Publisher: Ternopil State Medical University   (Total: 5 journals)   [Sort by number of followers]

Showing 1 - 5 of 5 Journals sorted alphabetically
Clinical Dentistry     Open Access   (Followers: 5)
Intl. J. of Medicine and Medical Research     Open Access   (Followers: 4)
Medical Informatics and Engineering     Open Access   (Followers: 3)
Медична освіта     Open Access   (Followers: 3)
Фармацевтичний часопис     Open Access   (Followers: 2)
Similar Journals
Journal Cover
Фармацевтичний часопис
Number of Followers: 2  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2312-0967 - ISSN (Online) 2414-9926
Published by Ternopil State Medical University Homepage  [5 journals]
 • СИНТЕЗ ТА ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ
         АКТИВНОСТІ ПОЛІЦИКЛІЧНИХ
         

  • Authors: A. P. Kryshchyshyn-Dylevych
   Pages: 5 - 10
   Abstract: Мета роботи. Дизайн та синтез нових конденсованих молекул на основі індольного та тіогідантоїнового (2-тіоксоімідазолідин-4-онового) циклів як потенційних «лікоподібних сполук». Дослідження їхньої протипухлинної активності. Матеріали і методи. Органічний синтез, спектроскопія ЯМР, фармакологічний скринінг. Результати й обговорення. Взаємодією 3-(4-оксо-2-тіоксотіазолідин-5-іліденметилен)-1H-індол-карбонових кислот із тіогідантоїном у середовищі ацетатної кислоти при нагріванні одержано конденсовані тетрациклічні 1-тіоксо-9,10a-дигідропіроло[3,4-b]карбазол-3,10-діони. У реакції метил-3-форміліндолін-2-карбоксилату із 2-тіогідантоїном утворюється метиловий естер 5-флюоро-3-(4-оксо-2-тіоксоімідазолідин-5-іліденметил)-1H-індол-2-карбонової кислоти. Антипроліферативну активність синтезованих сполук вивчали у концентрації 10-5 М на панелі ракових клітин. Висновки. Опрацьовано ефективний метод синтезу 1-тіоксо-9,10a-дигідропіроло[3,4-b]карбазол-3,10-діонів. Встановлено помірний ефект синтезованих сполу&#...
   PubDate: 2021-01-28
   DOI: 10.11603/2312-0967.2020.4.11641
    
 • СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ НОВІКОВА ВОЛОДИМИРА
         ПАВЛОВИЧА

  • Authors: The staff of the Department
   Pages: 98 - 98
   Abstract: Володимир Новіков – доктор хімічних наук, професор, заслужений діяч науки України, завідувач кафедри технології біологічно активних речовин, фармації та біотехнології Національного університету "Львівська політехніка". Життєве кредо: «Світом править краса, доброта і розум». Наукові напрямки: пошук та розробка нових препаратів синтетичного, біотехнологічного та природного походження; переробка промислових відходів та військових боєприпасів; проблеми охорони навколишнього середовища, екологія та біотехнології. 23 жовтня 2020 року Володимир Новіков відійшов у Вічність …
   PubDate: 2021-04-05
   DOI: 10.11603/2312-0967.2020.4.11943
    
 • СИНТЕЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ
         АКТИВНОСТІ ДЕЯКИХ
         ТІАЗОЛО[4,3-b]ХІНАЗОЛІНІВ

  • Authors: Z. I. Chulovska, I. V. Drapak, I. G. Chaban, I. O. Nektegaev
   Pages: 11 - 17
   Abstract: Мета роботи. Здійснити синтез деяких тіазоло[4,3-b]хіназолінів та провести дослідження протизапальної активності новосинтезованих сполук. Матеріали і методи. Органічний синтез, 1Н ЯМР-спектроскопія, елементний аналіз, фармакологічний скринінг. Результати й обговорення. З метою отримання нових біологічно активних речовин, нами запропоновано спосіб формування важкодоступної тіазоло[4,3-b]хіназолінової системи, який базується на внутрішньомолекулярній циклізації 2-(2-оксо-тіазолідин-4-іліденеаміно)-бензоатної кислоти. На основі реакцій Кньовенагеля та азосполучення проведено функціоналізацію положення С3 базового 3Н-тіазоло[4,3-b]хіназолін-1,9-діону з утворенням відповідних 3-ариліден та 3-арилгідразопохідних. Будова отриманих сполук та інтерпретація проведених хімічних досліджень підтверджена даними елементного аналізу та ЯМР 1Н-спектроскопією. Проведено фармакологічний скринінг протизапальної активності сполук. Отримані результати дозволили виділити 2 сполуки ...
   PubDate: 2020-11-30
   DOI: 10.11603/2312-0967.2020.4.11656
    
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК РИЖІЮ
         ПОСІВНОГО (CAMELINA SATIVA (L.) CRANTZ) ТА РИЖІЮ
         ДРІБНОПЛОДОГО (CAMELINA MICROCARPA ANDRZ.)

  • Authors: T. O. Tsykalo, S. D. Trzhetsynskyi
   Pages: 18 - 24
   Abstract: Мета роботи. Дослідити склад фенольних сполук в траві та насінні видів роду Camelina (L.) Crantz. Матеріали і методи. Для дослідження використовували траву та насіння рижію посівного сорту Славутич і рижію дрібноплодого. Для досліджень готували водно-спиртові витяжки,  як екстрагент використовували 70 % етиловий спирт. Для попередньої оцінки якісного складу витяжок використовували якісні реакції та ТШХ-дослідження у системі розчинників н-бутанол – кислота оцтова льодяна – вода (4:1:2). Хроматограми переглядали у денному та УФ-світлі до і після обробки парами амоніаку. Визначення якісного складу та кількісного вмісту окремих фенольних сполук виконували методом ВЕРХ. Кількісне визначення загального вмісту флавоноїдів, гідроксикоричних кислот і поліфенолів виконували спектрофотометричним методом. Результати й обговорення. В результаті ТШХ-дослідження встановлено, що у траві та насінні всіх зразків представників роду Camelina (L.) Crantz присутній рутин. В траві обох видів ідентифіковано хлорогенову к ...
   PubDate: 2020-11-30
   DOI: 10.11603/2312-0967.2020.4.11539
    
 • УДОСКОНАЛЕННЯ СКЛАДУ ЕКСТЕМПОРАЛЬНОЇ
         СУСПЕНЗІЇ З ВІСМУТУ НІТРАТОМ ОСНОВНИМ
         ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ –
         ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

  • Authors: G. M. Melnyk, T. G. Yarnykh, G. B. Yuryeva
   Pages: 25 - 30
   Abstract: Мета роботи. Теоретичне обґрунтування удосконалення складу екстемпоральної суспензії з вісмуту нітратом основним для застосування в гастроентерології. Матеріали та методи. Для пошуку інформації використано методи системного і порівняльного аналізу та бібліосемантичний метод вивчення сучасного погляду на фармакотерапію захворювань шлунково-кишкового тракту, зокрема виразкових хвороб, та використання вісмутовмісних препаратів для їх лікування. Результати й обговорення. Розглянуто доцільність використання активних фармацевтичних інгредієнтів (вісмуту нітрату основного та аеросилу) у складі екстемпоральної суспензії. Аналіз літературних джерел показав, що вісмуту нітрат основний проявляє протизапальну, бактерицидну активність відносно Helicobacter pilory, а також судинозвужувальну дію; аеросил проявляє сорбційну та бактерицидну активність. Висновки. Теоретично обґрунтовано удосконалення складу екстемпоральної суспензії з вісмуту нітратом основним ...
   PubDate: 2020-11-30
   DOI: 10.11603/2312-0967.2020.4.11541
    
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО СТАНДАРТИЗАЦІЇ
         ЧОРНИЦІ ПАГОНІВ ЗА ВМІСТОМ
         ГІДРОКСИКОРИЧНИХ КИСЛОТ

  • Authors: L. V. Vronska
   Pages: 31 - 39
   Abstract: Мета роботи – кількісне визначення гідроксикоричних кислот в ЛРС чорниці пагонів і обґрунтування можливості стандартизації за їхнім вмістом. Матеріали і методи. Матеріалом для дослідження були дикорослі зразки чорниці пагонів, зібрані у 4 областях України та зразки лікарського засобу чорниці пагонів, придбані в аптеках. Запис електронних спектрів поглинання і вимірювання абсорбції здійснювали на спектрофотометрі Cary 50 UV-Vis (“Agilent Technologies”, США). У дослідженні використовували рідинний хроматограф з діодною матрицею (“Waters 2690”, США), хроматографічну колонку XTerra C18 (“Waters”, США) розміром 250х4,6 мм (5 мкм). Стандартні зразки хлорогенової, ферулової, розмаринової, кофейної кислот (Sigma-Aldrich, Fluka) застосовували для ідентифікації і кількісного визначення. Результати і обговорення. 15 зразків чорниці пагонів: 7 зразків лікарського засобу промислового виробництва і 8 зразків дикорослої сировини власної заготівлі, досліджено методом ВЕРХ зі спектрофометричним детектуванням в умовах градієнтного елюювання. Встановлено, що кис ...
   PubDate: 2020-11-30
   DOI: 10.11603/2312-0967.2020.4.11638
    
 • ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ М’ЯКИХ
         ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ
         РИНКУ УКРАЇНИ

  • Authors: T. A. Hroshovyi, І. V. Blazhko, А. Yu. Shyrko, B. V. Pavliuk, M. B. Chubka
   Pages: 40 - 46
   Abstract: Мета роботи. Дослідити асортимент ЛЗ у вигляді МЛФ, що зареєстровані на фармацевтичному ринку України станом на 2019 р., та провести порівняльний аналіз зміни асортименту досліджуваних ЛФ впродовж 5 років (станом на 2014 р.). Матеріали і методи. Використовували офіційні джерела інформації про зареєстровані в Україні ЛЗ у МЛФ та попередні результати маркетингових досліджень. При проведенні дослідження застосовували загальноприйняті методи системного і статистичного аналізу. Результати й обговорення. Проаналізовано ринок МЛЗ станом на 2019 р. за видом ЛФ, складом ЛЗ, походженням АФІ, країною та фірмою-виробником, а також за напрямком застосування, та встановлено, що в досліджуваному асортименті ЛФ переважають препарати іноземного виробництва (56 %), найбільший відсоток із зареєстрованих МЛФ займають мазі (42,89 %), домінують монокомпонентні ЛЗ (64,63 %) над комбінованими (35,37 %), переважають МЛЗ синтетичного походження (61,99 %). Порівняльний аналіз МЛЗ за період 2014 р. та 2019 р. показав, що асортимент зареєстрованих МЛЗ зб ...
   PubDate: 2020-11-30
   DOI: 10.11603/2312-0967.2020.4.11647
    
 • ОГЛЯД ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ
         АНТИАНЕМІЧНИХ ПРЕПАРТІВ В УКРАЇНІ

  • Authors: А. О. Palamar, A. A. Kliuiko, N. M. Palibroda, N. S. Bogdan, O. Yu. Tkachuk, О. S. Shpychak
   Pages: 47 - 53
   Abstract: Мета роботи: аналіз вітчизняного фармацевтичного ринку лікарських засобів для лікування анемій з урахуванням усіх форм випуску та виробників. Матеріали та методи. Вивчення асортименту антианемічних препаратів проведено згідно з Державним реєстром лікарських засобів України та класифікацією АТС з використанням математико-статистичного, системно-аналітичного та порівняльного методів аналізу. Результати й обговорення. Встановлено, що на фармацевтичному ринку України зареєстровано 76 найменувань антианемічних засобів, з яких 39,47 % складають препарати заліза. За результатами досліджень країн-виробників антианемічних препаратів визначено співвідношення лікарських засобів вітчизняного та закордонного виробництва, яке становить 46 % та 54 %, спостерігається домінування закордонних постачальників. Постачаються антианемічні засоби на український фармацевтичний ринок з 13 країн світу. Висновки. Аналіз зареєстрованих антианемічних засобів показав, що за складом осно...
   PubDate: 2020-11-30
   DOI: 10.11603/2312-0967.2020.4.11646
    
 • ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БОРОТЬБИ З
         ФАЛЬСИФІКАЦІЄЮ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В
         УКРАЇНІ: ПОГЛЯД ФАХІВЦІВ АПТЕЧНИХ
         ЗАКЛАДІВ

  • Authors: S. O. Lebed , A. S. Nemchenko , M. F. Pasichnyk
   Pages: 54 - 62
   Abstract: Метою роботи було проведення оцінки ефективності боротьби з фальсифікацією ліків із використанням анкетного опитування фахівців аптечних закладів різних регіонів України. Матеріали  та  методи  дослідження. Наукові публікації за проблемою фальсифікації ліків, а також аналіз даних анкетування фахівців аптечних закладів різних регіонів України щодо проблем боротьби з фальсифікацією лікарських засобів (ЛЗ). Дослідження проводили з використанням методів анкетного опитування, систематизації та узагальнення. Результати і обговорення. За результатами анкетного опитування, проведеного на національному рівні (13 областей, що представляють схід, захід, північ, південь та центр України), понад 33% опитуваних відповіли, що частка фальсифікованих лікарських засобів (ФЛЗ) складає від 1% до 5%, що відповідає даним, які наводилися ВООЗ щодо об’єму субстандартних та фальсифікованих лікарських засобів для країн з низьким і середнім рівнем доходу (до 10,5%) [1]. До ознак фальсифікації ЛЗ респонде&#...
   PubDate: 2020-11-30
   DOI: 10.11603/2312-0967.2020.4.11642
    
 • ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИМІКРОБНОЇ АКТИВНОСТІ
         ВОДНО-ЕТАНОЛЬНИХ ВИТЯГІВ іЗ ТРАВИ
         ГОРЛЯНКИ ПОВЗУЧОЇ (AJUGA REPTANS L.)

  • Authors: S. V. Maliuvanchuk, R. V. Kutsyk, A. R. Grytsyk
   Pages: 63 - 72
   Abstract: Мета роботи. Визначення мікробіологічної чистоти трави горлянки повзучої та антимікробної активності водно-етанольних витягів трави горлянки повзучої відносно клінічних штамів умовно-патогенних бактерій та дріжджоподібних грибів. Матеріали і методи. Об’єктом дослідження була антимікробна активність водно-етанольних витягів із трави горлянки повзучої, заготовленої в період масового цвітіння. Дослідження антимікробної активності екстрактів виконано на клінічних ізолятах антибіотикочутливих і антибіотикорезистентних мікроорганізмів. Бактеріальні культури ідентифікували за допомогою біохімічних мікротестів «STAPHYtest 16», «ENTEROtest 24», «NEFERMENTtest 24» (Lachema, Чехія), а також із врахуванням комплексу морфологічних і культуральних властивостей згідно з рекомендаціями 9-го видання «Визначника бактерій Берджі». Культури дріжджоподібних грибів ідентифікували на основі 40 біохімічних тестів за допомогою системи VITEK 2 з використанням VITEK 2 YST ID card (Biomerieux, Франція). Антимікробну дію витягів вивчали мікрометодом д...
   PubDate: 2020-11-30
   DOI: 10.11603/2312-0967.2020.4.11648
    
 • ТЕНДЕНЦІЇ ФАРМАКОЕПІДЕМІОЛОГІЇ
         РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ

  • Authors: N. L. Khanyk, О. R. Levytska, H. I. Bilushchak, I. Ya. Horodetska, Т. Ya. Khanyk
   Pages: 73 - 80
   Abstract: Мета роботи. Порівняльний аналіз призначень лікарських засобів (ЛЗ) для фармакотерапії (ФТ) хворих з ревматоїдним артритом (РА) в умовах закладу охорони здоров’я стаціонарного типу (ЗОЗст) у 2009 та 2019 рр. і встановлення впливу чинних медико-технологічних документів на структуру таких призначень. Матеріали і методи. Об’єктами дослідження були медичні карти і листки лікарських призначень (ЛЛП) 89 та 108 стаціонарних хворих з РА, котрі знаходилися на лікуванні у ревматологічному відділенні комунального некомерційного підприємства «4-а міська клінічна лікарня міста Львова» (КНП «4 МКЛ м. Львова») у 2009 та 2019 рр. відповідно. У роботі використовували методи: інформаційного пошуку, частотного, порівняльного, контент-аналізів, узагальнення даних та кластерного аналізу. Результати й обговорення. Контент-аналіз ЛЛП дозволив установити, що для ФТ РА використовувались ЛЗ трьох груп: хворобомодифікуючі протиревматичні препарати (ХМПРП), глюкокортикостероїди (ГКС) та нестероїдні протизапальні лікарськo...
   PubDate: 2020-11-30
   DOI: 10.11603/2312-0967.2020.4.11540
    
 • ОПИСОВЕ ПРОЄКТУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
         МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ З ГОСТРИМИ
         ПОРУШЕННЯМИ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ В
         ЧАСТИНІ ФАРМАКОТЕРАПІЇ

  • Authors: O. R. Levytska
   Pages: 81 - 88
   Abstract: Мета роботи. Здійснити моделювання системи управління якістю медичної допомоги (МД) хворим з гострими порушеннями мозкового кровообігу (ГПМК), пов'язаною з використанням лікарських засобів (ЛЗ). Матеріали і методи. Матеріалом дослідження були теоретичні питання управління якістю МД хворим з ГПМК в частині фармакотерапії. Використано концепцію управління якістю А. Фейгенбаума, методи системного підходу, інформаційного пошуку, узагальнення, моделювання. Результати й обговорення. Опрацьовано модель управління якістю МД хворим з ГПМК, реалізація якої через інтеграцію 5 управлінських рівнів та 17 вертикальних функцій за концепцією управління якістю А. Фейгенбаума та скеровування основних зусиль на комплексний контроль якості МД уможливить доступ хворого з ГПМК до раціональної фармакотерапії (ФТ). Висновок. На засадах концепції управління якістю А. Фейгенбаума опрацьована модель управління якістю МД хворим з ГПМК, реалізація якої закладами охорони здоров’я гіпотетичн...
   PubDate: 2020-11-30
   DOI: 10.11603/2312-0967.2020.4.11645
    
 • ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРАВА
         В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ

  • Authors: A. A. Kotvitska, I. V. Кubarieva, A. V. Volkova, G. E. Boldar, A. V. Cherkashyna
   Pages: 89 - 97
   Abstract: Мета роботи. Визначення місце фармацевтичного права в системі права України, аналіз його предмета, методу та системи на підставі загальнотеоретичних розробок про галузь права та законодавства. Матеріали і методи. Дослідження проведено на основі опрацювання наукової та навчальної літератури, нормативно-правових актів. Використано методи аналізу, синтезу, узагальнення, системно-структурний, формально-логічний, порівняно-правовий, тлумачення правової норми. Результати й обговорення. Встановлено, що у вітчизняній спеціальній літературі спостерігається недостатня кількість праць, присвячених вивченню юридичної природи фармацевтичного права. Обговорення цієї проблеми більш активно здійснюється зарубіжними науковцями, ніж українськими. Привертає увагу факт відсутності єдиного підхіду до розуміння предмета та методу фармацевтичного права. Ці питання іноді висвітлюються у загальнотеоретичних роботах у рамках наукової дискусії про можливість існування компле...
   PubDate: 2020-11-30
   DOI: 10.11603/2312-0967.2020.4.11542
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.236.13.53
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-