Publisher: Global Science Institute (Total: 2 journals)   [Sort by number of followers]

Showing 1 - 2 of 2 Journals sorted alphabetically
GSI J.s Serie B : Advancements in Business and Economics     Open Access  
GSI J.s Serie C : Advancements in Information Sciences and Technologies     Open Access   (Followers: 1)
Similar Journals
Journal Cover
GSI Journals Serie C : Advancements in Information Sciences and Technologies
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 2645-9108
Published by Global Science Institute Homepage  [2 journals]
 • UTILIZATION OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM CAPABILITIES FOR ENERGY
         CROP CULTIVATION ACTIVITIES: DETERMINATION OF SUITABLE AREAS FOR
         MISCANTHUS

  • Authors: Mehtap ÖZENEN KAVLAK; Saye Nihan ÇABUK
   Abstract: Biomass energy is a renewable energy source obtained from agricultural or animal organic waste or products. Studies on the research of energy crops and the production of biofuels such as biodiesel and bioethanol from these plants get attention from researchers all over the world. Investments and researches in the field of biomass energy have also been conducted in Turkey since 2010. Mostly, species with low irrigation and maintanence needs are preferred for energy crop cultivation activities. The ability of energy crops to adapt to marginal areas and contribute to the ecosystem is also important. Therefore, it is significant to grow the energy crops in the idle lands unpreferable for agricultural purposes and to produce bioenergy raw materials by processing these crops. Switchgrass, miscanthus, and sorghum species are among the main energy crops that have been tested via cultivate and field trials in Turkey. In this study, a Geographical Information Systems (GIS) aided site selection analysis was made to determine the suitable lands for the cultivation of miscanthus plant in Eskişehir province. A 5–scale suitability classification, where 5 referred to the most suitable lands while 1 showed the least suitable ones, was adopted. In the first place, restricted and unsuitable lands were extracted from the study area covering 1.404.055 hectares, and then a number of multi-criteria based analysis and weighted overlay processes were performed within the remaining lands corresponding to an area of 289.550 ha (20,62% of the total study area). According to the results, a total land of 224.956 hectares fell in the moderate suitability (3) class, while the amount of high suitability (4) lands were found to cover 64.594 hectares.
   PubDate: Sun, 04 Jul 2021 00:00:00 +030
    
 • REMOTE SENSING INTEGRATION WITH PHOTOGRAMMETRY IN DOCUMENTATION OF
         ARCHAEOLOGICAL SITES AT RISK: SAMPLE OF LAND WALLS OF ISTANBUL

  • Authors: Ebru Ecem ÖZSOY; Talha AKSOY
   Abstract: Turkey has hosted many civilizations on the stage of history. The artifacts left by civilizations, which are our cultural heritage, and all our historical values should be transferred to future generations. The main point in the concept of conservation is that all works can be transferred in their original form. In this context, all archaeological sites at risk should be protected, restored and documented if necessary. Today, with the development of technology, documentation studies are carried out with advanced documentation techniques rather than traditional methods. It should be aimed to transfer 3-dimensional (3D) models of many archaeological artifacts to digital media, and thus to carry out regular documentation studies of our cultural heritage values that are at risk. Photogrammetry, with the development of laser scanning technology, remote sensing methods and geographical information system (GIS) applications are used in the documentation of historical cultural heritage. As each method has its own advantages and disadvantages, when it comes to their use together, the disadvantages are minimized, and it is supported by the documentation studies carried out today. In this article, terrestrial photogrammetry and remote sensing integration study were tried for documentation purposes in the Land Walls located in the Istanbul Historic Peninsula, which was determined as the sample area. Since the aerial photographs were not taken on the same date as the terrestrial photogrammetry data, the 3D modeling study applied in Agisoft Photoscan Pro software resulted in a negative result. However, it is one of the final aims of this study to form a basis for future academic studies.
   PubDate: Sun, 04 Jul 2021 00:00:00 +030
    
 • MONITORING AGRICULTURAL ACTIVITIES BY USING REMOTE SENSING TECHNIQUES

  • Authors: Şelale BALAMBAR; Zahra KHODA KARİMİ, Fatma ÖZTÜRK, Şeyma BERK ACET, Özge IŞIK PEKKAN
   Abstract: We live in the information age which aims to reach the information directly as well quickly, reliably and at a lower cost. Thanks to advanced space technologies, the earth is observed periodically through satellites which makes it possible to obtain historical data and monitor changes on the earth’s surface. Data obtained from satellites can be used in many fields by conducting various analyses. Analyzed images obtained from satellites with high spatial resolution could give chance to monitor periodic changes in vegetation quickly, reliably and at a lower cost. These analyzes are actively used in studies such as monitoring agricultural lands, determining crop patterns, detecting time-dependent crop or vegetation change, yield forecasts and monitoring plant health. In developed countries, thanks to improved technologies, crop yield forecasts are assessed by using satellite data. Obtaining the information of crop yield forecasts in advance is very important in terms of planning agricultural production, deciding minimum purchase price and reducing speculation. In addition, the analyses carried out with crop yield forecasting methods on large areas give results in a short time in a reliable way. These studies are closely related to the producer and private sector as well as the public sector. Crop yield forecasting and plant health monitoring studies, which have become applicable with Remote Sensing (RS) technologies, are an area that has been intensively researched for the last 30 years, produced publications. Due to these, crop yield forecasting and plant health monitoring studies continue to be relevant.In this study, studies in our country and around the world on monitoring plant health and crop yield estimation with RS technologies were evaluated in terms of method. As a result of the literature review, it was decided to cover articles that were important in terms of subject, content and method used in this study. Additionally, these articles were evaluated by separating them into two main topics: machine learning and band ratio models.
   PubDate: Sun, 04 Jul 2021 00:00:00 +030
    
 • HISTORICAL LANDSCAPE CHARACTER AREAS AS MEMORY CARRIERS: PRIENE ANCIENT
         CITY CASE

  • Authors: Nergiz BELEN; Şükran ŞAHİN
   Abstract: Bu çalışmada, Priene antik kenti ve yakın çevresi örneğinde, Tarihi Peyzaj Karakter Alanları (TPKA) haritalama yöntemi önerilmiş ve peyzaj-kentsel yerleşim-bellek etkileşimi kapsamındaki önemi vurgulanmıştır. Bu çalışmanın amacı unutulmaya yüz tutmuş antik kent-peyzaj ilişkisini ve kaybolan belleği Priene antik kenti örneğinde ortaya çıkarmaktır. Tarihi Peyzaj Karakter Analizi (TPKAn), bu analiz sonucunda üretilen TPKA haritaları ile birlikte, bu tür bellek arama çalışmaları için bir araçtır. Literatürdeki TPKAn çalışmalarında, çoğunlukla 15. yüzyıl sonrası peyzajlara odaklanılmıştır. Bu çalışma ile önerilen çok katmanlı TPKA haritaları hem arkeolojik dönemleri hem de Peyzaj Deseni Geçiş Alanlarını (PDGA) kapsamaktadır. Çalışma alanı örneğindeki PDGA’lar, Priene antik kenti dahil, yerleşim sahalarının gelişimini etkilemiş hatta tarih sahnesinden silinmelerine neden olmuşlardır. Çalışma sonucunda, Priene antik kenti ve yakın çevresinin geçmişten günümüze kadar olan arkeolojik ve tarihi peyzaj karakteri haritalanmıştır. MÖ 700’lerde kurulan Priene, döneminin önemli liman kentlerinden biridir. Bugün, Adalar (Ege) Denizi’nden yaklaşık 15 km içerde olan kentin yer seçimi, planı ve sokak düzeninde antik peyzajın etkin rol aldığı belirtilebilir. Bu çalışma ile alana özgün doğa-insan etkileşiminin tüm zamansal katmanlarını kapsayacak bir TPKA haritalama yöntemi önerilmektedir. Yöntemin uygulanabilmesi için Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) altyapısına ve sunduğu olanaklara gereksinim bulunmaktadır. Antik kentlerin, tarihsel oluşum ve dönüşümlerinin sahnelendiği çok katmanlı arkeolojik (palimpsest) peyzaj özellikleri ile birlikte kayıt altına alınması, bu kentlerin kültürel miras değerlerinin ve bulundukları yerle etkileşimlerinin hem daha tutarlı olarak anlaşılmasına hem de güncel peyzaja ilişkin koruma-kullanım stratejilerinin daha etkin geliştirilmesine olanak sağlayabilir.
   PubDate: Sun, 04 Jul 2021 00:00:00 +030
    
 • HİDROKARBON MİKRO SIZINTILARININ UA YÖNTEMLERİ İLE TESPİT EDİLMESİ
         VE UANIN HİDROKARBON KEŞİFLERİNDE YENİ BİR TEKNİK OLARAK
         KULLANILMASI

  • Authors: Hakan Oktay AYDINLI; Mahdi HASSAN PASHAEI, Hatice Selin AYDEMİR, Ümit GÜLER, Müge DEMİR ÇAKIR, Serhat AYDEMİR, Mehtap ÖZENEN-KAVLAK
   Abstract: Petrol ve doğal gaz dünyadaki başlıca enerji kaynaklarındandır. Dünya üzerindeki enerji ihtiyacının yüzde 63’ü petrol ve doğal gaz kaynakları tarafından karşılanmaktadır. Bu kaynakların tespit edilerek yüzeye taşınması ve üretilmesi esnasında farklı disiplinler bir araya gelerek çeşitli metodolojileri kullanmaktadır. Petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde jeofizik, jeokimya ve jeoloji çalışmaları hidrokarbon bulunan rezervuarların tespiti için gerekli konvansiyonel çalışmalar olarak tanımlanmaktadır. Son dönemdeki teknolojik gelişimlere bağlı olarak konvansiyonel yöntemlere ek olarak uzaktan algılama faaliyetleri sayesinde uydu verileri kullanılmış ve bu verilerin yapılan diğer çalışmalardaki veriler ile uyum gösterdiği ve hidrokarbon arama uygulamalarında yeni bir teknik olarak kullanılabileceği anlaşılmıştır. Uzaktan algılama verileri ile hidrokarbonların mikro sızıntı olarak yükseldiği bölgelerde mineralojik değişimler tespit edilerek elde edilen sonuçlar rezervlerin varlığını doğrulama amacıyla kullanılması mümkün görülmektedir.
   PubDate: Sun, 04 Jul 2021 00:00:00 +030
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.238.49.228
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-