Publisher: Slovenian Academy Of Sciences and Arts   (Total: 2 journals)   [Sort alphabetically]

Showing 1 - 2 of 2 Journals sorted by number of followers
Slovenske divadlo / The Slovak Theatre     Open Access  
Acta Carsologica     Open Access   (SJR: 0.384, CiteScore: 1)
Similar Journals
Journal Cover
Slovenske divadlo / The Slovak Theatre
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 0037-699X - ISSN (Online) 1336-8605
Published by Slovenian Academy Of Sciences and Arts Homepage  [2 journals]
 • Krajinní ekológovia rokovali o dôsledkoch globalizácie

  • Abstract: Uplynulý týždeň sa v Trenčianskych Tepliciach konalo v už 19. medzinárodné krajinnoekologické sympózium „Landscape and Society in the contex of globalization“. Tieto podujatia organizuje pravidelne v trojročných cykloch Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.Téma tohtoročného sympózia bola veľmi aktuálna, zameriavala sa  na hodnotenie  procesu globalizácie a jeho vplyvov na krajinu, jej zložky a procesy prebiehajúce v krajine, ako i na hodnotenie  sociálno-ekonomických dôsledkov týchto vplyvov. ...
   PubDate: Wed, 24 May 2023 09:00:15 GMT
    
 • Konferencia o meraní, technológiách a zariadeniach merania
         MEASUREMENT 2023

  • Abstract: Od 29. do 31. mája 2023 sa bude konať 14. medzinárodná konferencia o meraní, technológiách a zariadeniach merania MEASUREMENT 2023, ktorú organizuje Ústav merania SAV, v. v. i. Konferencia sa bude konať v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach.Hlavné témy konferencie pokrývajú tri oblasti: ul li teoretické problémy merania, /li li meranie fyzikálnych veličín, /li li meranie v biológii a medicíne. /li /ul Na konferencii zaznejú plenárne prednášky významných expertov, ...
   PubDate: Wed, 24 May 2023 07:35:12 GMT
    
 • Zomrel Ing. Juraj Lapin, DrSc.

  • Abstract: V pondelok 22. mája 2023 nás navždy opustil vedecký pracovník Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i., a bývalý člen Predsedníctva SAV Ing. Juraj Lapin, DrSc. Rozlúčka so zosnulým bude v piatok 26. mája 2023 na cintoríne Slávičie údolie v Bratislave.Ing. Juraj Lapin, DrSc., sa narodil 9. februára 1960 v Lučenci. Po absolvovaní stredoškolského štúdia na SPŠ strojníckej vo Zvolene nastúpil na štúdium na Strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave, ktoré úspešne ...
   PubDate: Tue, 23 May 2023 15:30:49 GMT
    
 • Ľudové tradície, ktoré spájajú
         spoločenstvá

  • Abstract: Cyklus popularizačných prednášok Slovenskej akadémie vied Vivat Scientia!/Nech žije veda! už po štvrtýkrát zavítal do Lučenca. V utorok 25. apríla 2023 o 17.00 hod. sa v priestoroch Radnice Mestského múzea predstavila profesorka Zuzana Beňušková z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., ktorá prednášala na tému Jarné sviatky a obyčaje – prečo nie sú všade rovnaké'V dopoludňajších hodinách využili prítomnosť ...
   PubDate: Tue, 23 May 2023 14:48:00 GMT
    
 • Máte doma „hlavičku“' Prihláste ju do Letnej školy mladých vedcov
         2023

  • Abstract: Občianske združenie All4Science, o. z., a Slovenská akadémia vied pozývajú mladé vedecké talenty vo veku od 12 do 17 rokov do ďalšieho ročníka Letnej školy mladých vedcov. Tohtoročný týždeň nabitý vedou sa začína 17. júla a potrvá do 21. júla 2023. Podmienkou prihlásenia je vyplnenie formulára a napísanie motivačného listu. Uzávierka prihlášok je 12. júna 2023.Letná škola mladých vedcov je obľúbenou prázdninovou aktivitou detí a mládeže. ...
   PubDate: Mon, 22 May 2023 11:44:52 GMT
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.232.31.255
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-