Journal Cover
 • Перерозподіл газу між об’ємною та
         бульбашковою фазою у воді, що опромінена
         електромагнітними хвилями низької
         інтенсивності

  • Authors: Олена Алмазова, Микола Лисиченко
   Abstract: Одержано, що опромінення рідкої води електромагнітними хвилями низької інтенсивності сантиметрового діапазону забезпечує зростання  вільного повітря, що міститься у воді. Це збільшення викликане перенесенням у бульбашки частини газу, що розчинений у воді. «Бульбашковим» механізмом можна пояснити ефекти впливу низькоінтенсивних електромагнітних хвиль на біологічні рідини. Іл.: 1, Бібліогр.: 18 назв. Ключові слова: електромагнітні хвилі, опромінення, повітряні бульбашки.
   PubDate: 2022-12-24
   DOI: 10.20998/2411-0558.2022.02.03
   Issue No: Vol. 1, No. 1-2 (7-8) (2022)
    
 • Метод визначення рівнів деталізації
         просторових об’єктів у складі
         тривимірної інформаційної моделі
         міської території

  • Authors: Тетяна Гончаренко
   Abstract: У статті запропоновано метод визначення рівнів деталізації для просторових об'єктів, що входить до складу тривимірної інформаційної моделі міської території з метою зменшення обчислювального навантаження в операціях, пов'язаних з візуалізацією. Метод адаптує концепцію різнорівневої деталізації до списку просторових об'єктів міської території, де для кожного з них обираються діапазони рівнів деталізації, виходячи з потреб різних суб'єктів управління при прийнятті рішень у аварійних ситуаціях. Іл.: 4. Бібліогр .: 14 назв. Ключові слова: інформаційна модель міської території, моделювання просторових об'єктів, рівні деталізації, LoD; CityGML.
   PubDate: 2022-12-24
   DOI: 10.20998/2411-0558.2022.02.04
   Issue No: Vol. 1, No. 1-2 (7-8) (2022)
    
 • К расчету ортотропных пластин с учетом
         бимоментов

  • Authors: Махматали Усаров, Шухрат Аскарходжаев, Махсут Курбанбаев, Дильшод Шамсиев
   Abstract: Работа посвящена разработке бимоментной теории и метода расчета толстых пластин в рамках трехмерной теории упругости. Приводятся основные соотношения и уравнения движения пластины, построенные относительно сил, моментов и бимоментов, возникающих из-за нелинейности закона распределения перемещений и напряжений по её толщине. В качестве примера расчета рассмотрены изгиб и колебания изотропных и ортотропных пластин. Полученное решение показало эффективность и точность предложенной бимоментной теории при оценке напряженно-деформированного состояния толстых пластин. Ил.:   Библиогр.: 11 назв. Ключевые слова: толстая ортотропная пластина, трехмерная теория упругости, бимоментная теория, изгиб и колебания, напряженно-деформированное состояние.
   PubDate: 2022-12-24
   DOI: 10.20998/2411-0558.2022.02.05
   Issue No: Vol. 1, No. 1-2 (7-8) (2022)
    
 • Сейсмические колебания многоэтажных
         зданий в рамках пластинчатой модели

  • Authors: Гуламджан Исаев, Давронбек Усаров, Фурхат Усаров
   Abstract: Предложена континуальная пластинчатая динамическая модель многоэтажного здания в виде консольной ортотропной пластины пластины, разработанной в рамках теории пластин Тимошенко, описывающей сейсмические колебания зданий. Приведены формулы для определения приведенных модулей упругости, сдвига и плотности пластинчатой модели здания. Рассматрены поперечные колебания здания при сейсмических воздействиях. Получены численные результаты.
   PubDate: 2022-12-24
   DOI: 10.20998/2411-0558.2022.02.06
   Issue No: Vol. 1, No. 1-2 (7-8) (2022)
    
 • Continuous Integration for a development process of the information
         technology of remote monitoring and control

  • Authors: Oksana Mnushka, Serhii Leonov, Volodymyr Savchenko
   Abstract: The current state of using CI/CD in commercial and open-source projects is analyzed. CI/CD pipelines are shown to be essential to the modern software development process, where they are used to configure workflows. Centralized and distributed approaches to building a software source code version control system are analyzed. For the web-oriented SCADA project, the choice and use of the version control system are justified. We provide concrete examples of using CI/CD that will allow ordinary developers, not DevOps specialists, to take the first steps to configure workflows for their projects and provide basic steps for configuring task execution using the example of the build and test phase of the source code of a real project that uses several programming languages. Figs: 4. Refs. 20 titles. Keywords: CI, CD, VCS, git, workflow, actions, building, testing, Agile.
   PubDate: 2022-12-24
   DOI: 10.20998/2411-0558.2022.02.01
   Issue No: Vol. 1, No. 1-2 (7-8) (2022)
    
 • Оптимізація режимів ведення
         дизель-поїзда з тяговим асинхронним
         приводом на основі геометричної теорії
         управління

  • Authors: Валерій Дмитрієнко, Олександр Заковоротний, Микола Мезенцев
   Abstract: Необхідність виробництва більш економічного тягового рухомого складу для залізниць України спричинила створення для перевезення пасажирів сучасного дизель-поїзда з тяговим асинхронним приводом та бортовою вимірювально-інформаційною обчислювальною системою, що покращує роботу енергетичного обладнання складу. Зроблено спробу оптимізації законів управління дизель-поїздом за допомогою геометричної теорії управління, яка дозволяє замінити синтез оптимальних законів управління об'єктами, що описуються нелінійними системами звичайних диференціальних рівнянь, лінеаризацією нелінійних систем управління за допомогою зворотного зв'язку та застосуванням добре розробленої теорії управління лінійними системами. Проаналізовано переваги та недоліки зазначеного підходу. Бібліогр.: 12 назв. Ключові слова: дизель-поїзд, тяговий асинхронний привід, геометрична теорія керування, лінеаризація нелінійних систем керування за допомогою зворотного зв'язку.
   PubDate: 2022-12-24
   DOI: 10.20998/2411-0558.2022.02.02
   Issue No: Vol. 1, No. 1-2 (7-8) (2022)
    
 • Моделювання системи
         внутрішньосудинного охолодження
         донорських органів

  • Authors: Ярослав Забіло, Владислав Шликов, Василь Козяр
   Abstract: Практика трансплантацій включає транспортування донорських органів в межах країн, між країнами та континентами із використанням різних складних та коштовних систем, здатних певний час забезпечувати життєздатність цих органів. В результаті чого виникає необхідність в розробці надійної та простої у використанні системи охолодження, собівартість якої була б прийнятною для закладів охорони здоров’я. Окремою проблемою є розробка конструкції системи внутрішньосудинного охолодження, для збереженням життєздатності органу, призначеного для трансплантації, з урахуванням його особливостей. Іл.: 6. Табл.: 1. Бібл.: 10 назв. Ключові слова: трансплантація, транспортування донорських органів, життєздатність органу, система охолодження, елемент Пельтьє, стабілізація температури.
   PubDate: 2022-12-24
   DOI: 10.20998/2411-0558.2022.02.12
   Issue No: Vol. 1, No. 1-2 (7-8) (2022)
    
 • Моделі інформаційної структури
         мультихмарних ком’ютерних систем з
         реплікацією даних

  • Authors: Ольга Козіна
   Abstract: У статті запропонована концептуальна модель інформаційної структури мультихмарної системи у вигляді діаграми IDEF0 та розроблена її декомпозиція для нативної мультихмари типу DBaaS, де визначено вхідні та вихідні параметри, механізми та обмеження. На основі цих інформаційних моделей розроблено математичну модель мультихмари узагальненого типу з репліками даних, що враховує географічне розташування як ресурсів провайдерів хмарних послуг, так і кластерів кінцевих користувачів мультихмари. Іл.: 2. Бібл.: 15 назв. Ключові слова: інформаційна структура; мультихмарна система; нативна DBaaS; математична модель.
   PubDate: 2022-12-24
   DOI: 10.20998/2411-0558.2022.02.13
   Issue No: Vol. 1, No. 1-2 (7-8) (2022)
    
 • Діагностика та моніторинг
         психофізіологічного стану людини на
         основі багатовимірних перехідних
         функцій окуло-моторної системи

  • Authors: Віталій Павленко, Татьяна Шаманіна, Владислав Чорі
   Abstract: Розв’язано важливу науково-практичну задачу, яка полягає у створенні методів та інструментальних засобів нелінійної динамічної ідентифікації «вхід-вихід» окуло-моторної системи (ОМС) людини на основі моделей Вольтерри у вигляді багатовимірних перехідних функцій (n-вимірних інтегралів від ядер Вольтерри) з використанням інноваційної технології айтрекінгу. В якості тестових сигналів застосовуються візуальні стимули, які відображаються на екрані монітора на різних відстанях від стартової позиції, що формально відповідає дії ступінчатих сигналів з різними амплітудами на вході ОМС. Здійснено експериментальні дослідження ОМС фізичних осіб за допомогою айтрекера Tobii Pro TX300 та визначені на основі даних окулографічних досліджень перехідні функції першого та діагональні перетини перехідних функцій другого та третього порядку. Моделі відрізняються від відомих тим, що надають можливість моделювання ОМС у заданому інтервалі вхідних сигналів за межею радіусу збіжності ряду Вольт...
   PubDate: 2022-12-24
   DOI: 10.20998/2411-0558.2022.02.14
   Issue No: Vol. 1, No. 1-2 (7-8) (2022)
    
 • Видалення імпульсного шуму з
         аудіосигналу

  • Authors: Володимир Мороз, Валерія Ларікова
   Abstract: У роботі розглянуто методи, які використовуються для вирішення поставленої задачі. Проаналізовано їх архітектуру, принципи роботи, конкретні приклади, у яких вони використовувалися, їх переваги та недоліки. Описана задача виявлення та видалення імпульсного шуму в аудіосигналах з використанням методів машинного навчання. На основі проведеного дослідження запропоновано програмне рішення з використанням алгоритму спектрального віднімання, яке дозволяє виявляти та видаляти імпульсний шум в аудіосигналах з метою покращення якості сприйняття аудіо. Іл.: 8. Табл.: 1.  Бібліогр.: 10 назв. Ключові слова: аудіосигнал; імпульсний шум; спектральне віднімання; машинне навчання; видалення шуму.
   PubDate: 2022-12-24
   DOI: 10.20998/2411-0558.2022.02.10
   Issue No: Vol. 1, No. 1-2 (7-8) (2022)
    
 • Вейвлетний аналіз та прогнозування
         фінансових часових рядів

  • Authors: Володимир Мороз, Карина Міловська
   Abstract: В роботі розглянуто моделі та методи прогнозування фінансових часових рядів. Проаналізовано основні переваги та недоліки традиційних моделей та нейронних мереж для прогнозування без попередньої обробки даних. Застосовано вейвлетний аналіз та рекурентна нейромережа з довгою короткостроковою пам’яттю (LSTM) для прогнозування курсу криптовалюти. Отримані результати порівнюються з результатами існуючих підходів, визначено ефективність запропоновано рішення. Іл.: 6. Табл.: 2. Бібліогр.: 13 назв. Ключові слова: фінансові часові ряди, нейронні мережі, прогнозування, попередня обробка даних, вейвлетний аналіз, рекурентна нейромережа з довгою короткостроковою пам’яттю, курс криптовалюти.
   PubDate: 2022-12-24
   DOI: 10.20998/2411-0558.2022.02.11
   Issue No: Vol. 1, No. 1-2 (7-8) (2022)
    
 • Цифровий блок керування імпульсними
         джерелами живлення на основі
         мікроконтролера STM32G474RET6

  • Authors: Марина Деркач, Андрій Єременко
   Abstract: Стаття присвячена питанню розробки цифрового блоку керування на основі спеціалізованого мікроконтролера STM32G474RET6, що дозволить удосконалити програмний алгоритм керуванням імпульсним джерелом живлення. Розроблений блок складається з мінімальної кількості компонентів і є універсальною основою для керування у високопотужних джерелах живлення зі складними топологіями. Програма мікроконтролера ефективно використовує обчислювальні ресурси новітнього апаратного забезпечення. Іл.: 4. Табл.: 1. Бібліогр.: 10 назв.
   PubDate: 2022-12-24
   DOI: 10.20998/2411-0558.2022.02.07
   Issue No: Vol. 1, No. 1-2 (7-8) (2022)
    
 • Вибір архітектури нейронної мережі для
         автоводія транспортного засобу

  • Authors: Олександр Догадайло, Валерій Успенський
   Abstract: Розглядається вирішення задачі авто водіння та дослідження архітектури нейронної мережі на основі самостійно створеної моделі нейронної мережі Запропоновано побудову згорткової нейронної мережі для вирішення задачі розпізнавання зображень та автоводіння. Ілюстрацій: 11, бібліогр.: 9 назв. Ключові слова: нейронна мережа, згорткова нейронна мережа, автопілот, задача автоводіння, розпізнавання зображень;
   PubDate: 2022-12-24
   DOI: 10.20998/2411-0558.2022.02.08
   Issue No: Vol. 1, No. 1-2 (7-8) (2022)
    
 • Генерування паралельних колокаційних
         різницевих схем з використанням
         інтегро-інтерполяційного підходу

  • Authors: Ольга Дмітрієва, Віра Гуськова
   Abstract: Розглянуто питання розробки стійких паралельних різницевих схем заданого порядку точності, орієнтованих на дискретизацію диференційних рівнянь або їх систем зі сконцентрованими та розподіленими параметрами, з використанням інтегро-інтерполяційного підходу до генерації розрахункових коефіцієнтів. Різницеві схеми, що пропонуються, сприяють підвищенню ефективності паралельного моделювання та оптимізації динамічних процесів, що описуються еволюційними рівняннями з розподіленими параметрами і характеризуються відсутністю аналітичних розв’язків. Введення в різницеві схеми похідних вищих порядків сприяє підвищенню точності отриманих результатів і вирівнюванню порядків апроксимації для всіх розрахункових точок у блоці.Пропонований підхід є універсальним для отримання різницевих рівнянь різних видів. Отримані на основі такого підходу розрахункові формули для багатоточкових різницевих рівнянь мають меншу обчислювальну складність і орієнтовані на реаліk...
   PubDate: 2022-12-24
   DOI: 10.20998/2411-0558.2022.02.09
   Issue No: Vol. 1, No. 1-2 (7-8) (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 34.232.63.94
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-