Publisher: Ternopil State Medical University   (Total: 5 journals)   [Sort by number of followers]

Showing 1 - 5 of 5 Journals sorted alphabetically
Clinical Dentistry     Open Access   (Followers: 3)
Intl. J. of Medicine and Medical Research     Open Access   (Followers: 1)
Medical Informatics and Engineering     Open Access   (Followers: 1)
Медична освіта     Open Access  
Фармацевтичний часопис     Open Access  
Similar Journals
Journal Cover
Фармацевтичний часопис
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2312-0967 - ISSN (Online) 2414-9926
Published by Ternopil State Medical University Homepage  [5 journals]
 • СИНТЕЗ ТА ОЦІНКА ПРОТИПУХЛОВОЇ
         АКТИВНОСТІ 2-АМІНОІЗОІНДОЛ
         ТІАЗОЛІДИНОНОВИХ ГІБРИДІВ

  • Authors: O.-M. V. Fedusevych, I. M. Yushyn, I.L. Demchuk, R. B. Lesyk
   Pages: 5 - 11
   Abstract: Мета роботи. Синтез похідних 2-аміноізоіндол тіазолідинону шляхом реакції [2+3]-циклоконденсації шляхом використання різноманітних еквівалентів діелектрофільного синтону [C2]2+ та скринінг протипухлинної активності синтезованих сполук in vitro. Матеріали і методи. Органічний синтез, ЯМР спектроскопія, фармакологічний скринінг in vitro. Результати й обговорення. Шляхом реакції [2+3]-циклоконденсації 1-(1,3-діоксоізоіндолін-2-іл)тіосечовини з монохлороцтвою кислотою, N-арилмалеімідами and β-ароїлакриловими кислотами в середовищі льодяної оцтової кислоти було одержано 5-заміщені 2-аміноізоіндол тіазолідинонові гібриди. Синтез індолвмісних 2-аміноізоіндол тіазолідинонів було здійснено  одностадійною трикомпонентною реакцією of 1-(1,3-діоксоізоіндолін-2-іл)тіосечовини, відповідного ізатину та монохлороцтової кислоти. Протиракова активність синтезованих сполук була вивчена в концентрації 10-5 M на панелі з 60 ракових клітин відповідно до стандартних протоколів Національного Інститут Раку (NCI,...
   PubDate: 2023-11-30
   DOI: 10.11603/2312-0967.2023.4.14290
    
 • ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН НА
         ФАРМАКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ
         ТАБЛЕТОК НА ОСНОВІ БІСОПРОЛОЛУ ФУМАРАТУ
         З ІНДАПАМІДОМ

  • Authors: N. V. Malanchuk, M. B. Demchuk, T. A. Hroshovyi
   Pages: 12 - 21
   Abstract: Мета роботи. Вивчення впливу допоміжних речовин на фармако-технологічні показники маси для таблетування та таблеток бісопрололу фумарату з індапамідом. Матеріали і методи. Для фармацевтичної розробки таблеток були обрані  субстанції бісопрололу фумарату та індапаміду; 27 допоміжних речовин із груп розпушувачів, ковзних речовин, змащуючих речовин, наповнювачів на основі мікрокристалічної целюлози та багатофункціональних наповнювачів. Для вивчення впливу ДР використовували п’ятифакторний експе­римент на підставі греко-латинського кубу другого порядку. Таблетки отримували методом прямого пресування. Дослідження властивостей маси для таблетування і показників якості таблеток проводили згідно з вимогами Державної Фармакопеї України. Також оцінювали процес пресування таблеток, та їх зовнішній вигляд. Висновки щодо вибору оптимальних ДР робили за допомогою функції бажаності. Результати і обговорення. Результати дослідження свідчать, що на текучість маси для...
   PubDate: 2023-11-30
   DOI: 10.11603/2312-0967.2023.4.14368
    
 • ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН НА
         ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ
         ПРОТИДІАБЕТИЧНОЇ ДІЇ У ВИГЛЯДІ ТАБЛЕТОК
         

  • Authors: Y. P. Boguslavskyi
   Pages: 22 - 29
   Abstract: Мета роботи – відбір допоміжних речовин, вивчення їх впливу на фармако-технологічні показники таблетмаси і таблеток лікарського засобу протидіабетичної дії. Матеріали і методи. В експериментах використано допоміжні речовини з груп наповнювачів, розпушувачів та ковзних речовин, а також магнію стеарат як змащувальна речовина. Дослідження проведено на сучасному обладнанні: таблетпрес (Korsh XL-100, Німеччина); для визначення насипної густини (ERWEKA SVM 202, Німеччина); текучості порошків (ERWEKA GT, Німеччина); стійкості до роздавлювання (ERWEKA TBH-525 WTO, Німеччина); стираності (ERWEKA TAR 200, Німеччина); розпадання (ERWEKA ZT 33, Німеччина). Діючою речовиною таблеток лікарського засобу протидіабетичної дії  є фармацевтично прийнятний активний фармацевтичний інгредієнт у перерахуванні на вміст дапагліфлозину 5 мг. Експериментальні дані піддавали статистичній обробці методом дисперсійного аналізу. Побудовано функцію бажаності. Результати й обговорення. За результатами статистичної обробки експериментальних даних дослідили вплив &...
   PubDate: 2023-11-30
   DOI: 10.11603/2312-0967.2023.4.14393
    
 • ВАЛІДАЦІЯ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНОЇ
         МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ДІАЦЕРЕЇНУ У ТЕСТІ
         «РОЗЧИНЕННЯ» ТВЕРДИХ ЖЕЛАТИНОВИХ
         КАПСУЛ

  • Authors: O. O. Saliy, V. I. Bessarabov, O. V. Grechana, Yu. V. Pervun
   Pages: 30 - 39
   Abstract: Мета роботи. Дослідження валідаційних характеристик спектрофотометричної методики визначення діацереїну у тесті «розчинення» з твердих желатинових капсул. Матеріали та методи. У роботі викоистовували субстанцію діацеренїну фармакопейної якості (Taizhou Highsun Pharmaceutical Co., Ltd, Китай); капсули «Артродарин®», 50 мг, (TRB PHAR-MA S. A., Аргентина). Дослідження розчинення проводили в 6-ти станційному апараті з лопаттю, спектрофотометричні вимірювання проводили за допомогою УФ-спектрофотометра UV VIS Lambda 35 («PerkinElmer», USA) в кюветах з товщиною шару 10 мм. Результати та їх обговорення. Досліджено валідаційні характеристики: лінійність, правильність, специфічність, збіжність. Повна прогнозована невизначеність аналітичної методики становила 1,96, і не перевищувала гранично допустимої невизначеності 3%. Встановлено, що лінійність методики витримується в діапазоні від 50 до 140 % від номінального значення. Вплив фонового поглинання «плацебо» на результати вимірювання абсорбції є незначним, методика характеризується належною специфічністю. Пр...
   PubDate: 2023-11-30
   DOI: 10.11603/2312-0967.2023.4.14116
    
 • СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ
         НІТРОФУРАЛУ В БАГАТОКОМПОНЕНТНОМУ
         СПРЕЇ

  • Authors: V. O. Chernakova, N. Yu. Bevz
   Pages: 40 - 47
   Abstract: Мета роботи. Розробка спектрофотометричних методик кількісного визначення нітрофуралу у назальному багатокомпонентному спреї антигістамінної дії екстемпорального виготовлення. Матеріали і методи. Матеріалом для дослідження обрана лікарська форма екстемпорального виготовлення: «Спрей від алергії» (виробник ТОВ «Леда», м. Харків). Модельні суміші готували із субстанцій: нітрофуралу, дифенгідраміну гідрохлориду, фенілефрину гідрохлориду і натрію хлориду, які були використані при виготовленні лікарської форми. У роботі використані: аналітична вага AXIS (Польща), спектрофотометр UV-2600 SHIMADZU, рН-метр (рН-150 МИ), мірний посуд класу А і реактиви, що відповідають вимогам Державної Фармакопеї України (ДФУ). Результати і обговорення. Вперше були розроблен дві прості, специфічні, легкі, правильні та прецизійні методики для визначення нітрофуралу без попереднього розділення складових досліджуваного спрею. Для визначення кількісного вмісту нітрофуралу в присутності фенілефрину гідрох...
   PubDate: 2023-11-30
   DOI: 10.11603/2312-0967.2023.4.14295
    
 • ВИВЧЕННЯ УМОВ ЕКСТРАКЦІЇ
         ДЕКСТРОМЕТОРФАНУ ОРГАНІЧНИМИ
         РОЗЧИННИКАМИ З ВОДНИХ РОЗЧИНІВ

  • Authors: M. M. Mykhalkiv, I. B. Ivanusa, M. I. Dmytriv, V. M. Yatsyuk, V. M. Korobchuk
   Pages: 48 - 54
   Abstract: Мета роботи. Вивчити умови екстракції (ефективний екстрагент, рН середовища, сторонні електроліти) декстрометорфану з водних розчинів. Матеріали і методи. Дослідження виконані із субстанцією декстрометорфану гідроброміду (серія № 6700-34-1, Fagron GmbH & Co. KG, Німеччина). У роботі використовували реактиви: хлороформ, діетиловий етер, гексан, натрію хлорид, амонію сульфат; 0,1 М розчини хлоридної кислоти і натрій гідроксиду. Спектрофотометричні вимірювання проводили на спектрофотометрі Lambda-25 (PerkinElmer, USA), вимірювання рН розчинів – на іономірі моделі АІ-123. Результати й обговорення. Досліджено умови екстракції декстрометорфану з водного середовища (рН 3-12) різними органічними розчинниками. Встановлено, що найвищий ступінь вилучення декстрометорфану (82,64 %) досягається при екстрагуванні  хлороформом з лужних водних розчинів (pH 10). Вилучення декстрометорфану з водного розчину гексаном спостерігається починаючи з рН 5. Це дозволяє використовувати гексан, як екстрагент для очищення органічних витяжок, отриманих при ізолю...
   PubDate: 2023-11-30
   DOI: 10.11603/2312-0967.2023.4.14364
    
 • ПОРІВНЯННЯ ДИНАМІКИ СПОЖИВАННЯ
         ГІПОГЛІКЕМІЧНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ ТА
         ДЕЯКИХ КРАЇНАХ ЄВРОПИ

  • Authors: O. V. Tkachova, O. O. Gerasymova, L. V. Iakovlieva
   Pages: 55 - 62
   Abstract: Мета роботи. Аналіз асортименту (за 2020-2022 рр.) та обсягів споживання (за 2020-2021 рр.) однокомпонентних гіпоглікемізуючих препаратів (ГГП) на фармацевтичному ринку України та порівняння показників споживання ГГП з даними європейських країн – Естонією та Норвегією. Матеріали і методи. Для аналізу асортименту та споживання ГГП на фармацевтичному ринку України використовували Державний реєстр лікарських засобів України, Компендіум онлайн та дані аналітичного дослідження ринку ЛЗ «Proxima Research» компанії «Моріон». Дослідження споживання проводили за ATC/DDD методологією, рекомендованою ВООЗ. Результати й обговорення. Асортимент ГГП на фармацевтичному ринку України за 2020-2022 роки був достатньо широкий – 136-141 асортиментних позицій препаратів переважно вітчизняних виробників (53,7-59,0 %) на основі 14 МНН. Дані ЛЗ мали широкий діапазон цін, що дозволяє оптимізувати витрати на лікування хворих з ЦД 2 типу. Більшу частку ринку у 2022 р. займали препарати метформіну з групи бігуанідів (53,0-55,4 %) та похідні сульфонілсечовини (33,0-34,6 %). Споживанн&#...
   PubDate: 2023-11-30
   DOI: 10.11603/2312-0967.2023.4.14239
    
 • АНАЛІЗ ФІЗИЧНОЇ ДОСТУПНОСТІ
         ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ У ВІННИЦЬКІЙ
         ОБЛАСТІ

  • Authors: V. M. Koval, O. V. Kryvoviaz, V. V. Hutsol, O. Yu. Toziuk
   Pages: 63 - 69
   Abstract: Мета роботи. Аналіз фізичної доступності населення Вінницької області до фармацевтичної допомоги за рівнем концентрації суб’єктів господарювання, що мають ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами та виробами медичного призначення і здійснюють свою роботу у безперебійному режимі. Матеріали та методи. Для аналізу доступності населення до фармацевтичної допомоги використовували методи наукового узагальнення, статистичного, ректроспективного аналізу та групування аптечних закладів з огляду на їх фізичне розташування у Вінницькій області на основі опрацювання даних звітів про підсумки діяльності Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками у 2017-2022 роках, даних Ліцензійного реєстру з виробництва лікарських засобів (в умовах аптеки), оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами станом на 1 травня 2023 року, статистичні дані про чисельність населення Вінницької області. Результати й обговорення. Встановлено, що на територ&#...
   PubDate: 2023-11-30
   DOI: 10.11603/2312-0967.2023.4.14296
    
 • ПОВЕДІНКОВІ РЕАКЦІЇ ГРИЗУНІВ ПІСЛЯ
         ВВЕДЕННЯ ПОХІДНИХ
         1,2,3-ТРИАЗОЛО-1,4-БЕНЗОДІАЗЕПІНІВ В ТЕСТІ
         «ВІДКРИТОГО ПОЛЯ»

  • Authors: I. V. Botsula, I.V. Kireyev, O. M. Koshovyi, M. O. Mazur, V. A. Chebanov
   Pages: 70 - 77
   Abstract: Мета роботи. Дослідження впливу нових синтезованих похідних 1,2,3-триазоло-1,4-бензодіазепінів на поведінкові реакції гризунів в тесті «відкритого поля». Матеріали та методи. Перед застосуванням 1,2,3-тріазоло-1,4-бензодіазепінів під шифром МА-252, МА-253, МА-254, МА-255 та МА-261 у експериментах in vivo було здійснено тритурацію похідних з лактозою у співвідношенні 1:1000. Поведінкові реакції гризунів оцінювали у тесті «відкритого поля», під час якого реєстрували кількість перетнутих квадратів, вертикальних стійок, заглядань в нірки, актів дефекацій, уринацій та вмивань. Результати та обговорення. Рухова активність, яка характеризується кількістю перетнутих квадратів, зростала при введенні похідного МА-253 в усіх досліджуваних дозах в порівнянні з показником в групі контролю та достовірно не відрізнялась від групи, яка отримувала гідазепам. Найбільшу кількість стійок, що є проявом орієнтовно-дослідницької активності тварини в умовах тесту, спостерігали в дослідних групах, шо отримували похідні МА-253 та МА-255 в доз&#...
   PubDate: 2023-11-30
   DOI: 10.11603/2312-0967.2023.4.14297
    
 • ВПЛИВ ГУСТОГО ЕКСТРАКТУ З ГРИБІВ
         МАЙТАКЕ НА ОЗНАКИ ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗА
         УМОВ ТЕСТОСТЕРОН-ІНДУКОВАНОЇ
         ДОБРОЯКІСНОЇ ГIПЕРПЛАЗІЇ ПЕРEДМІХУРОВОЇ
         ЗАЛOЗИ У ЩYРІВ

  • Authors: I. I. Herasymets, L. S. Fira, I. I. Medvid
   Pages: 78 - 85
   Abstract: Мета роботи. Дослідження впливу гyстого eкстракту з грибів майтаке нa розвиток запальних процесів у білих щурів із доброякісною гіперплазією передміхурової залози, індукованою тестостероном. Матеріали і методи. Дослідження проведено на бiлих щурaх-сaмцях, Доброякісну гіперплазію пeредміхурoвої залoзи моделювали шляхoм пiдшкірного ввeдення тeстостерону пропіонату в дoзі 3мг/кг маси тіла тварини протягом 21 дня. Густий екстракт грибів майтаке використовувався для усунення викликаних порушень. Екстракт застосовували перорально щодня протягом трьох тижнів одночасно з тестостероном в дoзі 150 мг/кг мaси тiла твaрини. Як референс-препарат бyло обранo “Простатофіт”, який ввoдили iнтрагастрально за тiєю ж схeмою, щo і дослiджуваний eкстракт в розведенні 1:10 у дозі 1мл/100 г маси тіла щура. На 15 та 22 доби експерименту здійснювали евтаназію щурів із використанням тіопенталу натрію. Протизапальну дію густого екстракту з грибів майтаке оцінювали за наступними біохімічними показниками: кількістю лейкоцитів, ве...
   PubDate: 2023-11-30
   DOI: 10.11603/2312-0967.2023.4.14365
    
 • СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
         ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ
         РОСЛИННИХ ЗАСОБІВ

  • Authors: O.O. Nikitina, S. Choudhry
   Pages: 86 - 96
   Abstract: Мета роботи. Провести аналіз формування умов розвитку фармацевтичного сектору шляхом підвищення ефективності використання природно-ресурсного потенціалу економіки, зокрема, лікарської рослинної сировини, а також привернути увагу виробників до потенціалу виробництва лікарських засобів на основі рослинної сировини. Матеріали і методи. Вітчизняна й міжнародна нормативно-правова база, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених досліджувались загальнонауковими та спеціальними методами: аналізу та синтезу – при вивченні сучасного стану та розвитку фармацевтичної галузі в Україні, та абстрактно-логічним – при формуванні висновків. Результати і обговорення. Проаналізовано умови вирощування і заготівлі лікарської рослинної сировини в Україні. Наведено перелік підприємств, що спеціалізуються на виготовленні лікарських препаратів з рослинної сировини. Обговорено вимоги до виготовлення лікарських рослинних засобів та вимоги до культивування і заготівлі ...
   PubDate: 2023-11-30
   DOI: 10.11603/2312-0967.2023.4.14177
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.235.145.108
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 

Publisher: Ternopil State Medical University   (Total: 5 journals)   [Sort by number of followers]

Showing 1 - 5 of 5 Journals sorted alphabetically
Clinical Dentistry     Open Access   (Followers: 3)
Intl. J. of Medicine and Medical Research     Open Access   (Followers: 1)
Medical Informatics and Engineering     Open Access   (Followers: 1)
Медична освіта     Open Access  
Фармацевтичний часопис     Open Access  
Similar Journals
Similar Journals
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All
HOME > Browse the 3359 Publishers covered by JournalTOCs 1 2 3 4 5 6 7 8  
PublisherTotal Journals
1 2 3 4 5 6 7 8  
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.235.145.108
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-