Publisher: Adam Marszałek Publishing House (Total: 1 journals)   [Sort alphabetically]

Showing 1 - 1 of 1 Journals sorted by number of followers
Nowa Polityka Wschodnia     Open Access  
Similar Journals
Journal Cover
Nowa Polityka Wschodnia
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2084-3291
Published by Adam Marszałek Publishing House Homepage  [1 journal]
 • Surowce energetyczne postradzieckiej Azji Centralnej: zasoby, produkcja,
         polityka energetyczna

  • Abstract: A paper entitled Energy resources of post-soviet Central Asia: reserves, production, energy policy covers topics that refer to production and transport of the petrol and natural gas through the so called “Asian five” states. Turkmenistan, Kazakhstan and Uzbekistan are over-regional leaders in the production of petroleum and natural gas. New natural resources reserves has been also discovered in Tajikistan and Kirgizstan. The post-soviet states of Central Asia are making an effort to raise their shares in the global petrol market however their abilities are limited by the Russian Federation`s position in the global market, corruption and nepotism. Only the overcoming of this negative tendencies might lead to positive change of the perception, as the region countries will be perceived as a key players in the petroleum and natural gas export
   PubDate: Fri, 26 Jan 2018 12:17:15 +000
    
 • Rosja i Chiny w Azji Środkowej – historyczne wzorce
         współpracy i rywalizacji

  • Abstract: Article “Russia and China in the Central Asia. Cooperation or competition” is dedicated to the important problem of the Russia and China foreign policy in Central Asia. In the article the geopolitical situation of Central Asia at the present stage is analyzed. Special attention on the author is paid to interaction of Russia and China with the region’s countries. Author describes general trends of Russia and China policy. It contains the analysis of basic coincidence of strategic interest of Russia and China and basic imaginations of Central Asia among the Russian and Chinese political elite. Special attention on the author is paid to historical process who create the basic interest and imaginations. Author esteemed historical features of Russia–China relations in the region ant try to predict the future relationship between Russia and China in the Central Asia.
   PubDate: Fri, 26 Jan 2018 12:00:50 +000
    
 • Melodia przeszłości czy nowe rozdanie' Szanghajska Organizacja
         Współpracy w relacjach rosyjsko-chińskich z perspektywy 2017 roku

  • Abstract: More than decade ago Shanghai Cooperation Organization (SCO) became a popular theme of analysis and research, evoking polarizing views. It was described as a successful regional, multilateral organization which responds to local challenges (such as terrorism) and represents a good case of Sino-Russian cooperation in Central Asia. On the other hand, SCO was also being portrayed as a geopolitical, authoritarian answer to NATO, stronger in words than in actions. Since than SCO has developed and strengthened Sino-Russian relations. On the other hand, since 2010s SCO has been losing its importance and facing marginalization. India’s and Pakistan’s access in 2017 is bound to reverse this trend and give SCO a new energy.
   The outcome of this enlargement, combined with integration of the One Belt One Road (OBOR) project with SCO will decide about SCO’s future.
   PubDate: Fri, 26 Jan 2018 11:04:12 +000
    
 • Transformacija upravlencheskikh strategijj politiko-upravlencheskojj
         ehlity regionov Severnogo Kavkaza v uslovijakh sovremennogo
         cennostno-institucionalnogo krizisa

  • Abstract: The article reviews the process of transformation of management strategies of politic management elite in the regions of North Caucasus. The scientific analysis is carried out in the context of social conditions of modern value-institutional crisis. The author considers the changes in values of North Caucasus peoples and inner and outer factors that lead to the modification in the character of managing these regions. The article studies the practices of power transition and making an own system of power by new leaders. It deals with such factors influencing the management of regions as increasing the meaning of religion and religious extremism, the meaning of ethnic mobilization strife mechanisms. The influence of these factors is shown on the examples of the Republics of North Ossetia-Alania, Dagestan, Kab ardino Balkaria, Chechnya, Ingushetia. The author examines the possible strategies of how Russian federal authorities may react on conflicts in regional elite and principles of their interaction with regional elite.
   PubDate: Fri, 26 Jan 2018 10:38:04 +000
    
 • Rozwój współpracy inwestycyjnej pomiędzy Polską a Federacją
         Rosyjską w XXI wieku

  • Abstract: Poland is the biggest FDI recipient of the EU countries located in Central Europe. The statistics are showing also more and more investment high activity of Polish companies on the foreign markets. Towards the strong competition and high costs of the workforce in EU countries, Polish companies as the location of their investments often choose markets outside the EU, including the Russian market. The article presents the analysis of the investment cooperation between Poland and the Russian Federation and shows the essential barriers negatively influencing in the shape of these relations. He is pointing in addition also the high importance of the role of the economic diplomacy in the development of cooperation investment between both countries.
   PubDate: Thu, 25 Jan 2018 13:02:32 +000
    
 • Dane kontaktowe

  • Abstract: Redakcja:W celu kontaktu z redakcją „Nowej Polityki Wschodniej” prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: redakcja.npw[at]gmail.com.Wydawca:Czasopismo „Nowa Polityka Wschodnia” jest wydawane przez Wydawnictwo Adam Marszałek i Kazachski Uniwersytet Narodowy im. Al-Farabi w Ałmaty, we współpracy z Centrum Badań Wschodnich oraz Towarzystwem Azji i Pacyfiku.Wydawnictwo Adam Marszałek
   ul. Lubicka 44
   87–100 Toruń, Polska
   tel.: +48 56 644 22 36
   fax: +48 56 648 50 70
   e-mail: info[at]marszalek.com.pl
   PubDate: Wed, 24 Jan 2018 20:20:59 +000
    
 • Redakcja

  • Abstract: RADA NAUKOWA:„Nowa Polityka Wschodnia” z satysfakcją prezentuje skład Rady Naukowej na kadencję 2017–2019, składającej się z wybitnych naukowców reprezentujących różne ośrodki naukowe.
   Redaktor naczelny: Joanna Marszałek-Kawa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
   Zastępca redaktora naczelnego: Nurlana Aliyeva (Bakijski Uniwersytet Słowiański, Azerbejdżan)
   Zastępca redaktora naczelnego: Daulet Baideldinov (Kazachski Uniwersytet Narodowy im. Al-Farabi, Azerbejdżan)
   Przewodniczący Rady Naukowej: Tadeusz Bodio (Uniwersytet Warszawski)
   Vahit Akajev (Czeczeńska Akademia Nauk, Rosja)
   Natalia Antoniuk (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina)
   Roswitha Badry (Uniwersytet we Fryburgu, Niemcy)
   Walenty Baluk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
   Viktor Chernous (Południowy Uniwersytet Federalny, Rosja)
   Manereliin Chimedtseye (Mongolia)
   Yuksel Alper Ecevit (Uniwersytet Çukurova,Turcja)
   Ozgur Unal Eris (Uniwersytet 29 Maja, Turcja)
   Sylwester Gardocki (Uniwersytet Warszawski)
   Mikhail Ilyin (Wyższa Szkoła Ekonomii, Rosja)
   Grzegorz Janusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
   Dorota Kamińska-Jones (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
   Nino Kemertelidze (Uniwersytet GrigolaRobakidze, Gruzja)
   Wojciech Materski (Polska Akademia Nauk)
   Sean McEnroe (Uniwersytet Południowego Oregonu, USA)
   Eugeniusz Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
   Ravichandran Moorthy (Uniwersytet Kebangsaan, Malezja)
   Rafig Manaf Novruzov (Bakijski Uniwersytet Słowiański, Azerbejdżan)
   Jaroslav Pánek (Akademia Nauk Republiki Czeskiej, Czechy)
   Ahmet Renima (Uniwersytet Oranu, Algieria)
   Akmal Saidov (Narodowe Centrum Praw Człowieka, Uzbekistan)
   Uladzimir Snapkouski (Białoruski Uniwersytet Państwowy, Białoruś)
   Jacek Sobczak (Uniwersytet SWPS)
   Alicja Stępień-Kuczyńska (Uniwersytet Łódzki)
   Kim Sueng-li (Uniwersytet Dongguk, Korea Pd.)
   Takashi Terada (Uniwersytet Doshisha, Japonia)
   Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN)
   Precious Yamaguchi (Uniwersytet Południowego Oregonu, USA)
   Igor Zhukovskiy (Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta, Rosja)
   Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) REDAKTORZY DZIAŁÓW:
   Arkadiusz Czwołek – historia(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
   Krystyna Gomółka – migracje, edukacja i gospodarka (Politechnika Gdańska)
   Adam Hołub – bezpieczeństwo (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
   Krystyna Leszczyńska – kultura i społeczeństwo (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
   Marcin Lisiecki - media i komunikacja społeczna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
   Danuta Plecka – polityka (Uniwersytet Zielonogórski)
   Michał Strzelecki – stosunki międzynarodowe (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) SEKRETARZE CZASOPISMA:
   Ualikhan Akhatov (Kazachski Uniwersytet Narodowy im. Al-Farabi, Kazachstan)
   Xalida Babashova (Kazachski Uniwersytet Narodowy im. Al-Farabi, Kazachstan)
   Michał Dahl (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
   Antonina Kozyrska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
   Kornel Bielawski (Uniwersytet Gdański)
   Ilyas Hamidov (Bakijski Uniwersytet Słowiański, Azerbejdżan)
   Julia Kołodziejska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
   Justyna Maguś (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
   Patrycja Rutkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
   Katarzyna Sopolińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
   Grzegorz Węgrodzki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
   Agata Włodarska-Frykowska (Uniwersytet Łódzki)
   Agnieszka Zakościelna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
   PubDate: Wed, 24 Jan 2018 20:20:42 +000
    
 • Polityka recenzyjna

  • Abstract: PROCEDURA RECENZOWANIA:
   po wpłynięciu do redakcji artykułu, przygotowanego zgodnie z instrukcją redakcyjną, zostaje on wstępnie zweryfikowany przez zespół redakcyjny i następnie jest on kierowany do recenzji;
   do oceny każdej planowanej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, z którą związany jest autor tekstu;
   autor lub autorzy tekstu i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process);
   recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym uargumentowanym stwierdzeniem o odrzuceniu lub dopuszczeniu tekstu do druku;
   nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.INSTRUKCJA RECENZOWANIA:Recenzja dostarcza odpowiedzi na następujące pytania:
   Czy tytuł artykułu odpowiada treści'
   Czy w artykule sformułowano cel (hipotezy, tezę)'
   Czy przyjęto odpowiednią metodę badawczą'
   Czy otrzymane wyniki (wnioski) są prawidłowe (nowe)'
   Czy przedstawione wyniki (wnioski) mają lub mogą mieć praktyczny charakter'
   Czy wybór bibliografii jest właściwy'
   Czy prawidłowo dobrano i wykorzystano metody graficzne'
   Czy podjęta problematyka badawcza jest aktualna'
   Czy artykuł ma charakter naukowy'Ocenie podlegają także następujące zagadnienia:
   Wartość naukowa/poznawcza artykułu,
   walory praktyczne (aplikacyjne) artykułu,
   poprawność i jakość zastosowanej metody,
   jakość i ilość materiału badawczego (danych),
   poprawność i jakość analizy, wyników i wniosków,
   strona formalna (poprawność językowa),
   spodziewana atrakcyjność dla czytelnika.RECENZENCI (2018):
   Dr hab. Tomasz Aleksandrowicz, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
   Dr Tomasz Białowąs, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
   Dr Wiktoria Borecka, Państwowy Uniwersytet Techniczny im. P.O. Suchego w Homlu
   hab. Arkadiusz Czwołek, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
   Dr Natalia Dub, Lwowski Uniwersytet Pielęgniarstwa i Medycyny Laboratoryjnej im. A. Krupynskiego we Lwowie
   Dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG, Uniwersytet Gdański
   Dr Ewa Ganowicz, Uniwersytet Opolski
   Dr hab. Tomasz Hoffmann, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
   Dr Anna Jach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   Kuba Jaloszyński, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
   Dr Eleonora Kirwiel, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
   Michał Klimecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
   Dr hab. Jadwiga Kozłowska-Doda, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
   Dr hab. Maciej Krotofil, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
   hab. Dorota Michaluk, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
   Eugeniusz Mironowicz, Uniwersytet w Białymstoku
   Dr hab. Jarosław Nocoń, prof. UG, Uniwersytet Gdański
   Dr Michał Pietkiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
   Dr hab. Zdzisław Polcikiewicz, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
   Dr hab. Jakub Potulski, prof. UG, Uniwersytet Gdański 
   Dr Maryana Prokop, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
   Dr hab. Jerzy Szczotka, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
   Dr hab. Agata Tyburska, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
   Dr Oksana Vojtiuk, Uniwersytet w Białymstoku
   Dr Agata Włodarska-Frykowska, Uniwersytet Łódzki
   Mariusz Wołos, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
   Dr Magdalena Żakowska, Uniwersytet Łódzki
   PubDate: Wed, 24 Jan 2018 20:20:24 +000
    
 • Instrukcje dla autorów

  • Abstract: {loadmoduleid 135}WAŻNE:
   Prosimy o nadsyłanie propozycji publikacji wyłącznie drogą elektroniczną na adres: redakcja.npw[at]gmail.com.
   Autor powinien dołączyć do zgłoszenia oświadczenie o oryginalności pracy oraz o tym, że tekst nie był wcześniej publikowany i że obecnie nie znajduje się w trakcie innego postępowania wydawniczego [wzór oświadczenia do pobrania].
   W procesie wydawniczym stosowana jest zapora ghostwriting i guest authorship.
   Autor nie ma możliwości udoskonalenia tekstu w toku publikacji, prosimy zatem o przysyłanie materiałów w wersji, która została uznana za ostateczną.
   Po wstępnej ocenie przez Redakcję wszystkie artykuły są poddawane recenzji zewnętrznej. Publikowane będą teksty, które uzyskały pozytywną opinię recenzenta, zazwyczaj po naniesieniu przez Autora zmian i uzupełnień sugerowanych przez recenzenta i Redakcję.
   Po zakwalifikowaniu do druku teksty opracowywane są stylistycznie i technicznie przez Redakcję, a istotniejsze zmiany są uzgadniane z Autorami.
   Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów i zastrzega sobie prawo dokonywania formalnych zmian i niezbędnych skrótów.
   WERSJĄ PIERWOTNĄ TEKSTU JEST JEGO WERSJA DRUKOWANA.
   Wersja elektroniczna publikowana jest na licencji Open Access CC BY-NC-ND.OGÓLNE INFORMACJE EDYTORSKIE:
   Język publikacji: polski, angielski, rosyjski
   Objętość tekstu:
   artykuł: 20 000 – 40 000 znaków ze spacjami (wraz z bibliografią)
   sprawozdanie/recenzja: do 20 000 znaków ze spacjami
   Format pliku: *.doc; *.docx
   Format tekstu: A4;
   Marginesy: 2,5 cm
   Czcionka: Times New Roman;
   Rozmiar czcionki:
   tekst główny – 12
   przypisy – 10
   Interlinia:
   tekst główny – 1,5 wiersza
   przypisy – 1,0
   Rozmieszczenie tekstu: wyjustowany
   Rodzaj przypisów:
   bibliograficzne – tylko harwardzkie (śródtekstowe)
   merytoryczne – przypisy dolne, numerowane cyframi arabskimi
   Śródtytuły: nienumerowane
   Wyróżnienie cytatów: cudzysłów
   Wyróżnienie kluczowych słów/terminów/definicji (fakultatywnie): pogrubienieBUDOWA BIBLIOGRAFII I PRZYPISÓW:
   informacje ogólne:
   bibliografię i przypisy należy przygotować według standardów APA (American Psychological Association),
   skróty: red. (redakcja), tłum. (tłumaczenie), oprac. (opracowanie), t. (tom), tab. (tabela), rys. (rysunek), fot. (fotografia),
   jeśli w publikacji nie podano miejsca lub roku wydania, należy zaznaczyć to następującymi skrótami: b.d. (bez daty), b.m.w. (bez miejsca wydania).
   wzory pozycji bibliograficznych:
   książka: Nazwisko, X., Nazwisko, Y. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo. Np,
   Polak, R. (2001). Cywilizacje a moralność w myśli Feliksa Konecznego. orlin: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej.
   praca zbiorowa: Nazwisko, X. (red.). (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo. Np,
   Szafraniec K. (red.). (2011). Młodzież jako problem i jako wyzwanie ponowoczesności. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
   Šołta, J. i in. (red.). (1975). Stawizny Serbow. Cyłkowne předstajenje (т. 1–3). Budziszyn: Domowina.
   artykuł w pracy zbiorowej: Nazwisko, X. (rok). Tytuł rozdziału. W: Y. Nazwisko, B. Nazwisko (red.), Tytuł książki (strona początku–strona końca). Miejsce wydania: Wydawnictwo. Np,
   Purat, A. (2014). Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne polityki bezpieczeństwa Pakistanu na początku XXI wieku. W: J. Marszałek-Kawa (red.). Azjatyckie strategie bezpieczeństwa u progu XXI wieku(119–149). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
   artykuł w czasopiśmie: Nazwisko, X., Nazwisko2, Y., Nazwisko3, Z. (rok). Tytuł artykułu.Tytuł Czasopisma, nr rocznika(nr zeszytu), strona początku–strona końca. Np,
   Kowalski M. (2005). Białorusini w Polsce według spisu 2002. Czasopis, 5(2), 43–44.
   artykuł w gazecie: Nazwis...
   PubDate: Wed, 24 Jan 2018 20:19:55 +000
    
 • O "Nowej Polityce Wschodniej"

  • Abstract: Misja:Kwartalnik „Nowa Polityka Wschodnia” (NPW) ukazuje się systematycznie od 2011 roku, początkowo jako półrocznik, a od 2016 roku jako kwartalnik. Czasopismo wydawane jest przez Wydawnictwo Adam Marszałek, Bakijski Uniwersytet Słowiański i Kazachski Uniwersytet Narodowy im. Al-Farabi w Ałmaty, we współpracy z Centrum Badań Wschodnich oraz Towarzystwem Azji i Pacyfiku. Pismo afiliowane jest przy Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.„Nowa Polityka Wschodnia” to prestiżowe czasopismo, ujęte na liście parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nieprzerwanie od 2013 roku. Kwartalnik jest obecny w najważniejszych międzynarodowych i krajowych bazach indeksacyjnych, m.in.: BazHum, CEEOL, CEJSH, Electronic Journals Library, Google Scholar, Index Copernicus oraz POL-Index (PBN).„Nowa Polityka Wschodnia” jest czasopismem o charakterze interdyscyplinarnym, powstałym z inicjatywy badaczy zajmujących się szeroko pojętym Wschodem, obejmującym swoim zasięgiem zarówno kraje byłego Związku Radzieckiego, jak i kraje Bliskiego i Dalekiego Wschodu.NPW jest platformą do prezentacji wyników badań oraz dyskusji naukowców reprezentujących następujące dyscypliny:
   nauki o polityce i administracji,
   nauki o bezpieczeństwie,
   nauki socjologiczne,
   historię,
   nauki o kulturze i religii
   ekonomię i finanse.Jednej lub kilku pokrewnym dyscyplinom dedykowany jest oddzielny dział tematyczny (Polityka, Bezpieczeństwo, Kultura i społeczeństwo, Historia, Gospodarka i migracje), tworzony przez niezależny zespół redaktorski. Nadesłane materiały są weryfikowane na wielu poziomach, a warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnych rezultatów zewnętrznej i podwójnie anonimowej recenzji (double-blind review). Nad jakością publikowanych treści nadzór sprawuje Rada Naukowa, w której większość stanowią międzynarodowi eksperci.Wszystkie najnowsze oraz archiwalne numery czasopisma dostępne są on-line w ramach wolnego dostępu na platformie internetowej Wydawnictwa Adam Marszałek. Zapraszamy badaczy afiliowanych zarówno w krajowych, jak i zagranicznych ośrodkach naukowych i instytutach badawczych do nadsyłania artykułów korespondujących z powyższymi zagadnieniami, a także sprawozdań i recenzji. Praktyką redakcji jest publikowanie materiałów w językach: polskim, angielskim i rosyjskim.Pamiętaj, że dziennik nie ma opłat za przetwarzanie artykułów (APC) ani opłat za przesyłanie artykułów. Czasopismo wykorzystuje POL-index jako politykę archiwizacji cyfrowej.Prawa autorskie i uprawnienia:Czasopismo w pełni publikowane jest na licencji Open Access CC BY-NC-ND 4.0.Redakcja „Nowej Polityki Wschodniej” wyraża zgodę na umieszczanie opublikowanych artykułów (oraz artykułów przyjętych do druku) na stronach internetowych autorów, a także wskazanych przez nich stronach internetowych jednostek naukowych i repozytoriów (np. academia.edu). Ponadto zezwala się na wykorzystanie opublikowanych artykułów na potrzeby dydaktyczne autora, a także ich niekomercyjne rozpowszechnianie, w tym w książkach autorskich. Inne formy wykorzystywania opublikowanych artykułów (oraz artykułów przyjętych do druku) wymagają zgody ze strony wydawcy.Podczas rozpowszechniania lub wykorzystywania artykułów prosimy o podanie pełnego zapisu bibliograficznego, odwołania do strony internetowej NPW oraz wskazanie odpowiedniego identyfikatora cyfrowego
   DOI .Redakcja czasopisma naukowego „Nowa Polityka Wschodnia” przyjęła zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi COPE – Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej i stosuje je w pełni od 2017 roku. Standardy etyczne czasopisma i polityka antyplagiatowa Redakcji wyjaśnione są na stronie internetowej tytułu, zaś autorzy zobowiązani w oświadczeniu do potwierdzenia, że ich praca spełnia przyjęte standardy etyki publikacyjnej.Powołując się na nasze czasopismo:Przywołując jakiekolwiek materiały opublikowane w „Nowej Polityce Wschodniej” prosimy o podanie następujących informacji:
   Tytuł czasopisma
   Numer tomu
   Numer wydania
   Numer strony
   Rok publikacji
   PubDate: Wed, 24 Jan 2018 20:19:29 +000
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.238.180.255
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-