Journal Cover
Terminàlia
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2013-6692 - ISSN (Online) 2013-6706
Published by Institut d'Estudis Catalans Homepage  [19 journals]
 • Portada, crida de socis, sumari i crèdits

  • Authors: Consell de Redacció
   PubDate: 2021-06-15
   Issue No: Vol. 0 (2021)
    
 • Aquest número

  • Authors: Consell de Redacció
   PubDate: 2021-06-15
   Issue No: Vol. 0 (2021)
    
 • Diacrítics: teoria i termes (Diacritics: theory and terms)

  • Authors: Pere Farrando
   Abstract: El present repàs de termes dels signes diacrítics comença amb una contextualització teòrica elaborada a partir dels ensenyaments de l'obra recent de Dimitrios Meletis. A continuació, es fa una definició provisional de signe diacrític i es comenten els termes dels diacrítics habituals, que tenen formes etimològiques o creades per especialització semàntica. Quan es considera escaient, es fa alguna proposta terminològica. 
   PubDate: 2021-06-15
   Issue No: Vol. 0 (2021)
    
 • Abbreviations and symbols in discharge reports of patient records

  • Authors: Fabiana da Silva França, Rosa Estopà Bagot, Virginia Bentes Pinto
   Abstract: L'objectiu principal de la recerca ha estat investigar unitats terminològiques que fan referència a les abreviatures i els símbols utilitzats en la redacció dels informes d'alta en les històries clíniques dels hospitals públics del Brasil i d'Espanya, amb la finalitat d'estructurar les metadades (semàntiques) per a la representació i l'extracció d'informació. Els centres escollits per a l'estudi empíric van ser el SAME de l'Hospital Universitario Lauro Wanderley - Universidade Federal da Paraiba (HULW-UFPB), al Brasil, i la Unitat de Documentació Clínica de l'Hospital Clínic de Barcelona (HCB) a l'Estat espanyol.
   PubDate: 2021-06-15
   Issue No: Vol. 0 (2021)
    
 • El léxico del turismo en los diccionarios de español (The tourism
         lexicon in Spanish dictionaries)

  • Authors: Glauber Lima Moreira
   Abstract: La utilització d'un diccionari és i sempre serà important per al desenvolupamente de l'aprenentatge d'una llengua estrangera. Aquesta recerca té com a objectiu analitzar els articles lexicogràfics dels termes d'una àrea específica del turisme en dos diccionaris, amb la intenció de saber si les informacions incloses en les entrades són suficients perquè els usuaris brasilers puguin utilitzar els termes. L'anàlisi demostra que els articles estan ben elaborats, però, de totes maneres, podrien incloure informacions de tipus cultural i enciclopèdic.
   PubDate: 2021-06-15
   Issue No: Vol. 0 (2021)
    
 • El treball terminològic en temps de pandèmia i de postpandèmia
         (Terminology work in times of pandemic and post-pandemic)

  • Authors: M. Antònia Julià Berruezo, Sandra Cuadrado Camps, Cristina Bofill Caralt
   Abstract: La situació de pandèmia ha generat múltiples canvis i nous reptes que el TERMCAT ha hagut d'assumir per a adaptar-s'hi. Gràcies a la tecnologia i el teletreball, s'ha pogut mantenir una interacció constant i ràpida amb les comunitats d'usuaris, com a eix fonamental dels nous espais de coneixement compartit. Les claus del treball terminològic durant la pandèmia han estat l'elaboració proactiva de continguts amb la cooperació de professionals i entitats del sector sanitari, l'atenció ràpida de consultes sobre terminologia de la COVID-19 i el diàleg permanent i fluid amb els usuaris.
   PubDate: 2021-06-15
   Issue No: Vol. 0 (2021)
    
 • Parlem amb Rubèn Suriñach, economista i activista de la Xarxa
         d'Economia Solidària

  • Authors: Consell de Redacció
   PubDate: 2021-06-15
   Issue No: Vol. 0 (2021)
    
 • Breu introducció a conceptes relacionats amb les “noves economies”
         (Short introduction to related concepts with “new economies”)

  • Authors: Ismael Hernàndez Adell, Eloi Serrano i Robles
   Abstract: Aquest article pretén concretar el significat de nous termes relacionats amb noves formes conceptuals atribuïdes a l'economia i l'administració empresarial. El canvi accelerat que estem vivint requereix posar atenció a conceptes que han sorgit per articular un corpus teòric que tracta de reflectir les noves realitats en matèria tecnològica, social, ambiental, política o territorial. En concret, definim aquí alguns d'aquests termes: economia social, economia solidària i economies transformadores, economia col·laborativa, innovació social, economia circular, economia del bé comú, capitalisme conscient.
   PubDate: 2021-06-15
   Issue No: Vol. 0 (2021)
    
 • Recull de fonts sobre economies alternatives en català

  • Authors: Consell de Redacció
   Abstract: Llista de revistes generals i especialitzades i de monogràfics sobre economies alternatives.
   PubDate: 2021-06-15
   Issue No: Vol. 0 (2021)
    
 • Recursos terminològics sobre economia

  • Authors: Mariona Torra
   Abstract: Llista de vocabularis sobre economia en llengua catalana des de 2000.
   PubDate: 2021-06-15
   Issue No: Vol. 0 (2021)
    
 • Diccionari d'economistes catalans

  • Authors: Eduard Arruga i Valeri
   PubDate: 2021-06-15
   Issue No: Vol. 0 (2021)
    
 • Crònica de la XVIII Jornada de la SCATERM

  • Authors: Teresa Tort Videllet
   PubDate: 2021-06-15
   Issue No: Vol. 0 (2021)
    
 • Una economia per a les persones. Paraules de l’Arcadi Oliveres

  • Authors: Joaquim Sempere-Carreras
   Abstract: Memòria personal de Joaquim Sempere, professor de la Universitat de Barcelona, que va compartir iniciatives i lluites amb Arcadi Oliveres.
   PubDate: 2021-06-15
   Issue No: Vol. 0 (2021)
    
 • Activitats i publicacions de SCATERM, normes de presentació d’originals
         i crida d’articles

  • Authors: Consell de Redacció
   PubDate: 2021-06-15
   Issue No: Vol. 0 (2021)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 35.172.217.174
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-