Publisher: Ternopil State Medical University   (Total: 5 journals)   [Sort by number of followers]

Showing 1 - 5 of 5 Journals sorted alphabetically
Clinical Dentistry     Open Access   (Followers: 3)
Intl. J. of Medicine and Medical Research     Open Access   (Followers: 1)
Medical Informatics and Engineering     Open Access   (Followers: 1)
Медична освіта     Open Access  
Фармацевтичний часопис     Open Access  
Similar Journals
Journal Cover
Clinical Dentistry
Number of Followers: 3  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2311-9624 - ISSN (Online) 2415-3036
Published by Ternopil State Medical University Homepage  [5 journals]
 • Посилення регенерації кістки щелеп у
         процесі ортодонтичного лікування
         хворих на генералізований пародонтит із
         переважанням симпатичної нервової
         системи

  • Authors: І. В. Батіг, А. В. Борисенко
   Pages: 5 - 9
   Abstract: Резюме. У комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит все частіше використовують різноманітні методи ортодонтичного лікування. Проте ортодонтичне лікування необхідно доповнювати медикаментозною стимуляцією процесів остеорегенерації. При цьому варто враховувати стан вегетативної нервової системи пацієнта. Враховуючи це, були використані дані методики лікування, які доповнили препаратом, що посилює процеси мінералізації кісток, – «Кальцинова». Мета дослідження – визначити ефективність застосування медикаментозного комплексу для стимуляції утворення альвеолярної кістки при ортодонтичному лікуванні хворих на генералізований пародонтит, у яких переважає діяльність симпатичного відділу вегетативної нервової системи. Матеріали і методи. У даному дослідженні взяли участь 40 хворих на генералізований пародонтит молодого віку (18–35 років), у яких були виявлені зміщення фронтальних зубів верхньої щелепи. Пацієнтам провели ортодонтичне лікува&#...
   PubDate: 2023-10-26
   DOI: 10.11603/2311-9624.2023.2-3.14184
    
 • Післяопераційні рубці на шкірі. Огляд
         літератури

  • Authors: О. С. Воловар, О. О. Астапенко, Н. М. Литовченко, Р. С. Паливода
   Pages: 10 - 16
   Abstract: Резюме. Лікування післяопераційного рубця тісно пов’язане з етапами загоєння рани. Ведення пацієнта із плановою операцією починається з ретельного збору анамнезу, під час якого його інформують про особисті та клінічні показники, на які неможливо вплинути, наприклад, вік, етнічне походження, наявність супутніх захворювань.  Мета дослідження – провести аналіз та узагальнення літературних джерел із вивченням сучасних відомостей про етіологічні та патофізіологічні аспекти утворення рубцевої тканини. Матеріали і методи. У дослідженні використано аналітичний та бібліосемантичний методи. Пошук наукової інформації щодо дослідної медичної тематики проводили у базах даних пошукових систем. Результати досліджень та їх обговорення. Утворення рубцевої тканини є фізіологічною реакцією на травму тканин й охоплює широкий спектр – від нормотрофічних рубців до атрофічних, гіпертрофічних і келоїдних. Порушення цілісності шкіри змінює клітинне середовище та може вплив&#...
   PubDate: 2023-10-26
   DOI: 10.11603/2311-9624.2023.2-3.14141
    
 • Особливості схеми премедикації
         стоматологічних амбулаторних
         маніпуляцій у пацієнтів зі злоякісними
         новоутвореннями різного генезу

  • Authors: Н. І. Гелей, В. М. Гелей, Л. В. Мельник, М. М. Желізняк, Ю. О Мочалов
   Pages: 17 - 27
   Abstract: Резюме. У даній статті висвітлено основну проблему виникнення больового синдрому в пацієнтів із онкопатологією на етапі перед та після активного спеціалізованого лікування й обґрунтовано ключові аспекти розробки схеми премедикації під час стоматологічної санації даних пацієнтів. Больовий синдром супроводжує більшість захворювань і втручань у щелепно-лицевій ділянці, обтяжуючи перебіг основного захворювання та ускладнюючи роботу лікаря-стоматолога. Удосконалення місцевого знеболювання стоматологічних маніпуляцій та хірургічних втручань на щелепно-лицевій ділянці (ЩЛД) у пацієнтів з онкопатологією на етапі та після активного спеціалізованого лікування також є актуальним і малодослідженим питанням у медицині. Наявність комплексних патологічних змін у формі паранеопластичного синдрому та вторинні зміни макроорганізму внаслідок протипухлинної променевої та хіміотерапії можуть впливати у більшості пацієнтів на больовий поріг, фармакокінетику і фармако&#...
   PubDate: 2023-10-26
   DOI: 10.11603/2311-9624.2023.2-3.14186
    
 • Оптимізація діагностики, профілактики
         та лікування альвеоліту. Огляд
         літератури

  • Authors: Н. С. Гутор
   Pages: 28 - 37
   Abstract: Резюме. Питання діагностики, профілактики та лікування альвео­літів надалі залишається актуальним у поліклінічній стоматологічно-хірургічної практиці. Пояснення цієї проблеми полягає у післяекстракційних ускладненнях. Покращення якості лікування хворих на альвеоліт пов’язане з багатьма факторами: знеболювання, алгоритм видалення зуба, лікарський препарат, метод лікування та інше. Базуючись на даних літератури, науковці та практичні лікарі розробили різні методи та схеми для лікування хворих на альвеоліт, проаналізувавши результати лікування, рекомендуємо впровадити в клінічну роботу сучасну та ефективну лікарську композицію при лікуванні хворих на альвеоліт. Мета дослідження – проаналізувати літературні джерела з урахуванням вибору ефективного лікарського препарату з хорошим клінічним ефектом для профілактики та лікування альвеоліту. Матеріали і методи. Вивчено арсенал антисептичних, дезінфекційних, антибактерійних, протизапальних, анестезуюч...
   PubDate: 2023-10-26
   DOI: 10.11603/2311-9624.2023.2-3.14185
    
 • Оцінка факторів ризику перфорації
         мембрани Шнайдера та підходи до їх
         усунення під час відкритого
         синус-ліфтингу

  • Authors: Д. В. Касіян, О. Я. Мокрик
   Pages: 38 - 45
   Abstract: Резюме. У статті розглянуто фактори ризику, що можуть мати потенційний вплив на виникнення інтра- та післяопераційних ускладнень під час проведення процедури відкритого синус-ліфтингу, найпоширенішим із яких є перфорація мембрани Шнайдера. Мета дослідження – проаналізувати сучасні літературні дані щодо оцінки можливих ризиків перфорації мембрани Шнайдера та підходи до їх усунення під час проведення операції відкритого синус-ліфтингу. Матеріали і методи. У дослідженні використано аналітичний та бібліосемантичний методи. Пошук наукової інформації щодо дослідної медичної тематики проводився в базах даних пошукових систем: електронної бібліотеки авторефератів, дисертацій ресурсу Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, PubMed, Medline, MedNet, Embase, BMJ Group, Free Medical Journals, Free Medical Book, Scirus. Результати досліджень та їх обговорення. Аналіз літературних публікацій свідчить про те, що до потенційних факторів ризику перфорації мембрани Шнайдера при проведенні операції відкритого синус-ліфтингу наl...
   PubDate: 2023-10-26
   DOI: 10.11603/2311-9624.2023.2-3.14187
    
 • Вплив вогнепальної травми кісток
         лицевого черепа на показники
         регенераторної здатності організму
         постраждалих

  • Authors: Я. П. Нагірний, І. В. Стефанів, Н. О. Твердохліб
   Pages: 46 - 50
   Abstract: Резюме. Проведено дослідження впливу вогнепальної травми кісток лицевого черепа на показники регенераційної здатності організму постраждалих. Вивчали вміст тромбоцитів у периферійній крові, а також кількісні зміни білкових фракцій. Встановлено, що у постраждалих із вогнепальними і невогнепальними ушкодженнями кісток лицевого черепа знижується вміст тромбоцитів, загального білка, альбуміну. Зміни у них більш значні порівняно з постраждалими із невогнепальними ушкодженнями. Мета дослідження – проаналізувати деякі показники крові, що відіграють значну роль у загоєнні ран в постраждалих із вогнепальними ураженнями кісток лицевого черепа. Матеріали і методи. Для дослідження було відібрано 35 постраждалих із переломами кісток лицевого черепа 19–23 роки, які супроводжувалися ушкодженнями м’яких тканин. Серед 17 осіб із вогнепальними пораненнями кісток лицевого черепа (перша група) в 11 діагностовано переломи нижньої щелепи, у 2 – переломи верхньої щелепи та кісток носа, в 4 – о...
   PubDate: 2023-10-26
   DOI: 10.11603/2311-9624.2023.2-3.14188
    
 • Оцінка рівня стоматологічного здоров’я
         військовослужбовців Збройних сил
         України згідно з даними анкетування

  • Authors: О. Я. Лаврін, О. В. Авдєєв, Т. І. Дзецюх, А. Б. Воробець
   Pages: 51 - 55
   Abstract: Резюме. В умовах сьогодення формування бойових підрозділів Збройних сил України під час мобілізації відбувається на тлі високої стоматологічної захворюваності населення держави. Мета дослідження – оцінити рівень стоматологічного здоров’я військовослужбовців Збройних сил України згідно з даними анкетування. Матеріали і методи. У статті проведено анкетування військово­службовців Тернопільського зонального відділу Військової служби правопорядку. Для досягнення цієї мети було розроблено спеціальну анкету, яка складалася з таких розділів: паспортні дані, дані про проходження військової служби, оцінка стоматологічного здоров’я, характеристика засобів гігієни ротової порожнини. Проведено аналіз 982 анкет військовослужбовців контрактної служби віком від 20 до 45 років. Термін служби респондентів складав від 1 до 25 років. Результати
   PubDate: 2023-10-26
   DOI: 10.11603/2311-9624.2023.2-3.14109
    
 • Оцінка застосування місцевих
         лікувальних засобів у пацієнтів із
         хронічним генералізованим пародонтитом
         

  • Authors: І. Г. Ремезюк, О. В. Авдєєв
   Pages: 56 - 64
   Abstract: Резюме. Згідно з епідеміологічними дослідженнями ВООЗ, за останні 20 років поширення генералізованого пародонтиту (ГП) у пацієнтів віком 34–45 років становить 80 %, а в осіб старше 45 років – >95 %. Під’ясенна біоплівка з мікроорганізмами червоного комплексу Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, and Treponema denticola є основним етіологічним фактором розвитку пародонтиту. Хлоргексидин – це золотий стандарт під час лікування захворювань пародонта, який є ефективним щодо мікроорганізмів червоного комплексу. На світовому ринку представлений препарат хлоргексидину у вигляді желатинової вкладки «PerioChip», яку вносять у пародонтальну кишеню після попередьо проведеного скейлінгу і полірування коренів, де антисептик вивільнюється з поверхні протягом 7 днів. Через дороговизну PerioChip та відсутність ліцензії, в Україні було запропоновано використати пародонтальну вкладку із кріофілізованої очеревини, що насичена хлоргексидином у вигляді офіцинальних гелів («Perio-Aid Gel» та «Perio-Aid Protect»), таким чином створивши вітчизняний аналог PerioChip. Мета дослідження – оцінити за ...
   PubDate: 2023-10-26
   DOI: 10.11603/2311-9624.2023.2-3.14093
    
 • Особливості діагностичного процесу
         рецидивного афтозного стоматиту
         залежно від клініко-морфологічної форми
         

  • Authors: Н. А. Яськів
   Pages: 65 - 70
   Abstract: Резюме. У даній статті описано особливості клінічного перебігу рецидивного афтозного стоматиту (РАС) та проведено уніфікацію клінічних критеріїв діагностики рецидивного афтозного стоматиту, беручи до уваги суб'єктивні та об'єктивні складові. Клінічну характеристику різних форм рецидивного афтозного стоматиту здійснили відповідно до класифікації ВООЗ та систематизували у таблицю. Мета дослідження – уніфікація клінічних критерії діагностики рецидивного афтозного стоматиту, виходячи з аналізу суб’єктивних та об’єктивних складових діагностичного процесу. Матеріали і методи. Для досягнення поставленої мети проведено клінічне стоматологічне обстеження 60 осіб обох статей віком від 18 до 40 років за загальноприйнятими критеріями, результати заносили в амбулаторні карти стоматологічного хворого 0–43/о. Результати досліджень та їх обговорення. У структурі РАС фібринозна форма (афта Мікуліча, мала афта) складає 65 %, некротична (афта Сеттона, велика афта) − 18,3 %, герпетиформна −...
   PubDate: 2023-10-26
   DOI: 10.11603/2311-9624.2023.2-3.14190
    
 • Оцінка показників резорбції кісткової
         тканини у хворих на хронічний
         генералізований пародонтит за даними
         конусно-променевої комп’ютерної
         томографії

  • Authors: П. А. Гасюк, Ю. Л. Коробейнікова, Л. В. Пясецька, Л. С. Коробейніков, А. Є. Демкович, Д. В. Калашніков, С. Г. Зубченко
   Pages: 71 - 76
   Abstract: Резюме. Одним із критеріїв оцінки ступеня патологічних змін тканин пародонта є резорбція кісткової тканини альвеолярного відростка щелепи. Проте зміни з боку вестибулярної та оральної поверхонь на панорамних чи сфокусованих внутрішньоротових рентгенограмах перекриваються тінню зубів і об’єктивно не дають можливості точної діагностики патологічних змін у тканинах пародонта. Єдиною технікою, яка дозволяє отримати тривимірне зображення досліджуваної ділянки з мінімальним експонуванням, є конусно-променева комп’ютерна томографія (КПКТ). Мета дослідження – оцінити резорбцію кісткової тканини в ділянці фронтальних зубів у хворих на хронічний генералізований пародонтит за даними КПКТ. Матеріали і методи. Проведено аналіз резорбції кісткової тканини в ділянці фронтальних зубів (80 зубів) у хворих на хронічний генералізований пародонтит. Середній вік досліджуваних становив 34–44 роки. Для КПКТ-аналізу використовували програмне забезпечення EzD2009 та базовий інтер ...
   PubDate: 2023-10-26
   DOI: 10.11603/2311-9624.2023.2-3.14191
    
 • Роль патогенетичних механізмів у
         формуванні гіпертрофічного гінгівіту в
         дітей з епілептичною хворобою

  • Authors: Н. О. Гевкалюк, Ю. М. Мартиць, В. М. Михайлюк, В. Є. Пудяк, В. Я. Крупей, М. Я. Пинда
   Pages: 77 - 83
   Abstract: Резюме. Питання профілактики та лікування захворювань тканин пародонта в дітей із психоневрологічними розладами залишається актуальною проблемою у стоматології. Мета дослідження – вивчити особливості ураження тканин пародонта у дітей з епілептичною хворобою. Матеріали і методи. Дослідження виконано на базі Благодійної організації «Благодійний фонд «РОКАДА» (м. Чортків). Основну групу дослідження склали 18 дітей віком 8–10 років, хворих на епілепсію, групу контролю – діти такого ж віку (n=24). Визначали стан гігієни порожнини рота та тканин пародонта, який оцінювали клінічно відповідно до діагностичних критеріїв. Результати досліджень та їх обговорення. Якісна оцінка значення гігієнічного індексу показала, що у середньому в групі хворих дітей гігієнічний індекс становив (2,03±0,02) бала (у контрольній групі – (1,59±0,23) бала), що свідчить про незадовільний рівень гігієни порожнини рота. У структурі захворювань тканин пародонта в дітей із епілепсією переважав гіпертрофічний гінгівіт, поши...
   PubDate: 2023-10-26
   DOI: 10.11603/2311-9624.2023.2-3.14192
    
 • Визначення антимікробної активності
         гелевої композиції на основі
         флавоноїдного комплексу та бензидаміну
         гідрохлориду, призначеної для лікування
         захворювань пародонта в ортодонтичних
         пацієнтів

  • Authors: О. В. Годований, Н. Л. Чухрай, Б. П. Кузьмінов, О. І. Мотика, О. І. Мартовлос
   Pages: 84 - 94
   Abstract: Резюме. Актуальним є розв’язання проблеми комплексного лікування і профілактики хвороб пародонта в ортодонтичних пацієнтів шляхом розпрацювання нових лікарських засобів, які володіють антимікробною, протизапальною, антиоксидантною діями та введені до ефективних лікувальних схем. Ортодонтичне лікування незнімною ортодонтичною апаратурою сприяє значному зниженню рівня індивідуальної гігієни порожнини рота на тлі оксидативного стресу. Відтак наростає агресивність пародонтопатогеної мікрофлори, яка сприяє поглибленню запального процесу в тканинах пародонтального комплексу. Метою дослідження було визначити антимікробну активність розпрацьованої пародонтальної гелевої композиції на основі флавоноїдного комплексу та бензидаміну гідрохлориду щодо мікроорганізмів, виділених з пародонтальних кишень ортодонтичних пацієнтів із дистрофічно-запальними захворюваннями тканин пародонта. Матеріали і методи. Оцінку ефективності антимікробних консерв...
   PubDate: 2023-10-26
   DOI: 10.11603/2311-9624.2023.2-3.14004
    
 • Порівняльна оцінка клінічної
         ефективності лікувально-профілактичних
         засобів при ранньому дитячому карієсі

  • Authors: Х. В. Шкляр, О. В. Авдєєв
   Pages: 95 - 101
   Abstract: Резюме. Ранній дитячий карієс сьогодні є предметом пильної уваги дослідників через значну поширеність та ризик негативних наслідків для здоров’я дитини. Застосування засобів спрямованої лікувально-профілактичної дії сприятиме зниженню поширеності та інтенсивності карієсу зубів у дітей. Мета дослідження – провести порівняльну оцінку клінічної ефективності застосування ремінералізуючої терапії із використанням різних лікувально-профілактичних засобів при карієсі зубів у дітей молодшого віку. Матеріали і методи. Ми обстежили 222 дітей віком від 3 до 6 років, із числа яких, залежно від місцевості проживання, віку та способу проведення лікувально-профілактичних заходів, було сформовано групи. Основній групі проводили покриття зубів фтористим лаком «Ivoclar Vivadent Fluor Protector», групі порівняння призначали відновлювальний гель «ApaCare «Рідка емаль» у домашніх умовах. Клінічне обстеження ротової порожнини проводили за стандартною схемою з оцінкою стану зубів і постановкою діагнозу відпові&#...
   PubDate: 2023-10-26
   DOI: 10.11603/2311-9624.2023.2-3.14193
    
 • Досвід проведення лекцій із
         терапевтичної стоматології для
         студентів стоматологічного факультету
         в умовах воєнного стану в Україні

  • Authors: Н. В. Ватаманюк, О. М. Солтис
   Pages: 102 - 106
   Abstract: Резюме. Освіта є процесом передачі суспільством накопичених знань, навичок і цінностей від покоління до покоління. Вона впливає на спосіб мислення, характер і фізичні здібності людини. Освіта має велике значення для особистого розвитку і соціального успіху. Мета дослідження – поділитися досвідом та рекомендаціями щодо організації та проведення лекційних занять із терапевтичної стоматології для студентів в умовах воєнного стану в Україні. Стаття спрямована на те, щоби розглянути виклики, з якими стикаються викладачі та студенти в умовах воєнного конфлікту та обговорити підходи, які дозволяють ефективно надавати освіту та забезпечувати засвоєння навчального матеріалу. Матеріали і методи. Аналіз наукової літератури та публікацій, що стосуються викладання стоматології в умовах воєнного стану. Анкетування та спостереження: проведення анкетування та опитування серед студентів і викладачів, для збору відгуків про їх досвід навчання та викладання в умовах воєнного ст...
   PubDate: 2023-10-26
   DOI: 10.11603/2311-9624.2023.2-3.14194
    
 • Морфологічні особливості патологічного
         рубця шкіри за умов цукрового діабету
         при різних способах зашивання рани

  • Authors: Є. О. Лоза, Х. О. Лоза, О. Ю. Баліцька
   Pages: 107 - 112
   Abstract: Резюме. Цукровий діабет в усьому світі визнано одним із найважливіших неінфекційних захворювань, а також однією з найсерйозніших проблем здоров’я XXI ст. Актуальним науково-практичним завданням була і залишається необхідність запобігання утворенню патологічного рубцювання тканин після операцій, травм, опіків. Тому оптимізація методів загоєння ран і профілактики патологічних рубців на тлі цукрового діабету становить значний науковий інтерес для практичної медицини та стоматології. Мета дослідження – з’ясувати особливості патологічного рубцювання при експериментальному цукровому діабеті та встановити ефективність профілактичного застосування шкірного клею. Матеріали і методи. Експериментальні дослідження проводили на 130 білих безпородних дорослих щурах-самцях масою від 240 до 320 г. Тварини утримувалися у віварії Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України відповідно до санітарно-гігієнічних норм і вимог. Резул...
   PubDate: 2023-10-26
   DOI: 10.11603/2311-9624.2023.2-3.14195
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.235.145.108
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 

Publisher: Ternopil State Medical University   (Total: 5 journals)   [Sort by number of followers]

Showing 1 - 5 of 5 Journals sorted alphabetically
Clinical Dentistry     Open Access   (Followers: 3)
Intl. J. of Medicine and Medical Research     Open Access   (Followers: 1)
Medical Informatics and Engineering     Open Access   (Followers: 1)
Медична освіта     Open Access  
Фармацевтичний часопис     Open Access  
Similar Journals
Similar Journals
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All
HOME > Browse the 3359 Publishers covered by JournalTOCs 1 2 3 4 5 6 7 8  
PublisherTotal Journals
1 2 3 4 5 6 7 8  
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.235.145.108
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-