)
    - FOLKLORE (30 journals)
    - MATRIMONY (16 journals)
    - MEN'S INTERESTS (16 journals)
    - MEN'S STUDIES (90 journals)
    - SEXUALITY (56 journals)
    - SOCIAL SCIENCES (937 journals)
    - WOMEN'S INTERESTS (44 journals)
    - WOMEN'S STUDIES (175 journals)

SEXUALITY (56 journals)

Showing 1 - 46 of 46 Journals sorted alphabetically
AIDS and Behavior     Hybrid Journal   (Followers: 17)
AIDS Research and Therapy     Open Access   (Followers: 16)
Archives of Sexual Behavior     Hybrid Journal   (Followers: 14)
BMJ Sexual & Reproductive Health     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Cadernos de Gênero e Diversidade     Open Access   (Followers: 1)
Cadernos Pagu     Open Access   (Followers: 1)
Culture, Health & Sexuality: An International Journal for Research, Intervention and Care     Hybrid Journal   (Followers: 14)
Genre, sexualité & société     Open Access   (Followers: 6)
HIV/AIDS - Research and Palliative Care     Open Access   (Followers: 18)
Human Reproduction Update     Hybrid Journal   (Followers: 13)
International Journal of Transgender Health     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Journal of Bisexuality     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Journal of Black Sexuality and Relationships     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Journal of Gay & Lesbian Issues in Education     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Journal of Gay & Lesbian Psychotherapy     Partially Free   (Followers: 12)
Journal of Gay & Lesbian Social Services     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Journal of GLBT Family Studies     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Journal of Homosexuality     Hybrid Journal   (Followers: 12)
Journal of Lesbian Studies     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Journal of LGBT Health Research     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Journal of LGBT Issues in Counseling     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Journal of LGBT Youth     Hybrid Journal   (Followers: 12)
Journal of Psychosexual Health     Open Access   (Followers: 3)
Journal of Sex & Marital Therapy     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Journal of Sex Research     Hybrid Journal   (Followers: 13)
Journal of Sexual & Reproductive Medicine     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Psychology & Sexuality     Hybrid Journal   (Followers: 16)
QED : A Journal in GLBTQ Worldmaking     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Queer Cats Journal of LGBTQ Studies     Open Access   (Followers: 1)
Raheema     Open Access   (Followers: 1)
Religion and Gender     Open Access   (Followers: 15)
Screen Bodies : An Interdisciplinary Journal of Experience, Perception, and Display     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Sex Roles     Hybrid Journal   (Followers: 12)
Sexes     Open Access  
Sextant : Revue de recherche interdisciplinaire sur le genre et la sexualité     Open Access  
Sexual Addiction & Compulsivity: The Journal of Treatment & Prevention     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Sexual and Relationship Therapy     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Sexualities     Hybrid Journal   (Followers: 15)
Sexuality & Culture     Hybrid Journal   (Followers: 23)
Sexuality and Disability     Hybrid Journal   (Followers: 21)
Sexuality Research and Social Policy     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Sexualization, Media, & Society     Open Access   (Followers: 3)
Simone de Beauvoir Studies     Full-text available via subscription  
Theology & Sexuality     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Transgender Health     Open Access   (Followers: 4)
Whatever : A Transdisciplinary Journal of Queer Theories and Studies     Open Access   (Followers: 3)
Similar Journals
Similar Journals
HOME > Browse the 73 Subjects covered by JournalTOCs  
SubjectTotal Journals
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.213.60.33
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-