Publisher: Bukovinian State medical University (Total: 2 journals)   [Sort alphabetically]

Showing 1 - 2 of 2 Journals sorted by number of followers
Intl. J. of Endocrinology     Open Access   (Followers: 1)
Clinical Anatomy and Operative Surgery     Open Access   (Followers: 1)
Similar Journals
Journal Cover
Clinical Anatomy and Operative Surgery
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1727-0847 - ISSN (Online) 1993-5897
Published by Bukovinian State medical University Homepage  [2 journals]
 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НИРКОВИХ ЧАШОК
         ЛЮДИНИ ЗРІЛОГО ТА ЛІТНЬОГО ВІКІВ

  • Authors: І. Євтушенко
   Pages: 6 - 8
   Abstract: Застосування неінвазивних та малоінвазивних методів діагностики та лікування у сучасній урологічній практиці диктує необхідність вивчення локалізації початкового відділу позаниркових сечовивідних шляхів. Метою даного дослідження був опис загальної характеристики ниркових чашок людини зрілого та літнього віку.
   Матеріал і методи. До дослідження було включено 175 корозійних препаратів чашково- мискових комплексів людини. Проведено органометричне дослідження кількості, форми склепіння, лінійних параметрів, об’ємів, ранжування місця у розподілі об’ємів ниркових чашок.
   Результати. Верхня ниркова чашка характеризується великою висотою (14,8±9,2 мм) та широкою шийкою (7,2±2,3 мм) та найбільшим об’ємом 1202-1246 мм3. Передня верхня чашка нирки має округле склепіння середнього діаметра (6,7±2,3 мм) та середньої висоти (7,2±3,1 мм), вузьку шийку (5,0±1,6 мм) та невеликий стабільний об’єм (14,8 мм3). Передня середня чашка має кругле склепіння середнього діаметра (7,4±2,2 мм) і висоти (10,7±5,1 мм) і вузьку шийку (4,8±1,6 мм); її об’єм становить 348,4 мм3. Пере ...
   PubDate: 2022-03-24
   DOI: 10.24061/1727-0847.21.1.2022.01
   Issue No: Vol. 21, No. 1 (2022)
    
 • ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ОЧЕРЕВИНИ У
         ПАЦІЄНТІВ З ГОСТРОЮ СПАЙКОВОЮ КИШКОВОЮ
         НЕПРОХІДНІСТЮ

  • Authors: B. Польовий, A. Савчук, P. Кнут, A. Паляниця
   Pages: 9 - 14
   Abstract: Гостра спайкова кишкова непрохідність є складною та, нерідко, непередбачуваною за перебігом патології. Тому вивчення патоморфологічного компонента цієї проблеми має значення для вибору адекватної хірургічної та консервативної терапії захворювання.
   Мета дослідження – дослідити патоморфологічні зміни очеревини у хворих на гостру спайкову кишкову непрохідність та визначити основні закономірності формування спайок.
   Матеріал і методи. Дослідженням охоплено 117 оперованих хворих з гострими захворюваннями органів очеревинної порожнини запального характеру, які в різному ступені супроводжувались пошкодженням мезотелію очеревини. Забір матеріалу для морфологічних досліджень проводили відповідно до стандартних вимог для виготовлення гістологічних препаратів. Біоптати містили ділянки тканини спайок та очеревини.
   Результати. Дослідженням біопсійного матеріалу очеревини ділянки локального перитоніту встановлено, що в частини мезотеліоцитів розвивались виражен...
   PubDate: 2022-03-24
   DOI: 10.24061/1727-0847.21.1.2022.02
   Issue No: Vol. 21, No. 1 (2022)
    
 • ВПЛИВ ВИБУХО-ІНДУКОВАНОЇ ТРАВМИ
         ГОЛОВНОГО МОЗКУ НА РЕАКЦІЮ ПАСИВНОГО
         УНИКНЕННЯ

  • Authors: Ю. Козлова, K. Козлова
   Pages: 15 - 19
   Abstract: Серед військовослужбовців, що беруть участь у збройних конфліктах по усьому світі, частою є вибухо- індукована травма головного мозку. Для легкої вибухо- індукованої травми головного мозку характерними є клінічні ознаки у вигляді порушення когнітивних функцій, зокрема пам’яті. Тому метою стало дослідження особливостей впливу вибухо- індукованої травми головного мозку на умовно-рефлекторну діяльність в експерименті. Дослідження проведені на 18 білих щурах- самцях лінії Wistar віком 5-7 місяців, масою 180,0-220,0 г, що утримувались у стандартних умовах віварію Дніпровського державного медичного університету. Відібрані щури були розподілені на три групи: І група – експе-
   риментальна (n=6), тварин якої наркотизували галотаном (Halothan Hoechst AG, Germany), фіксували та моделювали вибухо- індуковану травму головного мозку шляхом генерації бароакустичної хвилі з надлишковим тиском 26,4±3,6 кПа на власноруч виготовленому пристрої. ІІ група – контрольна (n=6), тварини якої піддавались тільки інгаляційному наркозу галотаном і фіксації в г&#...
   PubDate: 2022-03-24
   DOI: 10.24061/1727-0847.21.1.2022.03
   Issue No: Vol. 21, No. 1 (2022)
    
 • ТОПОГРАФО-АНАТОМІЧНА ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ
         ЩЕЛЕПНО- ПІД’ЯЗИКОВОГО НЕРВА У БІЧНІЙ
         ДІЛЯНЦІ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ

  • Authors: O. Мокрик, М. Корнієнко, І. Угляр, Б. Комнацький
   Pages: 20 - 25
   Abstract: Стаття присвячена дослідженню індивідуально- анатомічних особливостей розташування щелепно-під’язикової борозни, де залягає одноіменний нерв, у бічній ділянці нижніх щелеп людей із різною формою обличчя. Для цього проведено краніометричні дослідження на 32 натуральних людських черепах із фонду анатомічного музею та на 60 КТ зображеннях черепів пацієнтів у 3-D реконструкції. Встановлювали типи будови лицевого відділу черепа, у них на бічних ділянках нижніх щелеп визначали особливості розташування щелепно-під’язикової борозни та визначали на їх язиковій стороні кісткові отвори. Краніометричними дослідженнями встановлено, що на рівні лунок другого та третього
   молярів щелепно-під’язикова борозна розташована на 20,7±0,4 мм нижче верхнього краю тіла нижньої щелепи на черепах мезопрозопічної форми. На лептопрозопічних черепах ця відстань була більшою – 23,6±0,8 мм, а у хамепрозопів відповідно меншою – 18,3±0,6 мм. На 20 черепах (21,7%) виявлено кісткові отвори на внутрішній (язиковій) поверхні бокових діля...
   PubDate: 2022-03-24
   DOI: 10.24061/1727-0847.21.1.2022.04
   Issue No: Vol. 21, No. 1 (2022)
    
 • ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЕНСИТОМЕТРИЧНОГО
         ВИЗНАЧЕННЯ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ПРИ ВТРАТІ
         ЖУВАЛЬНОЇ ГРУПИ ЗУБІВ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ

  • Authors: A. Ошурко, І. Олійник , H. Кузняк , A. Головацький
   Pages: 26 - 32
   Abstract: Проведення денситометричних досліджень спрямованих на об’єктивізацію та підвищення точності оцінки структурних параметрів кістки набувають фундаментальності у реабілітації пацієнтів із забезпеченням функціональних, протетичних та естетичних їх потреб. На сьогодні, результати аналізу щільності кісткової тканини визначають пріоритетність в обранні: чи то нової методики безпосередньої імплантації з негайним навантаженням, чи пошуку альтернативи існуючим, що ґарантують прогностичність результатів відносно до фізіологічних термінів остеогенезу, направленої регенерації кісткової тканини та іншим реконструктивним оперативним втручанням. Із 243 комп’ ютерно- томографічних цифрових сканувань, отриманих екстраоральною системою Vatech PaX-I 3D Green, проаналізовано з визначенням щільності кісткової тканини в умовних одиницях сірості (УОС) у проекції відсутніх 3.7, 3.6, 4.6, 4.7 зубів та обрано 136 досліджень об’єктами даної роботи, що надають належну інформативність та вагоме пізнавальне значен-
   ня. &...
   PubDate: 2022-03-24
   DOI: 10.24061/1727-0847.21.1.2022.05
   Issue No: Vol. 21, No. 1 (2022)
    
 • АНАЛІЗ ЧАСТОТИ ВИЯВЛЕННЯ РІЗНИХ
         ВАРІАНТІВ ФОРМИ ЛОБНИХ ПАЗУХ У ОСІБ
         ЗРІЛОГО ВІКУ

  • Authors: M-A. Василів, З. Масна
   Pages: 33 - 36
   Abstract: Вивчення приносових пазух привертає сьогодні увагу численних дослідників. Широкі можливості прижиттєвої візуалізації складних кісткових структур, до яких зараховуємо навколоносову ділянку, відкривають методи променевої діагностики. Метою нашого дослідження стало з’ясування варіантів форми лобних пазух в осіб зрілого віку за даними рентгенографічного обстеження. Опрацьовано 50 рентгенограм голови осіб зрілого віку (22-60 років), що увійшли до рандомізованої вибірки. Обстеження проведене на апараті Fujifi lm FDR Nano в режимі Paranasal Sinus FRNT у фронталь-
   ній проекції. На знімках визначали форму лобних пазух та їх симетричність. У результаті проведеного аналізу рентгенограм виявлено 4 варіанти форми лобних пазух, які трапляються з різною частотою: грибоподібна (40%), колбоподібна (20%) бобоподібна (6%) та трапецієподібна (14%). Симетричність форми лобних пазух виявлено у 90% обстежених осіб. Встановлено, що в рандомізованій вибірці 10% осіб мають аплазію лобних пазух. Подальше проведення досліджень, присвячених детальному вив...
   PubDate: 2022-03-24
   DOI: 10.24061/1727-0847.21.1.2022.06
   Issue No: Vol. 21, No. 1 (2022)
    
 • ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ У ШАРАХ СІТКІВКИ
         НАПРИКІНЦІ СЬОМОЇ ДОБИ
         ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПІОЇДНОГО ВПЛИВУ

  • Authors: Є. Пальтов, І. Челпанова, З. Масна, Л. Панкевич , O. Юзич
   Pages: 37 - 42
   Abstract: Метою представленої роботи було з’ясування фундаментальних питань, що стосуються динаміки змін у шарах сітківки на ранніх термінах опіоїдного впливу на організм. Дослідження проведене на 15 статевозрілих, безпородних щурах- самцях масою 100,0-160,0 г, віком 4 місяці. Опіоїдний вплив моделювали шляхом щоденної ін’єкції препарату налбуфін внутрішньом’язово, 1 раз на добу в одному проміжку часу (10-11 година ранку) впродовж 7 діб. Початкова доза налбуфіну становила 0,212 мг ̸кг. Гістологічні препарати сітківки готували за загальноприйнятими методиками з використанням барвників (гематоксилін, еозин та азан за методикою Гайденгайна). Усі тварини знаходились в умовах віварію, дослідження проводили з дотриманням положень «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових цілей» [Страcбург, 1985]. Під час експериментального дослідження встановлені зміни структури шарів сітківки при однотижневому введенні опіоїду. На ранніх термінах введення м...
   PubDate: 2022-03-24
   DOI: 10.24061/1727-0847.21.1.2022.07
   Issue No: Vol. 21, No. 1 (2022)
    
 • СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИШИЙКОВОЇ
         ДІЛЯНКИ ПОСТІЙНИХ ВЕЛИКИХ КУТНІХ ЗУБІВ

  • Authors: Д. Якимович, З. Масна
   Pages: 43 - 47
   Abstract: Пришийкова ділянка зуба є ділянкою локалізації низки патологічних процесів різної етіології, до яких належать ерозії, клиноподібні дефекти, пришийкова гіперчутливість, різні форми пришийкового карієсу. Знання анатомічної будови ділянки шийки зубів з урахуванням їх групової належності та функціональних особливостей дасть змогу виявити ділянки підвищеного ризику розвитку патологічних процесів, локалізованих у цій ділянці. Метою роботи стало дослідження можливих варіантів емалево- цементного з’єднання в ділянці шийок постійних великих кутніх зубів та з’ясування частоти їх виявлення. Об’єктом дослідження стали 120 постійних великих кутніх зубів верхньої та нижньої щелеп, видалених за клінічними показаннями та їх поздовжніх шліфів. Визначали співвідношення твердих тканин – емалі, цементу та дентину – в ділянці шийки кожного зуба на його вестибулярній, оральній, медіальній та дистальній контактних поверхнях. Встановлено, що емалево- цементне з’єднання в ділянці шийки велl...
   PubDate: 2022-03-24
   DOI: 10.24061/1727-0847.21.1.2022.08
   Issue No: Vol. 21, No. 1 (2022)
    
 • ДИНАМІКА МІНЕРАЛЬНОГО СКЛАДУ КІСТКОВОЇ
         ТКАНИНИ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ КРОЛИКА ПІСЛЯ
         НАНЕСЕННЯ КІСТКОВОРУЙНІВНОЇ ТРАВМИ

  • Authors: І. Челпанова, O. Масна- Чала, З. Масна
   Pages: 48 - 51
   Abstract: Властивості кісткової тканини, зокрема її міцність і твердість, залежать від мінерального компонента кістки. Метою нашої роботи стало дослідження вмісту чотирьох мінеральних макроелементів: кальцію, фосфору, магнію та натрію у кістковій тканині нижньої щелепи кролика та аналіз його посттравматичної динаміки. Дослідження проведене на 20 статевозрілих кроликах у віці 6-7 місяців, вагою 2,5-3,0 кг. Усіх тварин розподілено на експериментальну (15 тварин) та контрольну (5 тварин) групи. Тваринам експериментальної групи під комбінованим знеболенням білатерально наносили кістковоруйнівну травму шляхом порушення цілісності кісткової тканини коміркової частини нижньої щелепи за допомогою стоматологічного бора. Тварин виводили з експерименту через 1, 2 і 3 тижні після нанесення травми, після чого проводили дезартикуляцію нижньої щелепи. Для визначення мінерального складу кісткової тканини використовували метод атомно- абсорбційного спектрального аналізу. Визначали вміст чотирьох мінераль ...
   PubDate: 2022-03-24
   DOI: 10.24061/1727-0847.21.1.2022.09
   Issue No: Vol. 21, No. 1 (2022)
    
 • ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ БІФУРКАЦІЇ ТРАХЕЇ ЗА
         

  • Authors: O. Адамович, A. Бачун , Х. Рудницька, O. Адамович, М. Коцаренко, М. Габа
   Pages: 52 - 56
   Abstract: Сучасні методи променевої діагностики дають змогу прижиттєво візуалізувати структурні та топографічні особливості будови людського організму, значно розширюючи діапазон індивідуальної анатомічної мінливості окремих його ділянок та органів. Детальне вивчення варіантів біфуркації трахеї та будови і топографії головних бронхів шляхом їх прижиттєвої візуалізації з використанням можливостей комп’ютерної томографії та магнітно- резонансної томографії привертає увагу дослідників, оскільки дає можливість виявити та описати варіаційні ряди та крайні форми індивідуальної норми досліджуваних структур. Мета: з’ясування можливих варіантів біфуркації трахеї та топографії головних бронхів в осіб зрілого віку за даними магнітно- резонансної комп’ютерної томографії. У ході виконання роботи
   проведено аналіз 18 серій анонімізованих магнітно- резонансних комп’ютерних томограм грудної порожнини осіб зрілого віку, виконаних на апараті Siemens Avanto 1,5T з подальшою обробкою результатів о...
   PubDate: 2022-03-24
   DOI: 10.24061/1727-0847.21.1.2022.10
   Issue No: Vol. 21, No. 1 (2022)
    
 • НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ КОНТАКТУ СІМ’ЯНОГО
         КАНАТИКА З ПОЛІПРОПІЛЕНОВИМ
         ІМПЛАНТАТОМ НА СТАН ЯЄЧКА

  • Authors: O. Москалюк, І. Шкварковський, B. Гребенюк , І. Козловська, O. Більцан
   Pages: 57 - 62
   Abstract: Хірургічне втручання залишається єдиним методом лікування пахвинних гриж. За частотою виконання пахвинна герніопластика посідає третє місце серед усіх операцій, становлячи 10-15%. В Україні щорічно виконується декілька сотень тисяч операцій щодо пахвинних гриж, але результати лікування ще не можуть вважатися задовільними. Застосування алотрансплантатів дало змогу зменшити кількість рецидивів гриж до 3-9%. Спосіб I. L. Lichtenstein став «золотим стандартом» алопластики пахвинних гриж. Однак пахвинна алогерніопластика має певний відсоток специфічних ускладнень, зокрема порушення кровообігу в яєчку, що призводить до безпліддя.
   З метою вивчення гістологічних змін яєчка, що відбуваються внаслідок контакту сім’яного канатика із сітчастим імплантатом, проведено експериментальне дослідження, яке вміщувало 38 статевозрілих самців кролів. Для вивчення анатомічних особливостей кролів та контролю вихідних гістологічних показників прооперовано 10 інтактних тварин. У 28 тварин моделювали контакт сім&...
   PubDate: 2022-03-24
   DOI: 10.24061/1727-0847.21.1.2022.11
   Issue No: Vol. 21, No. 1 (2022)
    
 • ОСОБЛИВОСТІ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ОТВОРІВ
         ЛИЦЕВОГО ВІДДІЛУ ЧЕРЕПА ЛЮДИНИ ЗРІЛОГО
         ВІКУ ЗАЛЕЖНО ВІД СТАТІ

  • Authors: O. Вовк , Ю. Онашко, С. Дубина , Д. Гордійчук, B. Ікрамов
   Pages: 63 - 70
   Abstract: У дослідженні наведено актуальне визначення положення отворів лицевого відділу черепа людини зрілого віку залежно від статі. Дослідження проводили на 52 кісткових препаратах черепів та 60 КТ-знімках людей європеоїдної раси зрілого віку чоловічої та жіночої статі. Під проведення краніометричних досліджень на кісткових препаратах черепів використовували загальноприйняті інструменти. Краніометричні дослідження та аналіз на КТ-знімках у форматі DICOM проводили за допомогою програми DICOM Vidar Dicom Viewer 3.0, яка встановлена на віртуальному анатомічному столі Anatomage table, що розміщений на базі кафедри анатомії людини ХНМУ. Були визначенні: мінімальне та максимальне значення; середня арифметична( X ), середнє квадратичне відхилення (σ), помилка середнього (m). Встановлено збільшення відстані від надочноямкового отвору (НОО) до серединної лінії в осіб жіночої статі: праворуч дорівнює X ±σ=21,43±4,192 мм; ліворуч – X ±σ=21,51±3,213 мм, при цьому в осіб чоловічої статі становить праворуч X ±σ=20,45±3,143 мм; ліворуч – X ±σ=21,17±2,478 мм. Визначена відстань від підочноя...
   PubDate: 2022-03-24
   DOI: 10.24061/1727-0847.21.1.2022.12
   Issue No: Vol. 21, No. 1 (2022)
    
 • АТИПОВИЙ ВАРІАНТ ФЕТАЛЬНОЇ ТОПОГРАФІЇ
         ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ

  • Authors: T. Хмара, O. Слободян
   Pages: 71 - 73
   Abstract: Наведено атиповий випадок топографії органів черевної порожнини у плода 5 місяців. Описані варіанти зовнішньої будови і синтопії печінки, селезінки, шлунка, деяких частин тонкої та товстої кишок, а також високе розміщення сліпої кишки, відсутність висхідної ободової кишки і кардіальної частини шлунка у плода зацікавлять як морфологів, так і фетальних хірургів.
   PubDate: 2022-03-24
   DOI: 10.24061/1727-0847.21.1.2022.13
   Issue No: Vol. 21, No. 1 (2022)
    
 • АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК У
         ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ЕНДОСКОПІЧНІЙ
         ХІРУРГІЇ – ЗАПОРУКА ЇХ УСПІШНОГО ТА
         ПОВНОЦІННОГО ЗАСВОЄННЯ

  • Authors: М. Гнатюк , М. Кріцак, С. Коноваленко, O. Ясіновський , H. Монастирська
   Pages: 74 - 78
   Abstract: У роботі проаналізовано вплив алгоритмізації практичних навичок у експериментальній ендоскопічній хірургії на повноцінність їхнього засвоєння. Для цього проведено педагогічний експеримент, у якому брали участь 194 лікарів- курсантів, які освоювали ендоскопічні технології на курсах у навчальному центрі малоінвазивних оперативних технологій Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України та були розподілені на дві групи. 1-ша група нараховувала 112 (57,7%) осіб, які строго дотримувалися алгоритму виконання лапароскопічної холецистектомії, 2-га – 82 (43,3%) лікарі- курсанти, які з різних причин порушували алгоритм виконання цього оперативного втручання. Повноцінність засвоєння практичних навичок під час виконання лапароскопічної хо-
   лецистектомії оцінювалася за кількістю помилок та ускладнень, які мали місце під час виконання цього оперативного втручання. Проводили також анкетування наведених осіб. Встановлено, що у 1-й групі спостережень у 5 (5,6%) вl...
   PubDate: 2022-03-24
   DOI: 10.24061/1727-0847.21.1.2022.14
   Issue No: Vol. 21, No. 1 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 35.172.111.71
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-