Publisher: Eötvös Loránd University   (Total: 3 journals)   [Sort by number of followers]

Showing 1 - 3 of 3 Journals sorted alphabetically
Digitális Bölcsészet / Digital Humanities     Open Access   (Followers: 2)
Dissertationes Archaeologicae     Open Access   (Followers: 1)
Lejana : Revista Crítica de Narrativa Breve     Open Access   (Followers: 1)
Similar Journals
Journal Cover
Digitális Bölcsészet / Digital Humanities
Number of Followers: 2  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 2630-9696
Published by Eötvös Loránd University Homepage  [3 journals]
 • A megszemélyesítés korpuszvezérelt vizsgálata a
         magyarban

  • Authors: Gábor Simon
   First page: 3
   Abstract: Az utóbbi évek kutatásai alapján meglehetősen sokat tudunk a megszemélyesítő jelentés fogalmi és nyelvi szerveződéséről, ám lexikális és grammatikai mintázatait még nem ismerjük kellőképpen. Ez különösen igaz a magyar nyelvet tekintve. A tanulmány e kutatási hiány betöltésének első lépéseit teszi meg egy kognitív nyelvészeti, korpuszvezérelt elemzés bemutatásával. A kutatás egy félig automatizált annotálású kutatói korpusz (a PerSE korpusz) tesztváltozatának adataira épül, amely online autóteszteket tartalmaz, és amelyben a megszemélyesítő szerkezetek manuálisan annotáltak. A korpusz szövegeinek előfeldolgozását az e-magyar eszközlánc segítette, a kézi annotálás a MIPVU protokoll adaptált és kiegészített változatával történt. A tanulmány a korpusz felépítése mellett bemutatja az annotálás szintjeit és a folyamatát is. Ezt követően áttekintést nyújt az annotált korpusz fő adattípusaira: a megszemélyesítések lexikális mintázataira, a grammatikai jellemzőikre és a korpuszban megfigyelhető konstrukciószerű viselkedésükre.
   PubDate: 2022-08-31
   DOI: 10.31400/dh-hun.2022.6.4409
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 35.173.35.14
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-