Journal Cover
Educació i Història : Revista d'Història de l'Educació
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1134-0258 - ISSN (Online) 2013-9632
Published by Universitat de les Illes Balears Homepage  [1 journal]
 • La internacionalització de la pedagogia Montessori

  • Authors: Barbara De Serio, Joan Soler Mata
   Abstract: -
   PubDate: 2023-01-31
   Issue No: Vol. 0 (2023)
    
 • Maria Montessori’s training in Rome: anthropological studies and
         aspirations for social reform

  • Authors: Furio Pesci
   Abstract: Títol : La formació de Maria Montessori a Roma: estudis antropològics i aspiracions a la reforma social
   Maria Montessori es va llicenciar en medicina a la Universitat de Roma i posteriorment va participar en la investigació amb erudits romans d’antropologia mèdica, alguns dels quals eren els principals exponents del món científic i cultural italià. Giuseppe Sergi, en particular, va estar molt present en el debat públic nacional sobre alguns dels principals problemes de la societat italiana: les causes i les conseqüències de la pobresa i l'analfabetisme i la necessitat d'un sistema educatiu més eficaç. Les idees de Sergi i altres científics (C. Bonfigli, S. De Sanctis, N. D'Alfonso) sobre aquests problemes van influir en Maria Montessori. La jove doctora va ser inspirada i animada pel mateix Sergi a dirigir les seves activitats i investigacions en el camp de la cura i l’educació infantil. L’antropologia mèdica va ser, per tant, un element essencial en la formació de la jove Montessori i també en la gènesi de la seva pedagogia, així com del mètode. L'ensenyament a l’Institut femení del Magisteri de Roma va ser una oportunitat per desenvolupar una "antropologia pedagògica" rellevant per al seu creixement científic, fins al punt que la mateixa Maria Montessori la va superar i abandonar durant el procés de maduració del seu pensament.
   PubDate: 2023-01-31
   Issue No: Vol. 0 (2023)
    
 • The origins of the internationalisation of Montessori pedagogy: the
         ascetic circle of Montesca

  • Authors: Letterio Todaro
   Abstract: Títol : Els orígens de la internacionalització de la pedagogia Montessori: el Cercle Ascètic de Montesca
   L’article destaca el paper del cercle “La Montesca” i de la principal protagonista, la baronessa Alice Hallgarten Franchetti (1874-1911), en l’inici de la primera internacionalització de la pedagogia Montessori. Explorant les connexions culturals establertes al voltant d’aquell cercle d’Umbria, una autèntica cruïlla d’ànimes refinades que suggereix una atmosfera de retir espiritual, és possible descobrir una empremta profètica que imprimeix la confiança immediata mostrada amb el repte de Montessori en l’educació, dedicat a impulsar una àmplia reforma espiritual. La “flama franciscana” que anima la conducta d’Alice Hallgarten Franchetti, en el marc d’un extens horitzó de devoció als ideals de l’elevació humana i la fraternitat universal, reflecteix la recerca d’una llum espiritual al voltant de la qual els sentiments modernistes, neocristians i teosòfics entrellaçaven els seus impulsos motivadors i llenguatges culturals. L’important suport proporcionat en primer lloc per l’Alice Hallgarten per a l’exportació de la pedagogia Montessori s’ha de llegir i valorar com el signe d’una confiança més gran en l’elevació humana, basada en la confiança en els tresors secrets de l’infant i orientada vers un sentit còsmic de l’espiritualitat.
   PubDate: 2023-01-31
   Issue No: Vol. 0 (2023)
    
 • Una rivista internazionale per il movimento montessoriano: The Call of
         Education (1924-25)

  • Authors: Vincenzo Schirripa
   Abstract: La revista multilingüe del moviment Montessori The Call of Education (1924-1925) marca una etapa en la internacionalització del mètode en el context de la renovació educativa del període d’entreguerres. Al mateix temps, és el resultat de la maduresa de les associacions Montessori als Països Baixos. A través dels perfils dels dos editors que treballen al costat de Montessori, J.L.C. Godefroy i G. Révész, és possible copsar algunes dinàmiques comunes de mobilització pedagògica d’una burgesia educadora i algunes característiques específiques que fan de la ciutat d’Amsterdam, una capital Montessori.
   PubDate: 2023-01-31
   Issue No: Vol. 0 (2023)
    
 • Storia e attualità dell’educazione per la pace di Maria Montessori.
         Dalle conferenze degli anni ’30 alle prospettive educative odierne

  • Authors: Stefania Carioli
   Abstract: En la seva anàlisi científica de la relació entre la pau, com a objectiu, i l’educació, com a pràctica per construir-la, Maria Montessori va fixar principis cardinals i propòsits universals dels quals deriven fonaments educatius de vital rellevància. La relectura de les conferències sobre Educació i Pau celebrades entre 1932 i 1939 revela fortes analogies amb les indicacions nacionals de l’escola italiana de 2012 i ofereix coordenades pedagògiques per a la lectura de necessitats educatives que continuen plantejant-se com a reptes, fins i tot en la nostra època.
   PubDate: 2023-01-31
   Issue No: Vol. 0 (2023)
    
 • Maria Montessori i el pare Antoni Casulleras: innovació
         pedagògica i catolicisme modern

  • Authors: Alejandro Dieguez, Pere Fullana Puigserver
   Abstract: Aquest article tracta un aspecte de la relació entre Maria Montessori i l’Església catòlica. Més concretament, aporta els resultats de la investigació i les conclusions relacionades amb condemnes i suports que sorgiren des de sectors diversos de l’àmbit catòlic. La metodologia pedagògica de Maria Montessori, sense deixar de banda dubtes, recels i complicitats, tingué una vinculació recurrent amb congregacions religioses femenines i masculines, sobretot a Itàlia, però també a Catalunya i a les Balears (Mallorca i Menorca). Aquest estudi presenta diferents epicentres, sempre amb la figura de Montessori com a protagonista: es parteix d’alguns dels moviments interns de la Santa Seu el 1917, s’introdueix la figura del pare Antoni Casulleras com a mediador en aquells sondeigs, i se centra sobretot a Mallorca, precisament perquè aquest missioner de Sant Vicenç de Paül tenia responsabilitats congregacionals a Mallorca mentre mantenia una relació estreta amb Montessori i amb els responsables de la cúria romana. En conseqüència, la recerca s’ubica en el període de la Gran Guerra, i més en especial entre 1914 i 1919, en una conjuntura de recepció i de suport molt explícit del mètode Montessori per part dels sectors catòlics catalans i balears.
   PubDate: 2023-01-31
   Issue No: Vol. 0 (2023)
    
 • Origen, difusión y comercialización del material Montessori en el primer
         tercio del siglo xx

  • Authors: Mª José Martínez Ruiz-Funes, José Pedro Marín Murcia
   Abstract: Títol : Origen, difusión y comercialización del material Montessori en el primer tercio del siglo xx
   Al llarg dels anys, s’han desenvolupat molts estudis sobre els materials utilitzats a l’ensenyament. Algunes investigacions estan orientades a presentar fonts que ens permetin l’estudi sistemàtic d’aquests elements. Amb el desenvolupament comercial de la producció de materials didàctics assistim, des de finals del segle xix, a la gènesi i el creixement de manufactures destinades als entorns educatius. Aquestes manufactures generen fluxos de producció i comercialització que, de vegades, determinen la posada en marxa d’innovacions pedagògiques. D’altra banda, el material associat a determinats mètodes d’ensenyament s’ha convertit, en diferents moments, en senyal d’identitat de molts d’aquests mètodes. Ha servit per difondre metodologies didàctiques i, a vegades, se’ls ha presentat com a insígnia. El mètode Montessori i la seva difusió constitueixen un exemple clar d’aquest tipus de pràctiques. En aquest treball s’estudia la introducció del mètode Montessori a diferents països, l’establiment de patents i els catàlegs del material. La internacionalització del mètode i els interessos comercials que hi estan associats són objecte d’anàlisi a través de diferents fonts.
   PubDate: 2023-01-31
   Issue No: Vol. 0 (2023)
    
 • Maria Edelstain-Goudeli and the beginning of Montessori education in
         Greece

  • Authors: Elisavet Chorianopoulou
   Abstract: Títol : Maria Edelstain-Goudeli i l’inici de l’educació Montessori a Grècia
   L’obra de Maria Montessori es va estendre arreu del món en un gran nombre de països. A Grècia, es va aplicar per primera vegada a la dècada de 1930 per Maria Goudeli (primer, Maria Edelstein), una pionera de l’educació Montessori a Grècia. El present estudi pretén descriure la història d’Edelstain-Goudeli, dins de l’entorn social, polític, històric i cultural de l’època. És important que la comunitat pedagògica d’arreu del món investigui i conegui com s’estableix qualsevol sistema educatiu “alternatiu” en un país sense experiència prèvia, sobretot perquè fins avui el sistema educatiu grec ha estat molt centralitzat, tant en l’organització com en l’administració. Edelstain-Goudeli va haver de superar les tradicions intel·lectuals dominants i les institucions polítiques i educatives de Grècia, per tal de traslladar a la societat grega el sistema educatiu Montessori. El procés que hem seguit se situa en el marc de la “teoria de la recepció” d’una teoria científica en un país de l’anomenada “perifèria científica”. L’estudi també intenta revelar la personalitat d’Edelstain-Goudeli i identificar estímuls i motivacions darrere dels seus esforços i decisions.
   PubDate: 2023-01-31
   Issue No: Vol. 0 (2023)
    
 • Un Jardín Montessori en Colombia

  • Authors: Alejandro Álvarez Gallego
   Abstract: Títol : Un Jardín Montessori en Colombia
   L’article analitza la creació, el 1934, del primer Jardí Infantil públic a Colòmbia que va tenir com a model el mètode Montessori. El Jardí va ser el lloc de pràctica de les mestres en formació de l’Institut de Preescolar que va funcionar com una secció de l’Institut Pedagògic Nacional per a senyoretes (IPN), inaugurat el 1927. L’aparició d’aquest Jardí Infantil Montessori es descriurà en el context polític de les primeres tres dècades de segle xx, ressaltant el que va significar en el marc dels debats educatius i pedagògics que tenien lloc entre líders polítics i intel·lectuals dels partits liberal i conservador, en disputa pel poder durant aquests anys. Es farà una descripció de les circumstàncies en què va aparèixer el Jardí Infantil i la institució que el va acollir. La singularitat d’aquest Jardí és precisament que va servir de lloc de pràctica per a les futures mestres de preescolar que es formaven a l’IPN, i això el va convertir en un referent per a difondre el mètode Montessori i va orientar la creació d’altres centres similars a diferents parts del país i, en particular, a la ciutat de Bogotà.
   PubDate: 2023-01-31
   Issue No: Vol. 0 (2023)
    
 • L’arribada de Maria Montessori a Barcelona i el Curs Internacional
         de 1916

  • Authors: Daniel Cañigueral Viñals
   Abstract: La doctora Maria Montessori és una de les dones més reconegudes mundialment per la tasca a favor de l’educació dels infants. Tot i que disposem de molts estudis i escrits sobre la seva obra, hi ha encara molt per conèixer sobre la seva trajectòria, especialment en els anys de la vinculació amb Barcelona i Catalunya. En aquest article pretenc aportar algunes dades noves sobre els motius i circumstàncies de la seva arribada i el primer Curs Internacional a Barcelona. Al voltant de la seva proposta educativa, la Mancomunitat va aglutinar molts dels projectes que tenia per millorar aquella societat catalana de principis de segle. Eladi Homs va ser un dels encarregats de gestionar aquests primers anys. La recuperació de la seva correspondència personal ha donat llum a molta informació fins ara desconeguda. La col·laboració de la doctora Montessori amb les institucions catalanes es veu estroncada el 1922, però es recupera amb molta més força a partir del 1929, quan torna a viure a Barcelona. El fet de conèixer més bé els detalls i circumstàncies de la seva obra i influència a Barcelona ens dona pistes per entendre l’evolució posterior de l’anomenada renovació pedagògica catalana, que encara continua ben viva avui.
   PubDate: 2023-01-31
   Issue No: Vol. 0 (2023)
    
 • Mètode i escola Montessori a Barcelona fins a la Guerra Civil
         (1936-1939). De l’adhesió incondicional a l’eclecticisme

  • Authors: Salvador Domènech i Domènech
   Abstract: El mètode de la doctora Maria Montessori va deixar una profunda i rica petjada educativa i renovadora a la ciutat de Barcelona abans del règim franquista (1939). Un sistema actiu, alegre, lúdic, coeducatiu, de base científica, en què el protagonista és l’infant. El professorat acompanya l’alumnat procurant respectar el ritme en l’itinerari personal d’aprenentatge. La revolució montessoriana fou possible perquè la Mancomunitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’administració municipal hi van creure, van crear escoles, Cases dels Nens, i van promoure la formació continuada dels mestres a través de cursets, seminaris i Escoles d’Estiu
   PubDate: 2023-01-31
   Issue No: Vol. 0 (2023)
    
 • Il ritorno di Maria Montessori in Italia nel secondo dopoguerra:
         1946-1952. Incontri, progetti, corsi di formazione

  • Authors: Paola Trabalzini
   Abstract: Aquesta contribució pretén reconstruir la xarxa de relacions nacionals i internacionals que van contribuir al retorn de Maria Montessori a Itàlia el maig de 1947 i a la creació del Centro di Studi Pedagogici per tal de crear les condicions per a una residència permanent de la científica al seu país. La reconstitució de l’Opera Nazionale Montessori i les activitats de la seva presidenta Maria de Unterrichter Jervolino en col·laboració amb personalitats destacades de la vida política i cultural italiana i amb els estudiants ‘històrics’ de Montessori se situen en aquest context.
   PubDate: 2023-01-31
   Issue No: Vol. 0 (2023)
    
 • Informació sobre els autors dels articles

  • Authors: Redacció Revista
   PubDate: 2023-01-31
   Issue No: Vol. 0 (2023)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.239.129.52
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-