Subjects -> SOCIAL SCIENCES (Total: 1648 journals)
    - BIRTH CONTROL (22 journals)
    - CHILDREN AND YOUTH (262 journals)
    - FOLKLORE (30 journals)
    - MATRIMONY (16 journals)
    - MEN'S INTERESTS (16 journals)
    - MEN'S STUDIES (90 journals)
    - SEXUALITY (56 journals)
    - SOCIAL SCIENCES (937 journals)
    - WOMEN'S INTERESTS (44 journals)
    - WOMEN'S STUDIES (175 journals)

SEXUALITY (56 journals)

Showing 1 - 56 of 56 Journals sorted alphabetically
AIDS and Behavior     Hybrid Journal   (Followers: 17)
AIDS Research and Therapy     Open Access   (Followers: 15)
Archives of Sexual Behavior     Hybrid Journal   (Followers: 14)
BMJ Sexual & Reproductive Health     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Cadernos de Gênero e Diversidade     Open Access   (Followers: 1)
Cadernos Pagu     Open Access   (Followers: 1)
Culture, Health & Sexuality: An International Journal for Research, Intervention and Care     Hybrid Journal   (Followers: 14)
European Journal of Politics and Gender     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Genre, sexualité & société     Open Access   (Followers: 6)
HIV/AIDS - Research and Palliative Care     Open Access   (Followers: 17)
Human Reproduction Update     Hybrid Journal   (Followers: 12)
International Journal of Transgender Health     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Journal of Bisexuality     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Journal of Black Sexuality and Relationships     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Journal of Gay & Lesbian Issues in Education     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Journal of Gay & Lesbian Psychotherapy     Partially Free   (Followers: 12)
Journal of Gay & Lesbian Social Services     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Journal of Gender and Power     Open Access   (Followers: 2)
Journal of GLBT Family Studies     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Journal of Homosexuality     Hybrid Journal   (Followers: 12)
Journal of Lesbian Studies     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Journal of LGBT Health Research     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Journal of LGBT Issues in Counseling     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Journal of LGBT Youth     Hybrid Journal   (Followers: 12)
Journal of Psychosexual Health     Open Access   (Followers: 2)
Journal of Sex & Marital Therapy     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Journal of Sex Research     Hybrid Journal   (Followers: 13)
Journal of Sexual & Reproductive Medicine     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Mandrágora     Open Access  
Psychology & Sexuality     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
QED : A Journal in GLBTQ Worldmaking     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Queer Cats Journal of LGBTQ Studies     Open Access   (Followers: 1)
Queer Studies in Media & Popular Culture     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Raheema     Open Access   (Followers: 1)
Religion and Gender     Open Access   (Followers: 15)
Revista Periódicus     Open Access  
Screen Bodies : An Interdisciplinary Journal of Experience, Perception, and Display     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Seksuologia Polska     Full-text available via subscription  
Sex Roles     Hybrid Journal   (Followers: 12)
Sexes     Open Access  
Sextant : Revue de recherche interdisciplinaire sur le genre et la sexualité     Open Access  
Sexual Addiction & Compulsivity: The Journal of Treatment & Prevention     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Sexual and Relationship Therapy     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Sexual Medicine     Open Access  
Sexualities     Hybrid Journal   (Followers: 14)
Sexuality & Culture     Hybrid Journal   (Followers: 23)
Sexuality and Disability     Hybrid Journal   (Followers: 20)
Sexuality Research and Social Policy     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Sexualization, Media, & Society     Open Access   (Followers: 3)
Simone de Beauvoir Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
SQS - Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti     Open Access  
Theology & Sexuality     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Transgender Health     Open Access   (Followers: 4)
Whatever : A Transdisciplinary Journal of Queer Theories and Studies     Open Access   (Followers: 3)
Zeitschrift für Sexualforschung     Hybrid Journal  
Similar Journals
Journal Cover
Seksuologia Polska
Journal Prestige (SJR): 0.101
Number of Followers: 0  
 
  Full-text available via subscription Subscription journal
ISSN (Print) 1731-6677 - ISSN (Online) 1731-9544
Published by Via Medica Homepage  [41 journals]
 • Doświadczenia osób transpłciowych w korzystaniu z
         usług ochrony zdrowia

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Emilia Skrzypczak, Julia Bilarzewska, Anna Niebudek
   Abstract: Wstęp: Osoby transpłciowe mają przed sobą wiele wyzwań w trakcie szukania pomocy oraz podczas wchodzenia na medyczną ścieżkę tranzycji. Pomimo istniejących Standardów Opieki przygotowanych przez World Professional Association for Transgender Health (WPATH) oraz Zaleceń Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego badania ilościowe wskazują na wiele nieprawidłowości w sposobie udzielania pomocy. Niniejsze badanie ma na celu eksplorację doświadczeń osób transpłciowych w kontakcie z osobami świadczącymi usługi ochrony zdrowia.
   Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 15 osób w wieku od 13 do 43 lat. Osoby badane przesyłały opisy swoich doświadczeń na utworzony na potrzeby badania adres e-mail. Do analizy danych wykorzystano metodę Analizy Tematycznej.
   Wyniki: Analiza wyłoniła dwa główne obszary tematyczne, które mogą mieć bezpośredni wpływ na ocenę doświadczeń, czyli postawa specjalistów oraz postawa pacjentów. Postawa specjalistów odnosi się do poziomu wiedzy dotyczącej transpłciowości oraz sposobu traktowania osoby pacjenckiej, natomiast postawa osób transpłciowych może charakteryzować się uległością lub dążeniem do autonomii w relacji lekarz-pacjent.
   Wnioski: Osoby świadczące usługi z zakresu ochrony zdrowia osobom transpłciowym powinny być świadome istotności edukacji w tym zakresie, a także tego, jak ich postawa wpływa na ocenę doświadczeń i dobrostan osób transpłciowych.
   PubDate: 2023-02-17
   Issue No: Vol. 20 (2023)
    
 • Seksualne zachowania kobiet w warunkach izolacji penitencjarnej —
         przegląd teorii

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Zuzanna Kołodziej
   Abstract: Dane Centralnego Zarządu Służby Więziennej wykazują, że około 4% całości rodzimej populacji osób skazanych stanowią kobiety. Pozbawienie wolności i związane z tym faktem wszechobecne ograniczenia w istotny sposób modyfikują funkcjonowanie jednostek, skłaniając je do wdrażania alternatywnych działań (w tym angażowania się w związki homoseksualne czy grupy podkulturowe) ukierunkowanych na utrzymanie dobrostanu psychoseksualnego. Celem przygotowanej pracy jest wyjaśnienie determinantów wpływających na psychoseksualne aspekty życia kobiet w warunkach osadzenia w oparciu o istniejące modele teoretyczne (deprywacji — szczególnie akcentując deficyty emocjonalne; transmisji — przeniesienie ról i zachowań seksualnych z wolności do więzienia; prizonizacji — w tym uczestnictwa w podkulturze) i badania dotyczące ekspresji seksualnej skazanych. We właściwej eksplikacji charakteru budowanych przez penitentki relacji interpersonalnych i seksualnych pomocne będą również koncepcje nawiązujące do wielowymiarowości kobiecej seksualności, która nie pozostaje obojętna formalnym obostrzeniom związanym z polityką karną i specyfiką placówki, w której osadzona odbywa karę.
   PubDate: 2023-02-16
   Issue No: Vol. 20 (2023)
    
 • Terapia grupowa sprawców przestępstw seksualnych. Studium przypadku
         zmian pod wpływem procesu grupowego u mężczyzny z rozpoznaną
         pedofilią

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Alicja Kapała
   Abstract: W niniejszej pracy przedstawiono studium przypadku 45-letniego mężczyzny z rozpoznaniem pedofilii regresyjnej skazanego na bezwzględną karę pozbawienia wolności za przestępstwo seksualne. Mężczyzna w związku z charakterem przestępstwa oraz diagnozą zaburzeń preferencji seksualnych został skierowany na oddział terapeutyczny we właściwym zakładzie karnym w celu poddania go specjalistycznym oddziaływaniom terapeutycznym. W artykule zaprezentowano przebieg procesu terapeutycznego sprawcy przestępstwa seksualnego zaangażowanego w terapię grupową od momentu pogłębionej diagnozy, poprzez proces grupowy, któremu był poddany, po uzyskane efekty oraz prognozę funkcjonowania po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.
   PubDate: 2022-07-04
   Issue No: Vol. 20 (2022)
    
 • Zdrada w zaburzeniach osobowości borderline

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Anna Mosiołek, Sławomir Jakima
   Abstract: Zaburzenie osobowości borderline (BPD) cechują się dużą chwiejnością emocjonalną, słabą kontrolą emocji oraz nastroju, impulsywnością, wysokim poziomem napięcia, niskim progiem tolerancji frustracji. U osób z zaburzeniami borderline występuje lęk przed odrzuceniem, lęk przed bliskością oraz trudności w nawiązaniu więzi. Często cechuje ich silne pragnienie bardzo bliskiej, wręcz symbiotycznej, wyłącznej relacji z partnerem. Osoby takie są skłonne podejmować nawet najbardziej ekstremalne ryzykowne zachowania seksualne w celu zadowolenia i przywiązania do siebie partnera. Przyczyny zdrady borderline wynikające z organizacji osobowości to przede wszystkim zaburzenia w badaniu i ocenie rzeczywistości. Chwiejność dotyczy emocji, postaw, bliskich związków międzyludzkich, poglądów, zainteresowań, co oznacza ogólną życiową, osobistą i zawodową niestabilność. U pacjentów z BPD występuje statystycznie istotnie większa liczba partnerów seksualnych. Cechy narcystyczne i socjopatyczne występujące w borderline powodują, że taka osoba zdradza, bo lubi wyzwania, chce sobie podnieść samoocenę bądź z powodu obawy przed monotonią i nudą. Osoby borderline mają często skrajnie impulsywne podejście do własnej seksualności, zdarza się, że decydują się na ryzykowne zachowania z wieloma partnerami. Współżycie z licznymi partnerami może być formą samoleczenia z poczucia samotności lub znudzenia czy odrętwienia. Niekiedy zdrada jest formą zemsty na bliskiej osobie bądź na sobie, może być formą karania się. Behawioralna funkcja zdrady wiąże się przede wszystkim z potrzebą dostymulowania się, sposobem na redukcję napięcia. Może wynikać z konieczności poddania się kompulsjom oraz potrzeby ucieczki przed nudą i pustką.
   PubDate: 2022-06-24
   Issue No: Vol. 20 (2022)
    
 • Dysfunkcje seksualne u pacjentów po przebytym udarze mózgu

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Jadwiga Mosiołek, Paweł Jakubczak, Anna Choma
   Abstract: Udar mózgu jest trzecią, po chorobach serca i nowotworach, przyczyną zgonów oraz najczęstszą przyczyną trwałej niesprawności u osób powyżej 40. roku życia. W Polsce niepełnosprawność po tym incydencie dotyka 70% chorych i jest zdecydowanie wyższa niż w innych krajach rozwiniętych. Coraz powszechniejsze stają się informacje, iż udar dotyka tez młodych osób, aktywnych seksualnie, natomiast ten aspekt funkcjonowania pacjentów schodzi na dalszy plan, zarówno dla pacjentów, jak i specjalistów. W obiegowej opinii dysfunkcje seksualne wydają się mniej istotne niż inne zaburzenia powstałe w wyniku udaru. Pacjenci po przebytym udarze zgłaszają spadek wszystkich funkcji seksualnych, takich jak libido, zdolność do erekcji i orgazmu, nawilżenia pochwy, a również satysfakcji seksualnej, znacznie spada także częstotliwość współżycia. Pojawienie się dysfunkcji seksualnych u tych pacjentów zależy od wielu zmiennych. Wśród nich można wyróżnić wielkość ogniska udarowego, sposób leczenia tego incydentu, czy poziom ogólnej niepełnosprawności poudarowej. Część dysfunkcji seksualnych ma charakter przejściowy, a początkowych okresie wynikają głównie z deficytu neurologicznego (afazja, zaburzenia ruchowe, niedowład czy porażenie kończyn), a w późniejszym okresie znaczącą rolę odgrywają również czynniki psychologiczne. Zaburzenia te wykazują również pewna dynamikę w czasie. Etiologia poudarowych dysfunkcji seksualnych jest wieloczynnikowa, obejmuje zarówno czynniki organiczne, jak i psychosocjalne oraz psychologiczne. Wśród czynników psychologicznych występująca po udarze depresja, lęk czy strach przed nawrotem może prowadzić do zmniejszenia popędu seksualnego. Nieprawidłowe funkcjonowanie seksualne pacjentów po udarze może być związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu moczowo-płciowego, wśród czego wyróżnia się nietrzymanie moczu. Rehabilitacja takich pacjentów wymaga działań multidyscyplinarnych.
   PubDate: 2022-06-23
   Issue No: Vol. 20 (2022)
    
 • Partnerzy seksualni w ocenie kobiet we wczesnej i średniej
         dorosłości

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Anna Kremska
   Abstract: Wstęp. W życiu każdej kobiety ważny jest charakter związku, jego stabilność, ogólne zadowolenie z życia małżeńskiego i rodzinnego, urozmaicanie sztuki miłosnej, a także zachowania adoracyjne partnera.
   Materiał i metody. Celem artykułu jest ocena partnerów seksualnych przez kobiety we wczesnej i średniej dorosłości. Grupę kobiet we wczesnej dorosłości stanowiło 100 kobiet w wieku 20–30 lat, a grupę kobiet w średniej dorosłości 200 kobiet w wieku 45–55 lat, którym zadano pytania dotyczące ich partnerów seksualnych. Badania przeprowadzono w 2016 roku z wykorzystaniem własnego kwestionariusza ankiety oraz Indeksu Funkcji Seksualnej Kobiety (PL-FSFI).
   Wyniki: Najwięcej kobiet posiadało jednego partnera seksualnego (61,0%) z grupy wczesnej dorosłości, podobnie kształtował się wynik w grupie średniej dorosłości (67,0%). Zaburzeń seksualnych nie miał żaden z mężów/partnerów kobiet z grupy wczesnej dorosłości, a w grupie kobiet średniej dorosłości takiego problemu doświadczyło 14,5% mężów/partnerów. Bardzo zadowolonych ze swojego życia seksualnego z mężem/partnerem było 66,0% kobiet z grupy wczesnej dorosłości, a umiarkowanie zadowolonych było 39,5% kobiet z grupy średniej dorosłości.
   Wnioski. Zdecydowana większość kobiet we wczesnej oraz średniej dorosłości posiadało tylko jednego partnera seksualnego. Zaburzenia seksualne występowały rzadko u partnerów kobiet z grupy średniej dorosłości i w ogóle u partnerów kobiet z grupy wczesnej dorosłości. Kobiety we wczesnej oraz średniej dorosłości były zadowolone z życia seksualnego z aktualnym mężem/partnerem i nie myślały o zmianie swojego życia seksualnego. O swoich oczekiwaniach seksualnych częściej rozmawiały z partnerem/mężem kobiety z grupy wczesnej dorosłości.
   PubDate: 2022-06-20
   Issue No: Vol. 20 (2022)
    
 • Seksualność kobiet w trakcie leczenia raka jajnika

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Edyta Skwirczyńska, Maria Gaur, Marzena Mikla, Małgorzata Rychlicka, Oskar Wróblewski, Robert Skwirczyński, Aneta Cymbaluk-Płoska
   Abstract: Wstęp: Seksualność, jako wrodzona funkcja, jest jednym z podstawowych czynników motywujących do nawiązywania relacji interpersonalnych. Zaburzenia życia seksualnego wpływają zatem negatywnie na samoocenę i kontakty społeczne. Problem ten dotyczy pacjentek po operacjach ginekologicznych, szczególnie tych w okresie leczenia onkologicznego, które oprócz choroby podstawowej, zmagają się z powikłaniami leczenia. Często aspekt ten traktują jako problem jednostkowy i w konsekwencji zostają same sobie z wieloma pytaniami. W rzeczywistości zjawisko to dotyczy znacznie większej grupy pacjentek. Podejmowanie rozmowy przez lekarza i specjalistyczna opieka seksuologa, wydają się niezbędnym wsparciem dla pacjentek.
   Materiał i metody: Do badania zakwalifikowano 187 pacjentek szczecińskich poradni ginekologicznych. Kobiety odpowiadały anonimowo i dobrowolnie na pytania zawarte w specjalnie przygotowanym trzyczęściowym kwestionariuszu. Dane uzyskane w badaniu ankietowym zostały poddano analizie statystycznej. Zależności wyliczono za pomocą współczynnika V Cramera.
   Wyniki: U pacjentek leczonych onkologicznie zauważalny jest związek satysfakcji seksualnej ze wszystkimi obszarami jakości życia. Najsilniejszy związek występuje pomiędzy satysfakcją seksualną a sferą podmiotową pacjentek r = 0,70. Odnotowano także silny związek pomiędzy brakiem występowania objawów depresyjnych u pacjentek a satysfakcją seksualną r = 0,72. Odnotowano również znaczące pogorszenie w obszarze satysfakcji seksualnej u pacjentek w trakcie chemioterapii.
   Wnioski: W literaturze nie ma wielu badań poświęconych jakości życia i seksualności u pacjentek w trakcie leczenia raka jajnika. W niniejszej pracy wykazano, istotny wpływ depresji na pogorszenie satysfakcji z życia seksualnego. Poparty został pogląd dotyczący negatywnego wpływu objawów depresyjnych na sferę seksualną pacjentek. Badania autorów niniejszej pracy wykazały również pogorszenie satysfakcji seksualnej u pacjentek poddanych chemioterapii. Wprowadzenie do systemu opieki medycznej psychoonkologa może przyczynić się do szybszego powrotu pacjentek do normalnego współżycia, podnosząc jednocześnie ich jakość życia oraz satysfakcję seksualną.
   PubDate: 2022-06-20
   Issue No: Vol. 20 (2022)
    
 • Zaburzenia erekcji u mężczyzn z chorobą nowotworową

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Dariusz Pysz-Waberski, Joanna Sadurska, Łukasz Pietrzyński, Agnieszka Bobola, Edyta Skwirczyńska, Iwona Gisterek
   Abstract: Choroba nowotworowa ma niewątpliwie istotny wpływ na seksualność mężczyzn, niezależnie od ich wieku. Najczęściej występującymi dysfunkcjami seksualnymi związanymi z chorobą onkologiczną są zaburzenia erekcji. Niezdolność do powstania lub utrzymania wzwodu prącia może mieć charakter somatyczny, psychogenny lub mieszany. Stosowanie miejscowego i systemowego leczenia onkologicznego może wpływać na powstawanie lub pogłębianie się dysfunkcji erekcyjnej. Stopień nasilenia zaburzeń i ich wpływ na funkcje seksualne mężczyzn zależą od lokalizacji i stopnia zaawansowania nowotworu oraz stosowanych metod leczenia. Odpowiednia komunikacja z pacjentem onkologicznym w zakresie seksualności jest kluczowa w celu prawidłowego rozpoznania i leczenia wtórnych zaburzeń erekcji. Ustawiczne szkolenie kadr medycznych, również w zakresie zdrowia seksualnego, wydaje się nieodzowne w wielodyscyplinarnym podejściu do leczenia pacjentów onkologicznych. Wsparcie zespołu onkologicznego przez psychoonkologówekspertów w zakresie zdrowia psychicznego oraz seksualnego — staje się standardem opieki onkologicznej w renomowanych ośrodkach onkologicznych na świecie. Leczenie zaburzeń erekcji jest wieloetapowe. W pierwszej kolejności stosuje się psychoterapię, później farmakoterapię. Brak zadowalających efektów tych metod skłania do korzystania z metod mechanicznych (aparaty próżniowe) oraz zabiegowych (iniekcje do ciał jamistych, zabiegi chirurgiczne).
   PubDate: 2022-06-20
   Issue No: Vol. 20 (2022)
    
 • Seksualny dobrostan a satysfakcja z życia osób z niepełnosprawnością
         ruchową — moderacyjna rola samooceny

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Rafał Gerymski, Aleksandra Cisek, Joanna Dymecka
   Abstract: Wstęp: Obecność i postęp niepełnosprawności wymaga od osoby nią dotkniętej nowego sposobu funkcjonowania, który charakteryzuje się ograniczonymi możliwościami zmagania się z problemami dnia codziennego. Metaanalizy badań pokazują, że nabycie lub posiadanie niepełnosprawności fizycznej może w negatywny sposób kształtować samoocenę i ogólny dobrostan. Wyniki zawarte w dostępnych publikacjach wskazują na związki między samooceną, satysfakcją seksualną i dobrostanem wśród osób z niepełnosprawnością fizyczną. Celem niniejszej pracy jest zweryfikowanie roli samooceny w relacji pomiędzy dobrostanem seksualnym a satysfakcją z życia osób z niepełnosprawnością motoryczną.
   Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 85 osób: 50 kobiet i 35 mężczyzn w przedziale wiekowym od 18. do 65. roku życia (M = 32,49; SD = 10,93). Badani wypełniali 3 kwestionariusze psychologiczne. Wykorzystano Skalę Samooceny autorstwa Rosenberga, Krótką Skalę Dobrostanu Seksualnego autorstwa Gerymskiego oraz Skalę Satysfakcji z Życia autorstwa Dienera.
   Wyniki: Analiza korelacji wykazała, że samoocena, dobrostan seksualny oraz satysfakcja z życia osób z niepełnosprawnością motoryczną były ze sobą związane w sposób istotny oraz dodatni. Regresja wieloraka potwierdziła, że samoocena i seksualny dobrostan stanowiły statystycznie istotne i dodatnie predyktory subiektywnej oceny satysfakcji z życia badanych osób z niepełnosprawnością. Analiza moderacji nie wykazała, by samoocena pełniła istotną funkcję moderatora w relacji między dobrostanem seksualnym a subiektywną ocenę satysfakcji z życia badanych osób.
   Wnioski: Niepełnosprawność może być ograniczająca we wszystkich sferach życia, również tej seksualnej. Badacze zajmujący się funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych powinni brać pod uwagę tę kwestię, gdyż seksualny dobrostan może istotnie kształtować satysfakcję i jakość życia osób z niepełnosprawnościami.
   PubDate: 2022-03-21
   Issue No: Vol. 20 (2022)
    
 • Zachowania autoseksualne — aspekty ginekologii i seksuologii wieku
         rozwojowego

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Grażyna Jarząbek-Bielecka, Emilia Warchoł, Katarzyna Warchoł-Biedermann, Piotr Merks, Katarzyna Plagens-Rotman
   Abstract: Zagadnienie związane z rozwojem psychoseksualnym wymagają interdyscyplinarnego podejścia. Ważna jest współpraca pediatrów, ginekologów dziecięcych z psychoseksuologami. Jednym z takich zagadnień istotnym także w okresie rozwoju są zachowania autoseksualne.
   PubDate: 2022-03-21
   Issue No: Vol. 20 (2022)
    
 • Terapia poznawczo-behawioralna seksualnych dysfunkcji bólowych u
         kobiet

  • Free pre-print version: Loading...

   Authors: Jolanta Gniatkowska-Rutkowska, Patrycja Satkiewicz
   Abstract: Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie seksualnych dysfunkcji b lowych u kobiet na przykładzie diagnozy pochwicy i dyspareunii: definicji, r żnicowania dysfunkcji, charakterystyki na podstawie klasyfikacji ICD-10 i ICD-11 oraz leczenia. W niniejszym przeglądzie przedstawiono podejście do leczenia psychoterapeutycznego przy zastosowaniu wybranych metod i technik terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) oraz metod opartych na uważności (mindfulness) w kompleksowym postępowaniu terapeutycznym w przypadku diagnozy dysfunkcji seksualnej kobiet. Autorki zaprezentują odniesienie do teorii oraz metod pracy terapeutycznej wymienionych dysfunkcji, zwracając uwagę na konieczność edukacji seksualnej i uwzględnienie perspektywy partnerskiej. Seksualność stanowi nieodłączną część życia człowieka i odgrywa w nim ważną rolę, determinuje jego jakość i wpływa na inne sfery funkcjonowania, a seksualne dysfunkcje b lowe uniemożliwiają wielu kobietom nie tylko czerpanie satysfakcji z kontakt w intymnych, ale r wnież często stanowią blokadę do zawarcia szczęśliwych związk w i starania się o potomstwo.
   PubDate: 2022-03-09
   Issue No: Vol. 20 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 34.204.181.91
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-