Publisher: U of Applied Sciences in Tarnow (Total: 4 journals)   [Sort alphabetically]

Showing 1 - 4 of 4 Journals sorted by number of followers
Health Promotion & Physical Activity     Open Access   (Followers: 7)
Humanities and Cultural Studies     Open Access   (Followers: 4)
Problems of Economics and Law     Open Access   (Followers: 4)
Logo STI Science, Technology and Innovation     Open Access   (Followers: 1)
Similar Journals
Journal Cover
Problems of Economics and Law
Number of Followers: 4  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 2657-4888
Published by U of Applied Sciences in Tarnow Homepage  [4 journals]
 • Ocena wybranych preferencji podatkowych w podatku dochodowym od osób
         fizycznych w latach 2018–2020

  • Authors: Łukasz Furman, Łukasz Szerląg
   Pages: 1 - 12
   Abstract: We współczesnym systemie podatkowym w Polsce istnieje szereg rozwiązań, które pomagają obniżyć płacone zobowiązania podatkowe. Należą do nich preferencje podatkowe, dzięki którym podatnicy mogą liczyć na obniżenie należnego podatku. Jest to rozwiązanie korzystne dla podatnika. W części teoretycznej artykułu omówiono szczegółowo obowiązujące ulgi podatkowe i odliczenia dla osób fizycznych obowiązujące w badanym okresie, tj. w latach 2018–2020, co związane było z dostępnością danych. Z kolei w drugiej części artykułu przeanalizowano dane ilościowe dotyczące rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2018–2020. Podstawą analizy były informacje udostępnione przez Ministerstwo Finansów w formie publikacji elektronicznych. Przeprowadzona analiza wykazała, że zasadne jest m.in. zweryfikowanie funkcjonowania ulgi na wychowanie dzieci, ze względu na to, że nie daje pożądanych efektów stymulacyjnych.
   PubDate: 2023-02-17
   DOI: 10.55225/pel.457
   Issue No: Vol. 8, No. 1 (2023)
    
 • Analiza wielkości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w
         Unii Europejskiej

  • Authors: Sebastian Kubala, Arkadiusz Stelmach
   Pages: 32 - 45
   Abstract: Artykuł ma na celu analizę i ocenę wielkości odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo sprawdzono, w jakim stopniu producenci sprzętu RTV i AGD stosują się do unijnej dyrektywy znanej jako „prawo do naprawy”. Wykorzystano wskaźniki obrazujące obecny stan zużycia sprzętu elektrycznego i elektronicznego w krajach Unii Europejskiej, wykorzystano współczynnik korelacji rang Spearmana oraz dokonano analizy stron internetowych czterech producentów urządzeń użytku domowego: Bosch, Amica, Whirlpool, Samsung. Przeprowadzone badania wskazują, że w krajach Unii Europejskiej występuje znaczne zróżnicowanie wielkości odpadów poszczególnych rodzajów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jednocześnie obserwowalne jest znaczne zróżnicowanie w interpretacji przepisów „prawo do naprawy” przez poszczególne firmy.
   PubDate: 2023-09-27
   DOI: 10.55225/pel.507
   Issue No: Vol. 8, No. 1 (2023)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.200.117.166
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-